Dry Suit Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, joka mahdollistaa sen, että hän tuntee tarjolla olevien erilaisien kuivapukutyypit ja materiaalit. Tietää niiden hyvät sekä huonot puolet ja tietää olosuhteiden (esim. lämpötila) vaikutukset kuivapukua ja sen osia valittaessa. Tuntee kuivapuvun eri osat ja niissä käytettävät materiaalit, kuten kaulukset, rannemansetit, huput, käsineet, kengät, vetoketjut ja venttiilit. Tietää eri osien hyvät ja huonot puolet. Tuntee puvun täyttö- ja tyhjennysventtiilien erilaiset mallivaihtoehdot ja toimintaperiaatteet. Osaa käyttää sujuvasti molempia venttiileitä. Tuntee aluspukeutumisen eri vaihtoehdot ja osaa valita ne olosuhteiden mukaan. Hallitsee tasapainottamisen kuivapuvulla ja osaa toimia oikein kuivapuvulle tyypillisissä ongelmatilanteissa. Osaa tehdä kuivapuvulle käyttäjän huoltotoimenpiteet sisältäen vetoketjut, mansetit ja venttiilit sekä tietää kuinka kuivapukua säilytetään lyhytaikaisesti ja kuinka se varastoidaan pitkäaikaisesti.

Dry Suit Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt ja CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.