Tiedote 2020/1

Jäsentiedotteet / 2020

1368 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 Jäsentiedote 1 / 2020 toukokuu

5. 4 5 koskaan tuota pelottavaa virusta. Koronapelin takia hän sai pahan kulumavamman ranteeseen, oluen litkimisestä kihdin ja viskistä alkavan mahahaavan. Sikarien takia tuli paha henkitorven ka - tarri ja liika suola oli nostanut verenpaineet tappiin. Mitä opimme tästä? Ei pidä uhmata luonnon meille asettamia olosuhteita, ei edes vaikka olisi kyse urhoollisesta kansalaistottelemattomuudesta. Ananas v Räpylä 4 rantautuu Eckerön kesäleirin rantaan Ahvenanmaalla kesällä 1973 Kuva: Heikki Särmäntö

25. 24 25 kesäleiri pidetään 27.6-5.7.2020 Pel - lingissä. Löydät leiristä lisäinfoa tästä tiedotteesta muualta. Kesän päätapahtuma Nuorisovii - konloppu Villingissä pidetään 22- 23.8.2020. Lauantaipäivä on tarkoi - tettu kaikille junnuille ja yöpymään ovat tervetulleita Norppa-ikäiset. Oh - jelmassa on sukeltelua, vesileikkejä, letun paistoa ja saunomista. Tarkem - mat ohjeet ilmoittautumisesta ja hin - noittelusta lähetetään kesän aikana. Jos haluat mukaan vauhdikkaa - seen ja vaihtelevaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä. Uusille ohjaajille on jatkuvasti tarvetta!!! Pysykää turvassa - tiedotamme toiminnan jatkumisesta heti, kun se on mahdollista Terveisin, Nuorisovastaava Tommi Sihvonen v Kuva: Tommi Sihvonen Nuorisotoimintaa Villingissä

4. 4 5 Ananas Pöpö Vatanen on tunnetusti peloton mies. Kuinka peloton? Vastaus nousi silmissäni koko - naan uusiin svääreihin, kun puheeksi tuli viime talvena alkanut virusepidemia. Heti kohun alettua arvoisa kajakkimme päätti, ettei aio pelätä. Mutta ei siinä kaikki. Vanhana jääräpäänä hän päätti uhmata kaikkia viran - omaismääräyksiä, joita media ja netti pursusivat. Ensi töikseen hän matkusti Italiaan, seisoi museojonoissa, tungeksi toreilla ja bussipysäkeillä, istuksi trattorioissa, kävipä jopa parilla mukavalla sukelluksel - lakin täyteen sullotulla pikkupaatilla. Paluumatkan mies teki Espanjan ja Sak - san kautta junilla ja busseilla. Kotiin palattuaan homma jatkui sen, minkä täältä vielä löysi yleisötilaisuuksia. Kaikkialle hän matkusti yleisillä kulkuvälineillä istuen rohkeasti kenen tahansa viereen. Viettipä tuo kamikatse runsaasti aikaa terveyskeskuksen potilasjonos - sakin odottajia haastatellen, vaikka ei itse ollut hoidon tarpeessa. Mies jo katsoi todistaneensa vanhan suomalaisen sananlaskun: ”Mikä pahan t a p p a i s i ”. Sitten hän kuuli, etteivät säikyimmät kansalaiset uskalla edes juoda Coro - na-olutta. Vatanen siitä innostuneena hankki useita Corona-nimellä myytäviä tuotteita: pelilaudan, olutta, suolattua kuivalihaa, sikareita, viskiä... Kaiken tämän tulin tietämään, kun Vatanen vaati minut pelikumppaniksi. Yk - sin oli kuulemma tylsää pelata. Siinä mies mätki puukiekkoja menemään, tuprutteli sikareita, ryysti olutta ja otti välillä snapsia kyytipojaksi. Hiuko tyydytettiin Italiasta tilatulla suolatulla kuivalihalla. * Kävin äskettäin tapaamassa sairasta Vatasta. Ei, älkää luulkokaan, ei hän saanut

2. 2 3 Puheenjohtajan palsta Esa Panula-Ontto Pää pinnan alle Paljon on tapahtunut talven ja kevään aikana. Verkkosivumme ovat uudis - tuneet talven aikana ja Covid-19 on pistänyt maailman sekaisin keväällä. Jäl - kimmäinen lienee yleisesti tunnetumpi mullistus. Yhdistyksen kevätkokous jär - jestettiin ensimäistä kertaa pelkästään etäyhteydellä tilanteen pakottamana. Se onnistui yllättävän hyvin. Itse olisin kyllä mieluusti kohdannut teidät kasvotus - ten Kololla. Tämän kirjoituksen syntyessä Suomessa vielä odotellaan Covid-19 epide - mian huippua. Räpylä kuitenkin lasketaan veteen, kunhan tarpeelliset korjauk - set moottoriin on saatu tehdyksi. Samoin Norppa. Sukelluslähdöt on tarkoitus aloittaa voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisina. Eli toistaiseksi Räpylässä ei saa olla enempää kuin kymmenen henkilöä. Räpylän kajuutassa on helposti tiivis tunnelma matkan aikana, joten saattaa olla parasta pitää osallis - tujamäärä enintään kahdeksassa henkilössä näin kauden aluksi. Myös Villingin käytössä on huomioitava kokoontumisrajoitukset. Urheilusukeltajat ry ei jär - jestä tapahtumia Villingissä, ennen kuin yleinen tilanne sen sallii. Sukellukset, joihin liittyy kohonnut sukeltajantaudin riski, on syytä nyt jättää myöhempään ajankohtaan. Terveydenhuoltojärjestelmämme taitaa kuormittua ihan tarpeek - si muutenkin lähikuukausien aikana. Samoin erilaisten painevammojen syn - tymisen riskiä on tarpeen miettiä erityisen huolellisesti. Sinänsä melko vähäi - nen painevamma korvassa on kuitenkin terveyskeskuksessa tai korvaklinikalla käymisen paikka ja juuri nyt melko epätoivottua lisäkuormaa siellä. Älä sukella, mikäli et ole varma, että paineentasauksesi onnistuu. Älä tule Räpylään, Villinkiin tai kerhon tapahtumiin, mikäli olet vähänkin epävarma terveydentilastasi. Kesäleirin suunnitelmiin ei ole tehty muutoksia. Leiri on tarkoitus pitää Pel - lingissä kesä-heinäkuun vaihteessa. Tätä asiaa tarkastellaan koronavirusepide - mian kehittyminen huomioiden. Peukut pystyyn, maski nenälle ja räpylät jalkaan. Puhis v

28. 28 29 Urheilusukeltajat ry:n kesäleiri 2020 Jaakko Virkkala Paikka: Pellinki, Benitas Cafe Osoite: Santasaarentie 162, 07370 Pellinki Sijainti: Leveys N 60 14.081, Pituus E 25 52.192 (WGS 84 deg.min.ddd) Aika: Plan A: Pe 26.6 – Su 5.7.2020 Mahdollinen päätös siirtämisestä ke - säkuun alussa Plan B: Pe 31.7 – Su 9.8.2020 Mahdollinen päätös leirin perumises - ta heinäkuun alussa Institutionaalinen kesä-heinäkuun vaihteeseen sijoittuva US-kesäleiri on koronaviruksen takia tilanteessa, jossa leiri voidaan joutua joko siirtä - mään tai jopa perumaan. Vaikka leiri pidettäisiin normaaliaikana, niin ko - rona voi vaikuttaa esim. siihen, miten ravintolassa voi asioida. Tätä tekstiä kirjoitettaessa ol - laan huhtikuussa, joten paljon voi tapahtua kesäkuun alkuun mennes - sä saatikka heinäkuun alkuun. Koska emme ole ennustajia, olettakaamme, että kaikki menee hyvin. Paikkana Benitas Cafe on monille ennestään tuttu. Siellä on pidetty US Kuva: Jaakko Virkkala Kesäleirin 2020 sijainti Pellingissä

6. 6 7 Kuva: Roy Nurmi Täyttöase US-sivusto 1997 - www.hut.fi/~rnurmi/urheilusukeltajat.html web.archive.org/web/19970816064039/http://www.hut.fi/~rnurmi/urheilusukeltajat.html US verkossa jo vuodesta 1997 Roy Nurmi Urheilusukeltajat ry. siirtyi inter - net-aikaan vuonna 1997 (tai -96, en ole ihan varma...). Tuolloin maail - manverkkoon lisättiin sivu, jonka osoite oli http://www.hut.fi/~rnurmi/ urheilusukeltajat.html Tuolloin seuralla ei vielä ollut omaa www-osoitetta kuten nykyään, mutta muuten sivusto palveli jo jäsenhan - kinnassa, kurssien mainostamises - sa ja kerhon sisäisessä tiedotuksessa. Kun tuota vanhaa valikkoa katsoo, niin ylätason rakenne on melkein sama kuin nykyään. Pitäisiköhän ker - hon etsiä jo joku uusi verkkosivunik - kari, jolla olisi uusia ideoita... Tämä vanha sivusto oli tosiaan lähtöpiste, korkeakoulun serveril - lä, yhden opiskelijan oman kotisivun alasivuna. Sivusto löytyy web-arkis - tosta mm. osoitteella http://web.archive.org/web/ 19970816064039/http:// www.hut.fi/~rnurmi/ urheilusukeltajat.html

12. 12 13 Kuivapuvuista kuulemma tunnistaa, että ryhmässä on suomalaisia. Topi Lehto tukialusta. Hylyllä on väkeä ruuhkak - si asti ja oman ryhmän seuraamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Mikä - li sattuisi nousemaan pintaan aivan väärää köyttä, tilanne ei ole kovin - kaan hankala. Tukialuksilla on kumi - veneitä ja ne auttavat sukeltajat takai - sin omille aluksilleen. Oman aluksen venettä ei tarvita, sen kun huikkaa kuskille aluksensa nimen ja saa kyy - din. Järjestely on selkeä ja ymmärret - tävä, koska turisteja on paljon. Yösukelluksilla tukialuksesta las - kettiin veteen naru, jossa oli laivan lippu sekä välkkyvä valo. Sen avul - la takaisin löytäminen oli helppoa. Asiaa myös auttaa se, että kaikki tu - kialukset eivät käytä samanlaista vilk - kuvaloa: on eri määriä, valo lipun alla, päällä tai molemmin puolin ja eri värejäkin. Kirkkaissa vesissä on ongelman - sakin. Hyvä näkyvyys hämää, ja sy - vyyden arviointi on vaikeaa ilman tarkkaa mittarien seuraamista. Ker - taalleen Vyper rupesi piipittämään ankarasti, kun epähuomiossa olin turhan syvällä ja hapen osapaine ru - pesi nousemaan. Tankkiin täytettä Liveaboard -matkalla tehdään jopa 20 sukellusta alle viikossa. Jo typpikerty - mienkin kannalta on viisasta käyttää Kuva: Panu Mäntylahti

24. 24 25 Nuorison menneitä ja tulevia aatoksia Tommi Sihvonen Tervetuloa mukaan ohjaajaksi!! Kevätkauden harjoitukset loppuivat poikkeuksellisesti jo maaliskuussa koronan takia. Toivottavasti pääsem - me jatkamaan syyskuun alussa. Lai - tamme toiminnassa mukana olleil - le ohjeet ryhmiin ilmoittautumisesta hallivuorojen vahvistuttua, ellei rajoi - tukset ole edelleen voimassa. Urheilusukeltajat ry tarjoaa nuo - risotoimintaa yli 100 nuorelle viides - sä eri ryhmässä, Kuutit(3-7v), Pik - kuNorpat(8-10v), Norpat(10-13v), Hylkeet(13-15v) ja Mursut(16- ). 13-17 vuotiaille on tarjolla myös uppopallotreenejä seuran nuoriso - joukkueessa. Kesän aikana on mahdollista käy - dä omatoimisesti harjoittelemassa Kumpulan ja Uimastadionin vuoroil - la. Vuorot löytyvät seuran kalente - rista www.urheilusukeltajat.fi. Kesän aikana pyrimme järjestämään muuta - man nuorisolle suunnatun snorklaus - reissun Räpylälle. Tiedotamme näistä seuran sivuilla ja Facebook-ryhmäs - sä. Myös Villinki on seuralaisten käy - tössä kesäkaudella. Tarkemmat tie - dot hinnoista ja käytännöistä löytyvät seuran sivuilta. Nuoret, jotka ovat suorittaneet laitesukelluskortin, ovat tervetullei - ta seuran sukellusreissuille. Tiedot reissuista ja ilmoittautumiset keskus - telupalstan kautta. Laitesukeltajien Kuva: Michael Wingberg Vedenalaiset (va) kuusijuhlat Itäkeskuksen uimahallilla

