Sukella Suomessa

Urheilusukeltajat ry. järjestää säännöllisesti kaiken tasoisia urheilusukelluskursseja. Kurssimme ovat  Sukeltajaliiton  koulutusohjeiden mukaisia, ja ne pohjautuvat kansainvälisten CMAS ja NAUI järjestöjen koulutusjärjestelmiin   Koulutuksen tavoitteena on tarjota laitesukelluksen alkeiskoulutusta ja jatkokoulutusta vasta-alkajille ja edistyneemmille harrastajille. Perustason sukelluskoulutuksella luodaan pohja turvalliselle sukeltamiselle ja rekrytoidaan uusia innostuneita seuran jäseniä. Jatko- sekä erikoiskursseilla tarjotaan sukellustietoja ja – taitoja kehittävää ohjattua kokemuksen kartuttamista ja luodaan turvallinen tapa siirtyä peruskurssitasoa vaativampiin sukelluksiin. 
Sukellusseuran koulutuksessa on etu, että kurssin jälkeen tie ohjattuun sukeltamiseen ja sukellusporukkaan on avoin. 


Sukella Suomessa -perehdytyskurssi

Jos sinulla on jo sukeltajakortti taskussa, mutta et ole sukeltanut suomessa tai viimeisestä sukelluksesta on vierähtänyt jo vuosia. Järjestämme ennen avovesi kautta keväällä Sukella Suomessa -kurssin, joka on perehdytyskurssi jo sukeltajakortin omaaville. Kurssi koostuu teoria illasta kerhokololla, allasharjoituksesta ja avovesi sukelluksesta. 


Teoria tunnilla käymme läpi ja kertaamme keskeisimmät asiat, jotka on huomioitava Suomessa sukellettaessa ja miten suomisukeltaminen eroaa esim. etelän sukellus vesistä. Allasharjoituksessa kerrataan laitesukelluskurssin allasharjoitteet. Perehdytyskurssin avovesisukellus suoritetaan seuran sukellustukialuksella kouluttajan kanssa. Samalla pääsee tutustumaan ja perehtymään seuran sukellustoimintaan ja seuraavalla kerralla on helppo lähteä mukaan normaali sukellusreissulle tai -leirille.

Kurssilla tarvitset täydelliset sukellusvarusteet. Jos sinulta puuttuu regu, pullo tai liivi, niin seuralta on mahdollista vuokrata ne avovesikaudeksi.

Clarico-Image-Text

Pinnan alle, mutta ei ole koulutusta

Laitesukelluksen peruskurssi

Jos sinulla ei ole vielä koulutusta, mutta mielenkiinto vedenalaiseen maailmaan ja sukeltamiseen on herännyt. Laitesukeltaminen alkaa peruskurssista, jossa opetellaan perusasiat.

Clarico-Text-Image-2

jatkokoulutusta peruskurssin jälkeen

Seura toiminnassa koulutamme NAUI ja CMAS järjestelmien, kuin taas useimmat yritykset PADI-järjestelmän mukaisesti. Järjestelmien ero on lähinnä organisaatioissa: NAUI ja CMAS ovat aatteellisia järjestöjä, PADI puhtaasti kaupallinen. Kaikki koulutusjärjestelmät kouluttavat osaavia sukeltajia. 


Jos olet käynyt sukelluskurssin CMAS, NAUI, PADI tai SSI:n järjestelmässä, voit osallistua seuraavalle jatko- tai erikoiskurssille. Kurssien tavoitteet ja vaatimustasot ovat vastaavat ja toisen koulutusjärjestelmän kurssi voidaan hyväksyä pohjakoulutukseksi kurssin ennakkovaatimusten mukaisesti.

Urheilusukeltajat ry järjestää myös Divers Alert Networkin (DAN) koulutusjärjestelmän mukaista ensiapukoulutusta. Kurssien tavoitteena on antaa valmiudet sukellusonnettomuuden ensiavun antamiseen. 

lisää erikoiskursseista           
Clarico-Text-Image