Tiedote 1/2023

(c) Urheilusukeltajat ry

Jäsentiedotteet / 2023

190 views
0 Likes
0 0
Julkaisija: Teemu Kerola

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 Jäsentiedote 1 / 2023 toukokuu

27. 27 Rapujuhlat Villingissä 26.8.2023 Tommi Sihvonen Ilmoittautumislinkki: https://www.urheilusukeltajat.fi/member_event_registration?id=13 Ilmoittaudu ja maksa viimeistään 21.8.2023 , koska sen jälkeen ostetaan ravut ilmoittautuneille. Menu: Ravut, paahtoleivät, valkosipulivoi ja skumppa. Rapujen hinta on 50 € per henkilö. Omat juomat, salaatit ja pyyhe mukaan. Saunassa voi sulatella ra - puja :) Räpylällä kuljetus Puotilasta kello 16:00 ja Villingistä viimeistään klo 24.

5. 5 Kuva: Per-Olov Jansson Prolle Janssonin 60-luvulla rakentamansa va-suunnistushärveli. Laitteessa on tarkka kompassi ja itse kalibroitava matkamittari. Menneen ajan huipputekniikkaa.. Kaikki muuttuu, se on fakta. Vatanen oli ajatellut kymmentä vuotta ennus - taessaan. Nyt on tuosta hänen kajakkiutensa hengentuotteesta kulunut jo pian neljäkymmentä vuotta, joten nykysukeltajalla on hieno näkymä ennusteen osu - vuuteen. Kuka lukijoistani haluaisi laatia seuraavan ennusteen? Katsoisi sitten joku tulevien kymmenen, kahden- tai peräti kolmenkymmenen vuoden kuluttua, kuinka natsasi. Mielelläni jättäisin sen tehtävän nuoremmille. Hyvää avovesikautta kaikille ennustusten kanssa tai ilman! Ananas v

2. 2 Puheenjohtajan palsta Esa Panula-Ontto Kuva: Esa panula-Ontto Normaali on uusi normaali Yhdistyksen toiminta on palannut tuttuun järjestykseen pandemian jälkeen ja Ukrainan sodasta huolimatta. 66 v vuosijuhla järjestettiin risteilynä Tukhol - maan. Ohjelmaan kuului mielenkiintoinen vierailu Vrak museoon. Saimme yl - lättäen ja ilman eri korvausta hienon opastuksen museoon ja runsaasti tuoretta informaatiota Wasan sisaraluksesta Appelista ja sen löytymisestä. Ainakin mi - nulle tuo oli hieno kohokohta reissulla. Jatkossa palattaneen vuosijuhlien tut - tuihin käytäntöihin. Mutta ei unohdeta tällaisia yhteismatkojakaan. Räpylään on vaihdettu uusi keulapotkuri ja paljon muutakin on kunnostettu talven aikana. Uskallan väittää, että nyt Räpylä on paremmassa kunnossa kuin monen moneen vuoteen. Kiitos aktiiviselle venejaokselle ja aktiivisille jäsenil - lemme. Inflaatio laukkaa ja erityisesti polttoaineiden hinnat veneasemilla ovat edelleen korkeita, vaikka huippuhinnoista onkin tultu alaspäin. Sukeltaminen US:n lähdöillä on kuitenkin varsin kohtuuhintaista. Kesäleiri 2023 järjestetään Jussarössä. Lisää siitä muualla tässä lehdessä. Hieno leiri ja upeat sukelluskohteet tiedossa. Kiitän Jussia ja Vesaa ansiokkaasti hoidetuista venejaoksen vetämisestä ja talouden hoidosta. Samalla toivotan Jannen ja Laurin tervetulleeksi johtokun - taan. Puhis v Valmiina toimintaan

31. 31 Kuva: Jari Kuisma Kurssille voivat osallistua henki - löt, jotka ovat suorittaneet Cmas** ja rescue diver -kurssit tai vastaa - vat koulutukset, ja joilla on suoritet - tu vähintään 60 sukellusta erilaisissa olosuhteissa sekä voimassa olevat hä - täensiapu ja hapenannon koulutuk - set. Kurssi alkaa 4.9.2023 . Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskortin. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi. Jos kiinnostuksesi heräsi johonkin kurssiin, jota listalta ei löydy, niin lai - ta s-postia koulutus@urheilusukel - tajat.fi. Jos saamme riittävän määrän halukkaita kurssille, niin pyrimme järjestämään sen. Tervetuloa kouluttautumaan! v Rescue-kurssin pelastusharjoitus alkamassa. Kuvassa Leo Heikanen ja Kim Ekholm.

4. 4 Ananas Ennustuksia Aika kuluu ja mikä kummallisinta, sitä nopeammin, mitä vanhemmaksi tulee. Arvoisa lukijani älköön nyt pelästykö, että taasko se vanha kajakki narisee mennen ajan ihanuudesta. En aio. Mikään ei kuulemma ole vaikeampaa, kuin ennustaminen, varsinkin tule - vaisuuden ennustaminen, lisäsi joku viisastelija. Näin ajattelevat ovat loogisesti ottaen aivan väärässä. Ei ennustaminen ole ollenkaan vaikeaa, mutta oikein ennustaminen sen sijaan on. Törmäsin äsken kuuluisan Vatasen ennustukseen, jossa hän kuvailee tule - vaisuutta kymmenen vuotta myöhemmin. Seuraavassa on hänen silloinen ur - heilusukelluksen tulevaisuudenkuvansa: Sukeltajakenttä jakautuu kolmeen osaan, Vatanen lausui oraakkelimaisella ää - nellä. Yhdet ovat teknosukeltajia, toiset perinnesukeltajia ja kolmannet kilpaur - heilijoita. Teknosukeltajat haalivat yhä uusia vempaimia, vaikka vaikuttavat jo nyt väline - kaupan myyntitelineiltä. Kohta tulee halpa puolisuljetun kierron laite ja itsese - koittava seoskaasulaite. Kumpikin toimii tietokoneella. Sameiden vesien takia ke - hitetään käsisonarin ja plotterilla varustetun paikanmäärittimen risteytys. Siinä on tietenkin värinäyttö, joka heijastuu maskinlasin sisäpintaan. Ei enää tarvitse ihmetellä, että mihin se hylky katosi. Ilman VA-kännykkää kukaan ei tietenkään voi olla. Perinnesukeltajat taas sukeltavat mahdollisimman riisutuilla menneen ajan veh - keillä. Kaksiletkulaitteet ja nailoniton neopreenipuku, painot ja perusvälineet, ei muuta. Eri koulukunnat kiistelevät siitä, kuuluuko puvun saumojen päälle liima - ta keltaista kumilistaa vai ei. Ankannokkaventtiileillä varustettu kanveesiton ku - mipuku tulee myös muotiin. Pahimmat friikit vetävät rasvaa nahkaan ja letkulla varustetun ämpärin ylösalaisin päähänsä. Kilpaurheilijoista ei ole paljon sanottavaa. Jos menestyvät, tulee mitaleita. Jos ei - vät, tulee selityksiä. Siinä asiassa mikään ei muutu. Rahaakin palaa sen vietäväs - ti.

15. 15 Merellisten herkkujen äärellä Jari Kuisma (vas.), Camilla Kuisma ja Teemu Kerola. Takana olevassa pöydässä on selin Jaakko Virkkala ja sitten Raija Kukkaslahti. nostettu puukappale. Tuon puumate - riaalin ansiostahan lopulta varmistui, että laivan rakennuksessa oli käytetty samaa muuta kuin Vasassa ja että ky - seessä tosiaan on Äpplet - hy l ky. Pappaikäisiä motoristeja Paluumatkalla laiva oli lastattu pää - asiassa Helsingin MP-messuille mat - kalla olleilla ruotsalaisilla moottori - pyöräilijöillä. Urheilusukeltajien väki maastoutui taitavasti laivan eri ravin - toloihin, eikä jäsenistömme ainakaan iän puolesta juuri erottunut pääasias - sa pappaikäisistä ruotsalaismotoris - teista. Oma seurueemme päätti laittaa viimeiset risteilyrahat likoon ja suun - nisti hulppeiden äyriäisvatien hou - kuttelemana Happy Lobster –ravin - tolaan. Äyriäisten availussa vierähti lopulta parisen tuntia, mutta kaiken - laista merenelävää laatuviinin kera tuli maistettua hummereista ja tasku - ravuista aina kampasimpukoihin ja ostereihin. v Kuva: Johanna Jauho

