Sukeltaminen jäätävissä olosuhteissa

Kurssin tavoite

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen oppilailla on riittävät tiedot ja  taidot, joita he tarvitsevat sukeltaessaan turvallisesti jään alla tai jäätävissä olosuhteissa.

Pääsyvaatimukset kurssille

  • Rekisteröity Sukeltajaliittoon joko Liiton varsinaisen tai yhteisöjäsenen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä
  • CMAS P1 -kortti, NAUI Scuba Diver -kortti, tai vastaava jonkin muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön kortti.
  • Vähintään 20 kirjattua sukellusta
  • Oppilaan terveydentila on kartoitettava terveysselvityslomakkeen avulla ennen kurssin käytännön harjoitusten alkua
  • Alle 18-vuotiaan lomakkeessa on oltava myös huoltajan allekirjoitus
  • Jäätäviin olosuhteisiin sopivat sukellusvarusteet.
  • Kuivapuku ja sen käyttöön oltava asianmukainen koulutus, tai vastaava käytännön kautta hankittu osaaminen
  • Voimassa oleva sukeltajavakuutus

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Jaakko Virkkala ja Juha Tähtiharju

Kurssin kesto ja harjoitukset

Talvisukeluskurssi koostuu 1 teoriaillasta, kouluttajan hyväksymistä merkinantoköyden käsittelyharjoituksesta, sekä sukellusharjoituksesta, joissa toisessa kurssilainen toimii sukeltajana ja toisessa pinta-avustajana.

Turvaohjeet

Kurssilla noudatetaan voimassa olevaa Sukeltajaliitto ry:n turvaohjetta, kuitenkin niin, että käytännön harjoitukset luonnon vesissä voidaan järjestää jäätävissä olosuhteissa.

Jääsukelluksen turvallisuusohjeet

Turvaohje 2008:n Luvun 7 vaatimus NAUI NTEC-varusteiden pakollisuudesta silloin kuin kun sukelletaan ilman suoran pintaan nousun mahdollisuutta ei koske tätä kurssia eikä tämäntyyppisiä kurssilla opittavia sukelluksia.

Ohjelma 2014

1.2.2014 klo 14 teoria, Klaavuntie
     1.Yleistä jäätävistä olosuhteista ja turvallisuus 
     2. Sukellustapahtumaan valmistautuminen 
     3. Sukellustapahtuma
      
     Merkinantoköyden käsittelyharjoitukset 
     (käsittelyharjoitus voidaan suorittaa myös ulkotiloissa, joten varaathan sään mukaisen vaatetuksen.)

Jääsukellus (paikka ja aika tarkentuvat lähempänä)
     Harjoitus. (Sukellus + pinta-avustajana toimiminen)
     Muut käytännön toimet osana harjoituksia

Kurssin hinta (2014):

Urheilusukeltajat ry:n jäsenille 30,-

 

 

Kuivapuvun käyttökurssi

Kurssin hinta seuran jäsenille 50€.
Muut maksavat lisäksi 100€ liittymis- ja jäsenmaksua.

Kortitusmaksu 38 € maksetaan erikseen jos haluat kurssilta CMAS Dry Suit Diver kortin.


Ilmoittautumiset: tästä web-lomakkeelle

Teoria 9.3.2015 klo. 18:00 Kerhohuoneella Merihaassa.

Aiheita mm.

 • Kuivapukutyypit sekä aluspuvut
 • Kuivapuvun valinta
 • Kuivapuvun lisävarusteet ja huolto
 • Sukeltaminen kuivapuvulla

Allasharjoitus 13.5 Uimastadion, Helsinki.

Harjoituksen aika ja paikka varmistuu myöhemmin keväällä.

Lisäksi avovesisukellus Sukella Suomessa -ryhmän kanssa 26.5.

Allas- ja avovesiharjoituksissa oppilaalla tulee olla oma kuivapuku.

 

 

 

 

 

 

IANTD Advanced Recreational Trimix Diver kevät 2018

Kurssin sisältö 
Kurssi sisältää yhden harjoitussukelluksen ja neljä avovesisukellusta, joista kaksi tehdään n. 30 m syvyyteen käyttäen heliumin pohjaista kaasuseosta. Kurssilla harjoitellaan sukellusten suunnittelua, tasapainottamista, potkutekniikoita, dekompressiosäiliön käsittelyä, nostosäkin käyttöä ja sukellustiimissä toimimista.

