Kurssille osallistuvan on oltava uimataitoinen. Uimataito on näytettävä tekemällä seuraavat kaksi suoritusta:

Vähintään viiden minuutin veden polkeminen paikallaan ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä.

Pituusuinti suoritettuna seuraavista tavoista: Oppilaan on uitava 200 metrin ilman perusvälineitä tai 300 metrin perusvälineitä käyttäen. Uinnissa ei saa käyttää kellukkeita tai muita apuvälineitä.  Lisäksi kurssille osallistujan on osoitettava lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

 

Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta. Häntä koskevat seuraavat lisävaatimukset:

Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä.

Jos pituusuinti on suoritettu perusvälineitä käyttäen, oppilaan on näytettävä, että hän kykenee myös uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.

Jos kurssille osallistuja on alaikäinen, tulee osallistujan toimittaa kurssin vastuukouluttajalle ennen kurssin alkua kirjallinen huoltajan lupa osallistua kurssille.