Tiedote 2020/2

(c) Urheilusukeltajat ry

Jäsentiedotteet / 2020

821 views
0 Likes
0 0
Julkaisija: Teemu Kerola

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 Jäsentiedote 2 / 2020 joulukuu

11. 11 Kuva: Teemu Kerola vahvistaa Plussan pähkinää. Samalla saadaan hengiteltyä typpeä pois. Iltapäivällä ajetaan Dagmar Clau - sen’ille vain 3 mailin päähän Plussal - ta. Joona kertoi laivan uppoamisesta 9.12.1942. Suomalainen kapteeni ajoi laivansa tahallaan karille, ettei se jou - tuisi venäläisille. Keulapala on irron - nut kokonaan luodon toiselle puo - lelle, höyrypannut ovat ehjät, mutta muu laiva on ihan päreinä. Sukel - luksella pohjasta löytyy ruskea pullo, jonka pohjassa lukee ÖL. Kun tutki - taan peräpaloja löytyy pulloja muuta - ma lisää,ja lopulta iso laatikko, jossa on kymmeniä pulloja. Tutkitaan an - karasti, josko löytyisi avaamaton pul - lo, mutta ne on kaikki avattuja. On muuten aivan hirveä homma tutkia jokainen pullo... Päivää kun on vielä jäljellä niin päätetään sukeltaa kolmaskin veto kaksoishylyillä Nederland (uppo - si 18.12.1917) & Caskelot (upposi 1970). Vesan kanssa sovitaan lähteä etsimään myös vain 100m päässä ole - vaa kolmatta hylkyä Virgoa (upposi 5.12.1928) – se olisi uusi bongo mo - lemmille. Ensin ihmetellään Neder - land ja sitten suuntaan 30 pysyen 15m:ssä. 10 minsan jälkeen vastaan tulee 2x3m hylynpalanen. Samassa Joona painelee mopolla ohi. Käänny - tään ja etsitään syvemmältä. Ei löydy mitään ja käännytään takaisin. Sa - massa Joona tulee vastaan ja viittoilee jatkamaan samaan suuntaan. 5 min uintia ja siellähän se Virgo makoilee. Kohtuullisen iso n. 20m pitkä runko. Kun palaan nousuköyttä poijul - le ei Evaa näy missään. Missä on Eva? Mitä on tapahtunut? Pyörin ympäri ja sitten huomaan Evan lähestyvän 300m päässä. Kuvio Parkki Plussan pienoismalli Ahvenanmaan merimuseossa Maarianhaminassa

13. 13 teissa ja vain kolme henkilöä saatiin pelastettua. Sukellus onnistuu mai - niosti. Koko peräosa on melko ehjä, peräsin ja potkuri ovat komeat ja ruori löytyy niiden vierestä pohjasta. Sitten lähdetään kohti Notung:ia, odotukset ovat matalalla, kun virtaa on ehkä taas liikaa. Notung’in koh - talon hetket olivat talvisodan aikaan 24.1.1940, jolloin Notung lähti sel - luloosalastissa kohti Englantia. Ve - näläinen lentotorpedovene havaitsi laivan, hyökkäsi sen kimppuun pom - mein ja torpedoin. Lopulta perään osui torpedo ja Notung upposi n. 50 metriin. Sukellussuunnitelma on max 48m / 25 min pohja-aikaa, sitten 25 min dekot 51% stagella, joka leikkaa 15 min dekoista eli se kannattaa eh - dottomasti ottaa mukaan. Varmiste - taan, että tietokoneissa on oikeat pro - sentit ja että varavalo toimii. Lähestytään koordinaatteja hitaas - ti. Aaltoa ei juuri ole, mutta virtaa selvästi – pystyykö sukeltamaan tur - vallisesti? Keli on riittävän hyvä, joten pääte - tään yrittää sukeltaa. Komentosilta on 43 metrissä, Joona pudottaa shotin ”karttahuoneen katolle”... Pulina hiljenee. Kukin menee omaan paikkaansa pukemaan. Kaikki toiminta keskittyy olennaiseen. Nyt ei halua mokata. (Tämän Pia kertoo myöhemmin erona muihin sukelluk - siin). Nitikka-/seoskaasukamat pääl - le, staget valmiiksi ja roiskis veteen. Matti ja Teemu menevät ekana, koska niillä on trimix:it eli hieman reserviä, jos shotti ei olekaan komentosillalla. Lähden laskeutumaan, Vesa tulee heti perässä. Laskeutuminen kestää jonkun verran. Viimein alkaa näkyä laivan parras ja ruuman selluloosa - paalit – ei siis komentosilta – mut - ta kumpaan suuntaan pitäisi lähteä? Hieman valoa alkaa kajastaa vasem - malta, sen on pakko olla Matti & Teemu, sinne siis. 10 metrin jälkeen Notung Evan kaiussa Kuva: Jukka Tammi

5. 5 kaikki. Nykyiset valaisimet ovat tehokkaita. Näkee muutakin, kuin pyöreän vaalean täplän keskellä jotain, josta ei saa selvää. Lisäksi otokset voi tarkastaa vaikka heti pinnan alla ja kunnon etsinkuva jo muutenkin kertoo, tuleeko tiedostoon muutakin, kuin harmaanvihreässä vilahtelevia epämääräisiä hahmoja. Ei auta kuin kadehtia. Katsellessa oli usein tunne, kuin olisi itse päässyt jäl - leen sukeltamaan, etenkin hylyissä, joissa olen itsekin käynyt. Toisella tavalla jänniä olivat ne, joita en ollut nähnyt. Ihaillen katselin, kuinka muutaman mi - nuutin filmillä saatiin katsojalle kunnon käsitys hylyn kokonaisuudesta. Jos Vatanen vielä kerran kehuu entisaikoja paremmiksi, en takaa mitä sanon tai teen. Ananas v Teemu Kerola Coolaroolla Kuva: Esa Panula Ontto

15. 15 kyä, mutta ei löydy mitään mainitta - vaa. Suurin osa näkemistäni Ahvenan - maan hylyistä on joutunut ongelmiin joulukuussa – joko talvimyrskyssä tai sodan melskeissä. Harmi merenkul - kijoille, mutta hienoa meille sukelta - jille. Saaristomeren ja Ahvenanmaan hylyt ovat minusta todellakin näke - misen arvoisia. Useat hylyt on erittäin hyvässä kunnossa verrattuna Helsin - gin hylkyihin. Esineitä on edelleen jäljellä ja vedet ovat usein erinomai - sen kirkkaita. Evalla on bonuksena saanut ko - kea ja nähdä upeaa Suomen saariston luontoa, maisemia, luonnonsatamia ja saarten nähtävyyksiä. Homman kruunaa tietysti Joonan vaatimaton kursailematon rautainen asiantunte - mus ja kokemus, sekä täyshoito Pian erinomaisine aterioineen. Tutussa porukassa on turvallista sukeltaa ja helppo viihtyä Jyrkkä suositus sukeltaa Ahvenan - maan ja Saaristomeren kirkkaissa ve - sissä! v Eva Kökarsörenin luonnonsatamassa aikaisemmalla reissulla kesäkuussa 2020 Kuva: Jukka Tammi

17. 17 tin kuluttua. Merivartioston partiove - ne saapui paikalle kello 14.32. Lyhyen neuvonpidon jälkeen saa - tiin partioveneestä akkuboosteri, joka yhdessä Eskon varmojen otteiden kanssa herätti Yamahan välittömästi takaisin elävien kirjoihin. Alkuperäi - nen arviomme ongelman sähköperäi - sestä luonteesta piti siis paikkansa. Merivartioston interventio oli te - hokas paitsi tulosten myös ajankäy - tön kannalta, koko operaatioon meni alle 5 minuuttia. Yamahan elvytyksen lomassa tuli myös tarkistettua, että olimme noudattaneet suoja-aluepro - tokollaa kaikkine nyansseineen, jäl - leen osoitus siitä, että lupien ja ilmoi - tusten pitää olla kunnossa. Kotimatka sujui yllätyksettömästi ja Norppa saatiin kotilaiturinsa suo - jiin. Seuraavana päivänä Esko kävi testerillä toteamassa akun vainaak - si eli jännite ei yksinkertaisesti ollut riittänyt koneen käynnistämiseen. Il - man merivartiostoa istuisimme edel - leen Risskärillä Norpassa. Norppa ei ole peltiveneiden sar - jassa paras mahdollinen sukellus - tukialus, mutta kyllä silläkin hyväs - sä kelissä kohteille pääsee. Kuluvana kautena Norpan käyttöaste on nous - sut, osaltaan tähän on varmasti ol - lut vaikuttamassa veneen aktiivinen huolto ja ylläpito norppavastaavan toimesta. Ennen kuin seuralle pääs - tään hankkimaan paremmin sukel - lustoimintaan soveltuvaa kakkosve - nettä, tulisi Norpan toimintavarmuus ja yleinen käytettävyys saada mahdol - lisimman hyväksi. Mutta tämä ei voi olla yksin norppavastaavan tehtävä, vaan kaikkien veneen käyttäjien yh - teinen tavoite. v Esko todistaa Pelastajan saapumista. 5 minuuttia myöhemmin Yamaha laulaa jälleen ja boosteri palautetaan partiovenee - seen. Kuva: Hannu Marttila Kuva: Hannu Marttila

