Tiedote 2 / 2022

(c) Urheilusukeltajat ry

Jäsentiedotteet / 2022

256 views
0 Likes
0 0
Julkaisija: Teemu Kerola

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 Jäsentiedote 2 / 2022 joulukuu

5. 5 sa tehty tiettäväksi, ettei tällaista nyt aivan ilmaiseksi voisi tehdä. Ilmakin piti ostaa AGA:lta kovalla rahalla. Onnellinen nainen ojensi rahapussin miehille sanoen, että ottaisivat sieltä sopivaksi katsomansa palkkion. Kun toinen sammakoista sitten avasi kukka - ron, siellä oli muutama kolikko ja kaksi tuhannen markan seteliä, nykyrahassa 60€. Miehet olivat vilkaisseet toisiaan, napsauttaneet kukkaron kiinni ja ojenta - neet sen naiselle. Mitäpä tästä enempiä, lehteen ei päästy. Hauskoja talvisukelluksia nykyaktiiveille, Ananas v Kuva: Per Olov ”Prolle” Jansson Flisön leiri Ahvenanmaalla 1964. Lehteä lukevat Pekka Lindfors, Henrik Rosenius ja Ora Patoharju.

21. 21 US-juhlaristeily Tukholmaan 3-5.2.2023 Johanna Jauho Urheilusukeltajat juhlistaa nyt jo 66-vuotista taivaltaan Silja Serenadel - la 3-5.2.2023. Ohjelmassa on yhteistä illanviettoa mennen tullen ja käynti Vrak-hylkymuseossa. Lähtö Helsingistä perjantaina 3. helmikuuta klo 17 Silja Serenadella ja paluu Helsinkiin sunnuntaina 5. helmikuuta klo 10.30. Varaa matkasi ja Grande Buffet -ateriasi omatoimisesti ja ilmoita varausnu - mero seuran verkkosivujen keskustelupalstalla, niin voimme varata sinullekin pöytäpaikan Grande Buffet -kattaukseen klo 16.45 alkaen. Juhlaristeilylle on luotu myös oma Facebook-tapahtuma, josta voi seura - ta matkansa jo varanneiden listaa ja myöhemmin päivittyvää ohjelmaa. Kaikki Urheilusukeltajien Facebook-ryhmää kuuluvat ovat saaneet tapahtumaan kut - sun. v Syyskuussa 2021 avattu Vrak-hylkymuseo esittelee Itämeren merellistä kulttuuripe - rintöä digitaalisesti. Kuva: Anneli Karlsson, Vrak/SMTM

11. 11 Kuva: Janne Kannisto Näitä ovat esimerkiksi keularuumas - sa oleva musta laatikko, jonka päälle ei saa astua missään tilanteessa. Sen sisällä on moottorin tärkeitä elekt - ronisia osia, jotka eivät saa vaurioi - tua. Muutenkin olisi suotavaa, että Räpylää kohdeltaisiin mahdollisim - man hyvin kaikissa tilanteissa, aina sukelluslähdöistä muihin seuran ret - kiin. Jos vene muistuttaa alituiseen Raatteen tietä, on selvää, että kaikki veneen eteen tehty työ valuu huk - Kuva: Janne Kannisto Räpylän ohjaamo kesällä 2022. Veneen ratti, mallia rattikelkka, on sittemmin vaihdet - tu uuteen. Useiden eri mittarien sijasta moottorin toiminnot näkyvät nyt yhdellä näytöllä.

8. 8 Heikki ”Heka” Hietanen ja Teemu Kerola odottavat innokkaana omaa vuoroaan su - keltaa Borstön hylylle toukokuussa 2022. Sää oli otollinen! Kuva: Teemu Kerola avulla luodaan 3d-malleja. Kuvia voi olla tuhansia. Nämä 3d-mallit jul - kaistaan sitten omassa portaalissaan, missä kuka tahansa voi niitä käyttää. MAS:illa on jo nyt yli 100 kappaletta hylkyjen 3d-malleja julkaistuna Sket - chfab-portaalissa ja niitä tulee lisää koko ajan. (ks. https://sketchfab.com/ mas-fi) MAS:lla on oma tehokas palvelin Kirsi ”Kiti” Kavonius-Hietanen ja Heka Kari ”Merkku” Meriläisen Kanuunassa val - miina sukeltamaan Borstön hylylle toukokuussa 2022. Hekan takana on Vesa Saa - risen Stella, joka toimi päätukialuksena tutkimusmatkalla. Taaempana Borstön hylyn suoja-alueen ulkopuolella on ankkurissa turkulaisen Nautic Club Urheilusukeltajat ry:n Tavi. Stella kiinnittäytyi hylyn lähellä olevaan ankkuripainoon, jonka turkulaiset olivat merkinneet edellisenä päivänä. Ankkuripainoja on neljä kappaletta eri puolilla hylkyä ja niiden avulla voi tarvittaessa ankkuroida tukialuksen suoraan hylyn päälle pidemmäksikin aikaa. Kuva: Teemu Kerola

2. 2 Puheenjohtajan palsta Esa Panula-Ontto Normaalia poikkeusolojen jälkeen. Vihdoinkin. Paitsi että Ukraina... perhana sentään! No, Räpylän koneen vaihto meni maaliin hienosti. Uuden koneen puske - mana ja pontevia sukeltajia pullollaan Räpylä liikkui upeasti koko kesän. Polt - toainekulut olivat korkeiden hintojen takia varsin suuret aiempaan nähden. Retkimaksuja korotettiin tälle vuodelle poikkeuksellisen paljon. Harmillisesti vaikuttaa siltä, että korotusten linjalla on pakko jatkaa. Seurassa sukeltaminen on silti jatkossakin varsin kohtuu hintaista. Kesäleiri Kirkonmaalla onnistui oivasti. Korona tosin taisi jossain vaihees - sa koskettaa lähes kaikkia leirillä olleita. Joko jo leirillä tai kohta sen jälkeen. Il - meisesti kaikki kuitenkin toipuivat hyvin. Koulutus palailee normaaliin rytmiinsä. Samoin nuorisotoiminta. Uusia kouluttajia saatiin toimintaan mukaan hienosti. Nuorisotoimintaan edelleen toivotaan lisää ohjaajia. Yhdistyksemme voi tukea rahallisesti nuoriso-ohjaajan osallistumista Sukeltajaliiton valmennukseen tai muuhun vastaavaan koulut - taumiseen. Kiinnostuneet saavat lisätietoa nuorisojaoksen vetäjältä. Vuoden 2023 vuosijuhla toteutuu risteilynä Tukholmaan, jossa vierailem - me Itämeri- ja hylkymuseoissa. Ehkä kuulemme jotain uutta Wasa-laivan sisa - raluksesta. Vuosijuhla toteutetaan siten, että jokainen varaa risteilypakettinsa itse ja halujensa mukaisena. Juhlaillallista varten kannattaa varata menomatkan buffet aikaisempaan kattaukseen. Järjestämme sitten kaikki yhteiseen ruokailu - tilaan laivalla. Tarkemmat tiedot US:n www sivuilla ja Facebookissa. Koordinaatit: Tallink-Silja perjantaina 3.2.2023 Helsingistä Tukholmaan. Takaisin Helsingissä 5.2.2023. Vielä voit varata paikkasi matkalle ja ilmoittaa varausnumerosi palstoilla seuralle. Osallistu ja nauti! Puhis v Kuva: Esa Panula-Ontto Tommi Panula-Ontto Abu Kifan riutalla.

19. 19 “Äpplet-aluksen avulla voimme asettaa paikoilleen yhden palapelin palan ruotsalaisen laivanrakennuksen kehityksessä. Ja vasta nyt pystymme todella tutkimaan Äppletin ja Vasan rakenteellisia eroja”, kertoo Jim Hans - son. “Se auttaa meitä ymmärtämään, kuinka suuret sota-alukset kehittyivät epävakaasta Vasasta merikelpoisik - si jättiläisiksi, jotka pystyivät hallitse - maan Itämerta — ja olivat keskeinen tekijä Ruotsin nousussa suurvallaksi 1600-luvulla”, lisää Patrik Höglund. Suurvalta-Ruotsin lippulaiva Kovin intensiivisessä käytössä Äpplet ei kuitenkaan ollut, sillä sen kaltaiset massiiviset sota-alukset eivät olleet merisodankäynnissä mitenkään eri - tyisen ketteriä tai helposti ohjattavia. Lisäksi tuhatpäisen miehistön ylläpi - täminen tuli kalliiksi. Vasa ja Äpplet valmistuivat sa - malta tukholmalaiselta telakalta hol - lantilaisen laivanrakentajan Hein Jacobssonin johdolla. Jacobsson otti Vasan rakennusprojektin johtaak - Kuva: Alexander Rauscher Vasa-laivassa ja Äpplet-sisaraluksessa on monia rakenteellisia yhtäläisyyksiä kuten kaksi tykkikantta.

33. 33 yhteensä 81. Kaikille VKV-lähdöille osallistuivat Jukka Särkilahti , Jan - ne Kannisto sekä Jay Magnusson . Maksimisuoritusta hätyytteli myös kuudelle lähdölle osallistunut Johan - na Jauho . Vertailun vuoksi mainitta - koon, että vuotta aiemmin järjestetty ensimmäinen VKV tuotti 70 sukel - lusta ja täyden sarjan suoritti silloin yksi sukeltaja. Vidinkuoletusviikon johtoryh - mä on jo saavuttanut yksimielisyy - den VKV:n järjestämisestä myös ensi vuonna, ajankohtana tulee edelleen olemaan kesäkuu. Hyvänä tavoitteena ensi vuodelle voitaisiin pitää yhteen - sä 100 sukelluksen kirjaamista viikon aikana. v Toiset matkaavat Tallinnaan, toiset Coolaroolle. Kuva: Jay Magnusson Kuva: Jay Magnusson Paluu Puotilaan. Varusteitaan keräilemässä Matti Linko, Hannu Marttila, Kim Ekholm, Timo Akkanen, Johanna Jauho, Vesa Kemi, Jukka Särkilahti, Teemu Kerola, Pasi Pouri ja Paula Hämäläinen.

