Sukeltaminen jäätävissä olosuhteissa

Kurssin tavoite

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen oppilailla on riittävät tiedot ja  taidot, joita he tarvitsevat sukeltaessaan turvallisesti jään alla tai jäätävissä olosuhteissa.

Pääsyvaatimukset kurssille

  • Rekisteröity Sukeltajaliittoon joko Liiton varsinaisen tai yhteisöjäsenen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä
  • CMAS P1 -kortti, NAUI Scuba Diver -kortti, tai vastaava jonkin muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön kortti.
  • Vähintään 20 kirjattua sukellusta
  • Oppilaan terveydentila on kartoitettava terveysselvityslomakkeen avulla ennen kurssin käytännön harjoitusten alkua
  • Alle 18-vuotiaan lomakkeessa on oltava myös huoltajan allekirjoitus
  • Jäätäviin olosuhteisiin sopivat sukellusvarusteet.
  • Kuivapuku ja sen käyttöön oltava asianmukainen koulutus, tai vastaava käytännön kautta hankittu osaaminen
  • Voimassa oleva sukeltajavakuutus

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Jaakko Virkkala ja Juha Tähtiharju

Kurssin kesto ja harjoitukset

Talvisukeluskurssi koostuu 1 teoriaillasta, kouluttajan hyväksymistä merkinantoköyden käsittelyharjoituksesta, sekä sukellusharjoituksesta, joissa toisessa kurssilainen toimii sukeltajana ja toisessa pinta-avustajana.

Turvaohjeet

Kurssilla noudatetaan voimassa olevaa Sukeltajaliitto ry:n turvaohjetta, kuitenkin niin, että käytännön harjoitukset luonnon vesissä voidaan järjestää jäätävissä olosuhteissa.

Jääsukelluksen turvallisuusohjeet

Turvaohje 2008:n Luvun 7 vaatimus NAUI NTEC-varusteiden pakollisuudesta silloin kuin kun sukelletaan ilman suoran pintaan nousun mahdollisuutta ei koske tätä kurssia eikä tämäntyyppisiä kurssilla opittavia sukelluksia.

Ohjelma 2014

1.2.2014 klo 14 teoria, Klaavuntie
     1.Yleistä jäätävistä olosuhteista ja turvallisuus 
     2. Sukellustapahtumaan valmistautuminen 
     3. Sukellustapahtuma
      
     Merkinantoköyden käsittelyharjoitukset 
     (käsittelyharjoitus voidaan suorittaa myös ulkotiloissa, joten varaathan sään mukaisen vaatetuksen.)

Jääsukellus (paikka ja aika tarkentuvat lähempänä)
     Harjoitus. (Sukellus + pinta-avustajana toimiminen)
     Muut käytännön toimet osana harjoituksia

Kurssin hinta (2014):

Urheilusukeltajat ry:n jäsenille 30,-

 

 

Kuivapuvun käyttökurssi

Kurssin hinta seuran jäsenille 50€.
Muut maksavat lisäksi 100€ liittymis- ja jäsenmaksua.

Kortitusmaksu 38 € maksetaan erikseen jos haluat kurssilta CMAS Dry Suit Diver kortin.


Ilmoittautumiset: tästä web-lomakkeelle

Teoria 9.3.2015 klo. 18:00 Kerhohuoneella Merihaassa.

Aiheita mm.

 • Kuivapukutyypit sekä aluspuvut
 • Kuivapuvun valinta
 • Kuivapuvun lisävarusteet ja huolto
 • Sukeltaminen kuivapuvulla

Allasharjoitus 13.5 Uimastadion, Helsinki.

Harjoituksen aika ja paikka varmistuu myöhemmin keväällä.

Lisäksi avovesisukellus Sukella Suomessa -ryhmän kanssa 26.5.

Allas- ja avovesiharjoituksissa oppilaalla tulee olla oma kuivapuku.