4. 4 Ananas Kuvahommia Usein väitetään, että ennen kaikki oli paremmin. Sellaisen kuulemiseen kyllästyy, kun usein sattuu. Kuultuani taas kerran tuon väitteen, päätin kertoa esimerkin. Olinpa kerran museomies Harryn kanssa Metskärin hylyllä. Aikaa tästä on jo paksu tukku vuosia. Tarina siis kelpaa esimerkiksi siitä, kuinka paljon pa - remmin kaikki ennen oli. Harry oli antanut tehtäväkseni dokumentoida kyseistä hylkyä valokuvaa - malla, samalla kun hän itse teki mittauksia. Niinpä hän tyrkkäsi kouraani sil - loin ajanmukaisen kameran, jossa oli tuore 36 kuvan rulla. Tähtäämisen, tar - kentamisen ja muut tärkeät Harry selitti tapansa mukaan seikkaperäisesti. Hänen viimein lopetettuaan, pääsimme veteen. Hylkyhän on helppo sukelluskohde, alle 15m syvällä ja lähellä rantaa suo - jaisassa paikassa. Aurinko paistoi ja veden alla näki muutenkin hyvin. Sukellus - varusteina minulla oli märkäpuku, kaksi seiskan pulloa á 200 bar, Fenzy tasa - painotusliivi, painovyö ja perusvälineet. Ryhdyin kuvaamaan, tai oikeammin ilmaisten yritin ryhtyä. Huomasin oitis, että kuvattaessa kuvaajan tulisi pysyä paikallaan. Normaalisti hylyillä sukeltaes - sa vähäinen kelluvuuden epätarkkuus ei ollut haitannut yhtään. Pieni ero on helppo korjata uimalla. Tässä hommassa se ei käynyt. Tarvitsi olla paikallaan, kuin kala. Ennen olin hylkyjä katsellessa ollut usein tyytyväinen näkymiin, mutta ka - meran etsimestä ei aluksi tuntunut näkyvän juuri mitään. Suunnittele siinä sit - ten kuvakulmia, kuvasommittelua, syntyvän kuvasarjan sisäistä yhteensopi - vuutta ja dynamiikkaa. Alkoi palella, ennen kuin sain rullan täyteen. Vilusta täristen räpsin viimei - set kuvat ja uin rannalle. Harry palasi myöhemmin piirroslevy täynnä yksityis - kohtakuvia ja niiden selityksiä. Rullan kehitytin leirin jälkeen. En kerro tässä, mitä ilmaisuja käytin katsel - lessani negoja. Sen ajan huippuskanneri sai selvää muutamasta kuvasta, muut olivat niin vaaleita, ettei toivoakaan. Muistelin myös nuoruuteni ajan VA-kaitafilmejä. Hyvällä mielikuvituksella niistä sai jotain selvää, ainakin, jos tunsi tilanteet etukäteen oltuaan itse paikal - la. No, mitä opimme tästä? Nautiskelin vastikään katselemalla joukon upeita videoita hienoilta hylyil - tä. Siinä oli kylpyammemiesten erikoisvehkein otettuja avomeren syvähylkyjen kuvia. Sitten jatkoin katselemalla hieman matalammassa olevia hylkyjämme, joita oli kuvannut eräs porukkamme hyvin tuntema sukeltaja. Upeita filmejä

6. 6 Ruudunkaappaus kuva-arkistosta Historian siipien havinaa, kuva-arkiston helmiä vuodelta 1957 US kuva-arkiston paluu Roy Nurmi Urheilusukeltajien wanhalle wep - pisaitille perustettiin vuonna 2010 valokuva-arkisto. Muisteloita ku - va-arkiston perustamisesta löytyy kerhotiedotteesta 2010/2. Kymmenen vuotta sitten some oli jo nousukiidossa, eli kännyköil - lä kuvattiin ja kuvia julkaistiin ai - nakin facebookissa jos ei muualla. Kertakäyttökuvia syntyi jo silloin pal - jon. Nykyään useat meistä julkaise - vat omia kuviaan suoraan kännykäs - tä viesteinä suvulle tai instan kautta koko maailmalle. Kuvia syntyy jo aivan liikaa. Mihin siis tarvitaan mi - tään arkistoa? Perusajatus kerhon arkistossa oli että “arkiston tulisi olla niin selkeä ja joustava, että se todennäköises - ti olisi käytettävissä myös 50 vuoden kuluttua”. Lisäksi haluttiin, että toi - sin kuin somefeedissä, kuviin talle - tettaisiin riittävästi tietoa siitä, ketä kuva esittää ja mitä siinä tapahtuu. Ilman kunnollisia lisätietoja kuva on arkistomielessä arvoton. Hyvin do - kumentoitu kuva sen sijaan on sekä kuvaajalleen että katsojalle arvokas. Kannattaa selata vaikka kuva-arkis - ton kuvia 50-60 luvuilta. Osa niistä on jo ikonisia, kerhon ja liiton mate - riaaleissa moneen kertaan julkaistuja, osa yksityisempää muisteloa, mut - ta kaikkiin niihin on talletettu hetki menneisyydestä. Ajankuvia, ja van - hoja sukeltajasuuruuksia. Someen roiskaistut kuvat huvitta - vat hetken ja unohtuvat sitten. Niitä tuskin kukaan selaa edes kymmenen vuoden päästä, saati viidenkymme - nen. Arkistokuvia selaa, koska ne ovat osa kerhomme visuaalista tari -

12. 12 Eva laiturissa Lilla Båtskärissä tuulipuistofarmin vieressä selviää myöhemmin: Teemu ja Matti olivat tulleet ekana ylös ja olivat alka - neet huutaa ajelehtivan Evan suun - taan. Poijun kiiinnitysköysi oli nir - hautunut poikki, kun ruotsinlaivojen aallot heilauttivat Evaa. Kippari Joona oli sukeltamassa ja Pia ainoana aluk - sessa brygalla lukemassa tietämättä ajelehtivansa. Onneksi brygan ovi oli auki ja Pia kuuli huudot, tuli kannel - le, tajusi tilanteen ja hommaa alkoi ratketa. Kaikki lopulta hyvin. Yöksi Joona ajaa läheiseen Lilla Båtskärin pikkusaareen laituriin. Hän tietää aivan käsittämättömän hieno - ja luonnon- ja muita satamia. Ennen auringonlaskua ehditään käydä tut - kimassa 50-luvulla toimineen rauta - kaivoksen tornia ja 6 tuuliturbiinia, jotka tuottavat 17% Ahvenanmaan sähköstä. Illalla käydään tietysti Evan saunassa, pesut hoidetaan meressä kastautumalla ja sitten istutaan iltaa turisten sukellustarinoita maailmalta. Maailmalle kun ei nyt päästä: Scapa flow, Sipadan, Punainen meri, Palau, Yap, Narvik, Zenobia, Cozumel, jne. Toki juttujen taso on porukan tason mukainen. Päivä 4 – lauantai Aamu on taas upean aurinkoinen ja kuulas. Aamupalan jälkeen ajetaan Skiftet:ille. Skiftet lähti 14.12.1916 kohti Turkua mukanaan n. 100-200 ihmistä. Vain muutama maili sata - masta se ajoi saksalaisen UC 27:n laskemaan miinaan, jonka räjähtäes - sä aluksen koko keula hävisi ja myös höyrypannu kosahti. Tuho oli nopea ja totaalinen. Laiva upposi minuu - Kuva: Teemu Kerola

14. 14 alkaa komentosilta erottua, mutta Ve - saa ei näy missään? Hetken kuluttua pikkuvalo syt - tyy, Vesan päävalo nimittäin kyykkäsi juuri. Myös Kiti ja Heka tulevat alas sekä Joona mopollaan, joten valo - ja on useita. Ihailemme ehjää ruoria. Telegrammi ja laivakello makaavat kannella. Karttahuoneessa on paljon mielenkiintoista tavaraa jäljellä. Tie - tokone piippaa dekoja, vielä jatketaan suunnitelman mukaan. Skyleteistä 45 metrissä ihmetellään höyrypannuja ja portaita alakansille, muttei lähde - tä enää syvemmälle. Kun pohjassa on oltu 22 min, dekoja on 20 minuuttia ja on aika lähteä kohti nousuköyttä. Ensin deepstopit matkalla, 17 met - rissä vaihdan stageen ja noustaan rauhallisesti 4-5 metriin loppuajaksi hengittelemään. Olipa hieno hylky tuo Notung. Wau! Sinne pitää päästä uudestaan. Illalla riittää juttua Notungista. Vertailemme sitä edellisten reissu - jen huippukohteisiin Park Victoryyn, Junoon ja Belliveriin. Hienoja ovat kaikki omalla tavallaan. Joona ajaa Evan Jungfruskär’ille yöksi. Päivä 5 – sunnuntai Aamupalan jälkeen reippaillaan Jungfruskär’in luontopolku, mistä löytyy lintutorni, lehmänläjiä ja tyk - kejä. Paluumatkalla sukelletaan vielä Vuoluodon kolmoishylyt. Teräslaiva Nordö on matalimmillaan vain met - rin syvyydessä. Hylky kuhisee etelän malliin katkarapuja, rapuja ja pik - kukaloja. Siitä itään 3 metristä löy - tyy puulaivan runko, jossa on kiinni moottori. Vielä itään 10-12 metrissä on kolmannen hylyn kappaleita ja 8 metrissä törröttää paksu masto poh - jassa pystyssä. Etsitään neljättä hyl - Kuva: Jukka Tammi Kuva: Teemu Kerola Jungfruskär’in tykit. Toinen niistä oli hyvin naamioitu vajaksi.

7. 7 naa. Kun kerhon 100-vuotisjuhlajul - kaisua tehdään, tekijällä ei ole kuvista pulaa. Kuvat otetaan arkistosta, tie - tenkin. Vanhalla weppisaitilla ollut tek - niikka alkoi natista jo jokin tovi sit - ten. Yksi ensimmäisiä uhreja oli va - lokuva-arkisto, jonka tekniikka hajosi jonkun päivityksen yhteydessä. Ku - vat toki säilyivät. Koska alun perin oli viisaasti valittu tekniikka, jossa metadata talletettiin suoraan kuva - tiedostoihin, myös metatiedot olivat tallessa. Aivan kuten oli suunniteltu - kin. Kun kerhon weppisaitti uudis - tettiin tänä vuonna, kuva-arkisto tuli hieman perässä. Nyt kesän aikana arkisto viety uudelle sivustolle entis - tä ehompana. Uuteen arkistoon on helppo viedä kuvia, ja niiden selai - lu on erittäin helppoa ja intuitiivis - tä. Halusitpa etsiä kuvia sitten haku - sanoilla, aiheen tai vuoden mukaan, tai ihan vain selata sinne tänne. Tällä hetkellä näyttää siltä että vanhan sivuston rikkinäinen arkisto on päässyt vähän unohtumaan käyt - täjiltä, koska arkistoon ei vielä tätä kirjoitettaessa ole montaakaan kuvaa lahjoitettu sen uudelleen avaamisen jälkeen. Toivottavasti jäsenet löytävät arkiston uudelleen sekä kuvien lah - joittajina että niiden käyttäjinä. v Uusi arkisto löytyy osoitteesta: https://www.urheilusukeltajat.fi/ kuva-arkisto US kuva-arkiston kaikki vuoden 1983 kuvat Ruudunkaappaus kuva-arkistosta