4. 4 Ananas Lehdistö ja me Olemme Vatasen kanssa usein todenneet, että nykyään asiat ovat paremmal - la mallilla, kuin silloin, suomalaisen urheilusukelluksen varhaisina aamuhetki - nä, jolloin muiden muassa me kaksi aloittelimme harrastustamme. Saatuamme eteemme tölkit ”kaljatonta kaljaa”, kuten me tuota 0% mallasjuomaa leikkisästi nimitämme, päädyimme pohtimaan seuraavaa kysymystä: Kuinkahan moni nykyään valitsee sukellusharrastuksen nimenomaan sen eksoottisuusarvon takia? Selvää asiasta emme tietenkään saaneet, sillä juttumme luisui taas mennee - seen, jolloin kyseinen indeksi oli korkealla. Vastatkoon siis lukija itse, jos asia kiinnostaa. Sukeltamisjutut ylittivät tuolloin uutiskynnyksen helposti. Ei tarvinnut, kuin laskea liikkeelle tieto, että jossain pidetään sukellusleiriä, niin vähintään paikal - lislehden kesäharjoittelijareportteri saapui paikalle jutuntekoon. Onpa mei - tä pyytämättä lähestynyt itse suuri YLE, aluksi radion toimituksesta ja sitten TV-tuotannon kanssa. Hienointa tietysti oli silloin, kun oli löydetty jotain historiallista tai arvokas - ta. Kun Ahvenanmaalta löydettiin vanhoja ruotsinvallan aikaisia kupariraho - ja, ns. plootuja. Ålands Tidningen’in toimituksen ikkunakin somistettiin aiheen mukaan ja valtakunnan päälehdet kirjoittivat peräti etusivulleen ja sukeltajia pidettiin sankareina. Aarteista on silti aina ollut turha haaveilla, ainakaan rikastumismielessä. Sii - tä pitää maamme muinaismuistolaki huolen. Arvoja on kuitenkin enemmän kuin ne, jotka lasketaan rahassa. Tästä muis - telimme erästä tapausta aivan kerhomme alkuajoilta. Vasta hieman toista vuotta toimineen kerhomme puhelimeen tuli soitto hel - sinkiläiseltä naisihmiseltä. Hän itki vastanneelle puheenjohtajallemme, että oli vahingossa pudottanut kukkaronsa Kulosaaren sillalta. Siinä oli mennyt hänen juuri saamansa kuukauden palkka. Vaikka arveltiinkin, että tehtävä oli mahdo - ton, pari ”sammakkomiestä” lupasi lähteä paikalle. Naisen näyttämästä paikasta mentiin alas ja ihme tapahtui, rahapussi löytyi. Onnellinen avuntarvitsija jäi odottamaan, minkälaista palkkiota nuo kalliiden sukellusvälineittensä kanssa saapuneet miehet pyytäisivät, olihan jo puhelimes -

35. 35 Kuva: Lauri Lehto Lauri testaa uutta Loitokaria. Uusi johtokunnan jäsen Lauri Lehto Kuulin ensimmäisen kerran sukel - tamisesta ihan tavallisen ihmisen harrastuksena joskus vuoden 2005 kieppeillä. Innostuin aiheesta jo sil - loin, mutta opiskelijabudjetilla asia jäi sikseen. Enhän voinut kuvitellakaan, että joku hullu haluaisi sukeltaa Suo - messa... Toistakymmentä vuotta myöhem - min sama kaveri, joka vuonna 2005 oli käynyt sukelluskurssin (eikä itse enää sukeltanut), järjesti porukalla minulle synttärilahjaksi peruskurs - sin. Hetken päästä huomasin oleva - ni tiilihylyllä, jossa tein ensimmäisen Suomi-sukellukseni kesällä 2020 ja into jatkuu. Vielä kun saisi lapsetkin innostumaan! Muutaman vuoden kokemuksel - la Urheilusukeltajissa on ollut hienoa nähdä, miten monipuolista, aktiivista ja turvallista seuran toiminta on erit - täin aktiivisten jäsenten ansiosta! Toi - saalta tämä erittäin aktiivisten joukko on varsin kapea. Johtokunnassa tulen toimimaan taloudenhoitajana, mikä on oman ammattitaustani ja elämän - tilanteeni näkökulmasta luonteva tapa kantaa oma korteni tähän ke - koon. v

26. 26 Yleisjaos: Varainhankinta jälleen käynnissä Johanna Jauho Yleisjaoksen keskeisiin tehtäviin kuu - luva varainhankinta eli avustusten hakeminen on käynnistynyt jälleen kesätauon jälkeen. Urheilusukeltajat ry on hake - nut Helsingin kaupungilta lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen tar - koitettua harkinnanvaraista koh - deavustusta. Kulttuuri- ja vapaa-aika - lautakunnan liikuntajaos haluaa tänä syksynä edistää erityisesti tyttöjen ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten harrastustoimintaa. Pitkällisen pohdinnan jälkeen joh - tokunta päätti hakea avustusta tyttö - jen avovesiuintiin ja snorklaukseen soveltuvien märkäpukujen hankin - taan. Hakemuksen perusteluina oli kannustaa tyttöjä jatkamaan sukel - lusharrastusta entistä pidemmälle ja kenties näin saada seuraan enemmän naispuolisia (laite)sukellusharrastajia. Tasapuolisuuden nimissä tarkoitus on hakea myös Urlus-säätiöltä nuo - risolle — sukupuolesta riippumatta — avustusta avovesimärkäpukuihin. Toivelistalla on myös muita nuorison sukellustoimintaa ja koulutuksen tar - peita palvelevia hankintakohteita, sa - moin Räpylän navigointijärjestelmän päivitys. Villingin keittokatosta rakentamassa Jani ja Janne Tolvanen. Kuva: Jaakko Virkkala

25. 25 tuksen vanhaan vaatteeseen. Tässä vaiheessa verkkokaupassa on erilaisia T-paitoja ja pikee-paito - ja, huppareita ja collegeja, päähinei - tä sekä muita tuotteita, kuten mukit, pyyhkeet ja tarrat. Värimaailmaksi valikoitui merelliseen harrastukseen soveltuvat tumman sininen ja val - koinen sekä sukeltajien perusväri eli musta. Logon väri on joko valkoinen tai sininen. Logon viimeisteli To p i Lehto ja sukelluspullojen logot toi - mitti Jay Magnusson . Kyselin Dennikseltä, kuinka verk - kokauppa on lähtenyt liikkeelle. Seu - ratuotteiden kysyntä on ollut toistai - seksi rauhallista. Suosituin tuote on ollut tarrat, joita tilattu 19 kpl. T-pai - toja on tilattu 10 kpl, pitkähihaisia 8 kpl, erilaisia päähineitä 9 kpl, pyyh - keitä 2 kpl ja mukeja 2 kpl. Dennis lähettää isot kiitokset seuralle. Jos on toiveita muuttaa tai lisätä jotain niin laittakaa vain hänelle viestiä. Tästä on siis hyvä jatkaa! Ja lopuksi se oleellinen tieto: mistä verkkokaupan löytää? a) Seuran kotisivut, Seuratoiminta ja siellä Sukellus-osion alimpana on Verkkokauppa. b) www.dprint.fi, Verkkokauppa, ylä - palkista Seurojen omat tuotteet ja sieltä Urheilusukeltajat ry. v US logotuotteiden verkkokaupan etusivu Kuva: https://www.dprint.fi/webshop/65-urheilusukeltajat-ry

32. 32 VKV 2022 Hannu Marttila Seuran historian toinen Vidinkuo - letusviikko ikuistettiin sukelluspäi - väkirjojen lehdille kesäkuun puoli - välissä. Ensimmäinen lähtö ajettiin torstaina 16.6. ja päätökseen rupeama saatiin keskiviikkona 22.6. eli juuri sopivasti ennen juhannuksen viet - toon siirtymistä. Vidinkuoletusviikon idea on kai - kessa yksinkertaisuudessaan ajaa Räpylällä sukelluslähtö seitsemänä päivänä peräkkäin. Lähdöt ovat luo - kittamattomia eli kaikilla sukeltajilla on mahdollisuus sukeltaa viikon jo - kaisena päivänä. Tällöin ensimmäi - sellä lähdöllä vidin ostanut sukeltaja saa kaikille lähdöille osallistuessaan hankintakulunsa kuoletettua viikon aikana. Samalla tarjoutuu tietysti oi - vallinen tilaisuus saada mukava su - kellusrupeama kauden alkupuolelle ja varmistaa sukellusrutiinien ajantasai - suus ennen lähitulevaisuudessa siin - tävää kesäleiriä. Tänä vuonna kelit olivat vidin - kuolettajien puolella ja kaikilla läh - döillä päästiin hyville hylkykohteille. VKV:n periaatteiden mukaan kaik - ki lähdöt suuntautuivat eri kohteil - le, jotka olivat Alexander II, Gustav Adolf, Bändarenin hylky, Tiilihylky, Kultakaleeri, Coolaroon keula sekä hieman harvemmin käydyt Orion ja Coolaroon perä. Sukelluksia tehtiin Vidinkuolettajat palaamassa Kultakaleerilta. Hannu Marttila, Jukka Särkilahti, Janne Kannisto, Vesa Kemi, Henri Kulmala, Jay Magnusson, Pasi Pouri. Kuva: Jay Magnusson

12. 12 Kuva: Janne Kannisto Kuva: Janne Kannisto kaan, eikä aikuisten jälkien korjaami - sessa ole muutenkaan mitään järkeä. Jokaisella veneessä olijalla on vastuu omista tekemisistään ja jälkiensä sii - voamisesta. Paljon on toki vielä tehtävää ensi kauden alussa, mutta kyse on enem - män kosmeettisista jutuista. Hytin ovi menee vaihtoon ja mahdollises - ti myös katto- ja keulaluukut. Kone - koppaan tehdään kuidutusta, paikka - usta ja maalausta. Sen päälle laitetaan myös paksumpi kumimatto suojaa - maan koppaa pullopakettien osumil - ta. Tällä kaudella ehkä harmillisin havainto oli peräsinakselin juures - sa olevasta pienestä vuodosta, jonka korjauksesta tiedustellaan jo hyvissä ajoin ennen ensi kauden alkua. Sukelluskausi 2022 on ollut mai - nio ja aktiivisuutta seuralaisista on löytynyt kiitettävästi. Erityiskiitok - set etenkin Hannu Marttilalle , P asi Pourille , Jussi Vuoriselle ja Jaak - ko ”Jaska” Virkkalalle tämän kau - den onnistuneista sukellusreissuis - ta! Tulevana kautena tulee mielestäni panostaa etenkin kipparitoimintaan perehdyttämisellä, niin saadaan myös uutta porukkaa ruorin taakse. v Räpylä matkalla kotiin onnistuneen sukelluspäivän jälkeen. Tämän eturuumassa olevan mustan laatikon päälle astuminen tai sen päällä seiso - minen on ehdottomasti kielletty.