20. 20 Yhteysaluksen (M/S Salmetar) lähtöpaikka ja parkkipaikat Tammisaaressa Jaakko Virkkala Kesäleiri 2023 Jussarössä Aika: 30.6 - 9.7.2019 Jussarön vierasvenesatama ( Ta m - misaari) N 59 49.818, E 23 34.326 (WGS 84) Esittelyvideo (kuvattu 11.5.2019) löy - tyy Youtubesta hakusanoilla ”US ke - säleiri 2019 Jussarö” US Kesäleiri 2019 Jussarö (Huom. videossa on retkeilymaja Kontoret, joka ei ole enää käytössä) Yleistietoa Jussaröstä www.jussaro.net Miljöönä Jussarö on todella hieno. Saaresta löytyy vanhoja kaivostoi - minnan aikaisia rakenteita ja hylät - tyjä rakennuksia. Sotilasaikakauden jäljiltä on mm. yleensä yleisölle avoin valvontatorni, josta avautuu upea maisema merelle. Lisäksi siellä on luontopolkuja ja silokallioita. Tutkittavaa saaressa riittää, joten leirialueelle ei kannata jäädä nyhjää - mään. Saari on niin iso, että sitä ei päivässä kolua. Polkupyörä on ihan hyvä idea, mutta menee se kävellen - kin. Leirille saapuminen Lähtökohtaisesti saapuminen tapah - tuu omalla veneellä tai yhteysaluk - sella, joka liikennöi Tammisaaresta Ravintola Knipanin rannasta Jussa - röhön.

22. 22 tahansa voi varata saunavuoron it - selleen omalla kustannuksellaan jos niitä sattuu vapaana olemaan Aamuisin on yleiset suihkuajat, miehet 9.00-10.00 ja naiset 10.00- 11.00. Ve s i h u o l t o : Saareen kannattaa tuoda omaa vettä, jos pystyy. Saaren vesi tehdään suodattamalla merive - destä ja sen kapasiteetti on rajallinen. Kun paikalla on US leiri ja sen päälle normaali vierassatamatoiminta, niin vesi voi loppua.Varassa vara parempi. Sukeltaminen Sukelluksen kannalta Jussaro on erin - omainen leiripaikka. Tavoitettavalla etäisyydellä Jussa - röstä löytyy +20 kpl hylkyjä eri sy - vyysalueilla. Lähimmät hylkysukelluskohteet ovat 200 - 400 metrin päässä leirilai - turista. Koska olemme ulkosaaristossa, tässä paikassa voi ihan oikeasti sukel - taa mielekkäässä näkyvyydessä suo - raan leirialueen rannasta ja nähtävää on paljon. Räpylän lisäksi Norpalla voi Jus - sarössä toteuttaa sukeltamista hyväl - läkin tasolla, sekä hylkykohteille että biokohteille eli Norpasta saadaan var - masti sukellusiloa irti paljonkin. Kahdella kompuralla täytetään il - maa ja nitroksia. Jokaisella, joka lei - rillä sukeltaa on velvollisuus hoitaa täyttövuoroja. Jussarön satama ja US-leiripaikat

23. 23 Kuva: Jaakko Virkkala Kompressoreita varten on tarkoi - tus nikkaroida katos ja meluseinä, jonka materiaalit isäntä hoitaa saa - reen valmiiksi. Eli kaikki timpurintai - toiset varautukaa suoritukseen leirin alussa. Omat veneet Vierasvenesatamassa omassa venees - sä yöpyvä venekunta maksaa normi - leirimaksujen lisäksi US-leiriläisen satamamaksun kahvilaan 12,50 €/vrk sisältäen sähkön. Neuvotellun hinnan saa ilmoittamalla olevansa sukellus - leiriläinen. (Normaalihinta on 25€/vrk) Omalla veneellä tulevan sukelta - jan kannattaa viedä sukelluskamansa leirilaiturille ennen kuin ajaa veneen - sä vierasvenesatamaan. Veneessä on oltava US-viiri tai muu tunniste. Sitten edellisen Jussa - rön leirin (vuonna 2019) satama on laajentunut. Aisallisia venepaikkoja on nyt liki 50 kpl ja salmeen on tul - lut iso aallonmurtaja, jonka ansiosta huonokaan keli ei ole laiturissa niin paha kuin ennen. Leirimaksut ja -logistiikka Viimeistään ennen leiriltä poistumis - ta tulee kaikkien maksujen olla hoi - dettu (maksettu). Leirihinnat SukeltajaVID 200 € NuorisosukeltajaVID 100 € Sisältää kaikki leirin sukellukset, täy - töt, saunan ja asumisen teltassa. Telttailualueen nuotiopaikka ja yhteiskeittimen koppi

29. 29 Nuorisoviikonloppua vietettiin Villingissä myös 1998 Nuorisoviikonloppu Villingissä 19-20.8.2023 klo 10:30-17:00 Vesileikkejä, uimista, saunomista ja retkeilyä lähialueille Klo 13 Keittolounas tarjotaan osallis - tujille. Klo 17:00 Räpylä vie päiväretkeilijät ja kuutit takaisin Puotilaan. Klo 18:00 Norppien päivällinen Iltaleikkejä, sauna, iltanuotio. Klo 21:00 Iltapala Sunnuntai 20.8.2023 klo 8-9 Aamiainen klo 9-14 Snorklausretki Räpylällä lä - hisaarille klo 14 Lounas Villingissä klo 15-16 Villingin siivous klo 17 Paluu Puotilaan Lauantaille odotetaan yli kolmekym - mentä vierasta ja sunnuntaina muka - na on parikymmentä. Hyttysherkät saattavat haluta hyt - tysmyrkkyä mukaansa Sään mukainen ulkoiluun soveltu - va vaatetus. Katsokaa säätiedote per - jantaina. Leiriläisille on tarjolla iltapalat, aamupalat, lounaat ja päivällinen. Odotettavissa siis hauska viikonlop - pu :-) P.S. Jos haluaa ottaa teltan mukaan yöpymistä varten, sekin on sallittua. Tervetuloa Villinkiin!! v Kuva: Tommi Sihvonen

18. 18 Janne Kannisto Venejaoksen vaiherikas kevät Viime sukelluskausi oli seurallemme monessa suhteessa varsin monivivah - teinen. Räpylään saatiin uusi moot - tori ja sitä seurasi aktiivinen sukel - luskausi arkilähtöineen ja leireineen. Siirryin Räpylävastaavasta venevas - taavaksi, kun Jussi Vuorisen pesti tuli joulukuussa ansiokkaasti päätökseen. Kiitos vielä hänelle tärkeästä työstä seuramme venejaoston johdossa! Räpylä siirtyi talviteloille lop - pusyksystä ja heti vuoden päätteek - si alkoi tapahtua hieman ikäviäkin käänteitä. Yhtenä päivänä pressuja tarkastaessani huomasin keulapotku - rin tunnelissa öljyvanan, joka enteili tulevaa keulapotkuriremonttia. Lop - putuloksena oli se, että keulapotkuri oli lopullisesti mennyttä kalua ja ky - seiseen malliin ei ollut enää varaosia saatavilla. Hajoamisen syy ja siihen liittyvä plot-twist selvisi kuitenkin vasta myöhemmin. Koska moottorin vaihdon jäl - keen Räpylässä oli jäljellä enää vain pienempiä töitä, tehtiin niitä maa - liskuusta alkaen ripotellen alta pois. Vanhan oven tilalle hankittiin uusi ja molemmat luukut menivät myös vaihtoon. Peräsimen vannasputkes - ta viime syksynä havaittu vuoto täy - tyi myös saada korjattua. Vuodon korjauksen ja luukkujen vaihdon otti työn alle venekorjaaja Marko Huovi - ”Tulevaisuus on epävarma ja loppu on aina lähellä.” Kuva: Janne Kannisto

13. 13 Resande Man -hylyn esineistöön kuuluu muun muassa laivan VIP-henkilöiden käyt - töön tarkoitetun toiletin osa. Kartion muotoinen metalliosa esiteltiin alkuperäisen löy - töpaikan kuvan ja kartiosta tehdyn 3D-mallin avulla. Urheilusukeltajat Tukholmassa Johanna Jauho Helmikuun ensimmäisenä perjantai - na suuntasi reilun 30 hengen ryhmä US-jäsenistöä Silja Serenade -laivalla kohti Tukholmaa ja risteilyn pääoh - jelmanumeroa eli Vrak-hylkymuse - ota. Laiva ei ollut irronnut edes laitu - rista, kun jo onnistuimme ennakko - tiedoista poiketen saamaan kaksi pit - kää pöytää Grand Buffet –ravintolan ensimmäisestä kattauksesta. Juhlaris - teily käynnistyi siis iloisessa yhteis - hengessä merellisen mättöruoan ja virtaavien viinihanojen äärellä. Runsaan buffet-illallisen jälkeen porukka hajosi ympäri laivaa pubiin, pallomereen ja yökerhon näyttävään Drag Show –esitykseen. Divet Show by Marko Vainio tar - josi ainakin naisväelle kiinnostavaa katsottavaa sutjakoiden miestanssijoi - den ja Marko Vainion vauhdikkaasti vaihtuneiden drag-hahmojen muo - dossa, vaikka etukäteen hekumoitu parinvaihtoristeily osuikin harmitta - vasti edelliselle viikonlopulle. Lauantaiaamun koittaessa saivat risteilijät kuulla aikataulun olevan pe - räti tunnin myöhässä. Silja Serena - den vastikään korjattu automaattinen Kuvat: Johanna Jauho

