Jäsenmaksut, Urheilusukeltajat ry

Jäsenmaksut 2020

Varsinainen jäsen          88 €

Perhejäsen                     51 €  (samassa osoitteessa asuu yksi varsinaista jäsenmaksua maksava henkilö, samat jäsenedut kuin varsinaisella jäsenellä)

Nuorisojäsen (7-14 v.)   40 €   (vv. 2006-2013 syntyneet)

Kuuttijäsen (0-6 v.)        22 €    (vv. 2014-2020 syntyneet)

Vapaajäsen                   51 €

Liittymismaksu 70 €, liittymismaksua ei peritä nuoriso- tai kuuttijäseniksi liittyviltä eikä myöskään perheenjäseniltä.

Aikuisilla perheenjäseniltä ei peritä liittymismaksua, lisäksi vuotuinen jäsenmaksu on halvempi. Nuorisojäsenillä liittyminen on 0 EUR. Eli jos esimerkiksi koko perhe liittyy kerralla, niin yhdeltä aikuiselta menee liittymismaksu mutta muilta ei.

Jäsenmaksuihin sisältyy Sukeltajaliiton jäsenmaksu. Mikäli kuulut jo johonkin toiseen Sukeltajaliiton alaiseen seuraan, voidaan tämä huomioida jäsenmaksussa (ns. rinnakkaisjäsenyys).

 

HUOM! Loppuvuonna (1.11 - 31.12.2020) liittyessäsi saat samalla liittymis- ja jäsenmaksulla myös seuraavan vuoden 2021 jäsenyyden (esim. varsinainen jäsen 70 € + 88 € = 158 €). Sukeltajaliiton jäsenyys alkaa tällöin vuoden 2021 puolella.