CMAS One Star Diver -kurssi -24

07.03.2024 17.30.00 26.05.2024 18.00.00 (Europe/Helsinki)

Helsinki, Suomi


Laitesukelluksen peruskurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 15  20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen. Kurssimme ovat  Sukeltajaliiton  koulutusohjeiden mukaisia, ja ne pohjautuvat kansainvälisten CMAS, NAUI ja DAN järjestöjen koulutusjärjestelmiin.
 

Kurssille osallistuvan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt ja  uimataitoinen.

Uimataito on näytettävä tekemällä seuraavat kaksi suoritusta:

Vähintään viiden minuutin veden polkeminen paikallaan ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä.

Pituusuinti suoritettuna seuraavista tavoista: Oppilaan on uitava 200 metrin ilman perusvälineitä tai 300 metrin perusvälineitä käyttäen. Uinnissa ei saa käyttää kellukkeita tai muita apuvälineitä. 


 Lisäksi kurssille osallistujan on osoitettava lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta. Häntä koskevat seuraavat lisävaatimukset:

Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä.

Jos pituusuinti on suoritettu perusvälineitä käyttäen, oppilaan on näytettävä, että hän kykenee myös uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.

Jos kurssille osallistuja on alaikäinen, tulee osallistujan toimittaa kurssin vastuukouluttajalle ennen kurssin alkua kirjallinen huoltajan lupa osallistua kurssille


Kurssin hintaan sisältyy:
- kurssin oppimateriaali ja teoriaopetuksen, 
- allas- ja avovesiharjoitukset
- laitepaketin käyttö kurssin harjoituksissa 
- kansainvälinen sukeltajakortti  
- liittymis- ja jäsenmaksun

Urheilusukeltajat ry järjestää koulutusta vain seuran jäsenille. Kurssille osallistuja liitetään seuran jäseniksi.

Kurssit koostuvat teoriakoulutuksesta, allas- ja avovesiharjoitus kerroista. Osa teoriasta opiskellaan itsenäisesti verkko-opintoina. Kurssien läpäiseminen edellyttää, että oppilas täyttää ennakkovaatimukset ja läpäisee teoria-, allas-, käytännön- ja avovesiosuudet sekä vaaditun kurssin teoriakokeen. 

Kurssin tai osan kurssia voi maksaa e-passilla.


Kurssille osallistumisen voi peruuttaa veloitukselta 1.kuukausi ennen kurssin alkua. Alle 1.kuukauden kurssi peruutuksesta veloitetaan syntyneet kustannukset.Peruskurssilla oppilaan tulee hankittavaksi vielä perusvälineet (n.100-150€), sukelluspuku (n.150- 250€) ja painovyö (n.50-70€) sekä sukellustietokone (n.160-220€). 

Kurssin aikataulu:

Kurssi alkaa 7.3.2024 klo 17:30 Urheilusukeltajien kerhohuoneella Klaavuntie 1, Helsinki. Tällöin pidetään ensimmäinen teoria kerta. Teoria kertoja tullaan järjestämään 3 kpl kurssin aikana. Pääsääntöisesti teoria opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkko-opiskeluna. Teoria kerroilla kerrataan ja keskustellaan verkko-opiskelun aihealueita.

Kurssin allasharjoitukset pidetään torstaisin Itäkeskuksen uimahallissa klo 19:30-21:30. Ensimmäinen allaskerta on 7.3.2024, jolloin suoritetaan uimakokeet. Allaskertaa ei ole kiirastorstaina.

Kurssin avovesiharjoitukset pidetään toukokuun 25. ja 26 päivä.

Lisätietoja kurssista koulutus@urheilusukeltajat.fi
Missä

Näytä Google Mapsissa
Urheilusukeltajat ry
Klaavuntie 1
00910 Helsinki
Suomi
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Milloin

Alkaa 07.03.2024 17.30.00
Päättyy 26.05.2024 18.00.00

Järjestäjä

Urheilusukeltajat ry
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Sosiaalinen media

Following content will appear on all events