Laitesukelluksen peruskurssi

CMAS One Star Diver

Laitesukelluksen peruskurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 15 20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen.


Clarico-Image-Text

 

CMAS One Star Diver -Kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt.

Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta, suorittaa saman kurssin CMAS Children Diving Gold kurssina.  


Kurssille osallistuvan on oltava uimataitoinen. Uimataito on näytettävä tekemällä seuraavat kaksi suoritusta: 

 • Vähintään viiden minuutin veden polkeminen paikallaan ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä. 

 • Pituusuinti suoritettuna seuraavista tavoista. Uinnissa ei saa käyttää kellukkeita tai muita apuvälineitä :

  1) 200 metrin ilman perusvälineitä tai
  2) 300 metrin perusvälineitä käyttäen.
   

 • Jos alle 14-vuotiaan pituusuinti on suoritettu perusvälineitä käyttäen, on oppilaan näytettävä, että hän kykenee myös uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä


  Kurssille osallistujan yli 14v. on osoitettava lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. Alle 14v. vaaditaan lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta.

  Jos kurssille osallistuja on alle 18v., tulee osallistujan toimittaa kurssin vastuukouluttajalle ennen kurssin alkua kirjallinen huoltajan lupa osallistua kurssille.

 SEURAAVAT KURSSIT

    

Kurssimme ovat Sukeltajaliiton koulutusohjeiden mukaisia, ja ne pohjautuvat kansainvälisten CMAS, NAUI ja DAN järjestöjen koulutusjärjestelmiin. Kurssi koostuu teoriakoulutuksesta, allas- ja avovesiharjoitus kerroista. Osa teoriasta opiskellaan itsenäisesti verkko-opintoina. Kurssien läpäiseminen edellyttää, että oppilas täyttää ennakkovaatimukset ja läpäisee teoria-, allas-, käytännön- ja avovesiosuudet sekä vaaditun kurssin teoriakokeen.  Urheilusukeltajat ry järjestää koulutusta vain seuran jäsenille. Kurssille osallistuja liitetään Urheilusukeltajien ja Sukeltajaliiton jäseneksi kurssimaksun maksamisen yhteydessä. Kurssi järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä Urheilusukeltajien kerhokololla, seuran tukialuksella tai seuran huvilalla.

Kurssin hintaan sisältyy (425€):
-kurssin oppimateriaalin,
-teoria, allas- ja avovesiopetuksen,
-laitepaketin käyttön kurssin harjoituksissa ja
-kansainvälinen sukeltajakortti,
-sukelluspäiväkirjan sekä 
-Urheilusukeltajien liittymis- ja jäsenmaksut.
-Lisäksi kurssille osallistuja saa Sukeltajaliiton Sukeltaja-lehden vuodeksi.

Peruskurssilla oppilaan tulee hankittavaksi vielä:
-perusvälineet (maski, snorkkeli, räpylät) 50-150€,
-sukelluspuku (märkä 100-250€ tai kuiva >500€) ja
-aika-syvyyttämittava laite n.150€ sekä
-painovyö n.80€. 
-vakuutus n.70€