CMAS Rescue Diver-kurssi -23

21.08.2023 17.30.00 03.09.2023 19.30.00 (Europe/Helsinki)

Helsinki, Suomi


CMAS Rescue-diver


Kurssi on vaatimuksena CMAS Three Star Diver/ Dive Leader -kurssille.

CMAS Rescue-diver kurssin kuvaus ja kurssille osallistumisen ennakkovaatimukset:

Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

Kurssin aikana oppilas perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.  Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.  Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.  Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä. Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin. Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja. Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja. Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä. 

Rescue Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Kurssille osallistuvan on oltava CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti. Lisäksi hänellä tulee olla vähintään 20 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta sekä voimassa oleva hätäensiapu- ja hapenantopätevyys.·       Rescue Diver kurssi alkaa 21.8.-23, jolloin ensinmäinen teoriakerta.

·       Kurssin rescue allasharjoitteet suoritetaan elokuun lopussa.

·       Kurssin avovesi sukellukset suoritetaan elo-syyskuun vaihteessa.

Kurssimme ovat Sukeltajaliiton  koulutusohjeiden mukaisia, ja ne pohjautuvat kansainvälisten CMAS, NAUI ja DAN järjestöjen koulutusjärjestelmiin.

Kurssit koostuvat teoriakoulutuksesta, allas- ja avovesiharjoitus kerroista. Osa teoriasta opiskellaan itsenäisesti verkko-opintoina. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä Urheilusukeltajien kerhokololla Puotilassa, Itäkeskuksen uimahallissa, seuran tukialuksella tai seuran huvilalla.

Kurssien läpäiseminen edellyttää, että oppilas täyttää ennakkovaatimukset ja läpäisee teoria-, allas-, käytännön- ja avovesiosuudet sekä vaaditun kurssin teoriakokeen.

Lisäksi kurssille osallistujan on osoitettava lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. Jos kurssille osallistuja on alaikäinen, tulee hänellä olla huoltajan kirjallinen lupa kurssille osallistumiseen.

Kurssille osallistumisen voi peruuttaa veloitukselta 1.kuukausi ennen kurssin alkua. Alle 1.kuukauden kurssi peruutuksesta veloitetaan syntyneet kustannukset.

Urheilusukeltajat ry järjestää koulutusta vain seuran jäsenille. Kurssin hinta ei jäsenille lisätään +100 € liittymis- ja jäsenmaksua. Kurssin hintaan sisältyy kurssin oppimateriaali, koulutuksen teoriakerrat ja käytännön harjoitukset sekä kansainvälinen sukeltajakortti.

Kurssin tai osan kurssista voi maksaa myös e-passilla.

Oppilas tarvitsee kurssilla omat täydelliset sukellusvarusteet.

 

 

Missä

Näytä Google Mapsissa
Urheilusukeltajat ry
Klaavuntie 1
00910 Helsinki
Suomi
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Milloin

Alkaa 21.08.2023 17.30.00
Päättyy 03.09.2023 19.30.00

Järjestäjä

Urheilusukeltajat ry
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Sosiaalinen media

Following content will appear on all events