22. 22 US:n talouskatsaus syyskuussa 2022 Vesa Turunen Tällä kertaa tehtiin kokeilu ja siirret - tiin talouskatsausta vuoden ensim - mäisestä jäsenkirjeestä toiseen jäsen - kirjeeseen. Tämä siksi, että saatiin toteumat varsinaiselta sukelluskau - delta eli koko kesältä. Nyt vertailussa on luvut tammi-syyskuulta vuosilta 2022 ja 2021. Liikuntasetelimaksuis - ta osa on tällä hetkellä tiliöimättä ja näistä tulee vielä 2000 euroa lisää toistaiseksi tuntemattomalla jaolla koulutus-, vene- ja konttijaosten tu - loihin. Suuret investoinnit, kuten Rä - pylän uusi kone sekä Villingin teras - si ja kiuas, eivät ole tuloslaskelmassa mukana. Ne lasketaan taseeseen ja ne ilmenevät tuloslaskelmassa vuosittai - sina poistoina vuosien lopussa. Kun vuonna 2021 vertailtiin alku - vuotta 2020 viime vuoden alkuun, oli vertailukohtana vielä osittain enti - nen normaaliaika. Korona alkoi vai - kuttamaan heti 2020 ensimmäisten kuukausien jälkeen ja vasta nyt 2022 sen aiheuttamat rajoitukset ovat pää - asiassa olleet ohi. Samalla viimeisen vuodenvaihteen tienoilla alkoi ener - giakustannukset nousemaan ja Uk - rainan sodan alettua ollaan puhuttu energiakriisistä. Suurella mielenkiinnolla ollaan - kin seurattu uuden tilanteen vaiku - tusta Urheilusukeltajiin. Venejaoksen retkitulot ovat olleet tarkastelujak - solla 52 % kasvussa vertailukauteen nähden. Poltto- ja voiteluaineisiin on kuitenkin mennyt 81 % enemmän. Mainittakoon, että polttoaineen litra - Jaosten nettotulos tammi-syyskuussa 2022 vs. sama kausi 2021

27. 27 Urlus kävi tutustumisvierailulla Urlus-säätiö on ollut Urheilusukelta - jien pitkäaikainen ja uskollinen tu - kija, ja säätiön uusi toimitusjohtaja Mika Piiroinen lähestyi meitä tänä syksynä sähköpostitse ilmaisten ha - lunsa tulla tutustumaan toimintaam - me. Järjestimme Piiroiselle kahden tunnin esittelyn ja kahvitilaisuuden Kololla, jossa johtokunnan eri jaokset esittelivät seuran toimintaa ja Piiroi - nen vastavuoroisesti omia näkemyk - siään Urluksen avustuspolitiikasta. Kahvittelun päätteeksi kävimme vielä tutustumassa täyttöasemaan ja tutki - massa Urluksen viimeisintä avustus - kohdetta eli Räpylän uutta moottoria. Keittokatos kompressoriasemana Niin ikään yleisjaoksen tontille kuu - luva Villinki on pantu tämän vuoden osalta talviteloille. Seuran perintei - nen syysleiri pidettiin toistamiseen Villingissä, jossa sukeltajat pääsivät testaamaan Villingin tämänvuotisia uudishankkeita eli saunan kiuasta ja keittokatosta. Löylyt maistuivat koleahkossa syyssäässä aivan erityisen makoisilta. Keittokatosta ei tällä kertaa käytet - ty kokkaamiseen, mutta kompresso - riasemanakin katos näytti toimivan erinomaisen hyvin. Juhlatoiminnan osalta vuosi on ollut hiljainen, ja jopa perinteiset ra - pujuhlat jouduttiin perumaan vähäi - sen osallistujamäärän vuoksi. Vuo - den 2023 alussa kuitenkin vietämme vuosijuhlaa Tukholman risteilyn merkeissä. Risteilymatkasta ja -ohjel - masta kerrotaan enemmän toisaalla jäsentiedotteessa. v Villingin uuden kiukaan löylyt maistuivat syyleirin koleassa säässä. Kuva: Jaakko Virkkala

31. 31 Syysleiri Syysleiri otti revanssin viimevuotises - ta kesken jääneestä ja leiri pidettiin Villingissä. Aiemmat syysleirit ovat yleensä olleet 4-päiväisiä, mutta tänä vuonna päätettiin lyhentää se päiväl - lä ja ensimmäinen sukelluspäivä oli 30.9.2022 perjantaina. Syysleirikohteiden uutuutena mainostettu ja lupavaatimusten ta - kia melko käymätön kohde Santaha - minan väyläesteet osoittautui yhden kerran kohteeksi. Jokainen sukelta - japari ajautui väylän alle ja pinnalla purtiin kynsiä, kun väylän alla ollei - den sukeltajien yli ajoi mm. vesibus - si. Se sitten väyläesteistä. Muut leirin lähdöt ajettiin tämän kertakokemuk - sen jälkeen muille kohteille. Sukelluslähtöjä leirillä ajettiin yh - teensä 5, joista kahdella sukellettiin kahdella eri kohteella. Sukeltajia leirillä oli 15 henkeä + kirjoittaja, joka toimi takapiruna. Villingin uusi, hieno kesäkeittiö osoitti hyödyllisyytensä erittäin miel - lyttävänä täyttöpaikkana ja saunan uusi kiuas antoi iltaisin hyvät löylyt. Lauantai-iltana pidetty leirin illan - vietto hoidettiin sekin asiaankuu - luvalla hartaudella loppuun asti sen kuitenkaan estämättä sunnuntain su - kelluksia. Leirin sankareina kuskinpukilla ahkeroivat taas kerran H. Marttila ja P. Pouri. Kahden perättäisen Villinki-syys - leirin jälkeen ensi vuonna mennään muualle. Ajatuksena on pitää 2023 syysleiri Porkkalan Lähteelässä. Louhosleiri Tätä kirjoitettaessa (19.11.) Taivassa - lon Louhosleiriin on aikaa viikko ja leirille on ilmoittautunut 8 henkeä. v Räpylä lähdössä sukellusreissulle Villingistä syysleirillä. Kannella häärii Kari Meriläinen. Kuva: Jaakko Virkkala

9. 9 3d-mallien laskentaan photogram - metrian avulla. Palvelimella on myös riittävästi (yli 15 TB) levytilaa videoi - den, kuvien ja mallien tallennukseen. Kaikki mallinnuksesta kiinnostu - neet jäsenet voivat käyttää palvelinta verkon kautta, mutta se vaatii jon - kin verran teknistä ymmärrystä. Itse photogrammetria-ohjelmistonkin (MAS:illa Agisoft Metashape) käyt - tö ei ole vaikeaa ja MAS:lla on ollut usempikin kurssi aihepiiristä. Seuraa - va kurssi on luultavasti 2023 keväällä. US on 2022 liittynyt MAS:iin yh - teisöjäsenenä. US tukee tällä tavoin meriarkeologian tutkimusta Suomes - sa. US voi tällä tavoin seurana (Rä - pylän ja/tai Norpan kera) osallistua MAS:n kenttätyöleireihin ja tutki - musmatkoihin. US voi saada MAS:l - ta tukea omiin hylkypuistokuluihinsa tai muihin meriarkeologiaan liittyviin hankkeisiin. Meille US-jäsenille MAS on ni - menomaan yhteisö, johon kaikkien meriarkeologiasta kiinnostuneiden kannattaa liittyä. MAS tarjoaa sukel - luksen harrastajille sopivaa meriar - keologista koulutusta ja mahdolli - suuden osallistua meriarkeologisiin kenttätöihin Suomessa. Kursseille voi osallistua kuka ta - hansa, mutta MAS-jäsenillä on tie - tenkin etusija, jos joku kurssi tulee täyteen. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 20 € / vuosi (plus saman verran liit - tymismaksua). Sukeltamisen yleisiin kuluihin nähden ei siis juuri mitään. Vakuutusten vuoksi kaikkien kenttä - töihin osallistuvien täytyy olla MAS:n jäseniä. v Kuva: Teemu Kerola Lähtövalmistelut Vrouw Marialle elokuussa 2022 MAS-tutkimusmatkan tukikohdas - sa Trunsön vierasvenesatamassa. Museoviraston Wellamossa on espoolaisen Sukel - lusseura Nousu ry:n Sami Järvinen ja Museoviraston Jesse Jokinen. Kanuunassa on Merkku ja Nousun Emma Barrow.

