Seuran julkaisutoiminta - kuvat, linkki arkistoon?

Alusta alkaen pidettiin tärkeänä oman sukellusjulkaisun aikaansaamista, sekä tiedon ja taidon levittämiseksi että jäsenten yhdyssiteenä toimimiseksi. Ensimmäinen näytenumero, Barracuda n:o 0 ilmestyi alkuvuodesta 1957 ja sisälsi aatteen esittelyn lisäksi jo joukon opetusartikkeleita, lehden ensimmäinen virallinen numero ilmestyi myöhemmin samana vuonna ja käsitteli mm. VA-valokuvausta, sukelluksen fysiologiaa ja paineilmalaitteiden tekniikkaa. barracuda0

Kerhon nimenmuutoksen myötä 1958 muuttui lehtikin Urheilusukeltajaksi, N.o 2 toukokuussa käsitti ensimmäisen suomalaisen sukellusoppaan, "Urheilusukelluksen Aapiskirjan" joka perustui 'Boba' Winterhalterin kääntämään amerikkalaiseen sukellusoppaaseen. Suuren tiedonjanon vuoksi jouduttiin tästä oppaasta ottamaan lukuisia jatkopainoksia, joissa vähitellen myös hiottiin oppaan tiedot enemmän meidän sukellusolojamme vastaaviksi. Lehden neljäs numero joulukuussa 1958 oli jo painoasultaan parempi, offset-menetelmällä painettu ja sisälsi mm. Erkki Koivusalon laajan katsauksen merihistoriaan ja hylkyihimme sekä edelleen myös sukellusfysiikkaa ja fysiologiaa. Taittovirheen vuoksi tuli otsikkosivulle Suomen Gummitehdas Oy:n (Nokian) kumipukumainos ja tämän seurauksena ulkomailta tuleva posti meni vuosikausia Gummitehtaan osoitteeseen; vaihtoehtona oli puheenjohtajan osoite Pridirinskinkitu, Helsinki. Lehti jatkoi hieman epäsäännöllistä ilmestymistään noin kerran vuodessa kunnes vihdoin Liitto vuonna 1962 totesi, että sukeltajain äänenkannattajan julkaiseminen oikeastaan kuului sille ja tuotti hienon liitupaperille painetun n:o 8:n varsin täysipainoisine sisältöineen. Liiton voimat kuitenkin uupuivat tähän ja kun ei muutamaan vuoteen kuulunut mitään, siirsi Liitto lehden julkaisemisen takaisin Kerholle.

Vuoden 1963 lopulla saatiin suhteet solmituksi Sanoma Oy:n julkaisemaan Purje ja Mottoriin, josta kuukausittain ilmestyvänä tuli tehokas sukeltajain äänenkannattaja ja jonka artikkeleista saatiin eripainoksena kootuksi ensimmäinen Urheilusukelluksen Aakkosten painos 1965. Kustantajan vaihduttua menetettiin kuitenkin tämä tehokas forum ja Kerho päätti herättää henkiin uudestaan muinaisen kerholehden. 1969 lehden yhdeksäs numero ilmestyi jälleen A 5-koossa, offset-asuisena ja sisällöltään täysipainoisena. Lehti ilmestyikin noin kerran vuodessa vuoteen 1971 asti ja vuonna 1972 B 5-koossa. Tänä aikana oli Liittokin jo saanut voimiaan kerätyksi. Lehden julkaiseminen siirrettiinkin uudestaan Liitolle.  Koko muuttui A 4:ksi ja vuodesta 1974 alkaen onkin sitten Liitto huolehtinut äänenkannattajastamme saaden sen ilmestymään melko säännöllisesti
5 -6 kertaa vuodessa.

jassari5_2007_kansiKun liitto viimein vuonna 1974 alkoi säännöllisesti julkaista Urheilusukeltaja-lehteä, alkoi kerho julkaista omaa jäsentiedotettaan, enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Jäsentiedotteen painoformaatti on ollut ”mahdollisimman paljon mahdollisimman halvalla”, mutta painotekniikan kehittyessä on formaattikin kehittynyt A4-monistetyyppisestä läystäkkeestä jo varsin näyttäväksi A5-koon mustavalkoiseksi lehdeksi.

Varsinaisten lehtien ja jäsentiedotteiden lisäksi kerho on toimittanut kaksi juhlajulkaisua, ensin 25-vuotisen ja viimeisimmäksi 50-vuotisen taipaleensa kunniaksi. Juhlajulkaisuilla kerho on halunnut kunnioittaa edeltäjiensä työtä, mutta samalla myös valottaa kerhon nykytilaa ja visioida tulevaisuutta.

Tiedotteet ja juhlajulkaisut on talletettu jälkipolville sähköisenä, pääset selailemaan niitä kerhon arkistossa.

90-luvun loppupuolelta saakka sähköinen julkaisutoiminta on vallannut alaa painotuotteilta. Ensimmäiset kerhon web-sivut perusti Roy Nurmi TKK:n opiskelijoiden käytössä olevalle web-palvelimelle vuonna 1996. Näitä sivuja editoitiin vielä tekstieditorilla, ja ulkoasultaan ne olivat yksinkertaiset, mutta niiden hyödyllisyys kerhon ulospäin tapahtuvassa tiedotustoiminnassa havaittiin nopeasti. Tähän saakka yhteystietoja oli jaettu lähinnä puhelinvastaajasta, mutta verkkosivujen kautta esim. kurssimainosten levittäminen kävi todella helpoksi. Kerhon toiset web-sivut rakensi n. vuonna 2001 Petri Pulkkinen, Petrin työnantajan palvelimelle Royn speksien mukaan. Sivut olivat hienot, kun niitä pystyi päivittämään suoraan selaimesta, ilman html-osaamista, uudenaikaisella julkaisuteknologialla. Valitettavasti niin sivujen tekniikka kuin sijaintikin oli turhan henkilöriippuvaista, ja siksi kerhon johtokunta päätti vuonna 2004 siirtää sivut riippumattomalle palveluntarjoajalle. Tekniikka meni uusiksi, uudet sivut kasattiin html-muotoon FrontPage’lla, yllättäen taas Royn toimesta. Ylläpitovastuun uudesta sivustosta otti Teemu Kerola. Viimeisimmän kerran tekninen alusta uusittiin 2006, nyt taas erillisen julkaisujärjestelmän avulla. Uuden sivuston perustamisesta vastasi troikka Hannu Tenhunen, Teemu Kerola ja Roy Nurmi, primus motorina Hannu.

Pikatiedotusta harrastettiin jo 80-luvun alussa kerhon puhelinvastaajalla. Ajankohtaiset viestit laitettiin vastaajaan,  ja soittamalla pääsi niitä kuuntelemaan. Tämä malli oli käytössä Räpylän retkein viime hetken tiedotukseen vielä 2000-luvun alussa. Nyt vastaajaviestit on korvannut sähköposti ja verkkosivuston keskustelupalstat. Ensimmäiset sähköpostilistat kasattiin 90-luvun lopulla, tällöin vielä jokaisen jäsenen omiin sähköpostiohjelmiin. Tälläkin tekniikalla kerhon ”massapostitukset” tavoittivat jo n. 50 kerholaista. 2000-luvulla sähköpostilistat saatiin palvelinpohjaisiksi, jäsenrekisteristä keskitetysti ylläpidettäviksi listoiksi, jotka nykyään tavoittavat jo valtaosan jäsenistöstä.