7. 6 7 Kuva: Roy Nurmi Sen jälkeen vuonna 1999 kerho hank - ki oman www-osoitteen, luonnolli - sesti www.urheilusukeltajat.fi Teknisesti sivusto rakennettiin yhden seuralaisen yrityksen palvelimella, käyttäen silloin modernia mutta vali - tettavasti “suljettua” julkaisujärjestel - mää. Tämä oli liian sidottu sivuston rakentaneeseen henkilöön, ja teknis - ten vaikeuksien vuoksi se otettiin ta - kaisin omaan haltuun. Ensin sivut ra - kennettiin Microsoftin Frontpagella staattisena html-sivustona. Jo tällöin kerhon web-masteriksi tuli Te e m u Kerola , joka edelleen jatkaa hyvää työtään sivuston parissa. Muutaman vuoden jälkeen sivut rakennettiin uu - delleen, Joomla-alustalla ylläpidetty - nä sivustona. Joomla-sivusto on ul - koasultaan pysynyt lähes samana n. vuodesta 2007, mutta teknisesti sii - hen on matkan varrella tehty yksi täy - si versionvaihto. Jos nuo molemmat laskee mukaan, uusi sivustomme on teknisesti kuudes US sivusto. Uuden sivuston keskeinen uusi asia on kunnollinen mobiilikäyttö, mutta samalla moni muukin asia on muuttunut. Uudelta sivustolta löytyy tapahtumahallinta ja erillisiä ilmoit - tautumislistoja, näyttävät arkistot ja jopa täydellinen verkkokauppa ker - hon tarpeisiin. Sivuston uusimistarve tällä kertaa oli pitkälti tekninen. Vanha Joom - la 2.0 alusta ei enää ole tuettu, ja se alkoi piiputtaa vähän siellä ja tääl - lä. Pystyyn Joomla oli laitettu vapaa - ehtoisvoimin, mutta sivuston tek - niseen ylläpitoon ei löydetty osaajia edes rahalla. Tästä syystä sivuston US-sivusto 1999

31. 30 31 Kuva: Jaakko Virkkala Benitaksen sauna ja telttailualuetta rasvenepaikkoja on 25. Hinta on jo vuosia ollut 10€ per vrk ilman sähköä ja 15€ sähköllä. Vierasvenelaiturin lisäksi Benitak - sella on suurehko ponttoonilaituri, mutta sen tarkoitus on palvella lähin - nä mökkiläisten päivävierailuja. Pon - toonilaituri on sähkötön ja vedetön. Kiinnittyminen on keulasta ilman pe - räpoijua eli ankkurihommiksi menee. Jos haluat mennä ponttoonilaituriin, keskustele emännän kanssa ensin. Varsinkin toritapahtumien aikaan ponttoonilaiturissa riittää vilskettä. Muu majoitus Mökkimajoitusta paikan päällä ei ole, mutta 4 km päässä Söderbyssä on: https://www.visitpellinge.fi/fi/ paikat-asuminen/mokkivuokraus/ Mökkien / Aittojen vuokraus ta - pahtuu yleensä airbnb:n kautta. Jos se tuntuu hankalalta, niin voitte ottaa yhteyttä vuokraavaan tahoon puheli - mella, sanoa olevanne US leiriläisiä ja tehdä varauksen näin suoraankin. Leirin hinnoittelu Leiri VID, 140e Nuoriso VID, 70€ (teltta, sähkö, suket, täytöt) Oloneuvos VID, 50€ (teltta) Sukeltajan leiripäivä, 30€ Junnun leiripäivä, 15€ Oloneuvospäivä, 8€ (lapset 3€) Maksaa voi tuttuun tapaan joko seu - ran sivujen kautta (VID) kerhon ti - lille etukäteen (tosite mukaan) tai käteisellä lippaaseen ennen leiriltä poistumista. Leirin vastuuhenkilöt Jaska Virkkala (Leiripäällikkö) Hannu Marttila (Sukellustoiminta) Jos leiri siirtyy elokuulle, on vastuu - henkilöpuoli vielä tätä kirjoitettaessa avoinna. v

11. 10 11 Näihin letkuihin ei tarvinnut koskea. Palvelu pelaa. mutta laitteistokin on erilainen. Te - räspullot ja teräksinen selkälevy eroa - vat alumiinisista melkoisesti. Kohde oli helppo ja nätti koralli - riutta. Turkoosi vesi oli ihanan kir - kasta, mutta suurimman vaikutuksen teki valoisuus. Pinnalle näkyi helpos - ti, vaikka matkaa oli lähes kymmenen metriä. Suomessa mitään vastaavaa en ole kokenut - paitsi Taivassalon louhosleirillä. Päivän toinen sukellus tehtiin yöl - lä. Veteen mentiin iltakuudelta ja kohteena oli miinanraivaaja. Hylky oli suhteellisen tuore, koska se oli Is - raelin ja arabien välisten sotien aikai - nen. Toisin kuin päivällä, nyt valos - ta ei ollut tietoakaan. Kohteella oli suorastaan säkkipimeää. Käsivalaisin toi sukellukselle merkittävästi lisää nautittavuutta. Yllättävästi kohteella oli sankoin joukoin merisiilejä, joita päiväsaikaan tehdyssä sukelluksessa en huomannut, en niin ensimmäis - täkään. Joko piikkiniekat vierasta - vat valoisuutta, tai sitten ovat persoja hylkymaastolle. Mitä näkyy? Punaisen meren vesissä näkee jos jonkinlaista otusta. Ehkä vaatimat - tomin bongaus lienee valashai; muut sitten tavallisempia aina mureenoista delfineihin ja erakkoravusta klovni - kalaan. Siipisimppuja oli turhankin runsaasti. Myös merikilpikonnia ja rauskuja näkyi, sekä pajon tuntemat - tomaksi jääviä kaloja. Ehkäpä mu - kaan kannattaisi ottaa laminoitu la - jintunnistuskortti? Hylkykohteita vesialueella on run - saasti. Suurin osa kiinnostavista on toisen maailmansodan aikaista, kuten Thistlegorm ja Rosalie Möller. Var - sinkin Thistlegorm on suosittu koh - de, ja paikalla on helposti neljä-viisi Kuva: Panu Mäntylahti

9. 8 9 Kuva: Panu Mäntylahti Matkakertomus - ensimmäinen su - kelluslomani ulkomailla. Lukemattomat keltaiset pikkukalat kieppuvat edessäni riutalla. Näky tuo mieleen kellastuneet koivunlehdet, joita syyspuhuri kieputtaa. Tämä se on ihan toista, kuin katsella suomisu - kelluksella mutatorpedojen pöllyyttä - miä mattolaiturinraatoja. Sukellettuani Suomessa viisi vuot - ta ja suoritettuani P2- ja Nitrox- kurssit, päätin lähteä ”mää-matkalle” ja kohteeksi valitsin Dive Travel Fin - landin järjestämän Egyptin matkan. Kauppanimeltään ”Pohjoisen hylyt ja riutat” sijoittuu Punaiselle merelle, ja kohteita on Siinain niemimaan mo - lemmin puolin. Haastattelin etukä - teen muita Urheilusukeltajia, eikä ku - kaan puhunut kohteesta pahaa. Liveaboard-sukellusta Egyptissä 2018 Panu Mäntylahti Matkalle mukaan pakkasin val - taosan tarvitsemistani varusteis - ta. Ainoastaan pullo ja lyijy tulisi - vat matkanjärjestäjältä, kaikki muu alkaen maskista päättyen räpylöihin olivat omia ja lainavarusteita. Kanis - terivalon sijaan otin mukaan käsi - valaisimen. Tuplapulloihin soveltu - van regupakettini muutin sopimaan sinkkupulloon siirtämällä vara-an - nostimen ja puvun täyttöletkun pai - neenalentajan ylimääräisiin lähtöi - hin. Otin mukaan myös ylimääräisen painovyön. Laivalla olisi lyijyä, mutta ylimääräisiä vöitä ei kuulemani mu - kaan ole aina tarjota. Paksun alushaalarin sijasta pak - kasin mukaan kaksi pitkää kerrastoa. Kuivapuvussani on kiinteät hansik - kaat, joten otin mukaan myös sor - mikkaat ja villasukat. Varmuuden Näkymä Siinain vuoristoon illalla.

38. 38 39 se meiningin jälkeen olemme saaneet Museovirastolta avustusrahaa Dianal - le ja se aiotaan käyttää Dianan kiin - nityspoijun parantamiseen. Betonis - ta valetaan pyramidin tyylinen paino. Siihen tulee opaskyltit ja samalla se toimii kiinnittymispoijun pohjapai - nona porsaiden lisäksi. Tällä hetkellä pohjassa olevat kaksi liikenneporsasta pitävät Räpylän kaliiperin veneet vie - lä aloillaan, mutta kulmilta löytyviä teräspaatteja ei nuo possukat pitele. Dianan puuhaporukan luottopak - ki Juha Varis on jo tehnyt muotin ja omin voimin pyramidi tullaan to - teuttamaan. Koko Dianan löytymisen jälkeistä aikaa leimaava US-seuratyö siten jatkuu edelleen. Porsaat vielä menivät kolmen äijän ja yhden riskin naisen voimin perille asti, mutta py - ramidin Dianan viereen saattaminen ei enää omin voimin kuitenkaan on - nistu. Siihen tarvitaan ammattailais - ten vehkeet ja siksi rahaa. Kun Dianan kohtalosta museovi - raston väen kanssa talvella 2019 neu - voteltiin, ajatuksena oli tehdä Dia - nasta tavallaan vähän sosiaalinen sukeltajaihmiskoe. Museoväki antoi siten suosiolla meille aika vapaat kä - det toimia. Museoväen silmissä Ur - heilusukeltajat ry on nimetty Dianan ”kaitsijaksi”. Vaikka ei se nyt ihan oi - keasti ole ”meidän hylky”, niin henki - sesti se vähän on. Ja se ei ole ihan vähän, koska il - meisesti tuollaista hylkyä, edes lähelle vastaavaa, ei toistaiseksi ole tiedossa missään. Se on aina hyvä muistaa, kun Dia - nalla sukeltaa. v Kuva: Raija Kukkaslahti Dianan duunarit Juha Varis, Jorma Karvonen ja Jaakko Virkkala.