18. 18 Vasa-laivan sisaralus Äpplet Johanna Jauho Urheilusukeltajien juhlaristeilyn oh - jelmassa on helmikuun ensimmäi - senä viikonloppuna vierailu Tukhol - man uudessa Vrak-hylkymuseossa. Vierailu on nyt entistä kiinnostavam - pi, kun museon meriarkeologinen toiminta on ylittänyt tänä syksynä kansainvälisen uutiskynnyksen. Lokakuussa 2022 varmistui lopul - lisesti, että Vrakin meriarkeologien Patrik Höglundin ja Jim Hanssonin vuoden 2021 joulukuussa löytämä puuhylky todellakin on neitsytmat - kallaan uponneen Vasa-laivan sisara - lus Äpplet. Äpplet löytyi Vaxholmin linnak - keen edustalta Tukholman pohjois - puolelta. Hylystä otettujen näytteiden pe - rusteella pystyttiin määrittämään, että aluksen puuaines on samalta Mä - larinlaakson alueelta vuonna 1627 kaadettua tammea kuin Vasa-laivan rakennukseen käytetty puu. Äpplet varmistui Vasan sisaraluk - seksi myös rakenteellisten yksityis - kohtien perusteella. Äppletissä oli kaksi tykkikantta kuten Vasassakin. Kustaa II Aadolfin itsensä käskys - tä Vasaan lisättiin rakennustöiden jo alettua toinen tykkikansi, mikä ehkä osaltaan vaikutti aluksen uppoami - seen johtaneisiin rakenteellisiin on - gelmiin. Keskeinen ero sisaraluksilla on, että vuonna 1629 valmistunut Äpplet on leveämpi kuin vuotta aiemmin uponnut Vasa. Tämän vuoksi Äpplet oli merikelpoisempi kuin Vasa. Äpplet toimi sota-aluksena lähes kol - mekymmentä vuotta, kunnes se upo - tettiin väyläesteeksi. Äpplet-aluksesta otettiin keväällä 2022 puunäytteitä. Puu osoittautui saman alueen samanikäiseksi tammeksi kuin mitä oli käytetty Vasa-laivan rakennusmateriaalina. Kuva: Anders P Näsberg, Vrak/SMTM

30. 30 ri tekee paluun. Jokailtaiset saunomi - set hoidettiin sekä rantasaunalla että sähkösaunalla. Liki sateettomat illat suosivat ja leirinuotio paloi rannan keittokatoksen tiiligrillissä. Katoksen sisällä olevan grillin oli ajan hammas syönyt käyttökelvottamaan kuntoon. Saarta käytiin tutkimassa eri ko - koonpanojen voimin ja eri kuluvä - lineillä. Yhdestä bunkkeritunnelista bongattiin mm. lepakkoyhdyskunta. Kesäleirille osallistui leiritaulun mukaan 43 henkeä, joista sukeltajia oli 31 ja oloneuvoksia 12ä. Veneis - sä asui 15 henkilöä, autoissa 4, rivi - taloissa 12 ja teltoissa 12 henkilöä. Vuonna 2018 Kirkonmaan leirillä oli 56 henkeä eli jonkin verran enem - män. Logistiikka saareen sujui niin hy - vin kuin se varmaankin ikinä voi Kir - konmaalle sujua, koska saaren län - sirannalla olevan yhteysalus Otavan vakiolaiturin ollessa remontissa Ota - va ajoi suoraan leirilaituriin. Kirjoittaja kiittää leirin työhevosia Hannu Marttilaa sukellustoiminn - nan johtamisesta, P. Pouria ahkerasta kipparoinnista ja siirtoajojen hoita - misesta sekä Esko Erosta kompuroi - den roudaamisesta ja niiden huolen - pidosta leirin aikana. Noin yleisesti Kirkonmaasta voi todeta sen olevan fasiliteeteiltaan lei - rille riittävä, mutta mitään kehitystä tuskin voi odottaa. Lähinnä vuodesta 2018 oli menty takapakkia. Toisaal - ta tietty unohtuneisuus on hyväkin — aika hyvin saatiin mellastaa, miten haluttiin ja milloin haluttiin. Ensi vuoden kesäleiri on kirjoitta - jan tähtäimessä Tammisaaren Jussa - röhön. Leirinuotiolla ovat Roy Nurmi, Anu Nurmi, Ella Sihvonen, Aaro Tammi, Aino Tammi, Jukka Tammi, Esko Eronen, Lauri Lehto, Kaari Keto ja Jari Kuisma. Kuva: Jaakko Virkkala

36. 36 Johtokunta 2023 Taloudenhoitaja Lauri Lehto 040 714 5598 talous (at) urheilusukeltajat.fi Tiedottaja Teemu Kerola 050 533 2019 tiedotus (at) urheilusukeltajat.fi Koulutusjaos Jari Kuisma 040 507 3077 koulutus (at) urheilusukeltajat.fi Nuoriso- ja kilpailujaos Tommi Sihvonen 040 588 6812 nuoriso (at) urheilusukeltajat.fi Sukellusmestari Petri Enden 050 596 6095 sukellus (at) urheilusukeltajat.fi Sihteeri Raija Kukkaslahti 050 348 3485 sihteeri (at) urheilusukeltajat.fi Puheenjohtaja Esa Panula-Ontto 050 557 7853 pj (at) urheilusukeltajat.fi Muut yhteystiedot Leirivastaava Jaakko Virkkala 040 849 6662 leirit (at) urheilusukeltajat.fi Venejaos Janne Kannisto 044 203 8880 vene (at) urheilusukeltajat.fi Konttivastaava Esko Eronen 050 368 2987 kontti (at) urheilusukeltajat.fi Kuutit (3-6 v): Tuuli Salonen, 040 522 7363, kuutit (at) urheilusukeltajat.fi Pikkunorpat (7-10 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, pikkunorpat (at) urheilusukeltajat.fi Norpat (10-13 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, norpat (at) urheilusukeltajat.fi Hylkeet (13-17 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, hylkeet (at) urheilusukeltajat.fi Koulutuslaitteet: Tommi Sihvonen, 040 588 6812, laitteet (at) urheilusukeltajat.fi Räpylä-vene: Janne Kannisto, 044 203 8880, vene (at) urheilusukeltajat.fi Norppa-vene: Kim Ekholm, 040 705 8383, vene (at) urheilusukeltajat.fi Täyttöasema (kontti), ilmatäytöt: Esko Eronen, 050 368 2987, kontti (at) urheilusukeltajat.fi Nitrox- ja heliumtäytöt: Jorma Karvonen, 0400 588 002, helium (at) urheilusukeltajat.fi Kolo: Jaakko Virkkala 040 849 6662, Raija Kukkaslahti 050 348 3485, kolo (at) urheilusukeltajat.fi Villinki: Jani Tolvanen 044 971 0398, villinki (at) urheilusukeltajat.fi Jäsenrekisteri: Raija Kukkaslahti, 050 348 3485, jasenrekisteri (at) urheilusukeltajat.fi WWW-sivut: Petri Enden, 050 596 6095, webmaster (at) urheilusukeltajat.fi Verkkosivusto: www.urheilusukeltajat.fi (josta tämäkin tiedote löytyy arkistosta väreissä!) Yleisjaos Johanna Jauho 040 572 4450 yleis (at) urheilusukeltajat.fi

10. 10 Uusi moottori asennettuna, kauden ensimmäisen öljynvaihdon jälkeen. Kuva: Janne Kannisto Uudistunut Räpylä VIII Janne Kannisto Räpylä VIII koki keväällä varsin suu - ren mullistuksen, kun siihen vaihdet - tiin uusi moottori. Tämän prosessin vaiheita kävin läpi viime tiedottees - sa, ja nyt ajattelin kertoa muutoksista hieman tarkemmin. Tekninen paa - saaminen ei kuitenkaan ole mielestä - ni tarpeen, sillä uuden koneen omi - naisuuksia voidaan tarkemmin käydä läpi sukellusreissujen yhteydessä. Suuriin teknisiin muutoksiin on tietysti oltava perustellut ja hyvät syyt. Ne ovat tässä tapauksessa päi - vänselvät. Vanha moottori oli tiensä päässä ja koko veneen uusimisen si - jasta järkevintä oli vaihtaa moottori ja merivaihde, ja tehdä muita tarpeel - lisia teknisiä muutoksia. Sukellustoi - mintaa varten Räpylä on rungoltaan ja kapasiteetiltaan likimain täydelli - nen, joten miksi laittaa kaikki uusiksi, kun vähemmälläkin vaivalla pääsee? Mainittakoon vielä, että uusi mootto - ri on kulutukseltaan edellistä pieni - ruokaisempi. Siinä missä ennen katsottiin öl - jynpainetta, koneen lämpötilaa ja muita tärkeitä tietoja useasta eri mit - tarista, on muutoksen tuulten mu - kana tullut Räpylän ohjaamoon yksi näyttö, josta kaikki moottorin toi - minnalle olennaiset asiat löytyvät yh - dellä kertaa. Enää ei myöskään tarvit - se koputtelemalla selvittää tankeissa olevan polttoaineen määrää, sillä ke - väällä asennettiin tankkeihin anturit ja kojelautaan molemmille tankeille omat mittarinsa. Moottorilta saadaan myös lämmintä ilmaa puhallettua suoraan ikkunoille tarpeen vaatiessa. Aina ei uudetkaan asennukset mene kuitenkaan ihan putkeen, sillä uu - det pyyhkijän moottorit ovat eläneet koko kauden omaa elämäänsä toi - mien ja ollen taas toimimatta. Uuden koneen asennuksen yh - teydessä tuli muutamia uusia huo - mi oonotettavia ja tärkeitä seikkoja.