IANTD Nitrox Gas Blender kevät 2018

 

Kurssin läpäisseillä on oikeus laskea ja sekoittaa heidän itse sukelluksella tarvitsemansa Nitrox- hengityskaasu. Kurssiin sisältyy myös seuran täyttölaitteiston käyttökoulutus.

Lue lisää: IANTD Nitrox Gas Blender kevät 2018

Ensiapukoulutus

dan-marchioUrheilusukeltajat ry järjestää Divers Alert Networkin (DAN) koulutusjärjestelmän mukaista ensiapukoulutusta. Kurssien tavoitteena on antaa valmiudet sukellusonnettomuuden ensiavun antamiseen.

Kurssit muodostuvat erillisistä moduleista, joista voi kerätä itseään kiinnostavan kokonaisuuden. Kaikki kurssit sisältävät teoriaopetusta, runsaasti käytännönharjoituksia sekä teoriakokeen, joka on läpäistävä hyväksytysti. Kurssit ovat voimassa kaksi vuotta (24 kk), minkä jälkeen ne on päivitettävä.

BLS on perusensiavunkurssi, joka vaaditaan muille kursseille pohjakoulutukseksi. Kurssi käy myös Sukellusturvallisuus-, kouluttaja- ja ohjaajakursseille vaadittavaksi ensiapukurssiksi. 

Kevään 2018 seuraava kurssi:

 

24.3.2018 La klo 09:00 seuran kerhohuoneella Kololla, Merihaassa. Kurssi pitää sisällään hätäensiavun, maallikkodefibrillaattorin käyttökoulutuksen ja happiensiavun. Kurssin hinta on 110€.

 Kurssien yhteydessä voi päivittää aikaisemmman peruskurssin, joka on vanhentumassa. Kursille osallistujan tulee olla seuran jäsen.

Ilmoittautuminen oheisella  

ILMOITTAUTUMINEN

 

Syksyn 2018 DAN ensiapukurssit pidetään 18.8.2018 Villingissä NAUI rescue- diver kurssin yhteydessä. Kts. sivu.

 

danea1danea3danea4

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi CMAS P3/NAUI Master Scuba Diver -kurssi, kevät 2018

Laitesukelluksen syventävällä jatkokurssilla noudatetaan Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelmaa, joka täyttää kansainvälisten sukelluskoulutusjärjestöjen CMAS ja NAUI koulutusstandardit. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskortin (CMAS P3 tai NAUI Master Scuba Diver).

Lue lisää: Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi CMAS P3/NAUI Master Scuba Diver -kurssi, kevät 2018

DAN Automated External Defibrillation (AED) 2018

aedAutomated External Defibrillation (AED) eli neuvovan defibrillaattorin käyttökurssilla opitaan äkillisen sydänpysähdyksen oireet ja opitaan käyttämään puoliautomaattista neuvovaa defibrillaattoria eli AED-laitetta. Kurssin kesto on kolme tuntia.

Seuraava kurssi alkaa 24.3.2018 kts. sivu

DAN Oxygen First Aid 2018

o2Oxygen First Aid eli happiensiavun peruskurssilla opitaan tunnistamaan mahdollisen sukellusperäisen vamman oireet, jotka hyötyisivät ensiapuhapen annosta ennen sairaalahoitoon toimittamista. Lisäksi opitaan perusasioita sukeltajataudista ja ilmakuplaemboliasta ja harjoitellaan hapen turvallista käsittelyä sekä hapenantolaitteen käyttöä. 

Kurssin laajuus on neljä tuntia, johon kuuluu teorian, kokeen lisäksi käytännönharjoituksia, joissa harjoitellaan hapenantolaiteen käyttöä jatkuvalla hapenvirtauksella, happiannostimella sekä elvytysmaskin lisähapella.

Kurssi täytyy suorittaa hyväksytysti ennen Advanced Oxygen ja Neurological Assesment kursseille osallistumista.

Seuraava kurssi alkaa 24.3.2018 kts. sivu