25. 25 Kuva: Tommi Illanviettoa Jussarön kahvilassa vuoden 2019 kesäleirillä Siirtoajot Räpylä : Esa-Panula Ontto + joku kaveriksi (joka saa kamansa leirille helposti ja ilmaiseksi!) Norppavene : Janne Kannisto Kompurat : Jaska Virkkala ja Esko Eronen Räpylän lastaus : Esko Eronen + vä - hintään 3 apumiestä Kun leiri päättyy 9.7 sunnuntaina, niin Räpylän viimeisen lähdön jäl - keen tapahtuu leirin purku. Siinä on oltava vähintään 4 henkeä paikalla. Siirtoajon jälkeen Puotilan päässä lastin purussa on taas oltava 4 hen - keä. Nyt liki kaikki leirikama (2 komp - ressoria, 4 happea, pakastearkku yms.) siirtyy Räpylällä Räpylän mie - histön leirikamojen ohessa. Tämän vuoksi Räpylään ei ole tarkoitus tun - kea kenenkään ei-Räpylällä liikkuvi - en kamaa. Lopuksi Jos sinulla on US vaatetusta, niin sitä saa mielellään leirillä pitää. On hyvä, että me näymme ja kuulumme — varsinkin yrittäjän suuntaan. Saaren ylityöllistettyä emäntää kohtaan kaik - ki ovat ymmärtäväisiä, avuliaita ja ki - voja. Valittaminen pikkuasioista jäte - tään muille vierailijoille. Kolme asiaa: 1. Ole reipas ja oma-aloitteinen 2. Auta kaveria 3. Hoida maksusi Tervetuloa 2023 kesäleirille niin su - keltajat kuin oloneuvoksetkin! v

11. 11 Helsingin uimastadion Kesän 2023 ulkohallivuorot Johanna Jauho Seuran jäsenillä on mahdollisuus os - taa koko kalenterivuoden voimassa oleva vesiliikuntakortti. Kortti mak - saa vain 50€. Talvella hallikortilla pääsee Itäkes - kuksen ja Pirkkolan uimahalleihin. Kesällä käytössä on Uimastadion ja Kumpulan maauimala seuran omil - la vuoroilla. Vuoroilla voi harjoitella myös omilla sukellusvarusteilla. lisuuksia ja toivomme mahdollisim - man runsasta osanottoa seuralaisilta. Villinki-maksuihin ei tänä vuonna tule korotuksia toisin kuin joihinkin muihin seuran palveluihin. Rapujuhlat jouduttiin viime kesä - nä perumaan vähäisen kiinnostuk - sen vuoksi ensimmäistä kertaa vuo - sikymmeniin. Elokuussa palaamme toivottavasti jälleen perinteiden ja saksiniekkojen pariin. Uuden keittokatoksen innoit - tamana Villinkiin on toivottu myös grillijuhlia. Molempien juhlien tar - kemmasta ajankohdasta tiedotam - me erikseen seuran verkkosivuilla ja Facebook-ryhmissä. Juhlamaksut samoin kuin perhe-, venekunta- ja henkilökohtaiset Vil - linki-maksut hoidetaan jatkossakin seuran verkkosivujen ja sieltä löyty - vän Tapahtumat-valikon (Ilmoittau - tumiset ja maksut) kautta. v US-hallivuorot kesäkaudella: Uimastadion (hyppyallas) ke klo 18 –19 (31.5.-30.8.2023 Huom. Ei 16.8.!) Kumpulan maauimala (hyppyallas) ma klo 19.30 - 20.30 (29.5.-28.8.2023) v

6. 6 Vilkaus Urheilusukeltajien hallihistoriaan Antti Saarnio Heti kerhon perustamisesta 1956 al - kaen päätettiin alkaa harjoitella ja opettaa sukeltamista säännöllisin hal - liharjoituksin. Helsingissä oli yksi ainoa sisähalli, Yrjönkadun halli,. Lisäksi kesäisin oli käytettävissä Uimastadion. Molempia alettiin käyttää ahkerasti. Yrjönkatu Yrjönkadun hallin silloinen ja ny - kyinenkin käytäntö on, että voidaan uida ilman uimapukua. Siksi kerhon alkuaikoina siellä oli toimintaa vain miehille. Meille oli kerran viikossa varattuna kolmen kaistan levyinen alue syvästä päästä. Pohjan lähellä saatettiin kuitenkin liikkua, kun vain ei tultu liian lähelle altaan matalaa päätä. Myöhemmin saimme koko hallin kerran viikossa käyttöömme ja saim - me käyttää siellä uimapukuja. Kerhon Kuva: Per-Olov Jansson naisten kannalta se oli hyvä uudistus. Jos vuoroamme edelsi naisten yleinen vuoro, miehet saivat odottaa sisään - pääsyä lippuaulassa paksun verhon takana, kunnes viimeinenkin naisasi - akas oli poistunut. Henkilökunnan joku tiukkailmeinen naishenkilö piti tarkasti huolta, ettei hallin puolelle voinut nähdä vilaustakaan. Joka toi - nen viikko naisemme odottivat. Yleisölle avoimia sukelluskursseja alettiin myös järjestää. Alussa kiin - nitettiin paljon huomiota koulutet - tavien fyysiseen kuntoon. Homma muistutti tiukkuudessa armeijan mei - ninkejä. Aloitettiin myös junioreille suun - nattu koulutus, joka myöhemmin ni - mettiin norppakoulutukseksi. Senkin vaatimukset olivat melko tiukat. Lop - pukokeessa piti yhteen hengenvetoon riisua maski ja räpylät siistiin pinoon pohjalle, samantien pukea ne takaisin Joulukuusi Yrjönkadun uimahallissa 1971.

32. 32 Johtokunta 2023 Taloudenhoitaja Lauri Lehto 040 714 5598 talous (at) urheilusukeltajat.fi Tiedottaja Teemu Kerola 050 533 2019 tiedotus (at) urheilusukeltajat.fi Koulutusjaos Jari Kuisma 040 507 3077 koulutus (at) urheilusukeltajat.fi Nuoriso- ja kilpailujaos Tommi Sihvonen 040 588 6812 nuoriso (at) urheilusukeltajat.fi Sukellusmestari Petri Enden 050 596 6095 sukellus (at) urheilusukeltajat.fi Sihteeri Raija Kukkaslahti 050 348 3485 sihteeri (at) urheilusukeltajat.fi Puheenjohtaja Esa Panula-Ontto 050 557 7853 pj (at) urheilusukeltajat.fi Muut yhteystiedot Leirivastaava Jaakko Virkkala 040 849 6662 leirit (at) urheilusukeltajat.fi Venejaos Janne Kannisto 044 203 8880 vene (at) urheilusukeltajat.fi Konttivastaava Esko Eronen 050 368 2987 kontti (at) urheilusukeltajat.fi Kuutit (3-6 v): Tuuli Salonen, 040 522 7363, kuutit (at) urheilusukeltajat.fi Pikkunorpat (7-10 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, pikkunorpat (at) urheilusukeltajat.fi Norpat (10-13 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, norpat (at) urheilusukeltajat.fi Hylkeet (13-17 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, hylkeet (at) urheilusukeltajat.fi Koulutuslaitteet: Tommi Sihvonen, 040 588 6812, laitteet (at) urheilusukeltajat.fi Räpylä-vene: Janne Kannisto, 044 203 8880, vene (at) urheilusukeltajat.fi Norppa-vene: Kim Ekholm, 040 705 8383, norppavene (at) urheilusukeltajat.fi Täyttöasema (kontti), ilmatäytöt: Esko Eronen, 050 368 2987, kontti (at) urheilusukeltajat.fi Nitrox- ja helium-täytöt: Jorma Karvonen, 0400 588 002, helium (at) urheilusukeltajat.fi Kolo: Jaakko Virkkala 040 849 6662, Raija Kukkaslahti 050 348 3485, kolo (at) urheilusukeltajat.fi Villinki: Jani Tolvanen 044 971 0398, villinki (at) urheilusukeltajat.fi Jäsenrekisteri: Raija Kukkaslahti, 050 348 3485, jasenrekisteri (at) urheilusukeltajat.fi WWW-sivut: Petri Enden, 050 596 6095, webmaster (at) urheilusukeltajat.fi Verkkosivusto: www.urheilusukeltajat.fi (josta tämäkin tiedote löytyy arkistosta väreissä!) Yleisjaos Johanna Jauho 040 572 4450 yleis (at) urheilusukeltajat.fi