3. 3 Urheilusukeltajat ry Jäsentiedote 2/2022 Joulukuu 2022 Kustantaja: Urheilusukeltajat ry Klaavuntie 1 00910 Helsinki Toimitus ja taitto: Teemu Kerola Kirjoittajat: Esko Eronen Johanna Jauho Janne Kannisto Teemu Kerola Jari Kuisma Raija Kukkaslahti Lauri Lehto Jukka Manner Hannu Marttila Esa Panula-Ontto Antti Saarnio Vesa Turunen Jaakko Virkkala Kansikuva: Tommi Panula-Ontto tarkastelee Panoramareefin vuokkokaloja. Kuva: Esa Panula-Ontto Urheilusukeltajat ry Pankki: Nordea FI75 1014 3000 1524 76 Kotisivu: www.urheilusukeltajat.fi 2 Puhis 4 Ananas 6 Meriarkeologinen seura MAS 10 Uudistunut Räpylä VIII 13 Koulutus 2023 16 Kontin syyskuulumiset 18 Vasan sisaralus Äpplet 21 Risteily Tukholmaan 22 Taloudenhoitajan terveiset 24 Verkkokauppa avattu 26 Yleisjaoksen terveiset 28 Syyskokous 2022 29 Leirit 2022 32 Vidinkuoletusviikko 2022 34 Uudet johtokuntalaiset 2023 36 Yhteystiedot Sisältö

15. 15 DAN Neuro-kurssi Kurssilla keskitytään sukellusonnet - tomuudessa olleen sukeltajan neuro - logiseen tutkimiseen ja tilan mää - rittelyyn. Kurssit ovat keväällä 26.4.2022 ja syksyllä 28.8.2022 . Gas Blender, kevät 2023 Kurssin läpäisseillä on oikeus laskea ja sekoittaa heidän itse sukelluksel - la tarvitsemansa Nitrox/Trimix-hen - gityskaasut. Kurssiin sisältyy myös seuran täyttölaitteiston käyttökoulu - tus. Kurssi alkaa 1.3.2023 . Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi Rescue Diver, elokuu 2023 Haluatko kehittyä paremmaksi sukel - tajaksi ja harjoitella toimimista hätä - tilanteessa? Tämä käytännönläheinen kurssi pidetään P3-kurssin alussa. Kurssilla syvennytään pelastamiseen, pelastautumisen ja onnettomuusti - lanteen johtamiseen sekä turvasukel - tajana toimimiseen. Kurssille voivat osallistua sukelta - jat, joilla on laitesukelluksen perus - kurssi suoritettuna sekä voimassa olevat ensiapu- ja hapenantokurssit. Sukellusturvallisuuskurssi on vaati - muksena CMAS***-kurssille. Kurssi alkaa 21.8.2023. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Rescue Diver -sukelluskortin. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilu - sukeltajat.fi Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi, CMAS*** Three Star Diver, syksy 2023 Syventävän jatkokurssilla (P3) sy - vennetään tietämystä sukeltamises - ta, harjoitellaan sukellusryhmän ko - konaistoimintaa ja Diver Leaderinä toimimista. Kurssille voivat osallis - tua henkilöt, jotka ovat suorittaneet CMAS** ja Rescue Diver -kurssit tai vastaavat koulutukset, ja joilla on suoritettu vähintään 60 sukellusta erilaisissa olosuhteissa sekä voimas - sa olevat hätäensiapu ja hapenannon koulutukset. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen su - kelluskortin. Kurssi alkaa 4.9.2023 . Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilu - sukeltajat.fi Tervetuloa kouluttautumaan! v Kuva: Teemu Kerola Kouluttaja Juha Tähtiharju ja kaksi oppilasta P1-avovesissä Villingissä 2017.

29. 29 Jaakko Virkkala Vuoden 2022 leirit Kesäleiri Kesäleiri teki paluun Kotkan Kirkon - maalle, joka ainakin kirjoittajan sil - min tuntui olevan aika pitkälle juu - ri siinä asennossa, mihin se jätettiin vuonna 2018. Vain ajan hammas oli paikkoja nakertanut. Säiden puolesta saatiin hyvä re - vanssi edellisestä Kirkonmaan leiristä ja ulkokohteille päästiin useamman kerran. Sukelluksia tehtiin mm. To - raksella, Punapartojen rahtiparkilla sekä Lellerien, Eteläkarin ja Järven - karin hylyillä. Suoraan leirin laitu - rilta sukellettiin myös jonkin verran. Päälaiturin edessä jatkosodan aika - na pommihyökkäyksessä tapahtu - neen miinavaraston räjähdyksessä uponneiden saksalaislaivojen romu - tusjäänteitä oli (ehkä) runsaasti lai - turin edessä. Venesukellukset tehtiin Räpylällä ja Kari Meriläisen Kanuu - nalla. Yhdellä leirin pääkohteista To - raksella tuntuu olevan huono karma. Vuoden 2018 leirillä tapahtui siellä läheltä piti -tilanne hallitsemattoman pintaannousun takia. Tämän vuoden leirillä Toraksella tehtiin hätänousu vuotavan annostajan takia. Onneksi molemmilla kerroilla tilanteesta sel - vittiin säikähdyksellä. Sukelluksia leirillä tehtiin 210 kpl. Leirin ahkerimman sukeltajan pokaa - lin pokkasivat jaetusti Leo Heika - nen ja Pasi Pouri , jotka molemmat tahkosivat 15 sukellusta leirin aikana. Poikkeama kauden tilastojen ja lei - riexcelin välillä liittynee siihen, että leiriexcelissä on mukana myös leiri - rannasta tehdyt sukellukset. Vuonna 2018 Kirkonmaan leirillä tehtiin 238 sukellusta eli vähän enemmän. Rannassa leiriläisiä palveli Kah - vila Knaapi, jonka tarjontaa hyö - dynnettiin mm. leirin puolessavälis - sä pidetyssä leiri-illassa. Aamuisin Knaapista sai aamiaista ja iltapäivällä lounasta, tosin aika paljon porukka oli omissa eväissään. Saa nähdä ava - taanko Knaapia enää meitä varten, jos Kirkonmaalle joskus vielä kesälei - Illanviettoa Kahvila Knaapin pihalla. Takapöydässä lippalakin alla on Kari Meriläinen ja sitten Hannu Marttila, Johanna Jauho, Kirsi Kavonius-Hietanen ja Heikki Hietanen. Etupöydässä on Leena Jaskanen ja Minna Turtiainen. Kuva: Jaakko Virkkala

23. 23 hinta on noussut noin 61 %. Retki - maksuja nostettiin tälle kaudelle, jo - ten tarkempia laskelmia päästäneen tekemään vasta kun sukellustilastot saadaan toimintakertomuksen myötä. Yleisjaoksen nettotuloksen pu - dotuksen taustalla on kaksi merkit - tävämpää tekijää. Leiritulot ovat pu - donneet 21 % ja koronarajoitusten poistuttua allasvuokrat ovat nousseet 270 %. Euroina näiden yhteisnetto - vaikutus on noin 4000 € tappiota. Koulutuspuolella on ollut hyvää kehitystä tulopuolella. Nettovaiku - tuksen tasoittavat kuitenkin kou - luttajakoulutuksen kulut, joita ei edellisvuonna ollut koronan takia. Kouluttajakoulutus kuitenkin toivot - tavasti vaikuttaa positiivisesti kou - lutuksen tulopuoleen pitkällä tähtäi - mellä. Myös nuorisotoiminnassa näkyy koronarajoitusten poistuminen vah - vana positiivisena liikkeenä, eli 58 % kasvuna. On kuitenkin huomauttava, että tuloslaskemassa allasvuokrat ovat kaikki yleisjaoksen kuluina, eivät - kä siten näy nuorisojaoksen kuluissa. Hyvää kehitystä kuitenkin. Konttimaksujen tuotto on 5%:n laskussa. Kompressoreiden huolto on kuitenkin sekä väistämättömän pa - kollista että kallista, ja siihen on men - nyt tänä vuonna 38 % viimevuotista enemmän rahaa. Villingissä on ollut positiivista kehitystä käyttömaksutulojen nous - tessa 20 % samalla kun kulut ovat nousseet vain 13 %. Hieman yllättäen sähkökulut ovat olleet vertailuvuot - ta hieman pienemmät, mutta syy sii - hen löytyi tammikuun 2021 laskusta, joka oli poikkeuksellisen suuri syk - syn 2020 kulutuksen vuoksi. Villingin sähkön kWh-hinta ilman siirtomak - sua on noussut 100 % heinäkuun ti - lannetta verratessa. Syysleirin sähkö - lasku ei ole vielä tullut. Näistä puroista muodostuu varsi - naisen toiminnan tulos, joka on tällä hetkellä tasolla -82 % vuoden takai - seen nähden. Kun laskelmiin otetaan mukaan koronarajoitteiden poistumi - sen myötä 17 % kasvaneet jäsenmak - sutulot, 30 % kasvaneet sijoitustuotot sekä 11 % vuoden takaisesta vahvis - tuneet avustukset, on lopullinen toi - minnan tulos tällä hetkellä peräti 1,7 % viime vuotista parempi. v

16. 16 Ilmanlaatumittauksessa kompressoria ajettiin varoventtiiliä vasten n. 15-20 mi - nuuttia. Varoventtiilit säädettiin samalla, jos siihen oli tarvetta. Kuvassa on 330 bar kompressori, jollaisia meidän kaikki kompressorit ovat. 200 bar kompresso - rissa olisi erilaiset raja-arvotaulukot. Kontin syyskuulumiset Esko Eronen Tämän vuoden konttikausi aloitet - tiin kompressorien ilmanlaatujen tar - kastuksilla, jotka sujuivat kohtuulli - sen helposti Sarlin oy:n siirrettävällä kaasujen analysointikalustolla. Sa - malla vaivalla hoidettiin vuosihuollot, kun koneet olivat lämpöisinä ja ka - lusto levällään. Ilmanlaadut katsottiin kaikista viidestä kompressorista. Ensimmäisenä tutkittiin hiilimo - noksidi eli häkä (CO). Se on sellai - nen kaasu, jota ei säiliöön saa päästä käytännössä ollenkaan. Raja-arvo on 5 ppm (parts per million) ja se pyöri sähkökoneissakin 1,5 ppm tuntumas - sa. Polttomoottorikompressoreis - sa häkää tulee pakokaasun mukana ulkoilmaan. Sähkökompuroissa sitä ei synny. Silti pitää aina huomioi - da, ettei häkää pääse hengitysilmaan mistään muustakaan kärystä, kuten esimerkiksi veneen pakokaasusta. Polttomoottorikoneissa vastalääkkee - nä on imuletkun sijoittaminen tuu - len yläpuolelle niin, ettei pakokaasua joudu imuilmaan ollenkaan. Lisäk - si polttomoottorikompuroissa on il - mansuodattimiin integroitu häkä - kaasun poistokapseli. Toinen analysoitava kaasu oli hii - lidioksidi (CO2), jota ilmassa on aina hieman. Sekin kaasu pitää suodat - taa pois säiliöön menevästä ilmas - ta mahdollisimman hyvin. Analyy - siä tehdessä paljastui ainakin itselle uusi huomion arvoinen seikka. Kun kompressori on käyttämättä, niin il - man suodatin alkaa kerryttämään itseensä hiilidioksidia suodattimen ominaisuuksien vuoksi. Huollon mu - kaan noin pari viikkoa riittää siihen, että suodatin on läpeensä kyllästynyt. Nyt keväällä kompurat otettiin suoraan varastosta eikä niitä oltu käytetty ainakaan kuukauteen (pois - lukien kontin pääkompura). Testis - sä meni 5-10 minuuttia ennen kuin hiidioksiditaso putosi sallitulle alle 500 ppm tasolle. Hiilidioksia oli noin 1500-2000 ppm lähtötilanteessa. Se puolittui noin 2 min käytön jälkeen ja normalisoitui sitten pitkän tuuletuk - sen jälkeen. Eli, jos on epäilys, ettei kompressoria ole hetkeen käytetty, on hyvä tuulettaa kompuraa hetken eli