40. 40 Johtokunta 2020 Taloudenhoitaja Vesa Turunen 040 302 3140 talous (at) urheilusukeltajat.fi Tiedottaja Teemu Kerola 050 533 2019 tiedotus (at) urheilusukeltajat.fi Koulutusjaos Jari Kuisma 040 507 3077 koulutus (at) urheilusukeltajat.fi Nuoriso- ja kilpailujaos Tommi Sihvonen 040 588 6812 nuoriso (at) urheilusukeltajat.fi Sukellusmestari Petri Enden 050 596 6095 sukellus (at) urheilusukeltajat.fi Sihteeri Raija Kukkaslahti 050 348 3485 sihteeri (at) urheilusukeltajat.fi Puheenjohtaja Esa Panula-Ontto 050 557 7853 pj (at) urheilusukeltajat.fi Muut yhteystiedot Leirivastaava Jaakko Virkkala 040 849 6662 leirit (at) urheilusukeltajat.fi Venejaos Jussi Vuorinen 040 302 3500 vene (at) urheilusukeltajat.fi Konttivastaava Esko Eronen 050 368 2987 kontti (at) urheilusukeltajat.fi Kuutit (3-6 v): Tuuli Salonen, 040 522 7363, kuutit (at) urheilusukeltajat.fi Pikkunorpat (7-10 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, pikkunorpat (at) urheilusukeltajat.fi Norpat (10-13 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, norpat (at) urheilusukeltajat.fi Hylkeet (13-17 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, hylkeet (at) urheilusukeltajat.fi Koulutuslaitteet: Tommi Sihvonen, 040 588 6812, laitteet (at) urheilusukeltajat.fi Norppa-vene: Kim Ekholm, 040 705 8383, norppavene (at) urheilusukeltajat.fi Täyttöasema (kontti), ilmatäytöt: Esko Eronen, 050 368 2987, kontti (at) urheilusukeltajat.fi Nitrox- ja helium-täytöt: Jorma Karvonen, 0400 588 002, helium (at) urheilusukeltajat.fi Kolo: Jaakko Virkkala 040 849 6662, Raija Kukkaslahti 050 348 3485, kolo (at) urheilusukeltajat.fi Villinki: Jani Tolvanen 044 971 0398, villinki (at) urheilusukeltajat.fi Jäsenrekisteri: Raija Kukkaslahti, 050 348 3485, jasenrekisteri (at) urheilusukeltajat.fi WWW-sivut: Teemu Kerola, 050 533 2019, webmaster (at) urheilusukeltajat.fi Verkkosivusto: www.urheilusukeltajat.fi (josta tämäkin tiedote löytyy arkistosta väreissä!)

10. 10 11 Jokainen sukellus alustettiin esittelemällä kohde kartalla. vuoksi -osaston varaosiin - joita en onneksi tarvinnut - otin ylimääräisen painemittarin, o-renkaita, miflex-let - kun ja paikkaustarvikkeita. Sukel - lustarvikkeet pakkasin isoon Marek - sen kassiin, jota Räpylällä tupataan kutsumaan yksiöksi. Muut vaatteet laitoin keikkalaukkuun. Regun, tie - tokoneen ja lampun vein käsimatka - tavaroina. Passi ja hammasharja Pakkaamista helpotti etukäteen miet - timäni tarvikelista. Kävin sen läpi ajatuksella useamman kerran miet - tien mikä olivat oleellisia varusteita ja mitä ehkä unohdin. Muita tavaroi - ta pohdittaessa (käsidesi, maitohap - pobakteerit ja Otiborin -korvatipat, aurinkorasva, jakorasia, luettavaa) listaamisesta oli paljon apua ajatusten kasaamisessa. Suomessa toiminta oli suoravii - vaista. Matkanjärjestäjän opas löytyi lentokentältä helposti ja kaksi kas - sillista tavaraa saatiin suuremmitta ongelmitta lähtöselvityksestä eteen - päin. Koska kohde sijaitsi Schen - gen -alueen ulkopuolella, koneeseen nousua varten tuli siirtyä passintar - kastuksen läpi toiselle terminaalin alueelle. Ajallaan lähtenyt Turkish Airlines vei matkaseurueemme Istanbuliin, jossa koneen vaihdon jälkeen pää - simme perille Hurghadaan. Raaha - simme varusteemme parkkipaikalle, jossa matkatavarat pakatiin lava-au - toon ja matkustajat pikkubussiin. Ajoaika lentokentältä satama-alueelle oli parikymmentä minuuttia. Perillä suuntasimme suoraan laivaan. Laivan miehistö kantoi sukellusvarusteet ja muut matkatavarat kannettiin itse. Ja sitten veteen Ensimmäinen sukellustapahtuma oli tarkistussukellus, jossa kokeiltiin laitteiden toimivuus ja tasapainotus. Kiinnitin lyijyä yhteensä seitsemän kiloa, josta puolet tankkiin. Suomessa käyttämäni lyijymäärä on pienempi, Kuva: Panu Mäntylahti

17. 16 17 Kuva: Jukka ”Tikku” Repo edellisellä kerralla risteykseen jätetty keksi, josta voin päätellä paluusuun - nan. Lähdin käsin tunnustelemalla seuraamaan lainia, välillä pysähtyen, huudellen ja samalla kuulostellen pa - riani. Tässä vaiheessa suunnittele - mamme pohja-aika oli jo ylittynyt huomattavasti. Seurattuani lainia jon - kin aikaa näkyvyys parani huomatta - vasti ja löysin opasnuolen, joka osoit - ti kulkusuuntani. Valoa tunnelissa Tunneli näytti kuitenkin oudolta ja näkyvyyskin oli huomattavasti pa - rempi kuin mistä olimme kiven si - sään tulleet. Otin skootterin jälleen käyttöön ja siirryin lähemmäksi kat - toa, jotta en silttaisi tätäkin tunnelia. Tunneli päättyi kuiluun, josta laini lähti ylöspäin. Nousin kuilua pitkin jokusen metrin olettaen sen nouse - van 35-tasolle, jota kautta tunneleista pääsee myös avoveteen. Vaikka deko - Haverin kaivoksen veteenmenopaikka ja minulle oli siinä vaiheessa kerty - nyt pari tuntia, huoleni paristani oli niin suuri, että päätin palata etsimään häntä ja ohjaamaan löytämääni reit - tiä ulos. Palasin takaisin 80-tasolle samaa reittiä ja jatkoin huutelua ja kuuloste - lua. Noin tunnin pohja-ajan jälkeen päätin lähteä löytämääni reittiä pois, koska mitään havaintoa paristani en saanut. Dekojakin oli kertynyt jo vii - tisen tuntia. Ensimmäiset dekosto - pit alkoivat jo 54 metristä ja tein niitä seitsemän kappaletta ennen kuin pää - sin 35-tason tunneliin. Toisen kerran hukassa En ollut käynyt aiemmin myöskään tässä tunnelissa, joten lähdin seuraa - maan nuolia oletettua uloskäyntiä kohti. Näkyvyys tunnelissa oli mai - tomainen, mutta pystyin ajamaan skootterilla narua ja ajaessa vastaan - tulevia nuolia seuraten. Matkan ede -

14. 14 15 Etualan tyhjä penkkirivi oli varattu rebe -sukeltajille. OC-puolella oli tiivis tunnelma. läpi yön. Yksi siirtymä oli melkoista ryskytystä Huonosti nukutun yön jäl - keen mietin, että olisikohan parempi vaihtaa kohde tai pari mukavampaan matkustamiseen. Kohti kotia Sukellusten päätteeksi laiva saapui satamaan. Paluulento lähti aamuyöl - lä 0300, joten velttoilimme kaupun - gilla päivän ja alkuillan. Kävimme hamam-kylpylässä ja katselemassa Hurghadan kauppoja. Tuolloin turis - teja oli liikkeellä hyvin vähän ja pai - koin olimme ainoat ulkomaalaisen oloiset. Illastimme hotellissa, jossa otet - tiin torkut ja yhdeltä yöllä lähdimme lentokentällä. Turvatarkastuksessa tavaroita tutkittiin pieteetillä. Ensim - mäinen turvatarkastus tehtiin aulas - sa, sitten tavaroita syynättiin moneen otteeseen. Etsivät ilmeisesti räjähtei - tä, kun pyyhkivät varusteita pumpu - lipuikolla ja laittoivat sen analysaatto - riin. Aparaatin tekstit olivat arabiaksi, joten sen tarkoitus jäi hämärän peit - toon. Yhtä laukkua ihmeteltiin vii - tisen minuuttia, joten 20 sukeltajan ryhmää ei ihan äkkiä saatu eteen - päin. Vasta sitten pääsimme viemään matkatavarat tiskille ja kuitattua ruu - maan. Sekä lippuja että henkilöpape - reita katsastettiin useampaan kertaan turvatarkastuksessa ja sen jälkeen. Jos en ihan väärin muista, niin erilaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä seitse - män kertaa. Suomeen palaaminen tapahtui mukavissa merkeissä, eikä reissusta voinut kuin todeta, että olo on väsy - nyt mutta onnellinen. Kohde oli hyvä ja reilun 60 Suomi-sukellukseni koke - mus riitti valtaosin kohteilla toimimi - seen. Ihan heti en samalle kohteelle lähtisi uudestaan, mutta Egyptin ko - kemus oli kokonaisuudessaan varsin miellyttävä. v Kuva: Panu Mäntylahti

19. 18 19 Kuva: Jukka ”Tikku” Repo Habitaatti Haverin 80-tason käytävä dekojen aikana. Sukellus oli kestänyt jo neljä ja puoli tuntia ja dekoja jäljellä vielä kolmisen tuntia. Kuulin myös, että ulkopuolelle oli hälytetty apua ja että härdelli median kanssa aitojen ulko - puolella oli melkoinen. Seuraavak - si viereeni tuli palokunnan sukeltaja, jolla oli radioyhteys pintaan. Yri - tin hänen kanssaan kommunikoi - da, mutta hän ei laitteineen saanut mitään selvää puheestani. Hetken päästä vierelleni tuli kaksi Haverin kaivossukeltajien rebesukeltajaa tuo - den minulle pukukaasuksi argonia ja skootterin, jossa oli sähkön ulosot - to. Vaihdoin pukukaasuni argoniin ja otin lämpöliiviini lisää virtaa mopos - ta. Tämä lämmittikin oloani huomat - tavasti. Seuraavat kaksi ja puoli tuntia oli - kin tylsää odottelua ja kellon seuraa - mista. Olivat varmaan elämäni pi - simmät tunnit. Ehti kyllä miettimään kaikenlaisia asioita maan ja taivaan välillä. Dekoissa ja sukelluksen aika - na eniten kuitenkin harmitti pinnalla olevien huoli ja pelko siitä, että leh - distö taas pääsee mässäilemään sukel - luksen vaaroista. Tietysti minua myös kotiväen mahdollinen huolestuminen harmitti. Pintautuminen Loppuvat ne pitkätkin dekot ja vii - mein pääsin nousemaan ylös vedestä. Aikaa tietokoneen mukaan sukelluk - sen aloituksesta oli kulunut 7 tuntia 45 minuuttia. Vastassa oli tuttu su - keltava lääkäri kysyen vointiani. Hän ajoi kaikki muut avuliaat pois laitu - rilta ja sain rauhassa riisua laitteeni ja muut varusteeni. Janotti vietävästi. En ollut juonut koko sukelluksen ai - kana mitään, koska Haverin vesi on hyvin emäksistä eikä näin ollen juo - makelpoista. Join heti laiturilla litran verran kivennäisvettä ennen siirty -

23. 22 23 Kohteet ei-leiri Lkm Königin Luise 5 Alca 4 Diana 4 Pentarn 3 Villinki 3 Aleksander II 2 Tiilihylky 2 Brändholmen 1 Coolaroo 1 Eestinluoto 1 Emilie 1 Gustav Adolf 1 Harri 1 1 Kokkomaa 1 Laxö 1 Martta 1 Märaskrin 1 Orion 1 Oxelhuvudet 1 Torpedoasema 1 yht. 36 Nro Kohteet kesäleiri Lkm 1 Eggo 2 2 Eira 2 3 Jenny 2 4 Aspharu 1 5 Atalanta 1 6 Briggharuna 1 7 Brännskär 1 8 Est 1 9 Graf Nikita 1 10 Granbusken 1 11 Hopeapriki 1 12 Jemina 1 13 Trutlandsgrundet 1 14 Östergadden 1 yht. 17 Top 3 sukellusvanhimmat Lkm Esko Eronen 10 Petri Enden 8 Jari Kuisma 6 Nro Kohteet syysleiri Lkm 1 Houtlaan 4 2 Fortuna 2 3 Fife Town London 1 4 Krapi 2 1 5 Toras 1 yht. 9 Top 10 sukeltajat Lkm Hannu Marttila 35 Jay Magnusson 30 Esko Eronen 29 Teemu Kerola 28 Petri Enden 25 Kim Ekholm 20 Jari Kuisma 20 Jukka Tammi 20 Jaakko Virkkala 20 Pasi Pouri 19 Nro Kipparit Lkm 1 Hannu Marttila 20 2 Pasi Pouri 11 3 Jari Kuisma 7 4 Teemu Kerola 7 5 Jaakko Virkkala 5 6 Esa Panula-Ontto 1 7 Jani Saarilehto 1 8 Jiri Kuisma 1 9 Kari Meriläinen 1 10 Tomi Rask 1 yht. 55

