Tiedote 2022/1

(c) Urheilusukeltajat ry

Jäsentiedotteet / 2022

307 views
0 Likes
0 0
Julkaisija: Teemu Kerola

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 Jäsentiedote 1 / 2022 toukokuu

13. 13 Kun miehistömme saapui Lo - viisaan, oli jo pimeä. Veneen lippu muistutti kaikkia paikalla olleita siitä, että venesukelluskausi todellakin oli tässä. Se nimittäin oli sentin paksun jään peitossa ja lieneekö sula vielä täl - lä kirjoitushetkelläkään? Kun venees - tä oli nostettu laituriin kaikki veneen tarvikkeet, oli aika pitää hiljainen hetki vanhan ja uskollisen moottorin Kuva: Johanna Jauho ”On aika soittaa sinfonia”

5. 5 liiseja. Koko leirin kaikki teltat tutkittiin. Pirtua eivät virkamiehetkään löytä - neet. Kaikenlaista sitä retkillä voi sattua, vai voiko enää? Ananas v Kuva: Pirkko Saarnio Antti Saarnio Räpylä IV:n kipparina Eckerössä 1973. Räpylä IV rantautuu Eckerön leirin rantaan Ahvenanmaalla palatessaan su - kelluskeikalta 1973. Vuonna 1971 hankittu Räpylä IV oli seuran ensimmäi - nen kunnollinen alus. Sen alkuperäiset laivadieselit myytiin ja tilalle hankit - tiin kaksi 6-sylinteristä 90 hv Ford-moottoria. Veneessä oli myös kaikuluotain. Vene oli kuitenkin oikeastaan loppuunajettu jo ostettaessa ja se myytiin heti Eckerön leirin jälkeen. Kuva: Heikki Särmäntö

2. 2 Puheenjohtajan palsta Esa Panula-Ontto Topi Lehto kohtaa kolmipiikin Kuva: Esa Panula-Ontto Räpylät Räpylään Vihdoinkin! Covid kiusa on nyt takana. Ehkä. Tai ainakin joksikin aikaa... Joka tapauksessa yhdistyksen toiminta ja erityisesti sukellustoiminta on pa - lannut tuttuun järjestykseen. Kevään hallivuoromme olivat jäsenten aktiivises - sa käytössä. 65v-vuosijuhla jouduttiin harmillisesti perumaan viruksen takia, mutta eiköhän se jossain vaiheessa vielä järjestetä. Räpylään on vaihdettu uusi kone ja paljon muutakin tekniikkaa samal - la. Polttoainetalouden kohentuminen osuu hyvään ajankohtaan. Retkimaksuja tälle vuodelle oli silti pakko korottaa tuntuvasti. Polttoaineiden hinnat venea - semilla ovat nousseet rajusti eikä siitä selvitä ilman retkimaksujen nostamista. Edelleen sukeltaminen US:n lähdöillä on kuitenkin varsin kohtuuhintaista. Villinkiä uudistetaan kesäkeittiöllä, jonka rakennusmateriaalit saatiin on - nekkaasti hankittua juuri ennen rajuinta hinnannousua. Kesäleiri 2022 järjestetään Kirkonmaalla. Lisää siitä muualla tässä lehdessä Kevätkokous vahvisti syyskokouksessa esitellyn yhdistyksen sääntöjen muu - toksen. Muutos mahdollistaa vuosikokousten etäosallistumisen. Lisäksi johto - kunnan jäsenmäärää kasvatettiin nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Puhis v

20. 20 Kuva: Hannu Marttila Merkin voi liimauttaa hihaan tai rinnuksiin haluamaansa kohtaan. Hannu Marttila Vihdoinkin saatavilla: US-merkki Loitokarin kuivapukuun Urheilusukeltajat ry:n jäsenillä on nyt uusi, ajattoman tyylikäs mahdolli - suus tunnustaa jos ei väriä niin aina - kin jäsenyyttään. Tämän ja kaikkien tulevienkin sukelluskausien todelliset tyyliniekat erottaa seuran logosta kui - vapuvun hihassa tai rinnassa. Merkin halkaisija on 80 mm ja se on valmistettu kumiin painamalla. Uudessa puvussa merkki sisältyy hin - taan. Pelkkä merkki maksaa 20 euroa sisältäen liimauksen kumipukuun, kangaspukujen kohdalla merkin kiin - nitys jää kotiliimailijoiden tehtäväksi. Ennen merkinhakureissulle sän - täämistä kannattaa olla yhteydessä Hyvinkäälle, varsinkin jos kerralla menee useampi puku merkittäväk - si. v Kuva: Hannu Marttila Loitokarin tekemä US-seuramerkki

