Advanced Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla voi tehdä turvallisesti edistyneempiä nitroksisukelluksia. Kurssi laajentaa oppilaan nitroksisukeltamiseen liittyvää tietotaitoa etappikaasujen, erityisesti EAN50 ja puhdas happi, käyttöön. Sukeltaja oppii ymmärtämään etappisukellusten lisäriskit ja puhtaan hapen käyttöön liittyvät riskit.

Advanced Nitrox Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 16 vuotta täyttänyt. Hänellä on oltava suoritettuna:

CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.

CMAS Nitrox Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 11107 (Requirements for Training Programmes on Enriched Air Nitrox (EAN) Diving) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.

Vähintään 30 kirjattua sukellusta, joista vähintään 10 on nitroksi sukelluksia, ja osoitettava omaavansa kyvyt, taidot ja asenteet, joita tarvitaan tekniikkasukelluksissa.