34. 34 Uusi johtokunnan jäsen Janne Kannisto Sukeltaminen tuli tavallaan osak - si elämääni jo noin kolmekymmen - tä vuotta sitten. Meren rantaan oli kotoani matkaa vain muutama kilo - metri, joten vietin siellä paljon aikaa. Sukelluslaitteita en vielä omistanut, vaan ainoastaan sinisen maskin, jos - sa oli iso soikea lasi. Se riitti siihen, että löysin sameasta vedestä uistimia ja näin ensimmäisen hylkyni. Nälkä tietysti kasvoi syödessä ja asiaa ei yh - tään helpottanut se, että sain tuttujeni kautta kuulla juttuja esimerkiksi Rau - man edustalle uponneen Brita-Dan laivan hylystä. Eräänä kesäpäivänä löysin ystävä - ni kanssa venelaiturin läheisyydestä, kolmen metrin syvyydestä urheilu - kassin, jonka sisältö todennäköisesti oli huono-onnisen ja satakuntalaises - ti hätäisen mökkivarkaan surkea saa - lis. Pari rannekelloa, laskin, puhelin - kioskin kolikkolaatikko, sekä muuta pientä tavaraa. Minulle nämä aar - teet olivat kaikesta huolimatta selkeä merkki siitä, että harrastusta oli vie - tävä pidemmälle. Siinä toki vierähti kymmenen vuotta kyseisen tapahtu - man jälkeen. Vuonna 2013 kävin PADI:n OWD-kurssin Taivassalon Hilloisissa. Sillä tiellä olen edelleen. Muutettuani opiskelujen peräs - sä Helsinkiin oli selvää, että minun täytyy liittyä sukellusseuraan myös täällä, jotta harrastus pysyisi tarpeek - si aktiivisena. Myös uudet hylyt ja muut kohteet kiinnostivat, sillä ali - tuinen ajaminen Satakunnan ja Var - sinais-Suomen kohteille ei enää hir - veästi napannut. Pääsääntöisesti olen sukeltanut kotimaan ve - sissä, sillä en ole oikein koskaan tuntenut mie - lenkiintoa lämpimissä vesissä sukeltamiseen. Tosin tällä kirjoitus - hetkellä täytyy myön - tää, että kohta tähänkin asiaan tulee muutos. Urheilusukeltajat ry:n johtokunnassa tu - len toimimaan venevas - taavana. Aiemmin olen vastannut Räpylästä ja sen kunnossapidosta, mutta mielelläni vas - taan jatkossa koko ve - nepaletista yhdellä ker - taa. v Kuva: Janne Kannisto

6. 6 Borstön hylyn ryöstäjiltä tippuneet nuuskarasioiden kultakoristeet löytyivät hylyn ta - karuumasta irtonaisten lankkujen päältä elokuussa 2020. Koristeet ovat samanlaisia kuin mitä museon kokoelmissa on jo ennestään. Kuvat: Teemu Kerola Suomen meriarkeologinen seura ry Teemu Kerola Suomen meriarkeologinen seura ry (MAS) on perustettu jo vuonna 1995, mutta vasta viime vuosina se on noussut kukoistukseensa meriarkeo - logian harrastajille. Seura tekee me - riarkeologisten kenttätöiden ohella harrastajillekin sopivaa tutkimusta ja koulutusta. (Ks. https://www.mas.fi) Seura on myös ainoa meriarke - ologian alan jäsenseura Tieteellis - ten seurain valtuuskunnassa (TSV), mikä antaa sille huomattavaa uskot - tavuutta niin Suomessa kuin kansain - välisestikin. TSV on merkittävä tie - teenharjoittamisen ja tiedepolitiikan asiantuntijaelin Suomessa ja se saa valtionavustusta toimintansa rahoit - tamiseen. (Ks. https://www.tsv.fi) MAS:n koulutus noudattaa pää - sääntöisesti brittiläisen meriarkeolo - gisen seuran (National Archaeologi - cal Society, NAS) koulutusohjelmaa, jota on tuunattu suomalaiseen mal - liin. Esimerkiksi yhden päivän Joh - danto meriarkeologiaan -kurssiin (syksyllä 2022) on lisätty suomalai - seen lainsäädäntöön ja käytäntöi - hin liittyvä materiaali. Ensi kevää - nä (2023) on tarkoitus tarjota myös syvällisempi Meriarkeologian jatko - kurssi kenttätyöharjoitteineen. Itse tutustuin NAS:in toimintaan Kyproksella, jossa pidettiin kenttä - koulu Kyproksella 2500 vuotta van - halla Mazotos-hylyllä vuonna 2016 (ks. US seuratiedote 2/2016). NAS:n toiminta keskittyy britteihin, mut - ta heidän kanssaan olen käynyt mm. ekskursiolla Vasa-laivan sisällä. (Ks. https://www.nauticalarchaeologyso - ciety.org) MAS:n suurimpia saavutuksia on hyvin toimiva yhteistyö Museoviras - ton kanssa. Tämän yhteistyön tulok - sena myös harrastasukeltajat pääsevät osallistumaan todelliseen hylkytut - kimukseen MAS:n projekteissa. Pe - rusvaatimuksena osallistumiseen on yhden päivän Johdanto meriarkeolo - giaan -kurssin suorittaminen. Sukel - luspareista ainakin toisella tulisi olla tuo kurssi suoritettuna. MAS on järjesti vuosina 2019- 2022 viikon kenttätyöleirejä Porkka - lan hylkypuiston perustamiseksi. Itse en osallistunut noihin leireihin, kos - ka ne olivat samaan aikaan US:n ke - säleirin kanssa. Leireillä pystytettiin

7. 7 Kuva: Teemu Kerola opastauluja ja ohjausnaruja hylky - puistoon, mitattiin hylkyjen ikää vuo - sirengasajoituksen avulla ja videoitiin hylkyjä 3d-mallinnusta varten. Kaik - ki kajoava tutkimus tehtiin Museovi - raston luvalla ja valvonnassa. Vuoden 2023 kenttätyöleiri on Saaristome - rellä, mutta se on taas harmittavasti US-leirin kanssa päällekkäin. Lisäksi MAS on järjestänyt vuosit - tain tutkimusmatkoja Saaristomerel - le. Olen itse osallistunut neljään tut - kimusmatkaan. Vuosina 2020, 2021 ja 2022 tutkimme Borstön hylkyä (ent. St Michael) ja tänä vuonna toisel - la tutkimusmatkalla Vrouw Mariaa. Tämän hetkinen tutkimus keskittyy pääasiassa 3d-mallinnukseen photo - grammetrian avulla, joten pääpaino kenttätöissä on kerätä videomateriaa - lia 3d-malleja varten. Tutkimusmatkojen ja leirien koh - teet tietenkin määräytyvät hyvin pal - jon säiden suhteen. Minulla on sinäl - lään ollut tuuria, että noilla kaikilla neljällä tutkimusmatkalla olemme päässeet pääkohteelle ja voineet su - keltaa siellä melkein koko reissun ajan. MAS yritti lokakuussa 2022 vie - lä lyhyttä kuvausretkeä Borstön hylyl - le, mutta sää esti pääosin kuvaukset. Kaikki materiaali (kuvat, vide - ot, etc) leireiltä tai tutkimusmatkoil - ta luovutetaan MAS:lle, joka jakaa ne tutkijoiden käyttöön. Tutkimusmatkoilla tehdään tutki - muksen lisäksi myös hylkyjen kun - non tarkistuksia. Vuonna 2020 Bors - tön hylyllä havaitsimme, että hylkyyn oli kajottu rakenteita purkamalla. Hy - lynryöstäjiltä oli vahingossa tippu - nut muutama nuuskarasian kultako - riste peräruumasta (ks. Ilta-Sanomat 4.9.2020). Seuraavana vuonna 2021 löytyi vielä uusi kultainen koriste ta - kaikkunan kehyksen päältä. Kaikki kultaesineet nostettiin museon ko - koelmiin. Tämän vuoden lokakuun retkellä havaittiin, että Borstön hylyn rakenteita oli purettu massiivisesti ja että melkein kaikki tiedossa olleet ”aarteet” oli ryövätty. On sääli, että edes Suomen tärkeimpiä hylkylöytöjä ei pystytä tämän paremmin suojele - maan! Kaikki hylyn tunnistamiseen liit - tyvä tieto on nyt taas ajankohtaista, kun Pietarin arkistoista ilmeni, että Borstön hylky ei olekaan St Mikael. Borstön hylyltä nostimme 2021 kan - nelta pienen köysiohjaimen hylyn vuosirengasajoitusta varten. Hylkyjen mallinnuksessa videois - ta eristetään limittäin olevia kuvia, joista photogrammetriaohjelmiston Alkuaan Borstön hylyn partaalla sijain - nut köysiohjain nostettiin elokuussa 2021 vuosirengasajoitusta varten.

