GasBlender (koulutus ja kurssin kolme harjoitus täyttöä)

125,00 € 125,00 € 125.0 EUR

125,00 €

Vaihtoehtoa ei ole saatavana

  Tätä yhdistelmää ei ole olemassa.

  Lisää ostoskoriin

  Gas Blender  -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja seoskaasuja noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Kurssilla kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen käsittelyyn. Gas Blender osaa valmistaa halutun happiprosentin omaavan nitroksi- ja trimiksiseoksen,  analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.

  Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja omaa hyvät tiedot riskeistä, jotka liittyvät kaasujen käsittelyyn, hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen. Osaa laskea halutun hengityskaasun sekä ilman taulukoita että osaa käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja sekoitustaulukoita. Tuntee korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja ymmärtää happipuhdistuksen merkityksen. Tuntee terveydelle ja elämälle vaaralliset riskit, jotka liittyvät joko hengityskaasujen väärään täyttömenetelmään tai käsittelyyn. Osaa todeta happipuhtauden. Tuntee useimmiten käytetyt kaasunsekoitusmenetelmät. Osaa sekoittaa sukelluspulloon halutun hengityskaasuseoksen, huomioiden tarvittavat turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimenpiteet. Osaa analysoida kaasun ja tehdä oikeat merkinnät pulloon ja täyttöpäiväkirjaan.

  Gas Blender -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.

  Gas Blender -kurssi ei anna pätevyyttä sukeltajien neuvomiseen tietyillä sukelluksella käytettävää nitroksiseosta valittaessa. Nitroksisukelluksen suunnitteluun, MOD:n tai EAD:n määrittelyyn jne.  Paineenalentajien tai annostimien huoltamiseen. Happipuhdistus- ja happihuoltopalvelujen tarjoamiseen toiselle osapuolelle.