Gas Blender kurssi -23

01.03.2023 17.30.00 18.03.2023 19.00.00 (Europe/Helsinki)

Helsinki, Suomi


Tuote

Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja seoskaasuja noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Kurssilla kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen käsittelyyn. Gas Blender osaa valmistaa halutun happiprosentin omaavan nitroksi- ja trimiksiseoksen, analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.


Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja omaa hyvät tiedot riskeistä, jotka liittyvät kaasujen käsittelyyn, hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen. Osaa laskea halutun hengityskaasun sekä ilman taulukoita että osaa käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja sekoitustaulukoita. Tuntee korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja ymmärtää happipuhdistuksen merkityksen. Tuntee terveydelle ja elämälle vaaralliset riskit, jotka liittyvät joko hengityskaasujen väärään täyttömenetelmään tai käsittelyyn. Osaa todeta happipuhtauden. Tuntee useimmiten käytetyt kaasunsekoitusmenetelmät. Osaa sekoittaa sukelluspulloon halutun hengityskaasuseoksen, huomioiden tarvittavat turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimenpiteet. Osaa analysoida kaasun ja tehdä oikeat merkinnät pulloon ja täyttöpäiväkirjaan.

Gas Blender -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Gas Blender -kurssi ei anna pätevyyttä sukeltajien neuvomiseen tietyillä sukelluksella käytettävää nitroksiseosta valittaessa. Nitroksisukelluksen suunnitteluun, MOD:n tai EAD:n määrittelyyn jne.  Paineenalentajien tai annostimien huoltamiseen. Happipuhdistus- ja happihuoltopalvelujen tarjoamiseen toiselle osapuolelle.

Urheilusukeltajat ry järjestää koulutusta vain seuran jäsenille. Kurssin hinta ei jäsenille lisätään +100 € liittymis- ja jäsenmaksua. Kurssin hintaan sisältyy kurssin oppimateriaali, koulutuksen teoriakerrat ja käytännön harjoitukset sekä kansainvälinen NAUI Gas Blerder & Oxygen services -kortin

Kurssille osallistumisen voi peruuttaa veloitukselta 1.kuukausi ennen kurssin alkua. Alle 1.kuukauden kurssi peruutuksesta veloitetaan syntyneet kustannukset.

Clarico-Picture

Missä

Näytä Google Mapsissa
Urheilusukeltajat ry
Klaavuntie 1
00910 Helsinki
Suomi
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Milloin

Alkaa 01.03.2023 17.30.00
Päättyy 18.03.2023 19.00.00

Järjestäjä

Urheilusukeltajat ry
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Sosiaalinen media

Following content will appear on all events