Rescue Diver -kurssi

18.04.2021 17.30.00 23.05.2021 21.00.00 (Europe/Helsinki)

Helsinki, Suomi

Ilmoittautuminen on nyt päättynyt

Tuote

Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

Kurssin aikana oppilas perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.  Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.  Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.  Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä. Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin. Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja. Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja. Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä. 

Rescue Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Kurssille osallistuvan on oltava CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti. Lisäksi hänellä tulee olla vähintään 20 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta sekä voimassa oleva hätäensiapu- ja hapenantopätevyys. 

Kurssin teoriaosuudet pidetään verkkoluentoina ja teoria opistellaan verkossa. Muista kurssin järjestelyistä sovitaan kurssin aikana. Vallitseva Korona-tilanne vaikuttaa kurssin allas- ja avovesiharjoitusten järjestämiseen ja aikatauluun.

Clarico-Picture
Pelastusharjoitus käynnissä Rescue -kurssilla

Missä

Näytä Google Mapsissa
Urheilusukeltajat ry
Klaavuntie 1
00910 Helsinki
Suomi
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Milloin

Alkaa 18.04.2021 17.30.00
Päättyy 23.05.2021 21.00.00

Järjestäjä

Urheilusukeltajat ry
jasenrekisteri(ät)urheilusukeltajat.fi

Sosiaalinen media

Following content will appear on all events