Sukelluskortin uusiminen

Kortin uusimisen suorittaa seuran koulutusvastaava. Kun haluat uusia korttisi ota ensin yhteys koulutusvastaavaan, mieluiten sähköpostitse. Kortin uusimiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

    • Vanha kortti
    • Näyttö aktiivisesta sukeltamisesta, kopio sukelluspäiväkirjan viimeisestä sivusta
    • Täydelliset henkilötiedot (koko nimi, sotu, osoite, puh. no.)
    • Hakijan on oltava seuran jäsen (jäsenmaksu maksettu, nimi pitää löytyä Sukeltajaliiton listalta)

Tiedot lähetetään koututusvastaavalle kopioina joko sähköisessä muodossa skannattuina sähköpostin liitteenä tai paperimuodossa faksilla tai postitse. Sähköistä muotoa suositellaan. Tietojen lähettämisen lisäksi kortin uusijan tulee täyttää kortin uusimislomake netissä.

Sukellusaktiivisuus voidaan todeta pääsääntöisesti ainoastaan sukelluspäiväkirjan perusteella. Jos päiväkirja ei ole ajan tasalla, kortin uusija joutuu todistamaan taitonsa tekemällä sukelluksen seuran hyväksymän kouluttajan kanssa, joka toteaa sukellustaidot. 

Jos koulutusvastaava katsoo, että nykyiset tiedot ja käytännön taidot eivät vastaa vanhan kortin tasoa, hän voi hakea myös alemman luokan korttia. Tästä luonnollisesti keskustellaan hakijan kanssa ennalta. Jos asiasta ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen, koulutusvastaava voi kieltäytyä hakemasta uutta korttia. 

Uusi kortti maksaa 35€, joka pitää maksaa etukäteen seuran pankkitilille. Viitenumeron saat netistä kortin uusimislomakkeen täyttämisen yhteydessä. Uusi kortti haetaan, kun maksu on suoritettu sekä muut ehdot täyttyvät.