16. 16 Kuva: Hannu Marttila Virta vähissä Norpassa Hannu Marttila Sunnuntaina 1.11.20 suuntasimme Esko Erosen johdolla pienen sukel - tajajoukon voimin merelle Norpal - la. Voimistunut etelänpuoleinen tuuli asetti rajoituksia niin kohteen kuin reittienkin valinnalle, lyhyen har - kinnan ja lukuisten sattumien kautta päädyimme lopulta suojaisaa Karhu - saari-Kalkkiranta-Kitö -reittiä seu - raillen Kultakaleerille. Kohteella Norppa parkkeerattiin Risskärin rannan suojaan tyveneen. Asianmukaisen suoja-alueilmoituk - sen tultua tehdyksi sukellettiin hy - lyllä ilman sen suurempia kommel - luksia. Sukellusten jälkeen nautittiin eväät, pakattiin varusteet ja ilmoitet - tiin Merivalvontakeskukseen toimin - nan päättymisestä. Seuraava askel olisi luonnollisesti siirtyminen koti - satamaan. Vaan kuinkas sitten kävikään? Starttausyritykset eivät tuottaneet toi - vottua tulosta vaan Yamaha pysyi vai - ti, kaikkine hevosineen ja molempine tahteineen. Hyvin pian alkoi näyttää siltä, että syynä oli sähkön puute tai ainakin este sen kulussa. Ensin mai - nittua puolusti jännitemittarin alhai - nen lukema, niukat 11 volttia. Akku tosin oli vain vuoden vanha ja kapa - siteetiltaan 95 ampeerituntia. Sähkön ei siis olisi pitänyt loppua, kun ajoa - kin oli alla tulomatkan verran. Oli ilmeistä, että tilanteesta ei omin keinoin selvitä vaan apuvoimia tarvitaan. Sinänsä hätätilanteesta ei ollut kyse, aluksella tai miehistöllä ei ollut hätää. Olimme tukevasti ankku - rissa hyvässä suojassa ja keli oli läm - min ja kuiva. Kello 14.03 soitettiin Trossin palvelunumeroon, josta neu - vottiin soittamaan Meripelastukseen. Yhteys Meripelastukseen otettiin kello 14.08 ja sieltä luvattiin lähet - tää apua paikalle. Kello 14.18 saatiin tekstiviesti, jossa ilmoitettiin pelas - tusyksikön saapuvan noin 10 minuu - Ajatus pitkästä ja kylmästä talvesta Risskärillä vetää ilmeet vakaviksi. Janne Kannis - to, Jouni Kalliomäki, Esko Eronen.

29. 29 Vaikka etäkokoukset sujuvat meiltä hyvin, toivottavasti tulee taas hetki, kun pääsem - me tapaamaan Kerhokololla ja kertomaan kuulumisia. (kuva: Kevätkokous 2018) Syyskokous 2020 Raija Kukkaslahti Yhdistyksen toinen vuoden varsi - naisista kokouksista, syyskokous, pidettiin 7.10.2020 etäkokouksena Zoom-sovelluksen avulla. Kokouk - seen osallistui 22 äänioikeutettua jä - sentä. Jaokset esittelivät kokouksen aluk - si vuoden 2021 toimintasuunnitelmat (materiaali nähtävillä verkkosivuilla dokumenttiarkistossa). Seuran verk - kosivut on uusittu uudelle alustalle keväällä 2020 ja ne ovat toimineet hy - vin. Osa jäsenistöä ei ole kuitenkaan vielä ottanut sivustoa käyttöönsä. Vain noin 140 jäsenellä on tällä het - kellä sivustolle tunnus. Verkkosivuil - la käydään vilkasta keskustelua esi - merkiksi sukellustapahtumista, joten se on paikka, josta seuratoiminnan ajankohtaisin tieto on yleensä saata - villa. Myös uusille sivuille toivotaan lahjoitettavan seuralaisten valokuvia aikaisempaan tapaan. Seuratoiminnan pyörittämiseen toivotaan aina uusia innokkaita jä - seniä. Nuorisotoiminta on totutusti erittäin aktiivista ja ohjaajia kaivataan lisää toimintaan mukaan. Samoin tu - levalle venekaudelle huhuillaan uusia kippareita ja myös koulutustoiminta tarvitsee tekijänsä. Taloudenhoitaja kertoi puheen - vuorossaan, ettei koronan vaikutuk - sia ole ainakaan vielä tässä vaiheessa

23. 23 Sukellustoimintaa J.Variksen Maronalla syysleirillä. Taustalla Räpylä samassa touhus - sa. Kohteena linjatauluhylky. sesti runsaasti sukelluksia osallistuja - määrään ja aikaan nähden. Leirit vuonna 2021 Kolmen vuoden poissaolon jälkeen kesäleiri palaa Rosalan Nötholme - niin, jos asiat saadaan sinnepäin so - vittua. Sekä allekirjoittanut että edelliset kolme vuotta kesäleirien sukellustoi - mintaa pyörittänyt Hannu Marttila pitävät leirin vetovastuusta välivuo - den. Vastuuhenkilöitä ei vielä tässä vaiheessa ole kesäleirin osalta päätet - ty. Leirin vetäjien ei tarvitse olla joh - tokuntalaisia eli kuka tahansa haluaa hihat kääriä -> lauteille vaan. Tausta - tukea annetaan kyllä. Siteeraan Hannua, joka joskus sa - noi, että hyvä leiri ei järjesty, se järjes - tetään. Hyvä leiri ei pyöri, sitä pyöri - tetään. Jos kuutaivastähdet suosivat, niin sukelluseurojen yhteistapahtuma pi - detään ensi vuonna Isosaaren sijaan Kuivasaaressa, mutta tätä asiaa ei ole kuulutettu vielä edes kirkon tuulikaa - pissa. Kuivasaari on vielä sotilasalu - etta ja sinne meneminen ja siellä ole - minen on monen mutkan takana. Alustavasti asiasta on kuitenkin neuvoteltu ja vastaus ei ollut täys - tyrmäys. Hieno paikkahan se olisi ja siellä on yksi asia mitä Isosaaressa ei ole, nimittäin sisämajoitusta. Syysleirin osalta olen miettinyt muutama vuosi sitten kolmen mie - hen voimin tehdyn Itä-Suomen lou - hostourin tekemistä isolla porukalla. Se poikkeaisi ns. normaalista syys - leiristä aika paljon. Aikaa koko touri vaatii vähintään viisi päivää ja osallis - tujien maksimäärää rajoittaa mukana kuljetettava täyttökapasiteetti. Vaatii organisointia ja vaatii ku - rinalaista sitoutumista osallistujilta, mutta se olisi jotain erilaista. Huolimatta vallitsevasta tilantees - ta vuosi 2020 oli leirien osalta hyvä vuosi. Uskon, että kun tilastot laske - taan, niin vuosi on hyvä sukellukselli - sesti ylipäätänsä. Ja sitähän tässä kerhossa pitää teh - dä. Sukeltaa. v

24. 24 Nuorison menneitä ja tulevia aatoksia Nuorisotoiminnan kuulumiset Tommi Sihvonen Kulunut vuosi on ollut haasteelli - nen niin meillä kuin koko maailmas - sa, olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme ja tottumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kevään har - joituskausi jäi osittain kesken mutta onneksi syksyllä olemme toistaiseksi pystyneet sovitut harjoitukset pitä - mään. Tilanteen johdosta emme jär - jestä tämä vuonna VA-kuusijuhlaa tai muita juhlia. Kevään harjoitusryhmät jatkavat samalla kokoonpanolla ja aikataululla kuin syksyllä mikäli tilanne sen sallii, kevään harjoitusryhmiin ilmoittautu - minen aukeaa vuodenvaihteessa. Pie - nempien ryhmissä on vielä yksittäi - siä paikkoja vapaana. Pääsääntöisesti ryhmät ovat olleet täynnä ja tämän vuoksi emme toimintaa ole paljon markkinoineet. Malmilla harjoittelee sunnuntaisin Kuutit (4-6v), Pikkunorpat I (7-8v) ja Pikkunorpat II (9-10v) Itäkeskukses - sa harjoittelee tiistaisin Norpat (11- 12v), torstaisin Hylkeet (13-14v) ja Mursut (15-20v) lisäksi sunnuntaisin Pirkkolassa harjoittelee nuorten Up - popallo (13-17v). Harjoitusryhmissä keskitytään harjoittelemaan uintitek - niikkaa sekä sukeltamista perusväli - neillä kunkin ryhmän tason mukai - sesti. Ohjaajina toimii suuri joukko va - paaehtoisia jota ovat käyneet Liiton järjestämät ohjaaja-kurssit. Tarvit - semme jatkuvasti uusia ohjaajia, mi - käli olet kiinnostunut tulemaan mu - kaan toimintaan niin ota rohkeasti yhteyttä. Kesäkaudella on tarkoitus käyn - nistää uutena toimintana avovesiuin - ti perusvälineillä jäseniltä tulleen toiveen johdosta. Tarkoituksena on järjestää uintiretkiä avovedessä niin meressä kuin järvessä, kiinnostuksen mukaan mietitään reissujen määrää ja paikkaa. Pidämme tästä erillisen tiedotustilaisuuden kevään aikana jolloin kartoitetaan kiinnostuneiden määrää ja kerrotaan tarvittavista va - rusteista. Hyvää Joulua ja Pysykää Terveenä, Tommi v

2. 2 Puheenjohtajan palsta Esa Panula-Ontto Erikoisia aikoja Tänä vuonna kaikkea toimintaa on leimannut Covid-19 niin kokopäiväisesti, ettei sitä voi olla mainitsematta. Keväällä uimahallien toiminta keskeytyi useik - si kuukausiksi, jolloin halliharjoitukset, uppopallo ja koulutustoiminta pysäh - tyivät lähes täydellisesti. Räpylän vesillelaskulla ei pidetty erityisempää kiiret - tä. Aktiiviset jäsenet oivallisesti hyödynsivät tämän mahdollisuuden tekemällä poikkeuksellisen hienoa työtä veneen parantamiseksi. Kesällä ihailtiinkin use - aan kertaan kiiltäviä lakkapintoja ja kehuttiin jatketun katon toteutusta. Rä - pylän moottorille saatiin taas yksi sukelluskausi tuntimittariin. Innostusta riitti hienosti myös Norpan kunnostamisen. Oman näppituntumani mukaan tänä kesän sukellettiin poikkeuksellisen aktiivisesti ja paljon. Niin viikkolähdöt Puotilasta kuin kesäleiri Pellingissä, Is - osaari ja syysleiri olivat suosittuja. Hienojen sukelluskokemusten jakaminen so - siaalisessa mediassa oli aktiivista. Nekin, jotka eivät päässeet tapahtumaan mu - kaan, pääsivät näin mukaan yhteiseen kokemukseen. Oivallista. Erityisen iloinen olen siitä, että yhdistyksen uudet ja uudehkot jäsenet ovat ottaneet aktiivisen roolin toiminnassa. Hienoa! Urheilusukeltajat ry on olemas - sa jäsenten yhteistä harrastustoimintaa varten. Talvikausi 2020-2021 pyörii aivan varmasti koronaviruksen varjostamana. Mitä kaikkea se tuo tullessaan, ei vielä ole tiedossa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhtä tiukkoihin rajoituksiin kuin keväällä ei olla menoissa. Nuorisotoimintamme on laajaa ja vilkasta. Opiskelupaikkojen ja työpaik - kojen vaihdosten seurauksena nuorisojaoksen toimintaan olisi kiva saada lisää nuorisotoiminnan ohjaajia. Niin aikuisia kuin nuoriakin. Sukellusterveisin, Puhis, joka pitää maskia kasvoillaan mieluummin veden alla kuin päällä. v Alcan potkuri Kuva: Esa panula-Ontto