37. 36 37 tavalla ymmärrettävää. Aika vaikea sitä on sukeltaa sukkasillaan varovas - ti, jos näkyvyys on alle metri. Ja sitä se Dianalla monesti kesällä on. Oma näkemykseni kahden syksyn/alkutal - ven ja yhden kesän Dianalla sukelta - misten jälkeen (sukelluksia alun tois - takymmentä yhteensä) on, että Diana on syyskohde. Kaakaosukeltamisen sijasta voi näkyvyys olla useita metre - jä ja silloin hylystä saa jotain irtikin. Kun taas kesän keikoilla huonossa näkyvyydessä hylystä voi saada jotain irti - kirjaimellisesti. Jos ja kun kesälläkin Dianalle mennään, peräänkuuluttaisin tapaa, jossa pistetään ensin yksi pari alas.He puhaltavat pelin poikki näkyvyyden ollessa niin huono, ettei sukeltamises - sa ole mitään järkeä. Diana ei myös - kään ole aloittelijoiden harjoittelu - rata. Eikä niin ikään umpiruosteessa olevien P3:sten. Pakka pitää olla ka - sassa, mikäli Dianalla aikoo sukeltaa näkyvyyden ollessa huono. Päättämisen yhtälö kipparille ja sukellusvanhimmalle on vaikea. Dia - nalla on kaikki ”helpon” kohteen ele - mentit: suht’koht suojainen paik - ka, hyvä poiju ja maltillinen syvyys. Helppoa olisi antaa mennä vaan. Mutta mitäpä jos säästettäisiin Dianaa syksyyn? Syystehosukeltaminen Dianal - le olisi aika helppo toteuttaa. Pide - tään Diana-päivä. Jos väkeä ja intoa riittää, niin jopa Diana-viikonloppu. Räpylän voisi ajaa Kalkkirannan sata - maan ja porukka tulee sinne. Ajomat - ka Kalkkirannasta Dianalle on luok - kaa 30 minuuttia ja keikkoja voidaan ajaa päivässä helposti ainakin 2 vaik - ka päivä on jo lyhyt. Dianan lähellä on myös Laxö ja Esa 1, joten välttämättä ei tarvitse pelkkää Dianaa rampata. Tuo viikon - loppu voisi olla hyvän sukelluskauden viimeinen repäisy ja hyvä sellainen, mikäli olosuhteet suosivat. Alkuvaiheen totaalisen tee-se-it - Kuva: Jaakko Virkkala Dianan siipiratas valoissa

26. 26 27 Vaikka tänä keväänä eletäänkin poik - keuksellista aikaa korona-pandemian vuoksi, täyttöaseman toimintaan sillä ei suoranaisesti ole vaikutusta. Siel - lä kun ei yleensä suurta ruuhkaa ole, vaikka täyttöjä tehdäänkin vuosita - solla noin 700. Uusi Vid kausi käyn - nistyi jälleen 1.4. Tätä kirjoittaessa sukellustoiminta ja sitä kautta täyttö - toiminta on ollut koronan takia aika rauhallisella tasolla. Toivotaan, että toiminta tästä piristyy ja saadaan Vi - dit tositoimiin. Tälle vuodelle suunniteltuja uusia remontteja ei ole muuta kuin mini - kontin katon kunnostus huopakat - teella. Siellä on nyt vanhan Räpylän pressusta tehty väliaikainen suoja, et - tei katto ruostu puhki. Se oli syksyllä kuin uima-allas. Tähän tarvitaankin pieni iskuryh - mä. Itse en ole huopakattetta asenta - nut, joten siihen tarvittaisiin osaavaa jeesiä. Otetaan siitä projekti, sitten kun taas talkoiden järjestäminen on - nistuu. Kontin maksuvalikoimaan saa - tiin lisättyä e-passi, joka on testattu ja toimii. Ohjeet maksamiseen löytyvät seuran verkkosivuilta ( Arkisto / Verk - kosivuston käyttöohjeet ). Myös kaluston vuokraamiseen löytyy ohjeistus samasta osoitteesta. Nyt on ainakin kalustoa joka lähtöön: neljä reissukompuraa ja norpassakin on traileri. Alkaa reissuhommat olla enää mielikuvituksesta kiinni. Muistakaa aina mitä tahansa mak - saessanne tehdä itsellenne lasku il - moittautumislistojen kautta ja mak - saa vasta sen jälkeen, jotta kirjanpito pysyy ajantasalla. Kaluston vuokrauk - sen osalta ilmoitus minulle niin päi - vitetään kalenteriin varaustilanne. Kiitos, Konttivastaava Esko v Kontin kevätkuulumiset 2020 Esko Eronen Kuva: Esko Eronen Minikontin pressuviritys on työn alla.

30. 30 31 Leirimaksuun kuuluvia Norppa - reissuja järjestetään, jos Räpylään ei väki mahdu. Logistiikka ja asuminen Tämän leirin ehdoton vahvuus on tulemisen ja olemisen helppous. Au - tolla pääsee perille. Ajoaika esim. Puotilasta on noin luokkaa 1,5 tuntia, riippuen lossin ajoituksesta. Benitakselle voi siis tulla pohjal - ta ”aamulla leirille ja illaksi kotiin”, jos niin haluaa. Mutta toki on toivot - tavaa, että leirillä myös asuttaisiin. Näin saadaan iltamenoa ja meinin - kiä! Paikalla on hyvä sauna, jossa on meidän omaa saunavuoroa 1,5h joka ilta. Sieltä löytyy myös kahvilaravin - tola, vesivessat (3), puuceet (4) ja gril - likatos. Kauppaan (Söderby) on mat - kaa hieman yli 4 km. Kahvilaravintolasta saa joitain elintarvikkeita. Ruokatarjonta on sel - lainen, että leirillä voi käytännössä elää pelkällä rahalla, jos ei ole suu - rempia ruoka- tai allergiarajoitteita. Perinteinen sukeltajan aamiainen on taas tarjolla. Aktiviteettina löytyy mm. mi - nigolfrata. Heikkoutena on kuivaustilan puu - te. Jos sataa vettä päivätolkulla, niin varusteiden kuivaukseen ei ainakaan tätä kirjoitettaessa tiedossa ole erillis - tä tilaa. Benitaksella pidetään toritapahtu - mia, mistä voi ostaa saaristolaisherk - kuja yms. Tapahtumien aikataulu: https://www.visitpellinge.fi/fi/ pellingin-kesatori Te l t a t . Hyvä nurmikenttäalusta ja sähkön saa vetää telttaan. Asuntoautot . Löytyy tilaa ja sähköä. Omalla veneellä tulijat Kohtelu on kuten kenellä tahansa vie - rasveneilijällä, koska satamamaksut menevät Porvoon kaupungille. Ns. leirikönttään sidottua venepaikka - maksua ei täällä saa sovittua. Sähkömahdollisuudella olevia vie - Kuva: Jaakko Virkkala Pellingin grillikatos

29. 28 29 kesäleirejä parikin kertaa 2000 luvun alkupuolella ja useita syysleirejä, vii - meisin vuonna 2017. Vuoden 2017 jälkeen jälkeen paik - ka on kehittynyt siten, että vesivesso - ja on 2 lisää saunan vesivessan lisäksi ja keittiön tarjonta on parantunut.Jos muistikuvat ovat 2000 luvun alku - puolelta, niin lähinnä kahvilaraken - nus on päällisin puolin sama ja liki kaikki muu on muuttunut. Virtuaalitutustuminen . Avaa YouTu - be ja etsi ”Pellinki esittely”. Sukellustoiminta Lähtökohtaisesti sukellusreissuja aje - taan 2 päivässä alkaen la-aamusta, viimeinen reissu ajetaan su-ap. Aa - mulähdöt starttaavat 9-10, iltapäi - välähdöt 15-16. Lähtöjen aikataulut voivat muuttua tässä mainituista ja ylimääräisiäkin lähtöjä tai yölähtöjä voidaan järjestää, jos niin päätetään ja sukeltajia + kippari löytyvät. Leirin yleisimmät kohteet ovat Raimo Ragnar (P1-P3), MFP -498 (P1-P2), Lea (P1-P2), Sandön hy - lyt (P1), Torpeedovene S-5 (P1) ja Houghton le Spring (P1), Korsholmin hylky (P1). Nämä ovat järkevästi ta - voitettavalla etäisyydellä. Kauempana idässä löytyvät myös Loviisan Fortuna ja Orrengrundin Fi - fetown London sekä Houtlaan. Län - teen päin mennessä on Gunvor eli ns Lamppuhylky. Nämä eivät kuiten - kaan ole ensisijaisia kohteita. Täytöt hoidetaan kahdella komp - ressorilla, joista molemmista saa nit - roxia niin kauan kuin happea riit - tää. Heliumia ei oteta mukaan, koska kaikki kohteet ovat alle 40m. Mukaan otetaan myös 1-2 kpl bensiinikäyttöisiä matkakompresso - reita. Niitä voidaan hyödyntää mm. omatoimireissuilla tai muutenkin, jos tarvetta on. Norppaa voi käyttää omatoimi - reissuihin joko sukellusretkiin tai sillä voi käydä muuten vaan jossain. Norpan käytössä sukellusporukat menevät hupiajeluiden edelle. Oma - toimireissuissa käyttäjät pistävät tan - kin täyteen reissunsa jälkeen oma - kustanteisesti. Benitas Cafe, oikealla uudet vesivessat. Kuva: Jaakko Virkkala

36. 36 37 Sipoonselän Diana Jaakko Virkkala Kesällä 2018 löydetystä Sipoonselän Diana hylystä on kirjoitettu eri me - dioissa sen verran, että en nyt tässä jutussa kertaa samoja vaiheita uudel - leen. Koetan kirjoittaa vähän toisella tulokulmalla. Jos olet missannut koko aiheen, niin Sukeltaja Lehti 4/2019 löytyy ar - tikkeli tai pidennetty versio ks. www.sukeltaja.fi / Lehti / artikkelit. Näin perussukeltajan vinkkelistä katsottuna Dianassa on ihmeellistä ja toisaalta aika ilahduttavaakin kysy - mys, että miten sitä ei kukaan ollut löytänyt ennen Jussi Rekolaa ? Hylyn yli on varmasti ajettu kai - ut päällä kymmeniä tuhansia kerto - ja. Se erottuu niin selvästi. Jos kaiun katsojalla on päässä silmän puolikas - kin, niin heti ymmärtää, että tuossa on hylky. Tai ainakin, että tuossa on jotain erikoista. Silti tarvittiin me - riarkeologiasta ja viistokaiuttamises - ta innostunut tee-se-itse-mies, joka omaksi ilokseen laittoi pieneen ribiin kiinteän viistokaiun, luki vanhoja merikarttoja, päätteli, vähän kaiutti ja pam, sieltä se löytyi. Hylky ei löytynyt ulkomereltä +50 metrin syvyydestä hirveän etsimisen jälkeen, vaan noin kahdestakympis - tä alle 500 metrin päässä lähimmäs - tä väylästä. US-vinkkelistä sanottuna ihan meidän takapihalta. Kuinka pal - jon on vielä löytämättä, kun tällainen hylky pysyy piilossa noin kauan tuol - laisessa paikassa? Uskon itse vakaasti, että viistokaikujen yleistymisestä joh - tuen tällaisia löytöjä tulee lisää. Sukelluskohteena Diana on mie - lestäni itse asiassa usein aika vaativa ja se johtuu kahden asian yhdistel - mästä. Siellä on usein erittäin huo - nosta näkyvyys kesällä ja toisaalta hylky on hauras. Dianalla ei todellakaan pitäisi tör - mäillä mihinkään, koska hylky on siipirattaita lukuun ottamatta san - gen kosketusherkkä. Hylky on jo nyt saanut jonkun verran osumia. Mm. peräkannella oli löydettäessä pystys - sä oleva hyttirakenne, joka nyt makaa peräruumassa. Silti tuollainen törmäily on jollain Kuva: Jussi Rekola Dianan löytymishetkellä otettu kaikukuva. Siipirattaat erottuvat selkeästi.