 

 

 

 

 

 

IANTD Advanced Recreational Trimix Diver kevät 2018

Kurssin sisältö 
Kurssi sisältää yhden harjoitussukelluksen ja neljä avovesisukellusta, joista kaksi tehdään n. 30 m syvyyteen käyttäen heliumin pohjaista kaasuseosta. Kurssilla harjoitellaan sukellusten suunnittelua, tasapainottamista, potkutekniikoita, dekompressiosäiliön käsittelyä, nostosäkin käyttöä ja sukellustiimissä toimimista.

DAN Automated External Defibrillation (AED) 2018

aedAutomated External Defibrillation (AED) eli neuvovan defibrillaattorin käyttökurssilla opitaan äkillisen sydänpysähdyksen oireet ja opitaan käyttämään puoliautomaattista neuvovaa defibrillaattoria eli AED-laitetta. Kurssin kesto on kolme tuntia.

Seuraava kurssi alkaa 24.3.2018 kts. sivu

Laitesukelluskurssit / Scuba Courses

Urheilusukeltajat ry. järjestää säännöllisesti kaikentasoisia urheilusukelluskursseja. Kurssimme ovat Sukeltajaliiton koulutusohjeiden mukaisia, ja ne pohjautuvat kansainvälisten CMAS ja NAUI järjestöjen koulutusjärjestelmiin.

Kursseiltamme saat kansainvälisen sukeltajantodistuksen, jonka myöntää joko CMAS tai NAUI. Tarkemmat tiedot kursseista löydät kurssien perustietojen esittelystä. Ohjaamme myös seuralaisia edelleen sukellusvanhin- ja kouluttajakoulutukseen.

Me koulutamme NAUI ja CMAS järjestelmien, useimmat yritykset PADI-järjestelmän mukaisesti. Järjestelmien ero on lähinnä organisaatioissa: NAUI ja CMAS ovat aatteellisia järjestöja, PADI puhtaasti kaupallinen. Kumpikin koulutusjärjestelmä kouluttaa osaavia sukeltajia.

Sukellusseuran koulutuksessa on kuitenkin se etu, että kurssin jälkeen tie ohjattuun seurasukeltamiseen on avoin. Yrityksillä ei ole tarjota yhtä aktiivista ja kaikki jäsenet huomioonottavaa harrastustoimintaa kurssin jälkeen. Sitäpaitsi sukellusseura mahdollistaa monipuolisemman harrastuksen; yritykset eivät yleensä tarjoa mm. nuorisotoimintaa ja sukellusurheilulajien harrastusmahdollisuuksia.

kiitos

Koulutuksesta lisätietoja: Koulutusvastaava


All courses are by default only in Finnish, with the exception of the course Introduction to Diving in Finland. Similarly, almost all web information is only in Finnish. However, if you want something in English, please contact the club publicist  (tiedotus <at> urheilusukeltajat.fi) or the training officer (koulutus  <at> urheilusukeltajat.fi).

Sukelluskortin uusiminen

Kortin uusimisen suorittaa seuran koulutusvastaava. Kun haluat uusia korttisi ota ensin yhteys koulutusvastaavaan, mieluiten sähköpostitse. Kortin uusimiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Vanha kortti
  • Näyttö aktiivisesta sukeltamisesta, kopio sukelluspäiväkirjan viimeisestä sivusta
  • Täydelliset henkilötiedot (koko nimi, sotu, osoite, puh. no.)
  • Hakijan on oltava seuran jäsen (jäsenmaksu maksettu, nimi pitää löytyä Sukeltajaliiton listalta)

Tiedot lähetetään koututusvastaavalle kopioina joko sähköisessä muodossa skannattuina sähköpostin liitteenä tai paperimuodossa faksilla tai postitse. Sähköistä muotoa suositellaan. Tietojen lähettämisen lisäksi kortin uusijan tulee täyttää kortin uusimislomake netissä.

Sukellusaktiivisuus voidaan todeta pääsääntöisesti ainoastaan sukelluspäiväkirjan perusteella. Jos päiväkirja ei ole ajan tasalla, kortin uusija joutuu todistamaan taitonsa tekemällä sukelluksen seuran hyväksymän kouluttajan kanssa, joka toteaa sukellustaidot. 