22. 22 Kesäleiri 1-10.7.2022 Kirkonmaa (Kotka) Jaakko Virkkala Ajankohta: 1.10.7.2022 Sijainti: Kirkonmaan linnakesaaren pohjoispään venesatama (Savilahti) Leveys N 60 24.276, Pituus E 27 03.327 (WGS 84 deg.min.ddd) Kirkonmaa on Kotkasta hieman ete - lään sijaitseva entinen puolustusvoi - mien linnakesaari, joka on vapautu - nut yleisölle. Kirkonmaata hallinnoi Kotkan Saaret Oy.Itse saari on hie - man alle 5 km pitkä ja noin 3 km le - vyinen leveimmältä kohdalta. Saaren pinta-ala on noin 8 neliökilometria. Saaressa on tiestöä kymmeniä kilo - metrejä ja johtuen saaren sotilasmen - neisyydestä paljon rakennuksia ja ra - kenteita eri puolilla saarta. Sukellus Kirkonmaasta käsin tavoitettavilla etäisyyksillä löytyy runsaasti hylky - jä vaihtelevilla syvyysalueilla.Huonon kelin sattuessa aina löytyy sukelletta - vaa, sillä jotkut hylyt ovat väistämättä suojaisia ja samoin ovat myös siirty - mät niille. Monet matalista kohteis - ta sijaitsevat leiripaikan (ks. Kartta 1) välittömässä läheisyydessä, mikä mahdollistaa kahden sukelluksen te - Kartta 1: Kirkonmaan satamat

14. 14 Uusi moottori paikallaan. muistolle. Tapahtuma olisi todellakin kaivannut taustamusiikiksi Tuoma - ri Nurmiota. Palasimme kotiin Jou - ni Kalliomäen kyydillä, josta hänelle suuri kiitos! Koska maailma oli riutunut pan - demian kourissa jo toista vuotta, oli selvää, että valmistautuminen niinkin isoon operaatioon kuin moottorin vaihtaminen, tulee valmistautua jo hyvissä ajoin. Jussi tilasi Räpylään uu - den koneen jo kesällä 2021 ja kun sa - man vuoden loppu lähestyi, aloimme jo tosissaan odotella sen saapumista. Tuli uusi vuosi, meni tammikuu ja helmikuun alussa moottori vihdoin saapui Suomeen. Kävin Keravalla kat - somassa sen koekäynnistystä. Ajoi - tus koneen saapumiselle oli pienestä viivästyksestä huolimatta juuri oikea, sillä kun itäinen naapurimme päätti paria viikkoa myöhemmin viedä ro - murautansa ukrainalaisten pelloille, tuli maailmanlaajuisesti konetilauk - siin ja osanvalmistukseen lisää ikäviä viivästyksiä. Moottori lähti Keravalta Lovii - saan, jossa Loviisan Veneveistämön työmiehet ottivat sen vaihtamisen ja muut asennustyöt tehtäväkseen. Rä - pylän vanha Iveco myytiin eteenpäin palvelemaan sen seuraavaa käyttäjää. Kuva: Janne Kannisto

17. 17 veloiteta, ellei tarkoitus ole saunoa tai yöpyä saaressa. Villingissä ei järjestetty touko - kuussa edelleenkään perinteisiä kevättalkoita, mutta heinäkuussa ohjelmassa on perusteellinen siivous - talkoopäivä. Tarkoituksena on hank - kiutua eroon vuosien kuluessa nurk - kiin pesiytyneestä turhasta roinasta. (Ja sitähän totisesti riittää.) Siivoustalkoiden tarkka ajankoh - ta ilmoitetaan myöhemmin seuran verkko- ja Facebook-sivuilla. Alusta - vaksi ajankohdaksi on kaavailtu hei - näkuun puoliväliä eli viikonloppua 16–17.7.2022. Kaikki käytöstä pois - tettu ryönä siirretään talkoopäivänä Villingin rantaan, josta kaupungin roska-alus Haavi käy ryönän sovittu - na ajankohtana noukkimassa. v Tommi Sihvonen US Rapujuhlat lauantaina 27.8.2022 klo 16 Ilmoittautumislinkki: https://www.urheilusukeltajat.fi/member_event_registration?id=13 Ilmoittaudu ja maksa viimeistään 22.8.2022, koska sen jälkeen ostetaan ravut ilmoittautuneille. Menu: Ravut, paahtoleivät, valkosipulivoi ja skumppa. Hinta 50€/menu. Omat juomat, salaatit ja pyyhe mukaan. Saunassa voi sulatella rapuja :). Räpylällä kuljetus Puotilasta kello 16:00 ja Villingistä viimeistään klo 24. v