3. 2 3 Urheilusukeltajat ry Jäsentiedote 1/2020 Toukokuu 2020 Kustantaja: Urheilusukeltajat ry Klaavuntie 1 00910 Helsinki Toimitus: Teemu Kerola Kirjoittajat: Petri Enden Esko Eronen Jorma Karvonen Teemu Kerola Jari Kuisma Raija Kukkaslahti Panu Mäntylahti Roy Nurmi Esa Panula-Ontto Anne Räisänen-Sokolowski Antti Saarnio Tommi Sihvonen Jani Tolvanen Vesa Turunen Jaakko Virkkala Jussi Vuorinen Kansikuva: Jorma Karvonen kankeaa Dianan ”porsaita” yli laidan keväällä 2019. Kuva: Jaakko Virkkala Urheilusukeltajat ry Pankki: Nordea FI75 1014 3000 1524 76 Kotisivu: www.urheilusukeltajat.fi 2 Puheenjohtajan palsta 4 Ananas 6 Seuran sivustot 9 Eka livari 15 Kunniapalkinnot 16 Haverin “haveri” 21 Koulutus poikkeusoloissa 22 Sukellustilastot 2019 24 Nuorison aatoksia 26 Kontin kevätkuulumiset 27 Villinki 28 Kesäleiri 2020 32 Sukellukset 2020 32 Sukeltaminen ja COVID-19 34 Räpylä ja Norppa 35 Taloudenhoitajan terveiset 36 Diana 39 Ketterä kevätkokous 40 Yhteystiedot Sisältö

8. 8 9 Kuva: Roy Nurmi perustekniikka oli pakko uusia mo - dernimpaan tekniikkaan. Ominai - suuspuolella vanhassa sivustossa oli pitkään hiertänyt sen huono mobiili - käytettävyys. Vanha Joomla oli ennen kaikkea ”perinteisten” verkkosivujen julkaisualusta. Nykyään verkkosivuja käytetään paljon enemmän mobiilis - ti kuin perinteisesti pöytäkoneella, ja siksi modernit sivutkin tehdään ensi - sijaisesti mobiilikäyttöön soveltuviksi. Tai mielellään ”responsiiviseksi”, eli siten, että sivut mukautuvat päätelait - teen mukaan. Tämä oli siis ehdoton vaatimus. Toinen juttu on se, että jo vanhoil - le sivuille oli vuosien saatossa nikka - roitu kaikkea ”kivaa”, joka auttoi ker - hon toiminnassa. Kerholla on jo yli 15 vuotta ollut jäsenhakemus verkko - lomakkeena. Tämä oli tietysti ”must have”. Lisäksi meillä on pitkään hallit - tu verkkolomakkeilla mm. kurssi-il - moittautumisia, halllikortteja, rapu - juhlia ja jos jotain. Eli verkkosivusto ei enää ole pelkkä yksisuuntainen julkaisukanava, vaan siellä on myös tärkeää toiminnallisuutta, joka linkit - tyy kerhon toimintaan ja talouteen. Nämä kaikki piti tietysti saada siirret - tyä uuteen, jossain muodossa. Kerhon jäsenrekisteri on jo muu - taman vuoden pyörinyt modernil - la Odoo-alustalla. Parin vuoden ajan myös kerhon taloushallintoa ja kir - janpitoa on pyöritetty samalla alus - talla. Verkkosivuprojektissa tutkittiin ensin erillisiä julkaisualustoja, joita on paljon. Tarkempi tarkastelu osoit - ti, että niihin olisi ollut joko hyvin kallista tai jopa mahdotonta raken - taa kerhon kaikkia tarpeita palveleva järjestelmä. Odoo on paitsi julkaisu - järjestelmä, ennen kaikkea kattava liiketoimintajärjestelmä, josta löytyy sivuston lisäksi myös jäsenrekisteri, laskutus, taloushallinto, verkkokaup - pa ja paljon muuta. Verkkosivustoprojektissa päädyt - tiinkin lopulta laajentamaan Odoon käyttöä jäsenrekisteristä verkkopuo - lelle, mikä näyttää erinomaiselta rat - kaisulta kerhon käyttöön, Nyt meillä on lähes kaikki kerhon toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmät samassa paketissa, verkkosivustosta täysin in - tegroituun taloushallintoon. v US-sivusto 1999 - www.urheilusukeltajat.fi

22. 22 23 Sukellustilastot 2019 Petri Enden Kauden 2019 ensimmäinen lähtö saa - tiin toteutettua 7. päivä toukokuuta ja viimeinen ajettiin 13. päivä lokakuu - ta. Yhteensä lähtöjä tehtiin 56 (2018 / 48), joista 17 (2018 / 14) ajettiin kesä - leirillä. Vuoden 2019 aikana 70 hen - kilöä (2018 / 79) teki Räpylästä 565 sukellusta (2018 / 515). Tukialuksen keskimääräinen täyttö oli 8,9 henki - löä (2018 / 9,1). Kauden aikana tuki - aluksesta käsin sukellettiin normaali - en viikkolähtöjen lisäksi kesäleirillä, Isosaaressa ja syysleirillä. Kesäleirin ulkopuolisia sukelluk - sia tehtiin 363. Suosituimmat kohteet olivat Königin Luise (5), Alca (4) ja tuore hylkykohde Diana (4). Kesäleiri pidettiin Jussarössä 28.6. – 7.7.2019. Räpylältä sukelsi tuona aikana 33 henkilöä yhteensä 202 kertaa (2018 / 189). Jos mukaan laskee myös muis - ta veneistä ja rannasta tehdyt sukel - lukset, niin leirin aikana tehtiin 307 sukellusta (2018 / 238). Räpylän täyt - töaste leirillä oli 11,9 sukeltajaa (2018 / 12,9). Leirin suosituimmat kohteet olivat Eggo, Eira ja Jenny, joissa kai - kissa sukellettiin kaksi kertaa. Nuorisosukeltajia osallistui kau - den aikana Räpylän toimintaan 9 henkilöä (2018 / 8). Lähtöjä, joissa oli mukana nuorisosukeltajia, tehtiin 14 (2018 / 22). Sukelluksia kertyi niis - sä yhteensä 46 (2018 / 38). Yhteensä 10 henkilöä (2018 / 10) toimi kauden aikana Räpylän kipparina. Sukellus - vanhimpana toimi kauden aikana 17 henkilöä (2018 / 19). Neljän laskusuhtaisen vuoden jäl - keen kokonaissukellusmäärissä sekä reissujen määrässä nähtiin vihdoin kasvua. Toimintaan osallistui hieman vähemmän henkilöitä kuin edellisinä vuosina, mutta toisaalta nämä osal - listuivat aiempaa aktiivisemmin toi - mintaan. Sukellusmäärät jakautuivat tasaisemmin kuin aiempina vuosina, mitä voidaan pitää positiivisena kehi - tyksenä. Naispuolisten sukeltajien vä - hyys on merkillepantavaa. Myös nuo - risosukeltajien määrä on suhteellisen pieni, vaikka pientä kasvua edelliseen vuoteen saatiinkin. Sukellusmestari v 2019 Sukellusten yhteenveto Muu kausi Kesäleiri Lkm Kohteita 25 14 39 Reissuja 39 17 56 Sukelluksia 363 202 565 Sukeltajia keskim. per lähtö 7,6 11,9 8,9 Junnureissuja 5 9 14 Junnusukelluksia 35 11 46

35. 34 35 Taloudenhoitajan terveiset Vesa Turunen Pandemia vaikuttaa niin maailman - talouteen kuin meidänkin talouteen. Urheilusukeltajien taloudellinen pus - kuri on kohtalainen ja pelivaraa sel - vitä nykyisessä muuttuvassa ympä - ristössä on. Tarvitaan kuitenkin lisää sukelluksia niin Räpylä-lähdöille kuin leireille ja lisää sukeltajia kurs - seille. Siis heti kun maailman tilanne sen taas sallii. Jokaisen urheilusukel - tajan panos tämän edistämiseen on tervetullut. Uusi kirjanpitojärjestelmä mah - dollistaa kätevien raporttien tekemi - sen, joten esimerkiksi kvartaalitason vertailu 2019 vs. 2020 on mahdollista. Näin nähdään, että mm. tammi-maa - liskuussa jäsenmaksutulot ovat py - syneet vakaina ja nuorisotoiminnan tulos on jopa hieman viime vuotta korkeampi. Koulutuspuolella tulot ovat pu - donneet vertailujaksolla. Kontti- ja venepuolella kausi ei ole vielä täydes - sä käynnissä, joten merkittäviä ha - vaintoja voidaan tehdä sieltä sitten myöhemmin. Koronan vaikutukset näkyvät tammi-maaliskuussa lähinnä pudonneessa hallikorttimyynnissä. ePassi on nyt käytössä Räpy - lä-reissujen lisäksi kursseilla ja kon - tilla. VIDejäkin saa. Muutama juttu kuitenkin muistettava sitä käyttäessä. ePassi on maksuväline, se ei ilmoi - ta ketään mihinkään. Eli tee aina en - simmäisenä ilmoittautuminen. Sitten kun saat laskun, maksa summa ePas - silla. Jotkut maksut löytyvät ePas - si-sovelluksessa esivalinnoista, joskus summa täytyy syöttää käsin. Toistona vielä, älä tee pelkkää ePassi-maksua ilman ilmoittautumista. ePassi on käytettävissä vain omiin henkilökohtaisiin liikuntamaksuihin. Käytetään sitä oikein, niin meiltä ei oteta tätä mahdollisuutta pois. Oh - jeistusta tarkennetaan samalla kun kokemusta näiden maksujen kirjai - luista kertyy. Uuden websivuston myötä myös viitenumerot ovat uudistuneet. Tar - kistattehan maksuja maksaessanne, että käytätte oikeaa viitettä. Väärä vii - te voi aiheuttaa joskus yllättävän pal - jon työtä, joka ei oikeastaan hyödytä ketään. Vanhoja viitteitä ei myöskään pidä käyttää mihinkään. Pidetään toisemme terveinä, Vesa Turunen talous@urheilusukeltajat.fi v

34. 34 35 Venejaoksen kuulumiset Jussi Vuorinen Räpylän huoltoa sukelluskauden alkua odotellessa Seuran isomman tukialuksen Rä - pylän koneen kuntoa on arvuuteltu jo pidemmän aikaa - tuleehan moot - torille ikää jo 30 vuotta. Isompi re - montti oli suunniteltu alun perin vasta seuraavalle talvikaudelle, mutta yksi asia johti toiseen ja pelkkien pai - netestien sijaan meille tuli isompi re - montti jo nyt. Kevään aikana Räpylän kone on purettu osiin, huollettu ja kasattu ta - kaisin. Tätä kirjoittaessa remontti on parin putken asennusta ja testiajoa vaille valmis. Koronan tuomaa pakollista odot - teluaikaa on aktiivisten jäsenten toi - mesta ryhdytty hyödyntämään myös muun huollon ja varustelun tekemi - seen. Tavoitteena saada ennen kau - den alkua mm. avotilan jatkokatto asennettua, sisätiloihin uusi lakkapin - ta ja kyljet paikattua. (Kiitokset mm. Jaakko ”Jaska” Virkkala , Janne Kan - nisto ja Hannu Marttila ). Vesille - lasku ajoittuu näillä näkymin touko - kuun loppuun. Norppa vesillä Sillä aikaa kun Räpylän sukellusreis - sut odottavat koronatilanteen selkey - tymistä sekä remonttien valmistumis - ta, on seuran pienempi Norppa -vene kaikkien jäsenten käytettävissä omal - la laituripaikallaan Puotilassa. Norpan saa käyttöönsä omatoi - misiin sukellusreissuihin, Villin - gin matkoihin tai ihan vaan merel - liseen Helsinkiin tutustumiseen 25 euron päivämaksulla. Tarkemmat ohjeet sekä varauskalenteri löyty - vät uudelta sivustolta (Seuratoimin - ta / Sukeltaminen Norpasta / Norpan käyttöohje). Norppaankin on tehty parannuksia tälle kaudelle, kun uu - den akun lisäksi Norpasta löytyy nyt aurinkopaneeli ja automaattinen pils - sipumppu. Kiitokset Kim Ekholmille ja Leo Heikaselle Norpan hyvästä huolenpi - dosta. v Kuva: Jussi Vuorinen Räpylän kone purettuna korjausta var - ten. Lehden ilmestyessä toivottavasti saatu jo kasattua.