33. 33 Haveri Halkaisijaltaan satakunta metriä ole - va avolouhos louhintasaleineen, kilo - metreittäin kapeahkoa kaivoskäytä - vää ja syvyyttä ainakin 80m. Urheilusukeltajat ry:llä on Ylöjär - ven kaupungin lupa sukeltaa Haveris - sa, joka sijaitsee noin 3h ajomatkan päästä Helsingistä. Kaivoksen vesi yllättää välillä hyvällä näkyvyydel - lään tai sen puutteella, mutta melko hapanta vesi on päivästä riippumatta. Sukeltajien elämää helpottaa lämmin pukeutumistila, teline varusteiden pukemista varten, valaistukset ja Suo - men hienoin veteenmenopaikka. Toimintaa pyörittää Haverin Kai - vossukeltajat ry, jolla on selkeät oh - jeet verkkosivuillaan toiminnasta. Sukellustoimintaan osallistuminen edellyttää vuosittain perittävän 5 eu - ron kannatusjäsenmaksun suoritta - mista. Paikka sopii parhaiten tekniik - ka- ja luolasukeltamisesta kiinnos - tuneille, mutta tapahtumia järjeste - tään myös ihan avovesisukeltajille (P2 tasosta ylöspäin). Mikäli homma kiinnostaa, niin kannattaa lukea lisää seuran keskustelupalstoilta kohdasta Sukelluskohteet. Petri Enden Sukellusmestari v Korven louhoksen sukeltajanpenkki Hilloisten louhoksen sukeltajanpenkki Kuva: Jat Magnusson Kuva: Jat Magnusson

10. 10 Pia, Teemu, Matti, Kiti, Heka, Vesa ja Joona valmiina pizzalle Maarianhaminassa Kuva: Jukka Tammi on keliä ei useimmille kohteille pää - se, on Plus sopivasti suojassa. Tämä on minun kolmas reissuni Evalla ja Plussalla on taidettu käydä joka kerta, mutta siellä on kyllä aina hienoa. Nyt otetaan mukaan stagepullot 11L/51% Nx, ja saan harjoitusta tasapainoon, rigaukseen ja kaasunvaihtoon. Nä - kyvyys tällä kertaa ”vain” 5 metriä. Uutena juttuna löydetään todella iso n. 50cm halkaisijaltaan takapuolen muotoinen pähkinä. Dyykin jälkeen tutkittiin kuvista, että se olisi Coco de mer kaukaisilta meriltä. 3D-mallissa näkyvä peräkannen katos on romah - tanut lisää. Se oli vielä hahmollaan vuosi sitten. Illaksi ajetaan Maarianhaminan satamaan ja painellaan perinteisesti Diablo-pizzeriaan. Hiljaista on Maa - rianhaminassa, kun ruotsalaiset puut - tuu kokonaan ja muutkin turistit ovat vähissä. Toki nyt on jo lokakuu. Illalla pohditaan, missä sukelle - taan pe-la. Maininki+aalto on Märke - tillä edelleen yli 2m, joten on pakko unohtaa Belliver tällä reissulla ja py - syä Ahvenanmaan eteläpuolella. Tun - nelma latistuu, mutta vain hetkeksi. Uusi suunnitelma on sukeltaa per - jantaina Plussa uudestaan sekä lä - histön muita hylkyjä ja lauantaina aamusta Skiftet ja iltapäivällä yrittää Notung:ille, joka on harvinaisempi 42-50m syvä kohde. Notung:ille on yritetty päästä useilla aikaisemmil - la reissuilla, esim. Vesa 12 kertaa tä - hän mennessä, mutta kelin tai virran vuoksi se ei ole onnistunut keneltä - kään tässä porukassa. Mutta tämä on paras suunnitelma tässä kelitilantees - sa. Päivä 3 – perjantai Aamulla vedetään Plussa uudestaan. Nyt näkyvyys on todella hyvä, luok - kaa ~10m. Kurkitaan hieman lai - van sisällä olevaa tavaraa, työkalu - paja, keulan vessa, jne. Maston raaka on edelleen paikallaan – on se Plussa upea hylky! Seuraavaksi ajetaan takaisin Maa - rianhaminaan ja käydään monipuo - lisessa merimuseossa. Myös sieltä löytyy Coco de mer -pähkinöitä, mikä

21. 21 Kuva: Jaakko Virkkala le avomerikohteille pääsemistä vai - keutti tuuli pahasti liki koko leirin, mutta muutaman kerran niillekin päästiin. Tuulen puhaltaessa unel - miin sukellettiin siellä missä pystyt - tiin ja leiriexcelin mukaan sukelluksia kertyi yhteensä 240 kpl. Räpylä oli kovalla käytöllä ja usei - ta lähtöjä ajettiin niin, että Räpylä oli täyteen tungettu. Rannalle ei kuiten - kaan jäänyt kukaan sukellushalui - nen, koska hyvää sivustatukea saatiin Norpasta ja omalta osaltaan kuormaa kevensi myös Kari Meriläisen Ka - nuuna. Leirin sukellustoimintaa pyörit - ti Hannu Marttila , joka hoiti hetkit - täin epäkiitollista leiviskäänsä valitta - matta. Pullojen täytöt pyörivät hyvin ja noin yleisesti vallitsevien olosuh - teiden puitteissa toiminta oli sukel - luksellisesti monipuolista. Leirillä sukellettiin yöllä ja tehtiin viimeisiä kurssien avovesiharjoitteita ns. perus - leirisukeltamisen ohella. Asumismuodoista suosituin oli tällä leirillä teltta. Saunan lähelle muodostuneessa telttakylässä oli asu - jia liki 30 henkeä ja reipas tunnelma, vaikka välillä taivaalta tuli tavaraa ja tuuli niin kovaa, että mm. yhdestä teltasta katkesivat kaaret. Joka ilta saunottiin ja useana ilta - na leirinuotiopaikkana toimineena grillikatoksella oli mukavasti väkeä tarinoimassa Antti ”Pastori” Saarni - Nousun Vuoksi Orbiitin kyljessä Isosaaressa.

34. 34 Uusi sukeltajan terveysselvityslomake Jari Kuisma Sukeltajaliitto julkaisi päivitetyn Su - keltajan terveysselvitys- ja lääkärin - tarkastuslomakkeen 2.11.2020. Lähde: Sukeltajaliitto, Kouluttajapos - ti 9/2020. Sukeltajan terveysselvitys- ja lää - kärintarkastuslomake on kansainvä - lisesti uusiutumassa. Uuden lomak - keen on laatinut sukelluslääketieteen järjestö Undersea & Hyperbaric Me - dical Society (UHMS) yhteistyössä useiden asiantuntijatahojen kanssa. Uusi lomake perustuu uusimpaan sukelluslääketieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuviin arviointikri - teereihin. Lomake on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi niin sukeltajil - le, kouluttajille, sukellusvanhimmille kuin lääkäreillekin. Sukeltajaliiton hallitus on päättä - nyt ottaa uuden lomakkeen käyttöön Sukeltajaliiton toiminnan piirissä 2.11.2020 alkaen. Terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomakkeiden käsittely Uudet lomakkeet on laadittu hieman erilaisiksi kuin vanhat. Vanhassa ter - veysselvityslomakkeessa lomakkeen täyttäjä vain kuittasi saaneensa tie - doksi sukelluksen mahdolliset riski - tekijät. Uudessa lomakkeessa on vas - tattava ”Kyllä” tai ”Ei”, koskeeko tietty riskitekijä lomakkeen täyttäjää. Uusi sukeltajan terveysselvitys- ja lääkä - rintarkastuslomake on siten terveys - tietoja sisältävä dokumentti, jota koskee asetus terveystietorekisterien ylläpitämisestä. Sukelluskouluttajilla ja sukellus - tapahtuman järjestäjillä on sukel - luskoulutusta ja sukelluspalveluja koskeviin kansainvälisiin standar - deihin ja suomalaisiin palveluiden ja tapahtumien turvallisuutta koske - viin viranomaismääräyksiin perustu - va velvollisuus tarkastaa osallistujan lääketieteellinen sukelluskelpoisuus. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta ter - veystietoja sisältävän rekisterin yllä - pitämiseen. Sukelluskouluttajan ja sukellusta - pahtuman järjestäjän on tarkastettava terveysselvityslomake tai lääkärinto - distus, ja heidän on dokumentoita - va omiin asiakirjoihinsa, että he ovat tarkastaneet lomakkeen. He eivät tallenna mitään lomakkeissa olevaa terveystietoa, eikä heillä ole oikeutta lomakkeiden tallentamiseen tai kopi - oimiseen. Ainoastaan tieto siitä, että tarkastus on suoritettu, tallennetaan. Jos joku ehdottomasti kieltäytyy te - kemästä terveysselvitystä tai näyt - tämästä lääkärintodistusta sukellus - kelpoisuudestaan, kouluttaja ei voi hyväksyä häntä kurssille eikä sukel - lustapahtuman järjestäjä voi hyväksyä häntä osallistujaksi tapahtumaan. Miten lomake toimii Lomake on kolmiosainen. Ensimmäi - sellä sivulla on 10 peruskysymystä terveydentilasta. Jos vastaat kaikkiin ”Ei”, ei seuraavaa sivua tarvitse täyt -