4. 4 Ananas Ajat muuttuvat Hienon harrastuksemme nykyinen aktiivi räpyläkansa on saanut kokea lyhyes - sä ajassa kiusallisia muutoksia suomalaisessa elämänmenossa. Nämä eivät ole voineet olla vaikuttamatta harrastukseemme. Milloin pilaa itseen osunut korona loman tai ainakin aiotun sukellusreissun ja milloin taas muut rajoitukset ovat torpanneet suunnitelmat. En kuitenkaan sano, että ennen oli paremmin. Ei ollut, omat vaikeutensa jo - kaiselle ajanjaksolle on aina siunaantunut. Mutta miksi surra? Aina voi luoda katseensa niihin seikkoihin, tapauksiin tai sattumuksiin, joiden muistelu jäl - keenpäin saattaa jopa naurattaa. Tuoreet hauskat muistelot jokaisella arvoisat lukijani on omasta takaa. Pari iäkkäämpää muisteloa sallittakoon siksi tässä. Uljaat sukeltajamme joskus 60-luvun alkuhämärissä olivat päättäneet viettää iltaansa paikkakunnan ainoassa ravitsemusliikkeessä. Ovelle päästyä oli edessä portsarin kämmen. Siihen aina sanavalmis Rainer lausahti lempeällä 10 boforin äänellään: ”Nä - kyisikö siellä vapaata pöytää meille?” Portsari oli nokkela herra, kääntyi ympäri, pani käden otsalle tähystysasen - toon ja käännyttyään uudestaan ilmoitti, ettei näy. Rainer ei hätkähtänyt, vaan asetti lattialle viiskymppisen ja sanoi: ”Nouses tuohon korokkeelle katsomaan.” Portsari teki niin. Sanoi, että hetkinen, meni ja heitti ulos yhden riittävästi juopuneen seurueen ja niinhän se pöytä järjestyi. Se, joka on kuullut tai muuten vain luulee, että ennen vanhaan vietettiin pe - rin kosteaa elämää, erehtyy. Sukellusretkelle mentiin teltalle jonnekin saareen tai niemeen. Lähimpään ravitsemusliikkeeseen tai Alkoon oli hankala ja mut - kikas matka. Evääthän aina loppuvat kesken, siinä asiassa ei ole tullut muutosta aikojen kuluessakaan. Loviisassa kävi niin, että kuultiin juoru salakuljettajien hukkaamasta pirtu - torpedosta. Siinäpä oli oivallinen etsintäkohde. Etsiminen suoritettiin ajamal - la glaiderilla oletetulla katoamisalueella. Parin päivän ahkera glaiderin vetämi - nen ei tuottanut muuta kuin jänniä VA-kokemuksia joukolle ajajia. Merenpohja alueella näet oli, kuten nykyään sanottaisiin, haastava. Rinteet olivat jyrkkiä ja syvyys vaihteli nopeasti kahden ja kolmenkymmenen metrin välillä. Siinä, kun tunnin roikkui, tiesi ajaneensa. Pirtua ei löydetty, mutta aikaisemmin leirissä oli käynyt paikallislehden re - portteri. Hänen ansiostaan saimme kutsumatta vierailulle joukon tiukkoja po -

