IANTD Nitrox Gas Blender kevät 2018

 

Kurssin läpäisseillä on oikeus laskea ja sekoittaa heidän itse sukelluksella tarvitsemansa Nitrox- hengityskaasu. Kurssiin sisältyy myös seuran täyttölaitteiston käyttökoulutus.

 

Kurssin jälkeen sukeltajalla on 

  • Hyvät tiedot niistä riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn.
  • Taito laskea kaasujen sekoitusmäärät halutun hengityskaasun aikaansaamiseksi käyttäen tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja taulukoita.
  • Tieto riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen vääriin täyttömenetelmiin tai käsittelyyn.
  • Tieto happipuhdistuksen merkityksestä sekä taito todeta happipuhtaus.
  • Oikeus seuran nitrox-täyttölaitteiston käyttöön.

Kurssin läpäisseille haetaan IANTD Nitrox Gas Blender -kortti.

Pääsyvaatimukset

  • Vähintään 18v ikä – NAUI Nitrox Diver tai muu vastaava toisen sukellusjärjestön luokitus.
  • Seuran jäsenyys

Kurssin hinta

    • Kurssin hinta jäsenille 140€, sis opetuksen, kortituskulut ja kaasut.
    • Kurssin hinta ei jäsenille 140€+100€ sisältäen liittymis- + jäsenmaksun.ILMOITTAUTUMIS LINKKI

 

Kurssin sisältö

Ennakkoon luettava materiaali:
Tukes: Seoskaasusukellus – pullojen ja täyttöpaikan vaatimukset
Tukes: Hapen turvallinen käsittely ja varastointi 

Kurssin aikataulu (2018 kevät)

26.3. viimeinen ilmoittautuminen

5.4. teoria 1 klo 17:30 Kerkokolo

11.4. teoria 2 klo 17:30 Kerhokolo

14.4. kontilla käyttöharjoitus klo 10:00 Puotila

Teoria 1

1 Sekoittamattomat kaasut
• Kaasujen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
• Kaasujen biokemialliset ominaisuudet
• Teollinen kaasujen tuotanto
• Kaasujen hyödyntäminen niiden puhtausluokkien mukaan
2 Kaasujen sekoittaminen
• Eri kaasunsekoitustavat ja niiden edut ja haitat
• Tyhjän ja osittain tyhjän pullon täytön laskeminen
• Kaasujen sekoittaminen käytännössä. Varmennusmittaukset ja täyttöloki.
• Sekoitettujen kaasujen varastointitoimenpiteet

Teoria 2


3 Hapen käsittely
• Happi ja sen reaktiivisuus
• Happipuhtaus, happisuunnittelu sekä happipuhdistus
• Happiyhteensopivat ja yhteensopimattomat materiaalit
• Pullojen ja sukelluslaitteiden puhdistusaineet
• Tarkastusmenetelmät sekä puhdistusten voimassaolo
4 Säännöt ja asetukset
• Kansalliset ja kansainväliset säännöt kaasujen käsittelystä ja niiden kuljettamisesta
• Kaasun sekoittamiseen liittyvät säännöt ja sekoituslaitteiden puhdistukseen ja kunnossapitoon liittyvät säännöt
– Omaan käyttöön
– Muille saman seuran jäsenille
– Kaupallinen sekoittaminen

Käytäntö 

1 Kaasun sekoittaminen: CFM & osapainemenetelmät (n. 7h riippuen kouluttajien ja oppilaiden määrästä)
• Osittain täyden pullon paineen mittaaminen ja kaasun analysointi
• Kaasun valmistamiseen liittyvät laskut ja laskuissa käytettävien taulukoiden käyttö
• Kaasujen täyttöjärjestys ja siihen liittyvä kaasun sopivan virtausnopeuden harjoittelu