36. 36 Johtokunta 2021 Taloudenhoitaja Vesa Turunen 040 302 3140 talous (at) urheilusukeltajat.fi Tiedottaja Teemu Kerola 050 533 2019 tiedotus (at) urheilusukeltajat.fi Koulutusjaos Jari Kuisma 040 507 3077 koulutus (at) urheilusukeltajat.fi Nuoriso- ja kilpailujaos Tommi Sihvonen 040 588 6812 nuoriso (at) urheilusukeltajat.fi Sukellusmestari Petri Enden 050 596 6095 sukellus (at) urheilusukeltajat.fi Sihteeri Raija Kukkaslahti 050 348 3485 sihteeri (at) urheilusukeltajat.fi Puheenjohtaja Esa Panula-Ontto 050 557 7853 pj (at) urheilusukeltajat.fi Muut yhteystiedot Leirivastaava Jaakko Virkkala 040 849 6662 leirit (at) urheilusukeltajat.fi Venejaos Jussi Vuorinen 040 302 3500 vene (at) urheilusukeltajat.fi Konttivastaava Esko Eronen 050 368 2987 kontti (at) urheilusukeltajat.fi Kuutit (3-6 v): Tuuli Salonen, 040 522 7363, kuutit (at) urheilusukeltajat.fi Pikkunorpat (7-10 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, pikkunorpat (at) urheilusukeltajat.fi Norpat (10-13 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, norpat (at) urheilusukeltajat.fi Hylkeet (13-17 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, hylkeet (at) urheilusukeltajat.fi Koulutuslaitteet: Tommi Sihvonen, 040 588 6812, laitteet (at) urheilusukeltajat.fi Norppa-vene: Kim Ekholm, 040 705 8383, norppavene (at) urheilusukeltajat.fi Täyttöasema (kontti), ilmatäytöt: Esko Eronen, 050 368 2987, kontti (at) urheilusukeltajat.fi Nitrox- ja helium-täytöt: Jorma Karvonen, 0400 588 002, helium (at) urheilusukeltajat.fi Kolo: Jaakko Virkkala 040 849 6662, Raija Kukkaslahti 050 348 3485, kolo (at) urheilusukeltajat.fi Villinki: Jani Tolvanen 044 971 0398, villinki (at) urheilusukeltajat.fi Jäsenrekisteri: Raija Kukkaslahti, 050 348 3485, jasenrekisteri (at) urheilusukeltajat.fi WWW-sivut: Petri Enden, 050 596 6095, webmaster (at) urheilusukeltajat.fi Verkkosivusto: www.urheilusukeltajat.fi (josta tämäkin tiedote löytyy arkistosta väreissä!)

3. 3 Urheilusukeltajat ry Jäsentiedote 2/2020 Joulukuu 2020 Kustantaja: Urheilusukeltajat ry Klaavuntie 1 00910 Helsinki Toimitus: Teemu Kerola Kirjoittajat: Petri Enden Esko Eronen Jorma Karvonen Teemu Kerola Jari Kuisma Raija Kukkaslahti Hannu Marttila Roy Nurmi Esa Panula-Ontto Antti Saarnio Tommi Sihvonen Jukka Tammi Vesa Turunen Jaakko Virkkala Jussi Vuorinen Kansikuva: Neljä sukeltajaa Ruskeasannan montulla syksyllä 2020 Kuva: Jay Magnusson Urheilusukeltajat ry Pankki: Nordea FI75 1014 3000 1524 76 Kotisivu: www.urheilusukeltajat.fi 2 Puheenjohtajan palsta 4 Ananas 6 Kuva-arkiston paluu 8 Eva-reissu Ahvenanmaalle 16 Norppa merihädässä 18 Kippareita kaivataan 19 Diana 20 Leiritoiminta 24 Nuorison kuulumiset 25 Kontin syyskuulumiset 26 Koulutus 29 Syyskokous 30 Uusi webmaster 31 Louhokset ja kaivokset 34 Terveysselvitys 36 Yhteystiedot Sisältö

20. 20 Kuva: Leo Heikanen Norppa matkalla Raimo Ragnarille kesäkeirillä. Kauden 2020 leirit Jaakko Virkkala Rospuuttoleiri/Kaatiala Maaliskuun alussa 4 henkeä osallistui Nousu ry:n porukan muassa Kuorta - neen Kaatialan rospuuttoleirille. Rospuuttoleirillä oleminenhan on sangen leppoisaa Rannankylän B&B:n palvelun myötä, täyshoito ja kaasuhuolto talon puolesta. Kaati - alassakin kehitys on kehittynyt. Al - taan matalaan päähän on mm. raken - nettu grillikatos. Kesäleiri Pellinki/Benitas Cafe Pe 26.6. – Su 5.7. Alkuvaiheen haasteista huolimatta Räpylä-kausi käynnistyi reippaasti ja väki oli hyvässä valmiudessa sukel - tamaan, kun kerhon päätapahtuma kesäleiri käynnistyi perinteisesti syys - leireiltä tutussa sijainnissa Pellingin Benitas Cafe:lla. Yksi leiripaikan - valinnan ajatuksista oli kahden ns. ”korkean kynnyksen” leirin jälkeen pitää leiri paikassa, jonne tuleminen olisi helppoa ja paikat sekä tavat tut - tuja. Räpylän perille tuoneen ja pois ajaneen Jari Kuisman saavuttua pai - kalle leirin infra pystytettiin perjan - taina. Toimistoksi suunniteltu teltta - katos purettiin liki samantien, koska armotta puhaltanut tuuli meinasi vie - dä sen mennessään. Onneksi saimme siirtää toimiston kelluvaan saunaan, jotta paperit pysyivät järjestyksessä ja ilmoittautumislistat kuivina. Hyvien etäisyyksien päässä olevil -

25. 25 Tänä vuonna on kontilla tapahtunut uudistuksia hiukan vähemmän kuin viime vuonna, johtuen siitä että pe - rusasiat alkaa olemaan jotakuinkin kunnossa. Korjauksia tehtiin mini - kontin kattoon uusimalla vanerit ja asentamalla uusi kattohuopa. Kiitos siitä naapurilleni, joka lahjoitti huo - vat kyseiseen hommaan. Myös ison kontin katto käytiin läpi ja paikkail - tiin piellä, nyt kestää säätä taas pitkän aikaa. Keväällä oli ongelmia kontin virransyötössä, sulakkeita paloi ja kompressoriakin korjattiin Sarlinin toimesta sähkövikojen vuoksi. Nyt kesän ja syksyn aikana on kaikki apa - raatit ovat pelittäneet hyvin. Kontin pääsulakkeet ovat kuitenkin edelleen hieman rajoilla ja siihen on pyydetty - kin pvk:lta korjausta vaihtamalla hi - taammat tai hieman isommat sulak - keet. Saattaa kuitenkin virrata vettä vantaassa jonkin aikaa, ennenkuin mitään tapahtuu. Kontin epäkesko puhallin mykis - tyi loppukesästä. Siinä vierähti pari kuukautta ja kolme sähkömiestä, mutta kyllä sekin korjaantui loppujen lopuksi. Seoskaasupuoleen on tekeillä ja osittain jo paikallaankin Paul-Erik ”Poltsi” Törrösen toimesta kaasun talteenotto/kierrätys säkki, jolla voi kierrättää vajaiden sukelluspullojen sisällöt uudestaan kompressorin läpi toiseen säiliöön. Tämä on lähinnä trimixin kanssa puljaaville tarpeellis - ta hommaa, näin olen kuullut. Tästä tehdään käyttöohjeet, kun järjestel - mä on toimintakunnossa ja koeajettu riittävästi. Nyt syksyllä hommattiin kontil - le vuokrattavaksi 20l matka happi - pullo, Hintaa sillä on 15€/ vuokra - us (max viikko) + tietenkin kulunut happi. Tämä on esimerkiksi viikon - loppureissulle hiukan kätevämpi kuin ne 50l pullot, joita tönöttää kontin eteisessä. Nyt on kyllä reissukalus - toa millä mällätä. On 2 polttomoot - torikompuraa, 2 sähkökompuraa ja niihin seoskaasuboxit kylkeen. Täyt - tötilastot näyttävät siltä, että tästä vuodesta saattaa tulla jopa edellis - vuotta vilkkaampi. Kontilla on ollut trafiikkia oikein hyvin koronasta ja myöhästyneestä veneen laskusta huo - limatta. Laitan siitä statistiikkaa sitten kevätjässäriin. Satunnaistäyttäjien määrä on li - sääntynyt selvästi. Aika moni onkin huomannut siinä rumbassa kontti - Vidin vaivattomuuden, varsinkin jos enemmän sukeltelee. Reippaasti vaan ensi keväänä Vidin ostoon. Se ei ole kallis ja helpottaa sukellustoimin - taa huomattavasti. Täyttölaitteiston toimintaan opastan tietenkin. Sukel - lus/täyttökausi on 1.4-31.3. ja kontil - la käy myös e-passi. Ohjeet siitä on verkkosivuilla. Kiitokset Jorma Karvoselle kaasujelpistä ja E rkki Karaharjulle kompuroiden huoltojelpistä. v Kontin syyskuulumiset Esko Eronen

31. 31 Kuva: Jaakko Virkkala Ruskeasannan ”ei niin kaunis, mutta toimiva” sukeltajan pukeutumispenkki Uusia sukellusmahdollisuuksia kaivoksissa ja louhoksissa Petri Enden Sopivasti näin avovesikauden pik - kuhiljaa hiipuessa US jäsenille tar - joutuu nyt muutamia uusia sukel - lusmahdollisuuksia. Oiva lähikohde on Vantaalla Ruskeasannan monttu, joka houkuttelee pääasiassa hyväl - lä sijainnillaan. Hieman kauempana ovat Taivassalon Helsingin louhokset Korpi ja Hilloinen, joiden valttia ovat puolestaan kirkkaat vedet. Molem - mista kohteista löytyy tietoa seuran keskustelupalstoilta ja vastuuhenkilö - nä pyörii seuran puuhamies Jaakko Virkkala . Lisäksi muistutuksena kokeneem - mille sukeltajille, että seuran jäsenten on mahdollista sukeltaa Haverin kul - takaivoksessa. Myös tästä kohteesta löytyy tietoa keskustelupalstoilta. Ruskeasannan monttu Kivilouhos, maksimisyvyys n. 7.5m Tämä sukelluspaikka saattaa olla joil - lekin jo entuudestaan tuttu. Laittoma - na kaatopaikkana käytetyn lammen pohjasta löytyy monenlaista tavaraa aina autoihin ja mopoihin asti sekä kaivo, jonka syvyyttä en ainakaan itse vielä saanut selville. Lammessa on myös jonkin verran kaloja. Paikalle on juuri rakennettu penk - ki varusteiden pukemista varten. Ve -