32. 32 33 Sukellukset 2020 Petri Enden Räpylä on toivottavasti tätä luettaes - sa jo vedessä ja sitä myötä saataisiin normaalisti myös sukellustoimin - ta käynnistettyä. Covid-19 kuitenkin rajoittaa toimintaa tällä hetkellä ja normaalin sukellusturvallisuuden li - säksi joudumme miettimään, kuinka reissut saadaan järjestettyä tartunta - riskit huomioiden. Sukellusliiton si - vuilta löytyy tietoa, kuinka poikkeus - olot vaikuttavat mm. sukelluslupiin, mutta myös hyödyllisiä ohjeita esim. paritarkastuksiin ja välineiden desin - fiointiin. Suoja-alueluvat haetaan normaa - lin käytännön mukaisesti kaikille seuran jäsenille ja Sotamuseon luvat niihin ilmoittautuneille. Lupien pro - sessoinnissa voi ilmetä viiveitä tänä vuonna, mutta listat toimitetaan Rä - pylään, kunhan ne saapuvat. Sukellustoimintaa voidaan ainakin periaatteessa järjestää nykyistenkin rajoituksien puitteissa, vaikkakin Rä - pylässä 10 hengellä on hankala tur - vavälejä pitää. Laitamme lisää infor - maatiota seuran sivuille sitä mukaa, kun ohjeistus ja tieto rajoitteista tar - kentuu. Kuten aina sukeltaessa, tässä - kin mennään nyt turvallisuus ensin, terveydenhuoltoa kuormittamatta ja turhia riskejä ottamatta, eikä esim. flunssaoireisena olisi asiaa veden alle menoon muutenkaan. Toivottavasti kausi saadaan avat - tua ja aloitetaan se totuttuun tapaan ensin rauhallisesti P1-reissuilla ja siirrytään vaativimpiin sukelluksiin pikkuhiljaa. Kunhan tilanne norma - lisoituu, niin tavoitteena olisi järjes - tää lähtöjä vanhan kaavan mukaisesti sekä viikolla ja viikonloppuisin. Reis - sut avataan seuran sivujen Sukellus - reissut keskustelupalstalle, joten kan - nattaa jo nyt mennä sivuille ja tilata sen palstan ilmoitukset. Mukavia ja turvallisia sukelluksia tänäkin kesänä! Sukellusmestari v Sukellukset COVID-19 infektion jälkeen Anne Räisänen-Sokolowski (*) Laitesukeltamisen aloittaminen sai - rastetun koronavirusinfektion (CO - VID-19) jälkeen on herättänyt ky - symyksiä niin sukeltajissa kuin asiantuntijoissakin. COVID-19 in - fektio aiheuttaa vaihtelevan asteisen hengitystieinfektion, joka pahimmil - laan vaurioittaa keuhkorakkuloita vaikeasti ja estää normaalin kaasujen vaihdon. Parantuminen on hidasta eikä vielä ole varmaa jääkö siitä pysy - viä vauriota ja arpeutumista keuhko - kudokseen. Huomionarvioista on ollut, että varsin lievissäkin COVID-19 in - fektioissa, joissa potilas ei ole ko - (*) LT, sukelluslääketieteen erityispätevyys Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteen yhdistys, puheenjohtaja

27. 26 27 Villinki Esa Panula-Ontto ja Jani Tolvanen Villingin tukikohtamme huvilan nimi on Heimliden. Yleisesti kysei - seen pakkaan kerhossamme viitataan nimellä ”Villinki”. Se sijaitsee Län - si-Villingin saaressa, Villinginlahden länsirannalla. Käytössämme oleva huvila on yli satavuotias ja Helsingin kaupungin omistuksessa. Se on ollut Urheilusukeltajilla vuokralla jo vuosi - kymmeniä. Villingissä järjestetään ainakin sukelluskurssien avovesiviikonloput, DAN-ensiapukoulutusta, nuorisovii - konloppu ja rapujuhlat. Tapahtumien aikana Villingissä toimitaan tapah - tumien ehdoilla. Muun ajan vuodes - ta tukikohta on jäsenistön omaeh - toisessa käytössä sukellustoimintaan ja muuhun merelliseen kanssakäy - miseen. Villingin käytöstä peritään verkkosivullamme ilmoitetut käyttö - maksut. Myös satunnaisia vieraita saa tuoda mukaan. Villinkiin pääsee helposti omalla veneellä tai vaikka kanootilla. Kiin - nittymistä varten on peräpoijuja ja kolme laituria. Talvikaudeksi laiturit ja poijut nostetaan rantaan. Veneettömät pääsevät Villinkiin Räpylä-kyydillä sukellusreissujen yh - teydessä, mikäli Räpylä on kulkemas - sa Villingin ohi. Tästä on tarpeen so - pia kipparin kanssa hyvissä ajoin. Veneilytaitoiset voivat lainata seuran pienempää Norppa-venettä. Norpan varaukset tehdään seuran ve - nevastaavan kautta. Maksut Norpan käytöstä löytyvät verkkosivuiltamme. Säännöllistä yhteysalusliikennet - tä Villingin saareen ei taida nyt olla, mutta Urheilusukeltajat ry Villinki Facebook ryhmässä jäsenet ovat il - moitelleet toisilleen mahdollisuudes - ta päästä ystäväkyydillä Villinkiin. Kaikki seuralaiset voivat liittyä tuo - hon suljettuun ryhmään. Villinkiin voi tehdä päiväretkiä tai yöpyä useampiakin öitä. Tukikohdas - sa on sähköt, Huvilassa on kaasug - rilli, keittiö ja makuuhuoneita. Ran - nassa on sauna. Vesijohtoa, viemäriä ja jätehuoltoa ei ole. Veneilijöiden ja muidenkin on syytä muistaa viedä saareen vettä ja viedä roskat pois. Pe - suaineiden osalta Urheilusukeltajat ry:n on sitoutunut biohajoavien pe - suaineiden käyttöön. Pesuvedet joh - detaan kauaksi rannasta. Vuonna 2020 Villingin käytössä huomioidaan koronavirusepidemian vaikutukset. Villingissä ei järjestetä seuran tapahtumia ennen kuin yleiset suositukset tai määräykset sallivat ko - koontumisia. Omaehtoisessa Villin - gin käytössä on myös huomioitava vi - rusepidemian hillitsemiseksi asetetut rajoitukset. Villinki-vastaavana toimii Jani Tolvanen. Toivotamme sinulle vilkasta seuratoi - mintaa Villingissä, EPO ja Jani v

21. 20 21 Koulutusta poikkeuksellisissa oloissa 2020 Jari Kuisma Maaliskuun aikana koronatartunto - jen rajaamiseksi Suomen hallitus ja Sukeltaja Liitto antoivat kasan ohjeis - tuksia ja suosituksia, joita Urheilusu - keltajat sitoutui noudattamaan koulu - tustoiminnassa. Urheilusukeltajat ry:n johtokunta katsoi, että edellytyksiä kevään koulu - tustoiminnan jatkamiselle turvallises - ti ei ole allas- ja avovesiharjoitusten osalta. Näiden osalta kurssit odotta - vat nyt koronatilanteen helpottumista ja rajoitusten poistumista. Kurssit eivät ole kuitenkaan koko - naan seis. Kurssien teoriaopetus ta - pahtuu tällä hetkellä itsenäisesti verk - ko-opiskeluna Liiton Dyykissä, jossa tekstin lisäksi on tarjolla oppimista tukevia videoita ja tehtäviä. Teoriakoe suoritetaan myös verkossa ja koetu - loksen saa heti tietoonsa. Jos sinulla on herännyt kiinnos - tusta osallistua P2 (jatkokurssi) ja P3 (syventävä jatkokurssi) kursseille ja pohjakoulutusvaatimukset täyttyvät, niin mukaan pääsee vielä. Ilmoittau - du tapahtumien kautta kurssille ja laita koulutusjaokselle viestiä, jon - ka jälkeen pääset aloittamaan teo - riaopinnot. P1-P3 kurssien allas- ja avovesiharjoitukset järjestetään ja päivämäärät sovitaan, kun viran - omaiset avaavat taas maauimalat ke - sällä. Sukella Suomessa -kurssi tul - laan järjestämään myös tänä vuonna. Kurssi järjestetään, kun sen toteutta - minen on turvallista ja kokoontumis - rajoituksia on vapautettu. Elokuussa alkavat syksyn kurs - sit. Kurssien järjestämisessä otetaan huomioon koronatilanne kyseisel - lä hetkellä. Osa kursseista hoidetaan verkkoluentona ja vaadittavien tai - tosuoritteiden tekeminen sovitaan kurssin aikana. Syksyn ja loppukesän kursseja - Rescue-diver - Nitrox-diver - DAN Hätäensiapu, sydäniskurn käyttö (deffa) ja happiensiapu sekä Neuro. - Gas Blender & Oxygen serv. Kursseille pääset ilmoittautumaan seuran sivujen kautta, kohdasta Tapahtumat / Ilmoittautumiset Myös muita kursseja voidaan jär - jestää, jos osallistujia on vähintään 3. Maximi määrä kyseisillä kursseilla on 6 oppilasta. Kiinnostuksen kursseihin voit jättää seuran sivustolla, kohdassa Tapahtumat / Ilmoittautumiset / Kurssi kysely kesä-syksy 2020 Maksa kurssi vasta, kun saat kurs - sin vastuukouluttajalta vahvistusvies - tin kurssin järjestämisestä. Huomioi, että kurssien aikataulut sovitaan vas - ta, kun riittävä ilmoittautumismäärä on täynnä. Kurssien tuotekuvaukset löytyvät seuran verkkosivustolta, kohdasta Seuratoiminta / Koulutus/ Erikoiskurssit. v