26. 26 ”Finnferries Kotka-Pyhtää”. Yhteysalukset poikkeavat Kirkon - maalla vain tilauksesta. Kirkonmaal - le tuleminen ja sieltä poislähteminen varataan soittamalla hyvissä ajoin yh - teysaluksille. Otavan puhelinnumero on 0400-320 098 Autovarauksia otetaan vastaan viikkoa ennen lähtöä ja nopeat syövät hitaat. Varatkaa paikka siis ajoissa. Otava ei siis automaattisesti aja Kir - konmaan kautta, vaan ainoastaa erik - seen pyydettäessä. Otavaan mahtuu max 6-7 henkilöautoa. Otava lähtee Kotkasta Kuusisen saaresta, joka on hieman Sapokan sa - tamasta itään (ks. Kartta 2). Otava voi ajaa Kirkonmaalle tul - lessaan joko saaren länsilaituriin (3,5 km leirialueelta, (Kartan 1 ”Lautta - ranta”) tai pohjoislaituriin eli suoraan meidän kesäleirilaituriin (Kartan 1 ”US leiri”). Jos olette tulossa ilman autoa, niin pyytäkää, että teidät tuo - daan pohjoislaituriin. Näin teidän ei tarvitse junailla noutoa pakettiautolla länsilaiturilta. Meille on luvattu käyt - töön paku, joten noutokin kyllä on - nistuu tarvittaessa . Kuljetukset Räpylällä Yhteysalusten lisäksi viedään ja tuo - daan leiriläisiä ja tavaraa myös Rä - pylällä. Leiriläisten tulee ajoittaa oma liikkumisensa Räpylän normitoimin - taan, esimerkiksi Räpylän Sapokan tankkausten yhteyteen. Mitään tak - Kartta 2: Kotkan satamat

24. 24 Kirkonmaan rivitalot Kuva: Kotkan saaret Oy Punapartojen rahtiparkki (P2-P3) Pituus: n. 40 m Asento: pystyssä, nojaa hieman oikealle kyljelleen Minimisyvyys: 20 m Pohjan syvyys: 30 m Etäisyys Kirkonmaalta: 10.5 nm Osa kolmimastoparkin hylyn kyl - jen laudoituksesta on romahtanut, samoin keskilaivan kansi. Peräpa - kalla on ehjää kantta – samoin kuin keulassa, missä sijaitsee ankkuripe - li. Peräkannella on sekaisin hamppu - köysivyyhtejä. Hylyssä on pyöreitä ikkunoita, joissa on ikkunalasit vielä paikallaan. Lellerien hylky P1+ - P3 Pituus n. 30 m Minimisyvyys 18 m Pohjan syvyys 20 m Etäisyys Kirkonmaalta: 3 nm Varsin ehjä puinen purjealus Lehmäsaaren kaksoishylyt P1-P3 Pohjan syvyys: noin 12m ja noin 6m Etäisyys Kirkonmaalta: 2,5 nm Kaksi Ruotsinsalmen taistelujen ai - kaista venäläistä sotakaleeria. Hylky - jen välillä on yhdistävä laini. Samassa rannassa noin 4m syvyydessä tykki. Loistava kohde sukellettavaksi Norpalla, koska hylyt ovat hiekkaran - tasaaressa. Norpan voi ajaa suoraan rantaan ja sukeltaa rannalta käsin. Matiashylky P1-P3 Pituus: n. 10 m Minimisyvyys: 13 m Pohjan syvyys: 14 m Etäisyys Kirkonmaalta: 3 nm Hajonnut sota-aluksen hylky. Aluk - sen neljä reelinkitykkiä ovat jäljellä ja osia takilasta.

12. 12 Talvi teki jo tuloaan siirtoajon aikana. Janne Kannisto Räpylään uusi kone Joitakin vuosia sitten merillä työsken - nellessäni sain huomata, että jokaisel - la törnillä tapahtui jotain mieleenpai - nuvaa. Jälkeenpäin olen huomannut, että sama koskee myös siviilielämän veneilyreissuja. Hyvä niin, sillä elämä olisi tylsää ilman kaikenlaisia kom - melluksia. Eräänä marraskuisena lauan - taiaamuna valmistauduimme Han - nu Marttilan , Johanna Jauhon ja Jussi Vuorisen kanssa viemään seu - ran veneen, Räpylä VIII:n, Loviisaan telakalle. Siihen asennettaisiin uusi moottori, sekä tultaisiin tekemään muuta teknistä ehostusta. Veneen keula osoitti laiturissa me - relle päin, mutta yllättäen kuin mie - lenosoituksellisesti se päätti, että vesi - pumpun kumisiipiratas tulisi vaihtaa ennen lähtöä. Näin siis tehtiin ja sa - malla kirjattiin muistin sopukoihin tämän telakkareissun ensimmäinen kommellus. Aamun kylmä sää enteili talven pikaista saapumista. Poikkesimme samalla reissulla Chrysantin hylylle sukeltamaan. En - nen kohteelle saapumista sää antoi kommelluksien aikakirjoihin lisää si - sältöä, sillä tietyin välein piti pysähtyä raappaamaan veneen lasit puhtaaksi niihin jäätyneestä vedestä. Hieman se toki lisäsi myös jännitystä, mutta silti kaikki meni hyvin. Sukellus onnistui myös mainiosti, vaikka kohteella oli ajankohtaan nähden yllättävän huono näkyvyys. Mitäpä pienistä. Kuva: Jussi Vuorinen

