CMAS One Star Diver/ Laitesukelluksen peruskurssi

435,00 € 435,00 € 435.0 EUR

435,00 €

Vaihtoehtoa ei ole saatavana

  Tätä yhdistelmää ei ole olemassa.

  Lisää ostoskoriin

  Laitesukelluksen peruskurssi

  CMAS One Star Diver

  Laitesukelluksen  kurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 15 20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen.

   

  Kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta, suorittaa saman kurssin CMAS Children Diving Gold kurssina. 

  Kurssille osallistuvan on oltava uimataitoinen. Uimataito on näytettävä tekemällä seuraavat kaksi suoritusta:

  Vähintään viiden minuutin veden polkeminen paikallaan ilman perusvälineitä, kelluketta tai muita apuvälineitä.

  Pituusuinti suoritettuna seuraavista tavoista: Oppilaan on uitava 200 metrin ilman perusvälineitä tai 300 metrin perusvälineitä käyttäen. Uinnissa ei saa käyttää kellukkeita tai muita apuvälineitä.  Lisäksi kurssille osallistujan on osoitettava lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

   

  Oppilas, joka on täyttänyt 12 vuotta, mutta ei vielä 14 vuotta. Häntä koskevat seuraavat lisävaatimukset:

  Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta. Pelkkä terveysselvitys ei riitä.

  Jos pituusuinti on suoritettu perusvälineitä käyttäen, oppilaan on näytettävä, että hän kykenee myös uimaan vähintään 25 metriä ilman apuvälineitä.

  Jos kurssille osallistuja on alaikäinen, tulee osallistujan toimittaa kurssin vastuukouluttajalle ennen kurssin alkua kirjallinen huoltajan lupa osallistua kurssille.

  Kurssimme ovat  Sukeltajaliiton  koulutusohjeiden mukaisia, ja ne pohjautuvat kansainvälisten CMAS, NAUI ja DAN järjestöjen koulutusjärjestelmiin.

  Kurssit koostuvat teoriakoulutuksesta, allas- ja avovesiharjoitus kerroista. Osa teoriasta opiskellaan itsenäisesti verkko-opintoina.
  Kurssien läpäiseminen edellyttää, että oppilas täyttää ennakkovaatimukset ja läpäisee teoria-, allas-, käytännön- ja avovesiosuudet sekä vaaditun kurssin teoriakokeen. 

  Urheilusukeltajat ry järjestää koulutusta vain seuran jäsenille. Kurssille osallistuja liitetään seuran jäseniksi. 

  Kurssin hintaan sisältyy kurssin oppimateriaali, peruskurssilla laitepaketin käyttö kurssin harjoituksissa ja kansainvälinen sukeltajakortti sekä  liittymis- ja jäsenmaksu . Peruskurssilla oppilaan tulee hankittavaksi vielä perusvälineet, sukelluspuku ja painovyö. 


  Kurssi järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä Urheilusukeltajien kerhokololla, seuran tukialuksella tai seuran huvilalla.