8. 8 Evaa odottamassa Kaarinan laiturilla Sukellusreissu Evalla – Suomi-livari lokakuussa 2020 Jukka Tammi Päivä 1 – keskiviikko On keskiviikko iltapäivä. Auton keu - la osoittaa kohti Kaarinaa ja nopeus on 120 km/h. Jutellaan sukellusparini Vesa Kemin kanssa innokkaasti mil - le kohteille mahdetaan päästä – kuu - kausien odotus lupahakemusten ja suunnittelun jälkeen alkaa konkreti - soitua. Tähtäimessä on Märket Ah - venanmaan luoteiskulmassa, jossa on hienoja hylkykohteita kuten meren - tutkimusalus Gävle, kauppalaiva Rot - terdam sekä upea höyrylaiva Belliver. Tutkitaan mitä keliä merisää, yr.no ja ilmatieteen laitos ennustavat, mutta 12 m/s pohjoistuuli 1,5m maininki + 1m aalto eivät lupaa hyvää... Takapuskuri melkein viistää maata, painoa on sen verran reilusti. Kyy - dissä on molemmilla kahdet tuplat + staget, painovyöt, kaljat ynnä kaik - ki muu sälä – tiedätte kyllä. Arvioi - daan että kamat painaa ainakin 300+ kg. Osa lekoista on pakko asetella ta - kajalkatilaan, ettei takajouset mene ihan pohjaan. Toisissa tuplissa mulla on 25% nitikkaa ja Vesalla trimixiä. Ne säästetään syvemmälle kohteelle, jotta saadaan maksimoitua pohja-ai - ka. Evalla kun on tarjolla vain pai - neilmaa, niin nitikka laimenee pikku hiljaa sukellusten myötä. Sitten tsekataan WhatsApp’ista, missä toiset autot menevät. Te e m u Kerola ja Matti Linko ovat 10 min Kuva: Teemu Kerola

26. 26 US koulutus kaudella 2021 Jari Kuisma Korona-epidemia on hankaloitta - nut koulutus toimintaa vuonna 2020 aikalailla ja kaikkien kurssien suun - nitelmat menivät tänä vuona uusik - si. Keväällä uimahallien kiinnimeno ja kokoontumisrajoitukset aiheutti - vat tilanteen, jossa kurssien aikatau - lut ja läpivienti jouduttiin miettimään kokonaan uudestaan. Allasharjoitteet päästiin suorittamaan juhannusvii - kolla ja suurin osa avovesiharjoituk - sista pystyttiin pitämään kesäleirillä. Kevään P2-kurssin viimeinen suori - tus saatiin tehtyä lokakuussa. Kiitos kaikille oppilaille ja kouluttajille so - peutumisesta tilanteeseen. Vuodelle 2021 kurssien läpi vien - tiä on mietitty uudelleen. Kurssi - en teoriatunnit pidetään etäluentoi - na ja kurssimateriaali opiskellaan kokonaan verkossa. Myös kurssiko - keet suoritetaan verkossa. Teoriatun - nit, joissa on käytännön harjoituk - sia, suoritetaan pienissä ryhmissä sen hetken AVI:n, THL:n ja Liiton turva - ohjeita noudattaen. Laitesukelluksen peruskurssil - la taitoharjoitukset aloitetaan ui - ma-altaalla, mutta muilla kursseilla allasharjoitukset voidaan Korona ti - lanteen takia joutua pitämään ” ui - ma-allas maisissa olosuhteissa”, Esim. Jaskan ansiokkaasti järjestämällä Rus - keasannan kaivosmontulla. Avovesi - harjoitteet suoritetaan tukialus Rä - pylältä erikseen sovittavina aikoina. Kursseille osallistujan on hyvä myös huomioida oma kunto. Jos olet sairastanut Koronan ja kärsinyt hen - gitysvaikeuksista sairastaessasi Ko - ronan, on hyvä olla ennen kurssille osallistumista yhteydessä lääkäriin sukelluskunnon toteamiseksi. Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS* One Star Diver 2021 Laitesukelluksen peruskurssilla nou - datetaan kansainvälisen sukellus - koulutusjärjestön CMAS koulu - tusstandardeja sekä Sukeltajaliiton hyväksymää koulutusohjelmaa. Osa kurssin teoria opiskelusta suoritetaan verkko-opintona. Kurssin hyväksy - tysti suorittaneet saavat kansainvä - lisen sukelluskortin. Kurssi alkaa 15.3.2021 . Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi Laitesukelluksen jatkokurssi CMAS** Two Star Diver 2021 Jatkokurssilla täydennetään perus - kurssilla opittuja taitoja. Siellä opetel - laan mm. suunnistusta ja yösukelta - mista. Ennen kurssille osallistumista tulisi olla päiväkirjassa vähintään 20 sukellusta, jotta kurssin tavoitteet oli - si helpommin saavutettavissa. Kurs - sin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskortin. Kurssi alkaa 22.3.2021 Lisätiedot web-si - vuilta, www.urheilusukeltajat.fi

32. 32 teenmenopaikkana toimii jyrkästi syvenevä louhikkorinne, joten kan - nattaa varautua laittamaan räpylät jalkaan vasta vedessä. Louhoksen pohja on herkästi pöllyävä, joten nä - kyvyys vaihtelee sotketusta nollas - ta hyvän päivän useampaan metriin. Lammen pohjoispäässä on veden - alaista vesakkoa, jota on syytä välttää takertumisvaaran vuoksi. Täällä voi sukeltaa todennäköi - sesti ympäri vuoden ja lampi on hyvä paikka vaikka uusien kamojen tes - taamiseen, taitojen verestämiseen tai ihan vain virkistyssukeltamiseen. Jaska laittoi ensitöikseen kokoon talkooiskuryhmän lukittavan puomin kunnostamista varten. Puomi pitää nyt ulkopuoliset autot pois paikalta ja avaimet löytyvät kontilta. Parhaiten paikalle löytää laittamalla osoitteen Ruskeasannantie 3, Vantaa navigaat - toriin. Osoite johtaa puomille. Seuralaiset ovat jo löytäneet tä - män sukellusmahdollisuuden ja reissuista ilmoittaminen tapahtuu tuttuun tapaan seuran keskustelupals - toilla. Tarkemmat tiedot avaimista, ajo-ohjeista ja reissujen järjestämises - tä löytyy niinikään keskustelupalstoil - ta kohdasta Sukelluskohteet. Tarkoituksena on, että Urheilu - sukeltajat isännöivät tätä sukellus - paikkaa, mutta mahdollisuutta su - keltamiseen tarjotaan myös muille pääkaupunkiseudun sukellusseuroil - le. Vastineena avaimesta paikalla tul - laan järjestämään keväisin ja syksyi - sin pienet talkoot, joihin avaimen haltijat osallistuvat ja jossa siivotaan ympäristöä ja nostetaan vedestä yli - määräistä roinaa. Korpi ja Hilloinen Graniittilouhoksia, maksimisyvyys n. 30m. Nämä louhokset löytyvät Taivassa - losta, johon on ajomatkaa Helsin - gistä 2.5-3.5 tuntia lähtöpaikasta ja liikenteestä riippuen. Syvyys kasvaa louhoksissa portaittain, joten kohteet sopivat kaikille sukellusluokille. Nä - kyvyys on merikohteisiin verrattuna yleensä ainakin hyvä ja parhaassa ta - pauksessa erinomainen. Molemmis - sa kohteissa on hyvät pukeutumis - penkit. Louhoksiin on jo ehditty järjes - tää muutama tapahtuma ja ilmoittau - tuminen ja lisätiedot löytyvät seuran keskustelupalstoilta Sukellusreissut ja Sukelluskohteet alta. Sukellusoi - keus Urheilusukeltajille on voimassa vuoden 2021 loppuun ja sitä jatke - taan, kunhan kiinnostus sukeltami - seen jatkuu. Paikalle pääsee lukittujen puo - mien kautta ja avaimet löytyvät kon - tilta. Sukeltamiseen liittyy tiettyjä reunaehtoja, joihin pitää tutustua en - nen paikalle saapumista. Tärkeimpä - nä näistä ovat sukellusaikojen nou - dattaminen ja sometuskielto . Lupa sukeltamiseen on ilmeisesti pitkällis - ten neuvotteluiden tulos, joten pai - kassa noudatetaan sovittuja ohjeita, jotta sukeltamista saadaan jatkaa. Lähin osoite Korvelle on Korven - tie 69, Taivassalo ja sukeltaminen on sallittua Pe klo 18.00 - Su 24.00. Lähin osoite Hilloisille on Hillois - tentie 36, Taivassalo ja sukeltaminen on sallittua arkisin 15.00 jälkeen ja viikonloppuisin aamusta iltaan.

9. 9 Kuva: Matti Linko edellä, Kirsi ”Kiti” Kavonius-Hie - tanen ja Heikki ”Heka” Hietanen 5 min perässä – eli kaikki on aika - taulussa klo 18 lähtöön. Viimeisessä kurvissa ennen Kaarinan laituria on S-market, joka on myynyt jo useita kotiin unohtuneita pyyhkeitä sukelta - jille – tälle kertaa vain 1 makuupussi unohtui. Evan lipuu laituriin kippari Joo - na Koski ja kokki Pia Sabelström kyydissä. Kamat lastataan veneeseen ripeästi. Kuuden sukeltajan pake - tit kasataan ja ne mahtuvat sopivasti keskilaivan kannelle, loput lekat si - joitellaan aluksen reunoille tasaisesti. Keulassa on 4 punkkaa ja perän ka - juutassa on 2-3 petipaikkaa, siellä on myös keittiö ja ruokapöytä. Kun lai - turi on tyhjä lähdetään ajamaan kohti länttä 4-5 tuntia. Ajon aikana tutki - taan viimeisimpien säätietojen perus - teella mihin päästäisiin sukeltamaan. Pohjoisesta tuulee edelleen, mutta pe-la yönä tuuli kääntyy mikä avai - si ikkunan Märketille. Sitä ennen on parasta pysytellä Ahvenanmaan etelä - puolella. Samalla kun nautitaan Pian laittama iltapala päätetään, että aloi - tetaan sukellukset aamulla Planet-hy - lyllä, joka olisi kaikille uusi bongo, ja iltapäivällä parkki Plus Maarianhami - nan lähellä, jossa myös yövyttäisiin. Päivä 2 – torstai Torstain herätys on 7:30. Aamupalan jälkeen on ajoaikaa Planetille noin tunti. Siinä on hyvää aikaa kasata ka - mat ja pukea. Ankkuroituessa näkee pohjan noin 8 metrissä – se lupaa hy - vää näkyvyyttä! Sitten vaan veteen ja ihmettelemään melko ehjää Planetin runkoa. Kölin uumenista, 15 metris - tä, löytyy melkoinen ahvenparvi ja näkyvyys lähentelee 10 metriä, levät ovat lähteneet. Reissun 1. sukellus ta - kana ja kaikki toimii – Hyvä. Kun tul - laan ylös, laitetaan pullot heti täytty - mään. Samalla Joona lähtee ajamaan kohti Maarianhaminaa ja Plussaa. Plus (upposi 14.12.1933) on ol - lut reissuilla vakiokohde, silloin kun Kuva: Jukka Tammi Kiti, Teemu ja Jukka pukemassa Evan kannella Parkki Plus Evan kaiussa