33. 32 33 kenut hengitysvaikeutta, on kuvan - taen todettu merkittäviä muutoksia keuhkokudoksessa. Johtuen taudin uutuudesta kunnollisia tieteellisiä tut - kimustuloksia ei ole vielä käytettävis - sä, vaan lähinnä joitakin tapausselos - tustyyppisiä raportteja sukeltajilla (1). Mahdollisia keuhko-ongelmia ovat suurempi alttius keuhkojen ylipaine - vammalle (keuhkorepeämälle), lai - tesukeltajan keuhkopöhölle sekä las - kimoverenkierrossa olevien kuplien pääsy keuhkoverenkierron ohi suo - raan valtimokiertoon, ns. kuplien ar - terilisaatio, joka voi aiheuttaa vaikeita neurologisia DCI oireita (2). Edellis - ten lisäksi sairastettu keuhkoinfektio huonontaa aina aerobista suoritusky - kyä, joka on tärkeä turvallisuustekijä sukellettaessa. Suomen sukellus- ja ylipainelää - ketieteellinen yhdistys on arvioi - nut tilannetta ja on samoilla linjoilla belgialaisen suosituksen (3) kanssa. Amerikkalainen yhdistys (4) on astet - ta varovaisempi kannanotoissaan. Tämänhetkinen (3.5.2020) suositus on seuraava: Oireisen COVID-19 taudin jälkeen minimissään sukelluskielto 2-3 kuu - kautta, mutta voi olla jopa 6 kuukaut - ta riippuen taudin vakavuusastees - ta. Sairaalahoitoa vaatineen infektion jälkeen keuhkofunktiotutkimukset (esim. spirometria) sekä keuhkojen kuvantamistutkimukset (korkeareso - luutiotietokonetomografia (HR-CT)) ovat aiheellisia ennen sukellusluvan myöntämistä. Lisäksi voi olla tarpeen teettää myös sydämen rasitustesti. COVID-19 positiivinen, mutta täysin oireeton potilas, sukelluskielto 1 kuukausi. Infektion vaikutuksista keuhkojen happitoksisiteetille herkistymisestä ei vielä ole tietoa, minkä vuoksi suosi - tellaan, että tekniikkasukeltamista, jossa pO2 >1,3 ATA tulisi välttää. Ta - vanomaisessa nitroksisukeltamisessa, jossa pO2 = 1,4 ATA on ainoastaan hetkellisesti, ei happitoksisiteetin pi - täisi olla ongelma. Sukeltajantaudin riski saattaa olla suurentunut keuhkojen huonontu - neen laskimokuplien suodattamisen vuoksi, minkä takia COVID-19 in - fektion jälkeen suositellaan ainoas - taan suoranoususukelluksia konser - vatiivisella algoritmilla. Suomen sukellus- ja ylipaine - lääketieteellinen yhdistys päivittää ohjeistustaan, kun tutkimustietoa COVID-19 infektion pitkäaikaisvai - kutuksista keuhkojen toimintaky - kyyn tulee lisää. v (1) Hartig F. Tauchen nach COVID-19 erkrankung. Wetnotes, April 15, 2020 (saksaksi). https:// www.wetnotes.eu/tauchen-nach-covid-19-erkrankung/ (2) Mitchell S. (Editorial): Diving and hyperbaric medicine in the SARS-Co-V-2 pandemic. Di - ving and Hyperbaric Medicine, in press (3) Position of the Belgian Society for Diving and Hyperbaric Medicine (SBMHS-BVOOG) on Diving after COVID-19 pulmonary Infection. http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf (4) Position paper UHMS: Return to diving post COVID-19. https://www.uhms.org/images/Position-Statements/Return_to_Diving_Post_COVID-19_Final_ NB_4-27-2020.pdf

16. 16 17 Olin osallisena mediassakin suur - ta huomiota saaneessa ”läheltä piti” tapahtumassa Haverin kaivokses - sa. Tapahtuman virallisen raportin ja turvallisuusvaliokunnan lausunnon tapahtuneesta voit lukea Sukeltajalii - ton verkkosivuilta otsikon alla olevas - ta linkistä. Tarkoitukseni ei ole käydä seikkaperäisesti sukelluksen kulkua, vaan kertoa lähinnä omia tuntemuk - siani ja kokemuksia sukelluksen ajal - ta. Mielestäni kyseessä ei missään tapauksessa ollut mikään sankarisu - kellus. Jos tästä tapahtumasta joku jo - tain oppii, niin olen tyytyväinen. Itse ainakin opin aika paljon – toivotta - vasti. Tarkoituksenamme oli parini kanssa sukeltaa kaivoksen 80-tasol - la oleviin tunneleihin ja käydä siellä kuvaamassa vanhan pystykuilun ra - kenteita. Varusteina meillä oli syvyy - teen sopivat suljetun kierron laitteet varakaasuineen ja skootterit. Parillani oli myös kamera valoineen ja minul - la mukana kuvausta varten videovalo. Tarkoituksenamme oli myös poistaa edellisellä sukelluksella viikkoa aiem - min jätetyt ”keksit” ohjausnaruista. Laskeuduimme suunnitelman mukaisesti 80-tasolle. Johdin sukel - lusta ja erehdyin yhtä risteystä liian aikaisin väärään tunneliin. Näkyvyys tunnelissa oli heikompi kuin aiem - malla käynnillämme jokunen viikko aiemmin. Parini huomasi virheeni ja Haverin ”haveri” 16.1.2020 Jorma Karvonen seurasi minua. Huomattuani ajanee - ni harhaan käännyinkin takaisin ja tapasin parini. Palasimme päinvas - taisessa järjestyksessä risteykseen. Totesimme näkyvyyden tunneleis - sa olevan niin huono, että kuvaami - sesta ei tule todennäköisesti mitään. Päätimme keskeyttää sukelluksen ja lähteä pois samaa tietä. Parini lähti edellä ja yritin seurata häntä. Muuta - man metrin seurattuani ja nähtyäni hänen räpylän kärkensä pari kertaa totesin, että skootteriavusteisesti on tässä näkyvyydessä mahdotonta hän - tä seurata. Ensimmäinen eksyminen Näkyvyys oli siinä vaiheessa jo nolla, enkä nähnyt edes ohjausnaruja. Py - sähdyin ja aloin etsiä lainia käsiko - pelolla sieltä, missä sen oletin olevan. Tunnustelemalla sen löysinkin. Kuu - lostelin ja huutelin pariani huonolla menestyksellä. Kuulin kyllä skootte - rin äänen, mutta suunasta ei vedes - sä tunnetusti saa mitään selvää. Jäin paikalleni joksikin aikaa odottele - maan, josko näkyvyys paranisi tai pa - rini mahdollisesti huomaisi minun jääneen jälkeen ja palaisi minua etsi - mään. Silttipilvi oli niin sakea, että en ol - lut enää varma, kumpaan suuntaan opasnarua minun pitää lähteä seu - raamaan. Tiesin kyllä, että jossain vaiheessa tulee vastaan opasnuoli tai https://www.sukeltaja.fi/content/fi/40055/182014/51230/Tiedote%20Haveris - sa%20to.%2016.01.2020%20sattuneen%20l%C3%A4helt%C3%A4pititapauk - sen%20johdosta.html

13. 12 13 nitroxia. Tankki merkittiin kaulaan asetettavalla lätkällä, jossa luki NIT - ROX ja miehistö täytti sillä seoksella mitä kulloinkin kompressorista tuli. Yleisin vahvuus oli EAN34, joka py - syi melko vakiona täyttöjen välillä. Laivalla oli kaksi mittaria ja tarkistin tankkini joka kerta. Kaasukulttuuri on hieman epä - määräinen. Osa oppaista edusti ”näy - tä kun 50 jäljellä” -koulukuntaa, toiset olivat tarkempia. Tilanne on hanka - la varsinkin isomman ryhmän kans - sa, jossa tankit tyhjenevät kovin eri tahtia. Suurin epäonnistumiseni oli tilanne, jossa decoihin päästyäni huo - masin kaasua olevan enää 20 bar. Ei tullut kovin onnistunut olo, vaikka sukellus muuten olikin kiva. Muuta huomioitavaa Osa sukelluksista tehtiin kumivenees - tä ja niillä myös noudettiin sukeltajia. Laitepakettia ei tarvinnut pukea ve - dessä, mutta sen poisottaminen teh - tiin monta kertaa. Pistosoljella avau - tuva olkahihna oli oikein näppärä, ja wingin sai helposti pois. Yhdellä yökohteella vastaan tuli niin kova virtaus, että sitä vastaan ei jaksanut uida. Vaikka ilmiöstä olikin varoiteltu etukäteen, kesti pinnan alla toisenkin tovin ennen kuin ymmär - si, että nyt ollaan vastavirrassa. Myös pintavirtaukset ovat kovia - Rosalie Möllerille sukellettaessa oli työn ja tuskan takana päästä edes poijuköy - delle. Myöhemmin opas laski virtaan köyden, jota pitkin saattoi kiskoa it - sensä paikalle. Märkähuppu oli täysin turha varuste, jonka huomasin vii - meistään virtauksessa uidessa - sil - loin tuli oikeasti kuuma. Sukellusvarusteissa ei ollut suu - remmin ongelmia paikan päällä. Yl - lättävästi hankalimmaksi osoittautui alusvaatteiden kuivatus. Niiden ri - pustaminen kuivumaan ei ollut help - poa, kun sopivia tiloja oli rajallisesti. Ensi kerralla hansikkaat ja sukat tup - lana mukaan, jotta toinen pari ehtii kuivahtaa hyvin. Pyykkipoikia, narua ja pari verkkopussia lienevät myös hyödyllisiä. Navakan tuulen vuoksi kaikki kuivumaan ripustettava pitää kiinnittää, mikäli ei mieli sitä mereen päästää. Sukellusoppaat osaavat englan - tia melko hyvin, mutta kansimiehis - tön kanssa kommunikointi on lähin - nä pantomiinia. Ilta-aikaan laivalla on todella pimeää, kuten etelämmäs - sä muutenkin. Otsalamppu on hyvä varuste. Illoista puheen ollen, mar - raskuinen meri on yllättävän viileä. Fleece ja pitkät verkkarit eivät ole ol - lenkaan yliammuttu vaaatetus. Kuuluisaa Egyptin vatsatautia lai - valla ei oikeastaan esiintynyt. Kaksi sukeltajaa - minä toinen heistä - sai vatsavaivoja. Pöpön lähde jää arvoi - tukseksi. Yhtäältä muut ryhmässä eivät sairastuneet, toisaalta kävim - me samoissa kahviloissa sekä Helsin - ki-Vantaalla että Istanbulissa. Ehkäpä patogeenin lähde olikin lentokenttä? Huonon olon vuoksi jätin illan viimeisen ja aamun ensimmäisen sukelluksen väliin. Lepäilyn jälkeen kunto oli kohtuullisen hyvä ja jatkoin sukellustoimintaa. Yhteensä matkal - la oli tarjolla 20 sukellusta, joista tein 18. Koska kohteet olivat välillä mel - ko kaukana toisistaan, tukialus ajoi

39. 38 39 Ketterä kevätkokous 2020 Raija Kukkaslahti Suomen vanhin sukellusseura otti tänä vuonna hämmästyttävän di - giloikan koronapandemian pakotta - mana. Todennäköisesti historiamme ensimmäinen koko jäsenistölle avoin verkkokokous etäyhteydellä pidet - tiin 31.3.2020 tilaisuuteen hankitun Zoom-sovelluksen avustamana. Hel - singin kaupunki painottaa toimin - nassaan ketteryyttä ja niin vain hel - sinkiläisenä seurana Urheilusukeltajat ry hoiti kevätkokouksensa juurikin näin. Ketterästi. Sujuvuuden varmistamiseksi Zoom-harjoituskokoukseen varsi - naista kokousta edeltävänä päivä - nä osallistui iloksemme muutama mursu-ikään ehtinyt aktiivinen seu - ralainen, joten johtokunta ei joutu - nut pelkästään toisiaan näyttöruu - dulta katselemaan. Ilahduttava piirre kokouksessa oli, että jäsenet osallis - tuivat siihen rohkeasti omilla kas - voillaan eikä pelkästään kuvalla tai nimilyhenteillä, tapa joka tuntuu työ - elämässä olevan valitettavan yleistä. Etäkokous ei tunnu yhtään niin etäi - seltä, kun äänelle saadaan liikkuvat kasvot. Varsinaiseen kevätkokoukseen osallistui 18 jäsentä, mikä vastaa US:n perinteisen kokouksen pieneh - köä osallistujamäärää. Kapasiteettia olisi toki ollut koko jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenistölle. Kokouksen osallistujat todettiin etäkokoukseen kirjautuneiden perusteella. Puheen - johtaja otti osallistujista kuvakaap - pauksen ja kokouksen jälkeen osal - listujien jäsenyyksien voimassaolot vielä tarkastettiin. Toimintakertomus (löytyy ver - kosta) esiteltiin perinteisesti jokaisen jaoksen toimesta ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Seuran pääviestintäkanavana ole - van verkkosivuston siirto uudelle alustalle jatkui koko vuoden 2019, jolloin vanha sivusto alkoi jo osoit - tamaan köhimisen merkkejä. Seuran Facebook-ryhmä taas oli ilahdutta - van aktiivisessa käytössä. Tiedotteita julkaistiin ja postitettiin kaksi kappa - letta vuoden aikana. Tiedotteet väri - versiona ovat nähtävillä seuran verk - kosivujen dokumenttiarkistossa. Taloudenhoitaja esitteli tilinpää - töksen (löytyy verkosta). Tulot ja ku - lut ovat pienentyneet lähes kaikkien jaosten osalta. Samoin jäsenmäärät ja sitä kautta jäsentulot ovat jonkin ver - ran pienentyneet. Sukeltajaliiton kokouksiin valit - tiin vanhaan hyväksi todettuun ta - paan puheenjohtaja Esa Panula-Ont - to tai hänen erikseen myöhemmin valtuuttamansa henkilö. Ehkä vähän yllättävästi, kevätko - kous saatiin vietyä läpi Zoom-ko - kouksena hyvin samalla mallilla kuin mitä kevätkokoukset ovat yleensä - kin menneet. Palaamme silti nor - maalimenettelyyn jahka koronakriisi hellittää. Keitetään sitten ne puuttu - maan jääneet kahvit. v

