URHEILUSUKELTAJAT RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 11.10.2023.

Teemu Kerola

Urheilusukeltajat ry:n sääntömääräinen syyskokous 11.10.2023. klo 18:00 kerhokololla Puotilassa.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo
6. Toimintasuunnitelmat vuodelle 2024
7. Talousarvio vuodelle 2024
8. Vuoden 2024 jäsen- ja liittymismaksujen vahvistaminen
9. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2024
10. Johtokunnan jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle
11. Toiminnantarkastajien ja varamiesten valinta
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Toimintasuunnitelmaehdotus 2024 ja Talousarvioehdotus (budjetti) 2024 löytyvät seuran verkossa olevasta dokumenttiarkistosta ennen syyskokousta.


Helsingissä  28.8.2023     Johtokunta,  Urheilusukeltajat ry