16. 16 2022 Sukellusten yhteenveto Muu kausi Leiri Lkm Kohteita 26 10 36 Reissuja 43 22 65 Sukelluksia 386 238 624 Sukeltajia keskimäärin per lähtö 8,1 10,8 9 Junnureissut 0 3 3 Junnusukellukset 0 3 3 Sukellustilastot 2022 Petri Enden Kauden 2022 Räpylän ensimmäinen lähtö saatiin toteutettua 1.6. ja vii - meinen ajettiin 26.11. Yhteensä läh - töjä tehtiin 65 (2021 / 61), joista 16 (2021 / 18) ajettiin kesäleirillä. Vuo - den 2022 aikana 52 henkilöä (2021 / 59) teki Räpylästä 624 sukellusta (2021 / 669). Tukialuksen keskimää - räinen täyttö oli 9,0 henkilöä (2021 / 9,1). Kauden aikana tukialuksista kä - sin sukellettiin normaalien viikkoläh - töjen lisäksi kesäleirillä ja syysleirillä. Syysleiri pidettiin Villingissä. Näiden lisäksi vuoden aikana oli louhosleiri Taivassalon louhoksilla. Leirien ulkopuolisia sukelluk - sia tehtiin 386. Suosituimmat koh - teet olivat Königin Luise (7), Coola - roo (7), Tiilihylky (5) ja Gustav Adolf (4). Kesäleiri pidettiin Kirkonmaal - la 2.7. – 10.7.2022. Räpylältä sukel - si tuona aikana 33 henkilöä yhteensä 200 kertaa (2021 / 259). Räpylän täyt - töaste leirillä oli 11,6 sukeltajaa (2021 / 12,3). Leirin suosituimmat kohteet olivat Punapartojen rahtiparkki ja Toras, joissa sukellettiin kolme ker - taa. Nuorisosukeltajia osallistui kau - den aikana Räpylän toimintaan 2 henkilöä (2021 / 2). Lähtöjä, joissa oli mukana nuorisosukeltajia, tehtiin 3 (2021 / 11). Juniorsukelluksia kertyi niissä yhteensä 3 (2021 / 14). Yhteen - sä 6 henkilöä (2021 / 7) toimi kauden aikana Räpylän kipparina. Sukellus - vanhimpana toimi kauden aikana 20 henkilöä (2021 / 20). Muutaman vuoden kasvun jäl - keen sukellusmäärät ovat pienoisessa laskussa, mutta sukellustoiminta oli kuitenkin kauden aikana erittäin ak - tiivista ja lähtöjen määriä saatiin hiu - kan nostettua. Sukellusmestari v

17. 17 Kohteet ei-leiri Lkm Königin Luise 7 Tiilihylky 5 Coolaroo Perä 4 Gustav Adolf 4 Alca 3 Coolaroo Keula 3 Oxelhuvudet 3 PePa 3 Cicero 2 Diana 2 Kultakaleeri 2 Martta 2 Muu 2 Volkkarihylky 2 Aleksander II 1 Eestinluoto 1 Esa I 1 Jut’n Feldtmann 1 Kokkomaan hylky 1 Kuivasaaren tykit 1 Luuhylky 1 Orion 1 Pihlajasaari 1 Rysäkari 1 Santahaminan väyläest. 1 Torpedoasema 1 yht. 56 Nro Kohteet kesäleiri Lkm 1 Punapartojen rahtip. 3 2 Toras 3 3 Lehmäsaaren hylyt 2 4 Lellerien hylky 2 5 Eteläkarin hylky 1 6 Järvenkari 1 7 Kiilinkari 1 8 joku hylky 1 9 Reiskeri 1 10 Sankt Nikolaus 1 yht. 16 Top 5 sukellusvanhimmat Lkm Pasi Pouri 10 Jaakko Virkkala 9 Henri Kulmala 7 Janne Kannisto 6 Jay Magnusson 6 Nro Kohteet syysleiri Lkm 1 Coolaroo keula 1 2 Coolaroo perä 1 3 Gustav Adolf 1 4 Kuivasaaren tykit 1 5 Kultakaleeri 1 6 Santahaminan väyläest. 1 7 Volkkarihylky 1 yht. 7 Top 10 sukeltajat Lkm Hannu Marttila 45 Johanna Jauho 41 Pasi Pouri 40 Janne Kannisto 39 Henri Kulmala 31 Jari Kuisma 29 Jaakko Virkkala 26 Teemu Kerola 25 Jay Magnusson 25 Jukka Särkilahti 23 Nro Kipparit Lkm 1 Hannu Marttila 36 2 Pasi Pouri 20 3 Jaakko Virkkala 3 4 Janne Kannisto 3 5 Jussi Vuorinen 2 6 Jari Kuisma 1 yht. 65

8. 8 Uppopalloa Yrjönkadun hallissa 1970. Kuva: Heikki Sarmanto teä kertoi tilaisuudesta kuvien kera. Hallitilanteemme parani myö - hemmin, kun saimme vuoroja Haart - maninkadun ja Helsinginkadun halleista. Molemmissa annettiin lai - tesukelluskoulutusta. Myöhemmin toinen ulkoallasvuoro saatiin Kum - pulasta. Pirkkolasta historiaan on jäänyt mm. halliralli 1991. Siitäkin tuli ”oh - jelmaa” TV:stä. Oli kympin uutisten kevennyksenä, vaikka kilpailulla oli SM-status. Itse kilpailu oli tiukka, Roy Nurmi ja Seppo Siimeslehto toivat suomen - mestaruuden meille. Kauimpaa saa - puneet kilpailijat olivat Rovaniemeltä. Uppopallon peluu aloitettiin jo varhain, Yrjönkadun lisävuoron tur - vin. Uppopallon pelaamisen histo - riasta voisi joku kirjoittaa uuden ar - tikkelin, joten tyydyn nyt pelkkään mainintaan. Se on kuitenkin lisättävä, että monta maineikasta voittoa ovat meidän pelaajamme vuosien saatossa saaneet ja kerhomme kovaa pelimai - netta ylläpitäneet. Kaikkiin edellämainitsemiini hal - leihin voi edelleenkin tutustua, jos haluaa. Yksi on kuitenkin joukosta poissa, Salmisaaren mukava, mutta hieman ahdas allas. Kyseinen talo on korvattu uudella, eikä siellä ole allas - ta. Nykyinen hallitilanteemme on kuitenkin melko hyvä, eikä siitä tässä historiakatsauksessa sen enempää. Kuntoharjoittelu matkaa uimalla on hyvä ja terveyttä edistävä laji. Suo - sittelen. On myös erilaisia sukeltaen suoritettavia temppuratoja, joita var - sinkin norpat jatkuvasti suorittavat. Uusia allaskilpailumuotoja on myös silloin tällöin väläytelty, viimeksi kuulin harppuunan tarkkuusammun - takilpailusta veden alla. Siihen kun yhdistäisi vielä ripeät pikauintimat - kat, olisi meillä ampumahiihtoa vas - taava VA-laji. Järjestäminen tietysti vaatisi asiaan riittävästi paneutuneen järjestäjätiimin. Voisi kiinnostaa jopa valtamedioita. v

3. 3 Urheilusukeltajat ry Jäsentiedote 1/2023 Toukokuu 2023 Kustantaja: Urheilusukeltajat ry Klaavuntie 1 00910 Helsinki Toimitus ja taitto: Teemu Kerola Kirjoittajat: Petri Enden Esko Eronen Johanna Jauho Janne Kannisto Teemu Kerola Jari Kuisma Hannu Marttila Esa Panula-Ontto Antti Saarnio Tommi Sihvonen Jaakko Virkkala ???? Kansikuva: Sukeltaja Kaatialan louhoksen pohjoispäädyn tasanteella jäitä rikkomassa keväällä 2023. Kuva: Jay Magnusson Urheilusukeltajat ry Pankki: Nordea FI75 1014 3000 1524 76 Kotisivu: www.urheilusukeltajat.fi 2 Puhis 4 Ananas 6 Uimahallihistoriaa 9 Kunniapalkinnot 2022 10 Villinki 11 Kesän 2023 ulkohallivuorot 12 Kontin kevätkuulumiset 13 Tukholman risteily 16 Sukellustilastot 2022 18 Venejaoksen kevät 20 Kesäleiri Jussarössä 26 Kevätkokous 2023 27 Rapujuhlat 28 Nuorisoviikonloppu 30 Koulutus syksyllä 2023 32 Yhteystiedot Sisältö