18. 18 19 tessä tuli vastaani neljät ”jumppi - nuolet” ja myöhemmin laini kiersi lautarakenteissa olevan tolpan ympä - ri. Etsin jatkoa lainille, mutta en sitä edes tunnustelemalla löytänyt. Tässä vaiheessa tolppaa tunnuste - malla tietysti silttasin myös sen pai - kan totaalisesti. Kiersin tolppaa käsi - kopelolla tunnustellen ja oletin, että jonnekinhan sen lainin tulee jatkua. Koska paikka oli minulle outo, en tiennyt, missä luolan sisääntuloaukko sijaitsee. Koska en löytänyt lainin jat - koa, lähdin palaamaan tulosuuntaani, kunnes saavutin ensimmäiset tupla - nuolet. Päättelin, että exitin täytyy olla tästä paluusuuntaani jossain tol - pan suunnassa, mihin laini päättyi, ja palasin takaisin. Näkyvyys luolassa oli myös huo - nontunut lähelle nollaa ja palasin tol - palle etsimään lainin jatkoa käsikope - lolla lainia hukkaamatta. Kuitenkaan en nähnyt missään vaiheessa luonnon valoa mahdollisesta tunnelin suuau - kosta ja päädyin siis uudestaan tolp - paa kiertämään. Etsiessäni suuaukkoa tiukasti ”elämänlangasta” kiinni pi - täen päättelin, että skootterista ei ole enää muuta kuin haittaa mahdollisen takertumisvaaran vuoksi. Hylkäsin sen tunnelin seinustalle tietäen, että kertyneillä dekoilla minulla on hyvää aikaa potkuttelemallakin uida veteen - menopaikalle, jos ulos löydän. Etsin ulospääsyä luolasta nelisen - kymmentä minuuttia. Käytin apunani mukanani ollutta safetyspoolia olet - tamani suuaukon lähellä kehäetsin - nällä. Jossain vaiheessa spooli puto - si kädestäni, enkä sitä enää loitsikan rukkasilla tunnustelemalla löytänyt. Pelastuminen Aikani lainin luona touhuttuani pää - tin lähteä kiertämään tunnnelin poh - jaa ja seinämää 90 asteen kulmas - sa lainista. Hetken kierrettyäni näin luonnonvaloa ja lainin luolan ulko - puolella. Helpotuksen tunne oli mel - koinen. Laini oli luolan suuaukon ulkopuolella ja jatkui sekä ylös- ja alaspäin. Näkyvyys oli kohtalainen ja tiesin varmasti olevani kaivoksen avo-osiossa. Noustuani etapit tehden lainia pitkin 9 metriin, totesin lainin loppuvan kiveen. Näytin noustessa - ni valomerkkejä jääkanteen ajatellen, että joku kenties ne huomaisi. Koska laini loppui, mietin mie - lessäni avomontun karttaa päättääk - seni, että kumpaan suuntaan lähden sen reunaa kiertämään. Päättelin, että aukosta oikealle kiertäen matka on luultavasti lyhyempi. Aikaa deko - jen puolesta oli runsaasti (3h 20min) ja rebekin toimi moitteettomasti. Kaasujakin oli vielä jäljellä kohtuul - lisesti. Uin 9 metrissä lammen reu - naa kymmenkunta minuuttia, jolloin saavuin veteenmenopaikan kohdalle. Päästyäni laiturin alapuolelle, laitoin videovalon vilkulle ja jäin odottele - maan dekoihin. Tovin päästä sukellusparini saa - puikin vierelleni ja pääsin kertomaan hänelle tilanteeni, eli mitään hätää ei minulla ole, mutta kaasua varmaan mahdollisten loppudekojen aikana tarvitsen. Olimme tietysti molemmat helpottuneita todetessamme kum - mankin olevan hengissä. Laskin, että 3 litran happeni ei dekojen loppuun asti tule riittämään. Hän noutikin mi - nulle kuuteen metriin jättämäni 7 lit - ran dekohapen. Siitä saisin lisäkaasua

20. 20 21 mistä sisätiloihin lämmittelemään. Sairaankuljettajat mittasivat verenpai - neeni ja lämmön. Ruumiinlämpöni oli laskenut reilulla asteella, joten var - sinaista hypotermiaa ei minulle ol - lut syntynyt. Lääkärikin totesi minun olevan olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Pelastusorganisaatiotakin päästiin purkamaan saman tien. Mietteitä Onnellisen lopun ansiosta median mielenkiinto tapahtuneeseen hiipui melko pian. Itse en pyynnöistä huo - limatta yhdellekään medialle lausun - toja antanut. Raportin tein tietysti Kaivossukeltajille ja Sukellusliitolle. Olkoon tämä Urheilusukeltajien seu - ratiedote ainoa media, jossa tapahtu - neesta kerron. Itse koen, että selviyty - miseeni vaikuttivat saamani laadukas koulutus, soveltuvat ja tarkoituksen mukaiset varusteet sekä se, että en antanut missään vaiheessa sijaa pa - niikille. Muistin joka kerta epäuskon nostaessa päätään erään kouluttajani neuvon: ”Sinulla on koko loppuelä - mäsi aikaa ratkaista tämäkin ongel - ma. Itsestäsi riippuu kuinka pitkä se on.” Aivan säikähdyksellä en kui - tenkaan jutusta selvinnyt. Seuraava - na päivänä totesin saaneeni dekoissa vuotaneen maskini johdosta silmätu - lehduksen ja muutaman päivän pääs - tä välikorvan tulehduksen. Vauriot olivat todella pienet. Mitä olisi voinut tehdä toisin? Varmasti paljonkin! Etukäteen suun - nittelu ja tutustuminen kaivoksen karttoihin ja profiileihin olisi pitänyt olla huolellisempaa. Myös mahdolli - set varapoistumistiet olisi pitänyt hal - lita paremmin. Oman kuljetun reitin merkkaaminen heti sukelluksen alus - sa pitää olla rutiini, eikä luottaa mui - den merkintöihin. Jos olet oman kek - sisi laittanut, niin todennäköisesti sen myös varmemmin löydät. Jumppi- ja safetyspooleja ei ole koskaan liikaa. Kiitokset Kiitollinen olen parilleni ja muille ta - pahtumaan osallistuneille mallikkaas - ta toiminnasta avun hälyttämisestä ja turvaohjeiden noudattamisesta. Kai - vossukeltajien oma turvaorganisaa - tio toimi todella mallikkaasti ymmär - täen tarpeeni dekojen hoitamiseksi paikanpäällä Turun kammion sijaan. Myös viranomaistoiminta osoitti, että olemme hyvissä käsissä. Kiitollinen olen myös luola- ja rebekouluttajille - ni Sami Paakkariselle ja Jani Santa - lalle saamastani laadukkaasta koulu - tuksesta, myös asenteen osalta. v Haverin rauta- ja kultakaivos Haverin kultakaivos, Haverintie 4, 39310 Viljakkala. Kaivostoimintaa oli 1700-luvulta vuoteen 1960. Sukellustoimintaa kai - voksessa oli vuoteen 1997, jolloin kai - vos tyhjennettiin vedestä. Sukellustoi - minta alkoi uudelleen 2009 kaivoksen täytyttyä taas vedellä. Tällä hetkellä toimintaa järjestää Haverin Kaivos - sukeltajat ry. Sukeltaa kaivoksessa voivat jäsenet niistä seuroista (mm. Urheilusukeltajat ry), joille Ylöjärven kaupunki on luvan antanut vuotuis - ta jäsenmaksua vastaan. Tarkemmat toimintaohjeet kaivossukeltajien net - tisivuilla https://www.haverinkaivossukelta - jat.fi/

15. 14 15 Kunniapalkinnot 2019 Teemu Kerola Menneen vuoden kunniapalkinnot on yleensä jaettu vuosijuhlassa, mut - ta tällä kertaa juhlat jäivät pandemian vuoksi pitämättä. Palkinnot tietenkin jaetaan joka tapauksessa! Vuoden Pikkunorppa 2019 on Kaari Keto . Palkinnon aikaisempi nimi on Vuoden kuutti. Vuoden Mursu 2019 on Pet - ri ”Pete” Leivo . Palkinto annetaan kauden aikana erityisen aktiiviselle norpalle, hylkeelle tai mursulle. Pal - kinnon aikaisempi nimi oli Vuoden juniori. Vuoden JuniorScuba palkinnon saa eniten Räpylästä sukeltanut alle 18v sukeltaja. Palkinnon saa jo kol - mannen kerran peräkkäin Leevi Sih - vonen , tällä kertaa 8 Räpylä-sukel - luksella. Vuoden nuoriso-ohjaajaksi 2019 valittiin Jukka Manner erityisesti nuorisotoiminnassa kunnostautumi - sesta. Jukka on vetänyt harjoituksia esimerkillisen tunnollisesti. Juha Tähtiharjusta tuli taas ker - ran Vuoden kouluttaja. Juha on vas - tannut seuran peruskursseista aivan käsittämättömän ahkerasti. Vuoden kerholaiseksi valittiin jo toisen kerran peräkkäin Jaakko Virk - kala . Jaakko veti värisuoran kolmen eri leirin kanssa, joista sekä kesä- että syysleiri olivat taas ihan uusilla ve - sillä. Kirsi ”Kiti” Kavonius-Hieta - nen vei jo kuudennen kerran peräk - käin kotiin Vuoden Sukeltajar 2019 palkinnon. Sen saa Räpylästä aktii - visimmin sukeltanut ”kauniimman sukupuolen” edustaja. Tällä kertaa palkinto tosin irtosi vain 6 sukel - luksella. Kitiä yhtään väheksymättä voimme hyvin kysyä, että missä ne muut naiset luuraa? Vastaava Vuoden Sukeltaja 2019 on Hannu Marttila , joka ahkeran kipparoinnin ohessa sai myös tehtyä 35 sukellusta Räpylästä. Hannu Marttila sai myös Vuoden kippari 2019 palkinnon. Hän kip - paroi vime vuonna huimat 20 Rä - pylän retkeä. Kyseistä palkintoa voisi ainakin vielä kutsua ”Vuoden Han - nu” palkinnoksi, koska Hannu on sen voittanut joka kerta! Seuran viiri jaettiin täysin palvel - leina johtokuntatyön lopettaneille Topi Lehdolle ja Tomi Raskill e. Seu - ra kiittää harrastetoiminnasta! Räpylä on the Rocks -palkintoa ei tarvinnut jakaa tälläkään kertaa, kos - ka kipparit olivat olleet huolellisia. Hopeisen Räpylän saivat 15 vuo - den ahkerasta aikuisiän seuratoimin - nasta Vesa Kemi , Raija Kukkaslahti , Jay Magnusson , Olli-Pekka Mono - nen , Auvo Niiniketo ja Sami Väli - maa . Nämä ja kaikki vanhemmatkin seuran myöntämät kunniapalkinnot löytyvät kuvineen seuran digiarkis - tosta kohdasta Arkisto/Kunnianosoi - tukset. v

Näkymät

 • 1368 Total Views
 • 1014 Website Views
 • 354 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 44 us12.sprintit.fi