13. 13 Koulutus kaudella 2023 Jari Kuisma Seuran koulutustoiminta palaa ta - kaisin muutaman poikkeusvuoden jälkeen normaaliin sukelluskurssitoi - mintaan, jossa teoria ja koulutus jär - jestetään kololla. Sukelluskurssilla ja oppimisessa hyvin oleellinen tekemi - nen on sukeltamisen lisäksi muiden sukeltajien kanssa keskustelu, jolloin ajatukset ja oppimisen kokemukset jalostuvat. Sukeltaminen on sellainen laji, että se vaatii jatkuvaa harjoittelua. Jo opitut asiat rapistuvat käyttämättö - minä ja muistijälki haalenee. Sukel - luskurssi silloin tällöin on loistava hetki pysähtyä sekä päivittää tietonsa ja taitonsa. Sukeltamista ei opita pel - kästään lukemalla vaan nimenomaan sukeltamalla. Seuran kouluttajatiimi on suun - nitellut seuraavat kurssit tulevalla kaudelle -23. Jos sinulla herää kiin - nostusta johonkin muuhun kurssiin, niin laita s-postia koulutus@urhei - lusukeltajat.fi. Jos saamme riittävän määrän halukkaita uudelle kurssille, niin pyrimme järjestämään sen. Nuorten peruskurssi laitesukellukseen, CMAS Children Diving Gold, talvi 2023 Nuorten peruskurssilla noudatetaan kansainvälisen sukelluskoulutusjär - jestön CMAS koulutusstandardeja ja Sukeltajaliiton hyväksymää koulu - tusohjelmaa. Kurssin teoria käydään läpi lähiopiskeluna teoriatunneilla. Kurssille osallistujan pitää olla täyttä - nyt 12 vuotta ja kyetä uimaan 200 m ilman perusvälineitä tai 300 m perus - välineitä käyttäen. Lisäksi hakijalta vaaditaan lääkärintodistus sukellus - kelpoisuudesta. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskortin ja kelpoisuuden sukeltaa huoltajansa kanssa. Kurssi järjestetään, jos ilmoit - tautuneita on vähintään neljä. Kurssi alkaa 2.2.2023 . Lisätiedot web-sivuil - ta, www.urheilusukeltajat.fi. Laitesukelluksen peruskurssi, CMAS* One Star Diver, kevät 2023 Laitesukelluksen peruskurssilla (P1) noudatetaan kansainvälisen sukellus - koulutusjärjestön CMAS koulutuss - tandardeja ja Sukeltajaliiton hyväksy - mää koulutusohjelmaa. Osa kurssin teoria opiskelusta suoritetaan verk - ko-opintona. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskor - tin. Kurssi alkaa 20.3.2023 . Lisätie - dot web-sivuilta, www.urheilusukel - tajat.fi. Laitesukelluksen jatkokurssi, CMAS** Two Star Diver, kevät 2023 Jatkokurssilla (P2) täydennetään pe - ruskurssilla opittuja taitoja. Siellä opetellaan lisää mm. suunnistusta ja

17. 17 päästää ilmaa harakoille, ennen kuin varsinainen täyttö alkaa. Tämä on tärkeä tieto varsinkin tehtäessä kaasu - ja syvemmille sukelluksille, joissa kaasujen osapaineilla on iso rooli. Kolmantena tutkittiin happitaso (O2), eli mikä on hapen osuus ilmas - sa mittaushetkellä. Neljäs tutkittava asia oli hengitys - ilman kosteus. Liian suuri kosteus on yleisin riesa ja siitä halutaan päästä eroon. Kompressorilla menee muu - tama minuutti ennen kuin kosteus tasoittuu alle suositellun 20 mg/m3 tason. Nyt taso keikkui vähän ylem - pänä, noin tasolla 30 mg/m3. Tähän ei vaikuttanut se, että oliko suodatin hieman ajettu tai uusi. Viimeisenä tarkistettiin kaasussa olevan öljyn määrä, jonka raja-arvo on 0,5 mg/m3. Se oli jo heti käynnis - tyksen jälkeen ihan nollissa kaikissa neljässä Bauer-merkkisessä masiinas - sa. Italian vahvistus Pikku-Nardi kui - tenkin reputti tämän testin. Siinä on aiemminkin ollut koneremonttia pai - neiden puutteen vuoksi ja nyt öljyä oli 2,4 mg/m3 eli aivan liikaa. Hyvä, että kaasut katsottiin. Nar - din kohdalla saattaa olla, että aiempaa koneremonttia ei tehty ihan niin tar - kalla huolellisuudella kuin mitä olisi pitänyt. Nyt Nardi on osaavalla pajal - la, joten annetaan sille vielä mahdol - lisuus. Se kun on kokonsa puolesta aika oiva matkavärkki. Kesäleirillä tarkasteltiin kompres - sorien ilmasuodattimia ihan vaa’an kanssa. Viime jässärissä mainitsin, että vaihtotunnit ovat olleet hieman mutulla ja valmistajan ohjeet vaike - alukuisia. No ei siitä nytkään ihan selkeää tullut, mutta punnitsemisen tulos oli se, että ohjeen mukainen lämpötila ja vaihtotunnit natsaavat aika hyvin. Hellepäivänä suodatin on valmistajan ohjeen mukaan vaihto - kunnossa 4-5 h kohdalla, jolloin se valmistajan ohjeen mukaineen 14 g kosteutta on tullut täyteen. Suodattimissa on hämmästyttävän iso marginaali. Jo noin 7 h käytöllä suodatin oli imenyt kosteutta itseensä noin 23 g ja 10 h käytön jälkeen siinä oli noin 35 g kosteutta. Suodattimen sisältä löytyy huopa - palojen erottamilta osastoilta aktiivi - hiiltä ja silicapalleroita, jotka poista - vat kosteuden. Pallerot ovat alkuun valkoisia, mutta kyllästyttään niiden väri muuttuu vaaleanruskeaksi. Paljonkin ajetun suodattimen si - sällä oli yli puolet silicasta vielä alku - peräisessä värissään. Emme siis voi tietää, onko silican teho jo heiken - tynyt vaikka väri vaikka väri ei ole muuttunut. Syytä kohtuullisen pienelle kos - teuden maksimiohjemäärälle (12-14 g) verrattuna kokonaiskapasiteettiin (35 g) ei oikein löytynyt mistään, eikä sitä valmistaja kertoisikaan. Suodat - timet olivat sisukseltaan kuivia eli se kaikki lisäpaino oli noissa pallerois - sa. Viisi tuntia on kohtuullisen tiheä vaihtoväli, mutta +25 C lämpötiloja ja isoja täyttömääriä ei ole oikeastaan kuin kerran vuoteen kesäleirillä. Suo - dattimia meni nyt kesäleirillä 12 kpl. Yksi suodatin maksaa noin 40€, joten on se rahaa sekin. Pysytellään valmistajan ohjeissa, niin ei tule sanomista. Kiitos. v

28. 28 Syyskokous 2022 Raija Kukkaslahti Kahvia ja pullaa! Yhdistyksen sään - tömääräinen syyskokous järjestettiin pitkästä aikaa perinteisesti Kololla 12.10.2022. Paikalle Puotilan kerho - tilaan saapui 16 henkilöä. Jaokset esittelivät perinteisesti ko - kouksen aluksi vuoden 2023 toimin - tasuunnitelman (materiaali nähtävillä verkkosivuilla dokumenttiarkistos - sa). Taloudenhoitaja puolestaan avasi vuoden 2023 talousarviota. Vuoden 2023 jäsen- ja liittymis - maksuiksi vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti: Varsinainen jäsen: 95 € Perhejäsen: 55 € Nuorisojäsen (7–14 v): 45 € Kuuttijäsen (0–6 v): 25 € Vapaajäsen: 55 € Liittymismaksu: 50 € Jäsenmaksuihin tulee siis ensi vuonna pieni korotus. Myös Sukelta - jaliitto nostaa hieman jäsenmaksu - jaan, mikä sisältyy Urheilusukeltajat ry:n jäsenmaksuihin. Rinnakkais - jäsenyys huomioidaan edelleen jä - senmaksuissa, mikäli asiasta on il - moittanut seuraan liittyessään tai myöhemmin jäsenrekisterin ylläpitä - jälle ja mikäli Sukeltajaliiton osuus on maksettu jonkin toisen seuran kautta. Puheenjohtajaksi valittiin myös ensi vuodeksi Esa Panula-Ontto . Uusina jäseninä johtokuntaan valit - tiin kaudelle 2023–2024 Janne Kan - nisto ja Lauri Lehto . Johtokunnas - sa jatkavat Tommi Sihvonen , Jari Kuisma , Esko Eronen , Petri Enden , Johanna Jauho ja Jaakko Virkkala . Aikaisemmin varajäseninä toimineet Teemu Kerola ja Raija Kukkaslah - ti valittiin jatkamaan johtokunnas - sa uuden sääntöesityksen mukaisesti jatkossa varsinaisina jäseninä. Toi - minnantarkastajina toimivat Hannu Marttila ja Henri Kulmala . Muistutan taas tulevasta kevätko - kouksesta, jonka ajankohta on maa - liskuun loppuun mennessä (tarkem - pi päivämäärä vielä avoin). Sääntöjen mukaan kokouksen asialistalle voi jäsenten toimesta esittää käsiteltä - viä asioita viimeistään pari viikkoa ennen kokousta. Tämä on yksi tapa muiden joukossa vaikuttaa ja tehdä seurastamme jäsentensä näköistä. v Iloisia seuralaisia pitkästä aikaa kokoustamassa Kerhokololla saman pöydän äärellä. Vasemmalta: Vesa Turunen, Esko Eronen, Jaakko ”Jaska” Virkkala, Topi Lehto, Johan - na Jauho, Janne Lohilahti, Esa ”Epo” Panula-Ontto, Petri Enden, Jussi Vuorinen, Lauri Lehto, Teemu Kerola, Antti-Jussi Salmenlinna ja Janne Kannisto. Kuva: Raija Kukkaslahti