28. 28 Kuva: Jari Kuisma Koronan takia avovesikoulutuksia pidet - tiin myös kesäleirillä. Harjoituksessa oli kova virtaus ja oppilaat piti hinata Nor - palla vastakkaiselle rannalle. voivat osallistua sukeltajat, joilla on laitesukelluksen peruskurssi suo - ritettu sekä voimassaolevat ensia - pu- että hapenantokurssit. Sukellus - turvallisuuskurssi on vaatimuksena CMAS***-kurssille. Kurssin hyväksy - tysti suorittaneet saavat Rescue Diver -su kelluskortin. Lisätiedot web-si - vuilta, www.urheilusukeltajat.fi Gas Blender, kevät 2021 Kurssin läpäisseillä on oikeus laskea ja sekoittaa heidän itse sukelluksel - la tarvitsemansa Nitrox- ja Trimix hengityskaasu. Kurssiin sisältyy myös seuran täyttölaitteiston käyttökoulu - tus. Kurssi alkaa 14.4.2021 . Lisätie - dot web-sivuilta, www.urheilusukel - tajat.fi Sukella Suomessa 2021 Oletko sinä tai kaverisi innostunut sukelluksesta etelän vesillä ja haluai - sit nyt jatkaa harrastusta myös täällä kotivesillä? Helppo tapa päästä sisälle Suomessa sukeltamisen tapoihin on osallistua seuran järjestämälle Sukel - la Suomessa -kurssille. Kurssi sisäl - tää yhden teoriaillan, jossa kerrataan lyhyesti sukelluksen perusasioita, pu - hutaan täkäläisistä sukellusolosuh - teista ja sukellusrutiineista. Kurssiin sisältyy myös yksi allasharjoitus ja avovesisukellus kouluttajan kanssa normaalin Räpylä lähdön yhteydessä. Kevään kurssi alkaa etäteoriaillal - la 17.5.2021 . Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi Myös muita sukelluskursseja on suunnitteilla. Seuraa seuran sivu - jen Tulevat Tapahtumat -ilmoituksia. Kurssit julkaistaan myös seuran Face - book sivuilla. Tervetuloa kouluttautumaan! v

18. 18 Kuva: Jussi Vuorinen Räpylä saatiin pienen mutta ahkeran talkooporukan voimin talviteloille kauniissa syyssäässä. Ryhtyisitkö kippariksi? Jussi Vuorinen Seuran veneet Räpylä ja Norppa ovat palvelleet hienosti koko sukellus - kauden, vaikka keväällä oli paljon epävarmuutta ilmassa mm. Räpylän koneen kunnon osalta. Tätä kirjoit - taessa Räpylä on jo saatu talviteloil - le, mutta Norppa on tarkoitus pitää vesillä jäiden tuloon saakka. Ja hie - noa nähdä että seuran sukellusreis - sut jatkuvat Norpalla ahkerasti vaikka syksy on jo pitkällä. Kiitos aktiivis - ten ja osaavien jäsenten veneitä on saatu hyvin varusteltua ja huollettua kauden aikana - ja suunnitelmat ovat valmiina myös tulevan kevään huol - totöihin. Vaikka Räpylä liikkuikin ahkeras - ti koko kauden, on kipparointi ollut harvan aktiivisen kipparin harteilla (kiitokset erityisesti Hannu Marttila , Pasi Pouri ja Teemu Kerola ). Tarvet - ta olisi siis saada rinkiin uusia osaavia kippareita. Kipparilla on iso vastuu siitä että sukellusreissut sujuvat turvallisesti ja että vene pysyy kunnossa. Riittävä ve - neilykokemus, Räpylän tunteminen sekä tietysti sukellusreissujen rutii - nien ja kohteiden tuntemus on tärkeä olla kippareilla hallussa. Parhaiten kippariksi opiskelu on - nistuukin “mestari-kisälli” -periaat - teella kokeneempien kippareiden ohjauksessa. Tarpeen ja tilanteen mu - kaan on tarkoitus järjestää myös yh - teistä koulutusta uusille ja vanhoille - kin kippareille. Jos kippariksi ryhtyminen kiin - nostaa, kannattaa pistää viestiä vene (at) urheilusukeltajat.fi ja seurata Rä - pylä ja Norppa -keskustelupalstaa US:n sivuilla. US venevastaava Jussi v

19. 19 Piirros: Kalle Salonen SS Dianan hylkypuistoprojekti Jorma Karvonen Dianan ”hylkypuiston” poiju- ja opastaulu projekti on marraskuun al - kupäivinä saatu maaliin. Saimme ke - väällä Museovirastolta hankeavustuk - sen, jonka turvin tarkoitus oli tehdä tälle ”kummihylyllemme” arvoisensa opastaulut ja hylkyä säästävä tuke - vampi kiinnityspoiju painoineen. Keväällä Variksen Juha nikkaroi - kin fanerimuotin poijupainoa varten. Heinäkuulla saimme raudoitettua ja valettua poijupainon. Viimeistelyn jälkeen puuttuivat enää opastaulut pyramidiin. Kalle Salonen piirsi hy - lystä kuvat tauluja varten. Suurkiitok - set hänelle loistavista kuvista. Graa - fisen toteutuksen tauluille teki Paavo Liinaharja ja painatustyön Novela O y. Marraskuun 11. päivä oli sopi - van tasainen keli ja Soinisen Olli ehti lauttoineen viemään poijun painoi - neen Sipoonselälle. Juhan ja Paul- Erik ”Poltsi” Törrösen avustuksel - la saimme poijun oikealle kohdalle ja purimme vanhat poijuviritelmät pois. Nyt kelpaa kiinnittyä turvallisesti helposti havaittavaan poijuun! Poiju vaihdetaan ennen jäiden tuloa kevy - empään merkkauspoijuun ja palaute - taan taas keväällä paikalleen. Kiitokset kaikille projektiin osal - listuneille loistavasta duunista! Muistetaan olla varovaisia tällä hienolla mutta aralla hylyllä! v Siipriratashinaaja Diana nykymuodossaan

27. 27 Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi CMAS*** Three Star Diver 2021 Syventävän jatkokurssilla syvenne - tään tietämystä sukeltamisesta, har - joitellaan sukellusryhmän koko - naistoimintaa ja Diver Leaderinä toimimista. Kurssille voivat osallis - tua henkilöt, jotka ovat suoritta - neet Cmas** ja rescue diver -kurs - sit tai vastaavat koulutukset, ja joilla on suoritettu vähintään 60 sukellusta erilaisissa olosuhteissa sekä voimas - sa olevat hätäensiapu ja hapenannon koulutukset. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen su - kelluskortin. Kurssi alkaa 23.3.2021 . Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilu - sukeltajat.fi Nitrox Diver, kevät 2021 Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot ja käytännön taidot suorittaa suoranousukelluk - sia runsashappisella ilmalla (nitrox), joka sisältää enintään 40% happea. Tulet hämmästymään uusista suora - nousuajoistasi. Pääsyvaatimuksena on CMAS One Star Diver tai vastaa - va sukeltajaluokitus. Kurssi alkaa 1.4.2021 . Kurssin hyväksytysti suorit - taneet saavat NAUI Nitrox Diver su - kelluskortin. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi DAN ensiapukurssit, kevät 2021 DAN-kurssit ovat hyödyllisiä jokai - selle sukeltajalle. Kursseilla opetel - laan tavanomaisten ensiaputaitojen lisäksi valmiuksia ensiavun anta - miseen sukellusperäisissä louk - kaantumisissa. Kursseilla on paljon käytännön harjoittelua. Kannattaa osallistua! Kevään ensiapukurssit: DAN BLSD hätäensiapukurssi 7.4.2021 Kurssi pitää sisällään hätäensiavun, maallikkodefibrilaattorin käyttökou - lutuksen. DAN O2 hapenannon peruskurssi 12.4.2021 Kurssilla opitaan tunnistamaan mah - dollisen sukellusperäisen vamman oireet, jotka hyötyisivät ensiapuha - pen annosta ennen sairaalahoitoon toimittamista. Lisäksi opitaan perus - asioita sukeltajataudista ja ilmakup - laemboliasta ja harjoitellaan hapen turvallista käsittelyä sekä hapenanto - laitteen käyttöä.   DAN Neuro-kurssi 20.4.2021 Kurssilla keskitytään sukellusonnet - tomuudessa olleen sukeltajan neuro - logiseen tutkimiseen ja tilan määrit - telyyn. Lisätiedot web-sivuilta, www. urheilusukeltajat.fi Rescue Diver, kevät 2020 Haluatko kehittyä paremmaksi su - keltajaksi ja harjoitella toimimista hätätilanteessa? Tämä käytännön - läheinen kurssi alkaa 18.4.2021 . Kurssilla syvennytään pelastami - seen, pelastautumisen ja onnetto - muustilanteen johtamiseen sekä tur - vasukeltajana toimimiseen. Kurssille

22. 22 on kitaran säestyksellä. Pellingin kesäleirin statistiikka oli leiriexcelin perusteella: Leiriläisiä 59 henkeä Nuorin sukeltaja 14 v, vanhin 67 v Sukelluksia 240 kpl Ahkerin sukeltaja Janne Kannisto , 18 sukellusta. Isosaaren sukellustapahtuma Pe 11.9. – Su 13.9. Pääkaupunkiseudun sukellusseurojen yhteinen sukellustapahtuma järjestet - tiin nyt jo kolmannen kerran. US:n osalta tällä kerralla jätettiin Räpylä laituriin. Kaikki US väki (9 henkeä) asui ja sukelsivat sukellustu - kilaiva Orbiitilta, jonka sukellusseu - ra Hydromania oli vuokrannut. Ta - pahtumaan saapui myös Nousu ry:n Vuoksi, jonka miehistöstä (4 sukelta - jaa) myös osa yöpyi Orbiitilla. Huolimatta jo kolmannen kerran peräkkäin osuneesta kovasta kelistä oli sukeltaminen reipasta. Perjantai - na leirillä sukellettiin kerran, lauan - taina 3 kertaa ja sunnuntaina kerran. Tapahtuman hylkykohteista Orbiit sukelsi Martalla, Vuoksi Dianalla ja loput olivat biosukelluksia. Hauska erikoisuus oli yösukellus ja sunnun - taiaamun sukellus kotipesässä Isosaa - ren satamassa. Kirkasta vettä ja pal - jon tavaraa pohjassa. Syysleiri Porkkala / Lähteelä To 24.9. – Su 27.9. Jos kesäleirillä säät eivät oikein sukel - tamista suosineet, niin syysleirillä oli sitten toinen ääni kellossa. Keskiviikkoiltana laitettiin leirin infra pystyyn ja torstaiaamusta alkoi rundi pyörimään. Hyvien säiden ja runsaan osanoton siivittämänä sukel - lustoiminta oli vilkasta. Viimeisenä iltana pidettiin vielä mitat täyttävät hipat ja silti sukeltajat olivat mukana aika hyvällä osallistumisprosentilla Räpylällä sunnuntaiaamun viimeisel - lä lähdöllä. Neljän päivän aikana tehtiin 7 läh - töä ja 25 sukeltajaa pisti tauluun yh - teensä 121 sukellusta kymmenellä eri kohteella. Tällainen määrä ei olisi ol - lut mahdollinen ilman sivustatukea Juha Variksen Maronalta. Leirin ahkerin sukeltaja oli Joni Hakala kymmenellä sukelluksella. Porkkala on erinomainen sukel - lusmaasto,. Hylkyjä piisaa ja etäisyy - det ovat lyhyitä. Lähteelässä on hyvä sauna ja kahvilasta saatava muoni - tuspalvelu kevensi toimintaa olennai - sesti. Huolimatta siitä, että ns. kiintei - den seinien sisällä olevaa majoitus - ta ei ole tarjolla, Lähteelässä voisi olla potentiaalia kesäleirin pitopaikaksi. Syysleirin osalta erityiskiitos leirin kipparille Pasi Pouri ja logistiikka - miehille Lauri Lehto ja Esko Eronen . Taivassalon louhosleiri Pe 20.11 – Su 22.11. Tätä kirjoitettaessa puolentoista vii - kon päästä alkaa Taivassalon louhos - leiri Janne Kanniston ohjastamana. Louhosleirille on ilmoittaunut yli 10 henkeä. Koska kivimontuilla ei tuuli tuiverra, on sukeltaminen vain omas - ta innosta kiinni ja sitähän piisaa. Louhosleireillä on tahkottu perintei -

