Toimintamalli

VID käyttäjä

Vähintään 2 vuotta seuran jäsenyyttä. Tästä voidaan poiketa jos henkilö on aktiivisuutensa puolesta tunnettu. VID käyttäjä voi lunastaa kontin avaimen (maksamalla avainmaksun) ja hän voi täyttää omia henkilökohtaisessa käytössään olevia laitteita rajattomasti yhden kauden (1.4.-31.3.) ajan.


Seoskaasurinki

Liittymällä seoskaasurinkiin käyttäjä saa käyttökoulutuksen kontin seoskaasulaitteiston käyttöön ja voi lunastaa itsellen seoskaasuvidin. Seoskaasuvidin haltija saa täyttää rajoituksetta kauden ajan ilmaa ja nitroxia happiprosenttiin 36% asti. Kontilta saa myös happea wippaustekniikalla sekä trimixiä, mutta nämä veloitetaan erikseen per täyttö. Happivippaukset sekä Trimixin täyttäminen edellyttävät paitsi riittävät sukelluspätevyydet näillä kaasuilla sukeltamiseen myös Nitrox tai Trimix gasblender tutkinnon kontin käyttökoulutuksen lisäksi.
Avaimen luovutuksen yhteydessä Vid käyttäjä saa täyttöaseman ns. "lämpimän puolen" hälyttimen koodin. Täyttöasemalla saa täyttää 7 päivänä viikossa 24 tuntia vuorokaudessa.


Satunnaiskäyttäjä

Pitää olla seuran jäsen. Satunnaiskäyttäjä voi perehdytyksen jälkeen jättää omia, nimellä ja puhelinnumerolla varustettuja laitteita täyttöaseman eteiseen, josta ne täytetään. Jättäessään säiliön täyttöön satunnaiskäyttäjä ilmoittaa konttivastaavalle jätetystä säiliöstä ja maksaa sen joko eteisen käteislippaaseen, jättää sarjakortin eteisen seinälle tai hoitaa maksun verkkokaupan kautta (tapahtumat-ilmoittautumiset-konttimaksut). Myös nitrox satunnaistäyttö on mahdollista, mutta se tulisi hoitaa siten, että pullon täyttäjä ja käyttäjä ovat täytön teon aikana kontilla. Nitrox täyttö pitää aina todentaa analysaattorilla täytön jälkeen täyttäjän toimesta ja ennen käyttöön ottoa käyttäjän toimesta. Nitrox satunnaistäytön hinta on 15 €.


Tiedustelut konttivastaavalle

Esko Eronen (2019), 050-3682987, kontti@urheilusukeltajat.fi