14. 14 yösukeltamista. Ennen kurssille osal - listumista sukelluspäiväkirjassa tuli - si olla vähintään 20 sukellusta, jotta kurssin tavoitteet olisivat helpommin saavutettavissa. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskor - tin. Kurssi alkaa 16.4.2023 . Lisätie - dot web-sivuilta, www.urheilusukel - tajat.fi. Nitrox Diver, kevät 2023 Nitrox -kurssin tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot ja käytännön taidot suorittaa suoranousukelluksia run - sashappisella kaasulla (nitrox), joka sisältää enintään 40% happea. Tulet hämmästymään uusista suoranousu - ajoistasi. Pääsyvaatimuksena on P1 tai vastaava sukeltajaluokitus. Kurssi alkaa 15.5.2023 . Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen sukelluskortin. Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilu - sukeltajat.fi. Sukella Suomessa/ Takaisin veteen -perehdytyskurssi, kevät 2023 Oletko sinä tai kaverisi innostunut sukelluksesta etelän vesillä ja haluai - sit nyt jatkaa harrastusta myös täällä kotivesillä? Helppo tapa päästä sisälle Suomessa sukeltamisen tapoihin on osallistua seuran järjestämälle Sukella Suomessa -kurssille. Kurssi sisältää verkko-opintoi - na teoriaosuuden, jossa kerrataan lyhyesti sukeltamisen perusasioita, puhutaan täkäläisistä sukellusolosuh - teista ja sukellusrutiineista. Koulut - taja laittaa ilmoittautuneille ohjeet verkko-opintoihin hyvissä ajoin en - nen allasharjoitusta ja teoriaosuus tu - lee suorittaa ennen allasharjoitusta. Kurssiin sisältyy yksi allasharjoi - tus 17.5.-23 sekä avovesisukellus kou - luttajan kanssa normaalin Räpylä-su - kelluslähdön yhteydessä 30.5.2023. Kurssi alkaa 15.5.2023 . Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat. fi. DAN ensiapukurssit, 2023 DAN:n ensiapukurssit ovat hyödyl - lisiä jokaiselle sukeltajalle. Kursseil - la opetellaan tavanomaisten ensiapu - taitojen lisäksi valmiuksia ensiavun antamiseen sukellusperäisissä louk - kaantumisissa. Kursseilla on paljon käytännön harjoittelua. Kannattaa siis osallistua! Lisätiedot web-sivuilta, www.urheilusukeltajat.fi. DAN BLSD hätäensiapukurssi Kurssi pitää sisällään hätäensiavun, maallikkodefibrilaattorin käyttö - koulutuksen. Kurssit ovat keväällä 29.3.2023 ja syksyllä 14.8.2023. DAN O2 hapenannon peruskurssi Kurssilla opitaan tunnistamaan mah - dollisen sukellusperäisen sellaiset vamman oireet, jotka hyötyisivät en - siapuhapen annosta ennen sairaala - hoitoon toimittamista. Lisäksi opi - taan perusasioita sukeltajataudista ja ilmakuplaemboliasta ja harjoitel - laan hapen turvallista käsittelyä sekä hapenantolaitteen käyttöä. Kurssit ovat keväällä 19.4.2022 ja syksyllä 16.8.2022 .

24. 24 US logotuotteiden verkkokauppa Jukka Manner Urheilusukeltajat ry on vuosikym - menten aikana tuottanut erilaisia lo - golla varustettuja tuotteita, hieman vaihtelevalla tarjonnalla. Näin Inter - netin ja nettikauppojen aikakaudella oli aika ottaa homma haltuun ja saa - da meille laadukkaita ja monipuolisia seuratuotteita. Asiaa voi lähestyä eri suunnista. Voidaan tehdä kyselyitä, kerätä os - tajia ja sitten tilata erilaisia tuotteita, joita sitten jotenkin toimitetaan os - tajille. Tämä vie valtavasti aikaa tie - dottamiseen, tilausten järjestelyyn, laskutukseen ja logistiikkaan, eikä se synny itsestään. Tuotteita voidaan myös hankkia satunnainen määrä varastoon ensin ja katsoa, haluaako niitä joku ostaa. Tämä rumba sitten toistetaan muutaman kerran vuodes - sa. Toisaalta asian voi myös ulkoistaa. Mainostalo dprint Oy Porvoossa on tehnyt eri seuroille logotuotteiden verkkokauppoja jo vuosikausia. Pe - rustaja Dennis Mansner on kirjoit - tajan vanha ystävä, jonka kanssa oli hyvä jutella asiasta, saisiko US:llekin oman kaupan. Hyötyjä verkkokau - passa on lukuisia. Ensinnäkin tuot - teita ei tarvitse tilata seuralle X mää - rää per koko, väri ja malli, vaan ne tilataan ja painetaan on-demand eli tarpeen mukaan. Tuotteita voi myös olla hieman laajempi valikoima, kun etukäteen ei tarvitse kaikkia hankkia ja painattaa. Toiseksi koko logistiik - ka jää kauppiaalle. Hänellä on tuohon osaamista ja prosessi kunnossa. Toi - mituskulut ovat kohtuulliset ja nou - taakin voi Porvoosta, joten mielellään maksaa palvelusta sen muutaman eu - ron. Johtoryhmän kanssa asiaa pohdit - tiin ja verkkokaupan projektia esitel - tiin taannoin kevätkokouksessa. Poh - dittavia asioita olivat mm. tuotteiden hinnat, laatu ja kaupan julkisuus. Pi - täisikö hintoihin lisätä pieni kate seu - ralle? Olisivatko vaatteet edullisempia tai kalliimpia. Voisiko kuka tahansa tilata US:n logolla varustettuja tuot - teita? Lopulta päädyttiin siihen, että seura ei lähde tekemään liiketoimin - taa seuratuotteilla ainakaan tässä vai - heessa, koska siitä voi olla tuntemat - tomia veroseuraamuksia. Vaatteiden ja kankaiden osalta nähtiin, että seu - ran arvojen mukaista ei ole tukea hal - vinta mahdollista tuotantoa, vaan va - litan paidat ja muut vastaavat tuotteet mieluummin laadukkaista ja kestä - vistä lähtökohdista. Meidän verkko - kauppa on nyt julkinen. Tuotevalikoiman kanssa on aina pohdittava, mitkä tuotteet laittaa tar - jolle. Jokaisen tuotteen lisääminen on käsityötä. Jos tilaajia on yksi jäsen vuodessa (vaikka US:n logolla varus - tettu karvalakki), aiheuttaa se kaup - piaalle työtä. Kaupan perustaminen ei maksanut seuralle mitään, joten valikoima pidetään kohtuullisena tässä vaiheessa. Valikoimaa voidaan säätää jatkossa sen mukaan, mitä jä - senistö kaipaa. On myös mahdollista olla Dennikseen yhteydessä ja tilata jonkin yksittäisen tuotteen tai paina -

20. 20 seen edellisen hollantilaisen laivan - rakentajan kuoltua kesken projektin. Telakalle ei saatu tarpeeksi puutava - raa, joten kuninkaan käskystä Mä - larinlaaksosta kaadettiin tuhatkunta tammea. Suurvalta-asemaa Ruotsille tavoi - tellut valloittajakuningas Kustaa II Aadolf tilasi telakalta vuonna 1625 kaksi suurta ja kaksi pientä sota-alus - ta. Suuret sota-alukset saivat nimek - seen Vasa ja Äpplet, joista vain Äpplet lopulta osallistui 30-vuotiseen sotaan Saksaa vastaan. Ruotsi liittyi Saksan katolisten ja protestanttien välisenä sotana al - kaneeseen ja lopulta yleiseuroop - palaiseksi sodaksi eskaloituneisiin taisteluihin vuonna 1630 eli vuosi Äpplet-aluksen valmistumisen jäl - keen. Kustaa II Adolf halusi tukea Pohjois-Saksan luterilaisia, mutta hä - nellä oli myös taloudellisia intressejä eteläisellä Itämerellä. Äpplet purjehti Itämerellä tuhan - nen hengen miehistöllä, joista 900 oli varsinaisia sotilaita. 30-vuotiseen sotaan osallistui runsain määrin soti - laita myös alusmaa Suomesta, mutta heidän osuudestaan Äppletin miehis - tössä ei ole minkäänlaista tietoa. Unohdettu laivasto Äpplet-hylyn etsinnät ovat olleet osa mittavaa, Ruotsin merellistä kulttuu - riperintöä vuosina 1450-1850 kartoit - tavaa vuosien 2021-2026 tutkimusoh - jelmaa Unohdettu laivasto. Kyseessä on tähän mennessä laajin Itämerellä toteutettava meriarkeologinen tutki - mushanke. Hankkeessa ovat mukana Tukhol - man yliopiston Meriopintojen keskus (CEMAS), Ruotsin valtion merimus - eot ja kuljetushistorialliset museot. Myös Suomen museovirasto osallis - tuu tutkimusohjelmaan Minna Koi - vikon Veteen vajonneet -projektilla. Tarkoituksena on selvittää, mitä ta - pahtui 1808 sotasaaliiksi jääneelle sa - dalle saaristolaivaston alukselle Suo - menlinnan ympäristössä, ja selvittää muiden aluevesillämme uponneiden ruotsalaisten sotalaivojen kohtaloita. Kaikki Unohdettu laivasto -hank - keen tutkimukset ja dokumentoinnit on tarkoitus tehdä veden alla eikä mi - tään aineistoa nosteta maan pinnal - le (ajoitusnäytteitä lukuunottamat - ta). Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa, jota muutkin tutkijat voi - vat nyt ja myöhemmin hyödyntää. “Tämä osoittaa, kuinka eri taval - la tarkastelemme nykyään merellistä kulttuuriperintöä verrattuna Vasa-lai - van nostamiseen. Nyt hylyt saavat jäädä merenpohjaan, ja on olemassa uusi museo, joka ei rakennu esinei - den varaan”, sanoo tutkimusjohtaja Leos Müller Tukholman yliopistol - ta. Näin myös Vasa-laivan sisaralus Äpplet saa siis jäädä meren pohjaan. Vrak-museossa on vain digitaa - lista näyttelymateriaalia. Siellä on järjestetty syksyn kuluessa parikin loppuunmyytyä luentoa Äpplet-hy - lyn löytämisestä ja esityksiä on ol - lut mahdollista seurata striimattuina Suomestakin käsin. v Lähteet: www.vrak.se www.forskning.se www.museovirasto.fi

Näkymät

 • 256 Total Views
 • 162 Website Views
 • 94 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+