30. 30 nähtävillä US:n taloudessa. Tilannet - ta seurataan. Vuoden 2021 talousar - vioon voi tutustua verkkosivujen do - kumenttiarkistossa. Vuoden 2021 jäsenmaksuista käytiin runsasta keskustelua liitty - mismaksun osalta. Puheenvuoros - sa liittymismaksua vastaan esitettiin maksun olevan vanhakantainen ja jättävän osan potentiaalisista uusista jäsenistä pois seurasta. Etenkin uppo - palloilijoiden osalta, jotka eivät juuri seuran etuuksia käytä hyväksi, näh - tiin liittymismaksun olevan raskas. Liittymismaksun puolesta pu - heenvuoroissa uskottiin maksun sito - uttavan jäsenistöä seuraan ja oletet - tavasti vähentävän ”seilaavia” jäseniä. Samoin muistutettiin US:n omaisuu - desta, joka on kattavasti seuralaisten käytössä. Asiasta päätettiin äänestää. Tulos oli liittymismaksun puolesta 20 ääntä, vastaehdotus maksun poisjät - tämisestä 1 ääni ja yksi tyhjä ääni. Vuoden 2021 jäsen- ja liittymis - maksuiksi vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti: Varsinainen jäsen: 88 € Perhejäsen: 51 € Nuorisojäsen (7-14 v): 40 € Kuuttijäsen (0-6 v): 22 € Vapaajäsen: 51 € Liittymismaksu: 70 € Johtokunnan jäseniin ei tullut muutoksia. Puheenjohtajaksi valittiin myös ensi vuodeksi Esa Panula-Ont - to . Johtokunnassa jatkavat Tommi Sihvonen , Jari Kuisma , Esko Ero - nen , Vesa Turunen , Petri Enden , Jussi Vuorinen ja Jaakko Virkkala . Varajäseninä jatkavat Teemu Kerola ja Raija Kukkaslahti . Toiminnantar - kastajat ovat Hannu Marttila ja Panu Mäntylahti . v Uusi webmaster Teemu Kerola Petri Enden on seuran uusi webmas - ter vuoden 2021 alusta lukien. Te e m u Kerola oli webmasterina 2004-2020. Sitä ennen postia hoiti Erkki Kara - harju 2002-2004 ja tiedotteiden mu - kaan ensimäinen webmasteri oli Petri Pulkkinen 1999-2002. Riippumatta siitä, kuka on muo - dollisesti hoitanut webmasterin hom - mia, taustalla on koko ajan vaikut - tanut Roy Nurmi , joka on teknisesti ylläpitänyt seuran sivuston alustoja. Ainakin minun ollessani webmas - terina toimin lähinnä sivuston tieto - jen ylläpitäjänä, kun Roy hoiti var - sinaisen teknisen ylläpidon. Ekista ja Pulkkisen Petristä en tiedä, mut - ta veikkaanpa työnjaon olleen hyvin samansuuntainen. Sivustojen uusi - misen yhteydessä webmaster toimi myös seuran asiamiehenä kertoen Roylle, mitä me halutaan. Roy taas kertoi meille, mikä on mahdollis - ta. Yleensä pääsimme kohtuulliseen kompromissiin. v

35. 35 tää. Riittää, että allekirjoitat lomak - keen. Jos vastaan joihinkin 1. sivun ky - symykseen ”Kyllä”, jatka seuraavalle sivulle (2) kunkin kohdan tarkenta - vaan kysymykseen. Jos tarkentavassa kysymyksessä vastaat ”Kyllä”, tarvitset lääkärintarkastuksen. Huomioi, että 1. sivun kysymyk - sissä 3, 5 ja 10 ei ole jatkokysymystä. Jos vastaat mihinkään näistä kysy - myksistä ”Kyllä”, ole yhteydessä lää - käriin. Kolmannella sivulla on lääkärin - tarkastuslomake, jonka lääkäri alle - kirjoittaa mahdollisen lääkärintarkas - tuksen jälkeen. v https://www.uhms.org/resources/recreational-diving-medical-screening-system.html Sukeltajan terveysselvitys | Osallistujan kysely Ohjeet Osallistujan allekirjoitus Laitesukeltaminen ja vapaasukellus edellyttävät hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. On olemassa joitakin sairauksia, jotka voivat olla vaarallisia sukeltaessa. Niitä on lueteltu alla. Henkilöillä, joilla on joitakin alla olevista ongelmista tai alttius niille, t ulee hakeutua lääkärin arvioitavaksi. Tämä Sukeltajan terveysselvityslomake auttaa arvioimaan tarvitsetko lääkärin tekemää arvioita. Jos sinulla on epäilyä sukelluskelpoisuudestasi, vaikka ongelmaa ei olisikaan mainittu tässä, niin hakeudu lääkäriin ennen sukeltamisen aloittamista. Mikäli koet itsesi sairaaksi, älä sukella. Jos epäilet itselläsi tarttuvaa tautia, niin suojaat itseäsi ja muita, kun et osallistu su kellustoimintaan tai -koulutukseen. Sanalla “sukeltaminen” viitataan tässä dokumentissa sekä laitesukeltamiseen että vapaasukeltamiseen. Tämä kyse ly on suunniteltu ensisijaisesti uusien sukeltajien arvioimiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös sukelluksen jatkokoulutuksissa. Oman ja muiden sukeltajien turvallisuuden vuoksi vastaathan kaikkiin kysymyksiin rehellisesti. Mikäli vastasit EI kaikkiin edellä olevaan 10 kysymykseen, lääkärin tekemä arvio ei ole tarpeellinen. Lue alla oleva osallistujan vakuutus ja hyväksy se allekirjoittamalla ja päiväämällä se. Osallistujan vakuutus: Olen vastannut rehellisesti kaikkiin kysymyksiin. Ymmärrän ja hyväksyn vastuun mahdollista tapahtumista, mikäli olen vastannut johonkin kysymykseen väärin tai jättänyt kertomatta jonkun terveyteeni liittyvän nykyisen tai aikaisemman seikan. * Mikäli vastasit KYLLÄ kysymyksiin 3, 5 tai 10 yllä TAI mihin tahansa kysymykseen sivulla 2, lue ja hyväksy se allekirjoittamalla ja päiväämällä se JA ota kaikki kolme sivua tästä lomakkeesta (Sukeltajan terveysselvityslomake ja Lääkärintarkastuslomake) lääkärillesi lääketieteellistä arvioita varten. Sukelluskurssille osallistuminen edellyttää lääkärin hyväksyntää. Täytä tämä lomake ennen laitesukellus- tai vapaasukelluskurssia. Huomioitavaa naisille: Jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi, älä sukella. 1/3 © 2020 1 Minulla on ollut ongelmia keuhkoissa, hengittämisessä, sydämessä, veressä tai minulla on todettu COVID-19 infektio. Siirry kohtaan A 2 Olen yli 45-vuotias. Siirry kohtaan B 3 Minulla on vaikeuksia selviytyä kohtalaisesta rasituksesta (esimerkiksi kävellä 1.6 km 14 minuutissa tai uida 200 metriä lepääm ättä) TAI en ole pystynyt osallistumaan tavallisiin fyysisiin aktiviteetteihin kuntoni tai sairauteni vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. 4 Minulla on ongelmia silmissäni, korvissani, nenä- tai poskionteloissani. Siirry kohtaan C 5 Olen ollut leikkauksessa viimeisen 12 kuukauden aikana TAI minulla on vielä ongelmia liittyen aikaisempaan leikkaukseen. 6 Minulla on ollut tajunnan menetys, migreenipäänsärkyä, kouristuskohtaus, aivoverenkierronhäiriö, merkittävä pään vamma tai kär sin jatkuvasta neurologisesta (hermostollisesta) vammasta tai sairaudesta. Siirry kohtaan D 7 Minulla on tällä hetkellä lääkitys tai muu hoito (tai on ollut viimeisen viiden vuoden aikana) psykologisten ongelmien, persoon allisuu- shäiriön, paniikkihäiriön, alkoholi- tai huumeriippuvuuden vuoksi tai minulla on todettu oppimishäiriö. Siirry kohtaan E 8 Minulla on ollut selkäongelmia, tyrä, vatsahaava tai diabetes (sokeritauti). Siirry kohtaan F 9 Minulla on ollut vatsa- tai suolisto-ongelmia, esim. ripulia viime aikoina. Siirry kohtaan G 10 Käytän reseptilääkkeitä (poislukien ehkäisypillerit ja malari an estolääkkeet, paitsi meflokiini (Lariam). Kyllä Kyllä * Kyllä * Kyllä * Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Osallistujan allekirjoitus (mikäli alaikäinen, huoltajan allekirjoitus vaaditaan) Osallistujan nimi (tekstaa) Syntymäaika (pp/kk/vvvv) Sukelluskeskuksen nimi (tekstaa) Päivämäärä (pp/kk/vvvv) Kouluttajan nimi (tekstaa)

Näkymät

 • 821 Total Views
 • 582 Website Views
 • 239 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 1 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 7 us12.sprintit.fi