NAUI Gas Blender syksy 2019

 

Kurssin läpäisseillä on oikeus laskea ja sekoittaa heidän itse sukelluksella tarvitsemansa hengityskaasut. Kurssiin sisältyy myös seuran täyttölaitteiston käyttökoulutus.

 

Kurssin jälkeen sukeltajalla on 

 • Hyvät tiedot niistä riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn.
 • Taito laskea kaasujen sekoitusmäärät halutun hengityskaasun aikaansaamiseksi käyttäen tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja taulukoita.
 • Tieto riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen vääriin täyttömenetelmiin tai käsittelyyn.
 • Tieto happipuhdistuksen merkityksestä sekä taito todeta happipuhtaus.
 • Oikeus seuran nitrox-täyttölaitteiston käyttöön.

Kurssin läpäisseille haetaan NAUI Gas Blender & Oxygen serv. -kortti.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 18v ikä
 • Seuran jäsenyys

Kurssin hinta

  • Kurssin hinta jäsenille 55€, sis opetuksen ja kortituskulut.
  • Kurssin hinta ei jäsenille 55€+100€ sisältäen liittymis- + jäsenmaksun.
  • Kurssin täyttöharjoituksen kaasut veloitetaan tankkauksen mukaan.

 

Kurssin sisältö

Ennakkoon luettava materiaali:
Tukes: Seoskaasusukellus – pullojen ja täyttöpaikan vaatimukset
Tukes: Hapen turvallinen käsittely ja varastointi 

Kurssin aikataulu:

30.9.2019 ma G GAS BLENDER teoria klo 17:30
2.10.2019 ke G GAS BLENDER teoria klo 17:30
6.10.2019 su G GAS BLENDER Täyttöharjoitukset 10:30

 

Teoria 1

1 Sekoittamattomat kaasut
• Kaasujen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
• Kaasujen biokemialliset ominaisuudet
• Teollinen kaasujen tuotanto
• Kaasujen hyödyntäminen niiden puhtausluokkien mukaan
2 Kaasujen sekoittaminen
• Eri kaasunsekoitustavat ja niiden edut ja haitat
• Tyhjän ja osittain tyhjän pullon täytön laskeminen
• Kaasujen sekoittaminen käytännössä. Varmennusmittaukset ja täyttöloki.
• Sekoitettujen kaasujen varastointitoimenpiteet

Teoria 2


3 Hapen käsittely
• Happi ja sen reaktiivisuus
• Happipuhtaus, happisuunnittelu sekä happipuhdistus
• Happiyhteensopivat ja yhteensopimattomat materiaalit
• Pullojen ja sukelluslaitteiden puhdistusaineet
• Tarkastusmenetelmät sekä puhdistusten voimassaolo
4 Säännöt ja asetukset
• Kansalliset ja kansainväliset säännöt kaasujen käsittelystä ja niiden kuljettamisesta
• Kaasun sekoittamiseen liittyvät säännöt ja sekoituslaitteiden puhdistukseen ja kunnossapitoon liittyvät säännöt
– Omaan käyttöön
– Muille saman seuran jäsenille
– Kaupallinen sekoittaminen

Käytäntö 

1 Kaasun sekoittaminen: CFM & osapainemenetelmät (n. 7h riippuen kouluttajien ja oppilaiden määrästä)
• Osittain täyden pullon paineen mittaaminen ja kaasun analysointi
• Kaasun valmistamiseen liittyvät laskut ja laskuissa käytettävien taulukoiden käyttö
• Kaasujen täyttöjärjestys ja siihen liittyvä kaasun sopivan virtausnopeuden harjoittelu