26. 26 Kevätkokous 2023 Raija Kukkaslahti Kuu kiurusta kesään ja kevätkoko - uksesta vähän rapiat Räpylän vesil - lelaskuun. Jääsukellustapahtumia järjestettiin seurassa alkuvuodesta useampikin, mutta silti kevätkokous on se, joka kenties herättelee enem - mistöä sukeltavasta jäsenistöstä kau - teen. Kokous pidettiin 29.3.2023 Teams-etäkokouksena ja kokoukseen osallistui 20 äänioikeutettua jäsentä. Jaosten vastuuhenkilöt kertoivat edellisen vuoden toiminnasta. Ko - ronarajoitusten jälkeen on koulutus - toiminnassa palattu lähiopetukseen, vaikka jatkuva epävarmuus vuotta vielä haittasikin. Kaikkia tasoja on päästy kouluttamaan ja saman aktii - visuuden toivotaan jatkuvan. Nuo - risotoiminnan ikähaarukan vanhem - masta päästä katosi koronan aikana merkittä määrä aktiivisia jäseniä eikä heitä ole palannut takaisin. Nuorim - pien osalta sen sijaan on kyllä vaihtu - vuutta, mutta harrastusryhmät ovat pysyneet melko täysinä. Ohjaajapula ei siten ole kadonnut minnekään. Ko - ronarajoitusvuodet ovat vaikuttaneet yleisesti laskevasti seuran kokonais - jäsenmäärään. Sukellustoiminnassa vaikutukset eivät ole olleet suuria. Su - kellusmäärät ovat kasvaneet joitakin vuosia ja vuonna 2022 tapahtui pieni lasku. Sukeltaminen seuralähdöillä on kuitenkin ollut erittäin aktiivista. Kauden 2022 merkittävin kalus - toon ja talouteen kohdistuva tapah - tuma oli Räpylän suunniteltu ko - neenvaihtoremontti. Tilinpäätöksestä myös todettiin, että sijoituksissa ei ole juuri ollut muutoksia ja ne turvaavat hyvin seuran taloutta. Polttoaineen hinnan nousu näkyy vuoden 2022 tuloksessa. Avustuksia seura sai Lii - kuntavirastolta sekä Urlus-Säätiöltä. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat nähtävillä Urheilusukeltajien verkko - sivuilla dokumenttiarkistossa. Sukeltajaliiton kokouksiin valit - tiin totuttuun tapaan puheenjohtaja Esa Panula-Ontto tai hänen erikseen myöhemmin valtuuttamansa henkilö. Kokouksen lopuksi julkaistiin vuo - den 2022 palkittavat seuralaiset, mis - tä onkin oma juttunsa tässä tiedot - teessa. v

7. 7 ja palata pintaan maski tyhjänä. Mo - niko aikuinenkaan tekisi sen tuosta vain? Laitteenkäyttöharjoituksia pidet - tiin talvikausilla ahkerasti. Kauden huipentuma oli Yrjönkadulla joulun alla pidetty kuusijuhla. Aluksi käy - tettiin oikeaa luonnonkuusta, jossa oli Ora Patoharjun rakentelemat va - lot. Uitiin piirissä kuusen ympäri ja otettiin kuvia. Pimennetyssä hallissa sen ajan filmeillä ei kaksisia VA-kuvia saatu, jotain historian havinaa kui - tenkin. Kuusi lahjoitettiin tilaisuuden päätteeksi hallin siivoojalle. Sukelta - japorukka sen sijaan suunnisti sovit - tuun ravintolaan kerhon pikkujoulu - juhlaan. Kiitos norppien, tilaisuudet muuttuivat myöhemmin koko per - heen kuusijuhliksi. Toimintamme Yrjönkadulla päät - tyi 1997 alkaneen halliremontin myötä. Takaisin emme päässeet enää remontin valmistuttua. Korvaavat vuorot saimme Itäkeskuksesta. Muut hallit Tämän vuosituhannen alussa meil - lä oli muutaman vuoden kaikkein pienimpien lasten, eli ”nuijapäiden” uittomahdollisuus Oulunkylän kun - toutussairaalan pienehkössä altaassa. Siellä on moni nyt jo lähes aikuisiäs - sä oleva saanut ensituntuman harras - tuksemme tärkeimpään elementtiin. Uimastadionilla oli oma kohokoh - tansa keväällä. Heti laitoksen avau - duttua pidettiin kevätkokous altaan pohjalla aamulla ovien avauduttua. Tuohon aikaan altaiden vettä ei läm - mitetty, joten toukokuinen viileä aamu ja vielä viileämpi vesi kysyivät uimahousuissa sukeltelevilta hieman luontoa. Tilaisuuden jälkeen mentiin töihin. Muutama juniori meni kou - luun. Uimastadionilla oli hyppyaltaan syvyyden takia sopivaa testata kuiva - pukujen käyttöä, etenkin sitä tärkeää kelluvuuden säätötaitoa. Alkuajan kuivapuvuissa ei ollut venttiilejä, jo - ten homma oli pukutyypistä riippuen joko vaikeaa tai vielä vaikeampaa. Pitkässä altaassa testattiin kerran Prolle Janssonin rakentamaa glaide - riakin. Sain kunnian olla koeohjaa - jana. Altaan toisessa päässä miehet kiskoivat narusta glaiderille sopivan vauhdin. Täällä kokeella ylitimme pe - räti uutiskynnyksen. Pari sanomaleh - Kuivapukuharjoittelua Uimastadionilla 1961 Kuva: Per-Olov Jansson

28. 28 Nuorisoviikonloppu Villingissä 19-20.8.2023 Tommi Sihvonen Nuorisoviikonloppu järjestetään 19- 20.8.2023. Hinta viikonlopulle 60€/ junnu ja päiväkävijät 10€/junnu. Ryhmän lähtö on lauantaina klo 10.00 Puotilan venesatamasta ja paluu Puotilaan sunnuntaina klo 17 men - nessä. Huomioithan, että lähtöajat ovat aikoja, jolloin tukialus Räpylän köydet irtoavat rannasta. Jos sinulle tulee jokin viime hetken yllätys, etkä pääsekään tulemaan, ilmoitathan siitä ystävällisesti allekirjoittaneelle, jotta emme odota turhaan! Viikonloppu on tarkoitettu Pik - kuNorppa- ja Norpparyhmille, mutta päiväkävijöiksi lauantaina ovat kaikki tervetulleita. Puotilan venesatama löytyy osoit - teesta Meripellontie 11 A, 00910 Hel - sinki. Oikea laituri on satama-alueen pohjoispäässä. Sen tunnistaa masto - nosturista ja isosta betonisesta las - tauslaiturista. ILMOITTAUTUMINEN https://www.urheilusukeltajat.fi/ member_event_registration?id=25 HUOMAA NÄMÄ PAKATESSASI NUORISOVIIKONLOPPUA VARTEN • Märkäpuku, neopreenisukat ja –hanskat (eivät ole pakollisia) • Uimapuku • Snorkkeli, maski, räpylät • Pelastusliivit, jos sellaiset omistat. Räpylässä on styroksisia pelastusliive - jä, mutta omat liivit ovat oletettavasti miellyttävämmät. • Pakkaa sukellusvarusteet yhteen kassiin ja kuivat vaatteet toiseen. • Lämmintä vaatetta, sadevaatteet sekä varavaatekerta. Pipokin on tar - peellinen merellä syksyllä. Toisaalta aurinkoisella säällä aurinkorasvalle on kysyntää. • Pyyhe ja muut saunomisvälineet. • Yöpymisvälineet: makuupussi ja makuualusta • Omia herkkuja kohtuudella mu - kaan (ei sipsejä eikä limuja), mah - dollista jäätelönostoa varten max 5€ (kauppavene). • Makea vesi tuodaan Villinkiin val - miiksi eli omaa vesivarastoa et tar - vitse. • Ota mukaan juomapullo, jossa voit ottaa juomista mukaan veneestä teh - tävälle sukellusreissulle. • Tsemppimieltä! Majoitus on Villingin huvilassa, vaa - timattomissa olosuhteissa. Lauantai 19.8.2023 klo 10:00 Räpylä lähtee Puotilasta kohti Villinkiä. Mukana on Norpat ja Kuuttipäivään osallistujat. Olkaa paikalla ajoissa, köydet ir - toavat tasalta :-). Kaikilla tulee olla pelastusliivit päällä. Räpylässä on joi - takin liivejä, lähinnä aikuisten koko - ja.

