URHEILUSUKELTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 12.10.2022

Esa Panula-Ontto

Urheilusukeltajat ry:n sääntömääräinen syyskokous 12.10.2022. klo 18:00 kerhokololla Puotilassa.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo
6. Toimintasuunnitelmat vuodelle 2023
7. Talousarvio vuodelle 2023
8. Vuoden 2023 jäsen- ja liittymismaksujen vahvistaminen
9. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2023
10. Johtokunnan jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle
11. Toiminnantarkastajien ja varamiesten valinta
12. Muut esille tulevat asiat
- Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen etäkokousten osalta sekä joitakin päivityksiä.
13. Kokouksen päättäminen

Toimintasuunnitelmaehdotus 2023 ja Talousarvioehdotus (budjetti) 2023 sekä johtokunnan ehdotus sääntöjen muuttamiseksi löytyvät seuran verkossa olevasta dokumenttiarkistosta ennen syyskokousta.


Helsingissä  15.8.2022     Johtokunta,  Urheilusukeltajat ry