Jos koulutusvastaava katsoo, että nykyiset tiedot ja käytännön taidot eivät vastaa vanhan kortin tasoa, hän voi hakea myös alemman luokan korttia. Tästä luonnollisesti keskustellaan hakijan kanssa ennalta. Jos asiasta ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen, koulutusvastaava voi kieltäytyä hakemasta uutta korttia. 

Uusi kortti maksaa 35€, joka pitää maksaa etukäteen seuran pankkitilille. Viitenumeron saat netistä kortin uusimislomakkeen täyttämisen yhteydessä. Uusi kortti haetaan, kun maksu on suoritettu sekä muut ehdot täyttyvät.

Koulutus / Courses

hallikoulutustaUrheilusukeltajat ry. järjestää säännöllisesti kaikentasoisia urheilusukelluskursseja. Kurssimme ovat Sukeltajaliiton koulutusohjeiden mukaisia, ja ne pohjautuvat kansainvälisten CMAS ja NAUI järjestöjen koulutusjärjestelmiin.

Kursseiltamme saat kansainvälisen sukeltajantodistuksen, jonka myöntää joko CMAS tai NAUI. Tarkemmat tiedot kursseista löydät kurssien perustietojen esittelystä. Ohjaamme myös seuralaisia edelleen sukellusvanhin- ja kouluttajakoulutukseen.

Me koulutamme NAUI ja CMAS järjestelmien, useimmat yritykset PADI-järjestelmän mukaisesti. Järjestelmien ero on lähinnä organisaatioissa: NAUI ja CMAS ovat aatteellisia järjestöja, PADI puhtaasti kaupallinen. Kumpikin koulutusjärjestelmä kouluttaa osaavia sukeltajia.

Sukellusseuran koulutuksessa on kuitenkin se etu, että kurssin jälkeen tie ohjattuun seurasukeltamiseen on avoin. Yrityksillä ei ole tarjota yhtä aktiivista ja kaikki jäsenet huomioonottavaa harrastustoimintaa kurssin jälkeen. Sitäpaitsi sukellusseura mahdollistaa monipuolisemman harrastuksen; yritykset eivät yleensä tarjoa mm. nuorisotoimintaa ja sukellusurheilulajien harrastusmahdollisuuksia.

Kurssin perustiedot löydät kunkin kurssin kuvauksesta. kiitosLähiajan koulutustarjontamme löydät joko kurssin kuvauksen yhteydestä tai erillisestä koulutustiedotteesta.

Koulutuksesta antaa lisätietoja johtokunnan koulutusjaoksen vetäjä. 


All courses are by default only in Finnish, with the exception of the course Introduction to Diving in Finland. Similarly, almost all web information is only in Finnish. However, if you want something in English, please contact the club publicist  (tiedotus <at> urheilusukeltajat.fi) or the training officer (koulutus <at> urheilusukeltajat.fi).

Junior Scuba

Iina sukeltaaJuniorScuba kurssille voivat osallistua 12-vuotta täyttäneet, uimataitoiset laitesukelluksesta kiinnostuneet nuoret.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P1-koulutusstandardin että NAUI Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset. Kurssilta saa kansainvälisen laitesukelluskortin

12-14 -vuotiaiden sukeltajien korttiin tulee Junior Scuba Diver -luokitus. Alle 15-vuotiaan laitesukeltajan suurin sallittu sukellussyvyys kaikissa olosuhteissa on 15 metriä. Junior Scuba -sukeltaja voi sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen kortitetun laitesukeltajan parina.

Junior Scuba-kurssin vastuukouluttajana toimii Anne Räisänen-Sokolowski, CMAS M2-laitesukelluskouluttaja. Seuraava kurssi on suunnitteilla keväällä 2013. MIkäli ei järjestetä erillistä nuorten kurssia, he voivat osallistua saman sisältöiselle laitesukelluksen peruskurssille. LIsätietoja: anne.raisanen-sokolowski at sukeltaja piste fi.

Lue lisää: Junior Scuba