12. 12 Kontin kevätkuulumiset Esko Eronen Täyttöasemalla kaikki hyvin. Täyt - tö toimintaa on harrastettu samaan ahkeraan tapaan kuin aiemminkin, hyvä niin. Toiminta on ollut kohtuul - lisen huolellista niin kuin pitääkin, ei siis isompia unohduksia. Kiitos siitä kaikille täyttäjille. Täyttäjiä (vid avai - men haltijoita) oli viime vuonna 63. Täyttökertoja oli 1080 (1106 vuon - na 2021). Ilmaa tankattiin 450 (536) kertaa ja nitroksia 468( 509) kertaa. Satunnaistäyttöjen lukumäärä oli 6 (9). Vippauksia oli 104 (88) joista 14 sisälsi helium täytön. Muutoksia tuli alkuvuodesta säh - kön hinnoitteluun. Aiemmin sähkö kuului vuokraan. Nyt siihen tuli eril - linen mittari ja sähköstä maksetaan erikseen PVK:n sähkösopparin mu - kaan. Tämä vuosi näyttää, missä ne todelliset kustannukset seilaa. Kontti ottaa sen sähkön minkä ottaa, joten ainoa asia, josta hieman talvella pys - tyttiin nipistämään, oli peruslämön laskeminen minimiin. Nyt kesän hel - teillä käytetään ilmastointikonetta tarpeen mukaan siten, että kompu - rahuoneen lämmöt ei ylitä +35° C. Muutoin kontin tonttivuokra on sa - malla tasolla kuin veneiden talvisäily - tysmaksut. Kontin tuotto suhteessa kului - hin on ollut hieman miinuksella joka vuosi. Nyt jouduttiin hieman korot - tamaan kaikkia VID-hintoja, mut - ta senhän voi onneksi kompensoi - da itselleen sukeltamalla enemmän. Kaluston vuokraushinnat pysyivät ennallaan, mutta kompressorien li - säsuodattimet tulee ostaa erikseen lisätuotteena kun kompuraa vuok - raa. Koneessa oleva suodatin kuuluu vuokrahintaan. sopiva vaihtoväli on siinä 5-7h. Se kannattaa aina tarkas - taa suodattimen mukana tulevasta vaihtovälitaulukosta, jossa merkittä - vin muuttuja on ulkolämpötila. Ul - kolämpötila vaikuttaa ilman kykyyn sitoa kosteutta. Kaasujen ostohinnat tarkastet - tiin Woikoskelta alkuvuonna. Pul - lojen kuljetusmaksut ja väliaikainen polttainelisä nousivat, mutta pullo - vuokrat pysyivät ennallaan. Nyt ainoa pieni viilaus, mitä ulosmyynti hintoi - hin piti tehdä, on heliumin hinta. Se nousi 3,8 sentistä 5 senttiin/litralta. Trimiksiä tehtäessä kannattanee teh - dä osapainetäyttöjä, jos se on suinkin mahdollista, ja topata sitten nitikalla. Niin menee heliumia mahdollisim - man vähän harakoille. Turvallisia täyttöjä ja ahkeraa su - kelluskesää kaikille. v

21. 21 Yhteysaluksen aikataulut ja hinnat Ma-Su: Lähtö Tammisaaresta Knipanin ran - nasta Jussaröhön klo 10:15->Saapu - minen saareen 12:15. Lähtö Jussaröstä Tammisaareen klo 18:00 ja saapuminen Knipanin ran - taan klo 20:00. Yhteysalukseen mah - tuu 88 matkustajaa, mutta ei autoja. Hinnat (per suunta): aikuinen 20 €, lapsi 4-11v 10 €, polkupyörä 5 €. Lähimmät parkkipaikat Knipanin parkkipaikka on lähinnä yhteysaluksen lähtöpaikkaa, mutta se on suosittu ja suhteellisen pieni. Raippatorin parkkipaikka, joka on suurempi, on noin puolen kilometrin päässä. Raatihuoneentorin parkkipaikka on noin kilometrin päässä. Pysäköinti Tammisaaressa on il - maista. Fasiliteetit saaressa Saaressa on suurella terassilla varus - tettu rantakahvila ja erinomainen sauna. Kahvilasta saa aamiaisen hintaa 10 € (myös gluteeniton ja vegaani - nen) sekä lounasta ja hampurilaisia ainakin. Saaren ylläpidetyin tiedotuskana - va on Jussarön Facebook sivut, josta löytyy ruokalistat ym. tietoa. Vesivessaa ei saaressa ole, mutta puuceet löytyvät telttailualueelta sekä kahvilan vierestä. Kiinteän katon alla on tarjolla ma - joitusta kahdessa 2 hengen asutta - vassa vaunussa, joita voi varata Air BnB:n kautta.Löytäminen AirBnb so - veluksesta löytyy hakusanalla Rase - borg hinta riippuen varauksen pituu - desta on 120e tai 93e / vrk Tavaroiden roudaamiseen saa - daan mönkijäkyytiapua ja ilmeisesti saaressa on myös auto, josta voidaan saada apuja tavaran siirtelyyn. Näi - den lisäksi mukaan otetaan kerhon maitokärry. Telttailualue on satamasta tietä pitkin noin 250 metrin päässä. Ran - taa pitkin käveltävää on noin 150 metriä. Telttailualue metsähallituksen ylläpitämä.Yhteysalus ajaa malmi - laituriin josta on lyhyt matka telttai - lualueelle. Telttailualueella on kaksi nuotio - paikkaa, keittokatos ja puucee. Telt - toihin ei saa vetää sähköä, metsähalli - tus kieltää sen. Leiriläisten käyttöön tuodaan ker - hon toimesta pakastearkku, jossa voi jäädyttää kylmäkalleja ja säilyttää omia elintarvikkeita. Telttailualueen keittokatokseen tuodaan 2-liekkinen kaasuhella ja grilli yhteiskäyttöön. Kerhon pakastearkku sijoitetaan kahvilarakennuksen taakse. Saunomismahdollisuus on joka toisena iltana. Leirin saunavuorot ovat Pe/Su/Ti/To/La klo 21-22. Näiden lisäksi suht aikaisin ilta - päivästä on kaikille avoimia miesten ja naisten vuoroja, mutta näille ilta - päivän sukellusreissulle osallistuva tuskin ehtii. Jos kerhon saunavuorot ja yh - teisvuorot eivät riitä, niin toki kuka

30. 30 US Koulutus syyskaudella 2023 Jari Kuisma Avovesikauden loppupuolella olisi taas tarjolla muutama jokaiselle su - keltajalle sopivia hyviä kursseja, joilla voi syventää osaamistaan sukellustur - vallisuudessa ja hätätilanteessa toimi - misessa. DAN ensiapukurssit, elokuu 2023 DAN-kurssit ovat hyödyllisiä jokai - selle sukeltajalle. Kursseilla opetel - laan tavanomaisten ensiaputaitojen lisäksi valmiuksia ensiavun anta - miseen sukellusperäisissä louk - kaantumisissa. Kursseilla on paljon käytännön harjoittelua. Kannattaa osallistua! Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi. DAN BLSD hätäensiapukurssi Kurssi pitää sisällään hätäensiavun, maallikkodefibrilaattorin käyttökou - lutuksen. Kurssi pidetään 14.8.2023. DAN O2 hapenannon peruskurssi Kurssilla opitaan tunnistamaan mah - dollisen sukellusperäisen vamman oireet, jotka hyötyisivät ensiapuha - pen annosta ennen sairaalahoitoon toimittamista. Lisäksi opitaan perus - asioita sukeltajataudista ja ilmakup - laemboliasta ja harjoitellaan hapen turvallista käsittelyä sekä hapenan - tolaitteen käyttöä. Kurssi pidetään 16.8.2023. DAN Neuro-kurssi Kurssilla keskitytään sukellusonnet - tomuudessa olleen sukeltajan neuro - logiseen tutkimiseen ja tilan määrit - telyyn. Kurssi pidetään 28.8.2023. Rescue Diver, elokuu 2023 Haluatko kehittyä paremmaksi sukel - tajaksi ja harjoitella toimimista hätä - tilanteessa? Tämä käytännönläheinen kurssi pidetään P3-kurssin alussa. Kurssilla syvennytään pelastamiseen, pelastautumisen ja onnettomuusti - lanteen johtamiseen sekä turvasukel - tajana toimimiseen. Kurssille voivat osallistua sukelta - jat, joilla on laitesukelluksen perus - kurssi suoritettu sekä voimassa olevat ensiapu- että hapenantokurssit. Su - kellusturvallisuuskurssi on vaatimuk - sena CMAS***-kurssille. Kurssi al - kaa 21.8.2023 . Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Rescue Diver -sukelluskortin. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi. Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi, CMAS*** Three Star Diver, syyskuu 2023 Syventävän jatkokurssilla syvenne - tään tietämystä sukeltamisesta, har - joitellaan sukellusryhmän koko - naistoimintaa ja Diver Leaderinä toimimista.

