Wreck Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän osaa valita olosuhteisiin sopivat varusteet. Tietää oman toimintansa vaikutukset hylkyyn ja osaa minimoida ne. Ymmärtää hylkyjen arvon sekä tarpeen suojella niitä. Osaa toteuttaa hylkysukelluksen hylkyä vahingoittamatta. Tietää hylkysukelluksen vaaratekijät ja osaa välttää ne. Tuntee hylkysukellukseen liittyvän lainsäädännön. Osaa suunnitella ja toteuttaa hylkysukelluksia, joissa ei sukelleta hylyn sisälle.

Wreck Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt ja hänellä tulee olla  CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti. Lisäksi vähintään 10 kirjattua CMAS One Star Diver -kortituksen jälkeen suoritettua sukellusta.