19. 19 nen . Hän teki ammattitaitoista jälkeä ja sai työnsä päätökseen huhtikuun lopussa. Alkuvuodesta hieman pelkäsin, että keulapotkurin korjauksesta tu - lee vaikea prosessi. Monet korjaus - firmat, johon otin yhteyttä totesivat, että keulapotkurien korjaus ei kuulu heidän tehtäviinsä. Lopulta tekijä kui - tenkin löytyi ja homman otti hoidet - tavakseen Meriel Oy Vantaalta. Am - mattitaitoista tekemistä oli ilo seurata sivusta. Vanhan tilalle saatiin uusi Sleipner-merkkinen keulapotkuri, joka on entistä keulapotkuria tehok - kaampi. Asennuksen yhteydessä sain kuulla syyn entisen keulapotkurin hajoamiselle. Vanhan keulapotku - rin alavaihteeseen oli päässyt vet - tä yläkautta. Vannasputkesta pilssiin aikanaan vuotanut vesi oli veneen keikkuessa mennyt alavaihteen ja sähkömoottorin väliin, ruostuttaen akselin pään vuosien saatossa. Vesi oli sitä kautta vuotanut tiivisteen vä - listä ja päässyt alavaihteen sisään. Tu - levaisuus on epävarma ja loppu on aina lähellä, sanotaan. Se loppu tuli talvella, kun vanha alavaihde lopul - ta jäätyi ensipakkasissa rikki. Ongel - maan saatiin kuitenkin ratkaisu ja kaikki hoitui lopulta paremmin päin. Huhtikuun alussa ilmoitin kevät - talkoiden olevan kuun viimeisenä vii - konloppuna. Jaakko Virkkala ilmoit - tautui hoitamaan Räpylän vahauksen jo noin viikkoa ennen talkoopäivää. Hannu Marttilan ja Esko Erosen kanssa teimme yhden korjausillan talkoita edeltävänä torstaina. Tuolloin paikattiin Räpylän katosta vanhat lä - piviennit ja vaihdettiin keski-ikku - nan pyyhkijän moottori. Esko hoiti samana iltana myös Norpan pohjan pesemisen. Tekijöitä talkoisiin ilmoittautui ta - saiseen tahtiin ja lopullinen talkoo - laisten määrä yllätti minut positiivi - sesti. Tekemistä riitti niin Räpylän kuin Norpankin parissa. Suuret kii - tokset Kim Ekholmille , Esko Ero - selle, Teemu Kerolalle , Jouni Kal - liomäelle , Jari Kuismalle , Camilla Kuismalle , Henri Kulmalalle , Pet - ri Endénille , Jay Magnussonille ja Lauri Lehdolle hienosti menneestä talkoopäivästä! Tästä on hyvä aloittaa sukelluskausi 2023. v Räpylän pohja sai tuoreen maalikerroksen talkoopäivänä. Kuvassa Camilla Kuisma. Kuva: Janne Kannisto

10. 10 Villinki Johanna Jauho Villinki kansainvälisen suunnittelukilpailun kohteena Urheilusukeltajien Villingin huvilan naapurustossa vieraili toukokuus - sa joukko nuoria suunnittelijoita tu - tustumassa saaren tuleviin rantautu - mispaikkoihin. Vierailu järjestettiin osana kansainvälistä Europan 17 -suunnittelukilpailua, jossa Villingin saari on mukana yhtenä kehityskoh - teena. Europan 17 –suunnittelukilpailu on suunnattu nuorille, alle 40-vuo - tiaille ammattilaisille, jotka tavoit - televat kilpailulla kansainvälistä näkyvyyttä. Joka toinen vuosi jär - jestettävään kilpailuun osallistuu tu - hansia arkkitehtuurin, maisema-ark - kitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisia. Tämän vuoden suunnittelukil - pailu käynnistyi maalikuun lopulla, viiteen eri itäisen Helsingin saari - kohteeseen oli mahdollisuus tutustua toukokuun alkupuolella ja kilpailueh - dotukset on jätettävä heinäkuun lop - puun mennessä. Voittajat julkistetaan joulukuussa. Suunnittelukilpailulla Helsingin kaupunki tavoittelee kokonaisval - taista, rantautumispaikkojen kehit - tämiseen tähtäävää konseptia, jota voidaan soveltaa kaikkiin kilpailussa mukana olevaan viiteen saaristokoh - teeseen. Rantautumiskonseptin täytyy kil - pailun sääntöjen mukaan huomioida saarten kulttuurihistorialliset arvot, luonnon monimuotoisuus ja herk - kyys sekä kestävä kehitys. Kilpailussa on Villingin lisäksi mukana Kotiluoto, Malkasaari, Pikku Niinisaari ja Vartiosaari. Villingissä veneilijöille suunnat - tuja retkilaitureita on tulossa Kylän - lahdelle ja Villinginlahdelle. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu melojien ran - tautumispaikkoja, joista osassa voisi olla myös melontalaituri. Toinen veneilijöiden retkilaitu - ri olisi Helsingin kaupungin suunni - telmien mukaan tulossa Urheilusu - keltajien huvilan ja Vmaxin tonttien väliin. Retkilaiturin lisäksi Villingin - lahdelle rakennetaan keittokatos, ui - maportaat ja Helsinki-huussi. Myös nykyinen Kylänlahden van - ha yhteysvenelaituri peruskorjataan. Tavoitteena on saada Villinkiin reit - tiveneliikenneyhteys, jolloin saareen pääsee retkeilemään ilman venettä. Yhteys- ja retkilaiturisuunnitelmat kuuluvat kaikki Villingin kolmannen kehitysvaiheen suunnitelmiin, joten aivan lähivuosina Villingissä tuskin mitään kovin radikaalia tapahtuu. Villinki US-toiminnassa Urheilusukeltajilla sen sijaan ei ole Villingin osalta tänä vuonna kehi - tys- tai perusparannussuunnitelmia. Viime vuonna hankitut uudet poiju - kettingit on kuitenkin jo asennettu paikoilleen. Muutoin keskitymme hyödyntä - mään Villingin virkistäymismahdol -

24. 24 OloneuvosVID 75 € LapsioloneuvosVID 25 € Sisältää saunan ja asumisen teltassa. Sukeltajan leiripäivä 50 € Nuorisosukeltajan leiripäivä 25 € Si - sältää päivän sukellukset, täytöt, sau - nan ja asumisen teltassa. Oloneuvoksen leiripäivä 15 € lapset 5 € Sisältää saunan ja asumisen teltassa. Leirimaksut hoidetaan seuran sivu - jen kautta: Tapahtumat -> Ilmoittautumiset ja maksut -> Leirimaksut 2023 Jussarö Ilmoittautuminen leirille tehdään viimeistään viikkoa ennen leirin al - kua keskustelupalstan leirisäikee - seen . Samalla kun ilmoittautuu voi niin halutessaan antaa puhelinumeronsa ennen leirin alkua perustettavaan lei - rin whatsapp-ryhmään, jossa tiedote - taan asioista leirin aikana. Viime vuosilta tuttuun tapaan lei - rille tullessa laitetaan nimi leiritau - luun ja poistuttaessa vedetään nimi yli ja täytetään omat tiedot leiriexe - liin . Tämä leiri vaatii enemmän enna - kointia ja suunnitelmallisuutta niin järjestäjiltä kuin leiriläisiltäkin Olemme oikeasti saaressa, jossa ei ole kauppaa eikä polttoainetta. Silti aika minimilläkin voi leirille tulla, jos käyttää runsaasti kahvilan palveluja, sieltä kun saa ruokaa ja juomaa. Lukekaa keskustelupalstan leiri - säiettä aktiivisesti, koska sitä päivite - tään sitä mukaa kuin uutta infoa lei - riä koskien tulee ja asiat täsmentyvät. Saaressa ei ole jätehuoltoa, joten se hoidetaan mahdollisimman pit - källe tyylillä ”sen mitä tuot sen myös viet” (tai poltat). Jonkunlaista kollektiivista jäte - huoltoa harrastetaan samalla kun mennään Sommaröhön tankille. Sa - malla voi käydä myös kaupassa. Ruokatäydennys leiriviikon keskiviikkona Meille tehdään Tammisaaren K-Su - permarket Popsin taholta erikoisjär - jestely, jossa Popsin väki tuo tiistaina 4.7. verkossa (K-Ruoka verkkokaup - pa) tehdyt tilaukset keskiviikkona 5.7. aamulla Knipanin rantaan yhte - ysaluksen kyytiin, josta kassit kulkeu - tuvat rantaan ja ovat Jussarössä klo 12:15. Jokainen tekee siis omatoimisesti verkossa oman tilauksensa Popsiin. Kun teette tilauksen, niin tilauk - sen kohtaan viesti kaupalle ja mainin - ta ”Knipanin rantaan Ms Salmettarel - le Ke aamu”. Huomioikaa lämpötila ja että venematka on 2h. Voidaan ehkä koittaa kehittää joku kylmälaukku paatin kyytiin, mihin saisi lihoja tms viileään. Ja joku vastaanottaja pitää olla hoitamassa kassit eteenpäin, kun yhteysalus tulee rantaan, jos sukel - tajat ovat merellä. Jaska junailee tätä kuviota. Leirin vastuuhenkilöt Leiripäällikkö : Jaska Virkkala Sukellusjohtaja : Hannu Marttila

14. 14 ohjausjärjestelmä oli yön kuluessa vi - kaantunut ja laivaa ohjattiin käsipe - lillä. Maarianhaminassa emme olleet käyneet yön kuluessa lainkaan, ja etenemistä Tukholman kapeikkoises - sa saaristossa varmisteli aluksen pe - rään kiinnitetty pikkuruinen hinaaja. Koska paluuaikataulua ei ohjaus - järjestelmän viasta huolimatta mis - sään vaiheessa siirretty, jäi päivä Tukholmassa ja samalla myös museo - visiitti näin ollen tuntia lyhyemmäksi. Oma US-opastus Vrak-hylkymuseossa risteilyväki sai onneksi kuitenkin nauttia ikiomas - ta opastetusta kierroksesta englannin kielellä. Esittelykierros alkoi tutustu - misella vuonna 1660 Tukholman saa - ristossa uponneeseen Resande Man – hylkyyn. Kolmimastoinen sotalaiva oli ol - lut matkalla Puolaan taivuttelemaan maata liittoutumaan Ruotsin kanssa Venäjää vastaan. Tätä tärkeää dip - lomaattista tehtävää varten laiva oli lastattu kreivi von Schlippenbachin johtamalla delegaatiolla ja lahjoiksi tarkoitetuilla kullalla ja jalokivillä. Myyttistä, 350 vuotta sitten upon - nutta aarrelaivaa oli etsitty vuosikym - meniä ja vuonna 2012 kahta götebor - gilaissukeltajaa viimein lykästi. Nyt hylystä on koottu kiinnostava ja visu - aalisesti näyttävä virtuaalinen näytte - ly museoon. Näyttelyhuone kuvaa Resande Man -hylkyä todellisessa mittakaa - vassa ja sellaisena, kun se meren poh - jassa näyttää. Ainoat merestä nos - tettu esine puumateriaalin ohella on kuparikolikko. Puun ja kolikon avulla varmistettiin, että kyseessä todella on Resande Man. Muuta hylyltä löytyvää esineistöä kuten laivan kapteenille ja kreivi von Schlippenbachin kaltaisille VIP-mat - kustajille tarkoitettua kartionmuo - toista toiletin osaa havainnollistetaan meren pohjasta otetuilla upeilla ku - villa ja hologrammeilla. Erityisen kiinnostavaksi näyttelyn tekee haaksirikosta selvinneen lähe - tystösihteeri Andreas Bjuggin dra - maattinen silminnäkijäkuvaus myrs - kyisen marraskuun yön tapahtumista. Alle puolet laivan matkustajista eli 25 henkeä selviytyi haaksirikosta hyi - sellä merellä. Tuotakin määrää tosin voi pitää pienenä ihmeenä, sillä vain yksi, 15 hengelle tarkoitettu pelastus - vene saatiin vesille ja sitäkin joudut - tiin ohjaamaan yhdellä airolla toisen rikkouduttua myrskyssä. Hukkuneiden joukossa oli laivan kapteeni Hans Månsson morsiami - neen, kreivi von Schlippenbach ja 35 miehistön jäsentä. Andreas Bjugg kirjoitti haaksi - rikosta aikoinaan kirjallisen rapor - tin, joka levisi ympäri Eurooppaa ja vaikutti osaltaan laivan myyttiseen maineeseen. Bjugg teki myöhemmin toisen delegaation kanssa uuden lai - vamatkan Puolaan, ja kiitokseksi pal - veluksistaan kruunulle hänet aateloi - tiin Lilliestiernaksi. Resande Man –hylyn lisäksi ristei - lyväki sai tutustua myös muihin me - riarkeologisiin löytöihin kuten veden alle jääneeseen kivikautiseen Tybrind Vig -kylään. Ja olipa museon yläkerrassa vitrii - nissä jopa Vasa-laivan sisaralukselta

9. 9 Kunniapalkinnot 2022 Teemu Kerola Vuoden 2022 kunniapalkitut jul - kistettiin seuran kevätkokouksessa 29.4.2023. Vuoden kerholainen on Jussi Vuorinen , joka veti venejaosta Rä - pylän moottorivaihtoprojektissa. Vuoden sukeltajatar, sukeltaja ja JuniorScuba valitaan sen mukaan, kuka on eniten luokassaan sukeltanut kyseisellä kaudella Räpylästä. Vu o - den sukeltajatar on Johanna Jau - ho (41 Räpylä-sukellusta), Vuoden sukeltaja on Hannu Marttila (45 sukea) ja Vuoden JuniorScuba on Vikko Minkkinen (2 sukea). Nämä kaikki kolme voittivat oman sarjan - sa viime vuonnakin! Vuoden Junior - Scuba meni nyt harvinaisen pienellä sukellusmäärällä (2). Kuinka me saa - taisiin nuoria (alle 18v) osallistumaan paremmin seuran retkille? Vuoden kippari määräytyy vas - taavasti sen mukaan, kuka on kip - paroinut Räpylää eniten kauden aikana. Vuoden kippari on viime vuotiseen malliin Hannu Marttila , joka kipparoi ennätykselliset 36 Rä - pylä-reissua viime vuonna. Vuoden kouluttaja on Jaakko Virkkala ja Vuoden nuoriso-ohjaaja on Anu Sihvonen . Vuoden norppa on Saana Kemi ja Vuoden Kuutti on Miko Loippo . Seuran Hopeinen räpylä myönne - tään sinnikkyydestä seuran jäsenenä ja se myönnetään kaikille 15 vuot - ta aikuisjäsenenä olleille seuralaisille. Hopeisen räpylän ansainneet saavat myös pienen alennuksen jäsenmak - suihinsa jatkossa. Vuonna 2022 Ho - peisen räpylän saavat Esko Eronen , Mikko Vartiainen , Kristiina Forss ja Jukka Tammi . Seuran viiri myönnetään ansiok - kaasta johtokuntatyöstä Jussi Vuori - selle ja Vesa Turuselle . Vuosia sitten kiertopalkintoihin kaiverrettiin voittajien nimet ja kukin voittaja sai viedä kiertopalkinnon ko - tiinsa vuoden ajaksi. Tästä menette - lystä on jouduttu valitettavasti luopu - maan, koska palkintojen saajat eivät aina ihan helpolla luopuneet palkin - noistaan. Lisäksi logistiikka palkinto - jen keräämisessä takaisin ja voittajien nimien kaiverruttamisessa niihin tuli liian raskaaksi. Nyt kaikki kunniapalkinnot löyty - vät seuran digiarkistosta, josta löytyy myös kunkin kiertopalkinnon palkin - topystin kuva. Ainakin nuoriso saa myös painetun ja kehystetyn kunnia - kirjan palkinnoistaan! Alkuperäiset palkintopystit löytyvät kololta. Onnittelut kaikille palkituille! v Vuoden JuniorScuba -kiertopalkinnon ovat juniorit voittaneet seuralle Mäntän Norpparallista 2011.

Näkymät

 • 190 Total Views
 • 130 Website Views
 • 60 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+