6. 6 Harry Alopaeuksen tekemä fregatti St. Nikolain pienoismalli. Harry Alopaeuksen muistolle Antti Saarnio Tapasin Harry Alopaeuksen en - simmäisen kerran 1950-luvun loppu - puolella Harrastelijan Aitassa. Harri auttoi siellä isäänsä Gunnar Alo - paeusta myyntipuuhissa. Silloin en häntä tietenkään vielä tuntenut. Myöhemmin aloitettuani sukellus - harrastuksen sama kaveri ilmestyi su - kelluskoulutukseen ja yhdessä opette - limme sukellustaidon alkeita. Kaikki sukeltajatutkinnot ja kou - luttajatutkinnot myöhemmin suo - ritettuaan ja niissä hommissa useita vuosia toimittuaan Harri lopuksi toi - mi Sukeltajaliiton luokkatarkastajana. Se oli tehtävä, jossa oli oikeus ottaa vastaan suorituksia ja kirjoittaa kaik - kia sukeltajan luokkatodistuksia ja kouluttaa kerhokouluttajia. 1960-luvulta alkaen Urheilusu - keltajat ry:llä oli sukeltamisen lisäksi paljon muutakin toimintaa. Kerran kuussa oli kerhoilta ja joulun alla pik - kujoulu. Näissä Harrikin oli ahke - rasti mukana. Harri kirjoitti monena vuonna kyseisen vuoden tapahtu - mista hupaisan historiikin, jonka luki pikkujoulussa. Harri toimitti muutaman nume - ron Urheilusukeltaja-lehteä, joka sii - hen aikaan (60-luvulla) oli liiton jul - kaisu ja sitä jaettiin kerhoihin ympäri Suomea. Kun meriarkeologia otti ensi as - keleitaan Suomessa, Harri oli alusta alkaen mukana. Sukellusleireillä 1961 Kuva: Per-Olov Jansson

23. 23 Leirihinnat ja maksaminen 2022 Sukeltajat (täytöt/sukellukset/asuminen/sauna): Leiri-VID 200 € Leiri-VID, nuoriso yli 12 v 100 € Leiripäivä, sukeltaja 50 € Leiripäivä, nuoriso yli 12 v 25 € Oloneuvokset (asuminen/sauna): Leiri-VID, oloneuvos 75 € Leiri-VID, oloneuvos lapsi alle 12 v 25 € Leiripäivä, oloneuvos 15 € Leiripäivä, oloneuvos lapsi alle 12 v 5 € Leirimaksut on avattu seuran sivuille kohtaan Tapahtumat / Ilmoittautumiset ja maksut. Leirimaksut voi myös hoitaa myös leirillä, mutta NE ON HOIDETTAVA ennen kuin poistuu leiriltä. kemisen yhdellä merelle lähdöllä. Sukelluslähtöjä tehdään päivässä 1-2. Polttoaineen hinta on noussut niin paljon, että saman päivän aika - na ei välttämättä ajeta kahta erillistä pitkälle ulottuvaa reissua. Jos ajetaan kauas, niin siellä sukelletaan kaksi kertaa ja iltapäivän lähtö jää jonnek - kin lähelle. Mutta ei välttämättä. Ti - lanne riippuu väkimäärästä, koska jos on sukeltajia, niin on myös mak - sajia. Syvemmätkin tiedossa olevat kohteet ovat max 30m luokkaa. Puh - taita P3 lähtöjä ei tehdä vaan voidaan ottaa suuremman kirjon sukeltajia samaan reissuun. Etäisyydet koh - teille ovat etäisyysalueella 0-25 nm. Leirin omassa rannassa on 3 hylkyä. Viiden merimailin sisällä leiripaikas - ta on useita kohteita. Sukelluskohteita (mm.) Toras (P2-P3) Pituus: n. 60 m Asento: oikeinpäin Syvyys: komentosillan katto 20-22 m, takakansi 24 m, etukansi 27 m Pohjan syvyys: 31 m Etäisyys Kirkonmaalta: 9 nm Teräsrakenteisessa rahtialuksessa on ollut kaksi eturuumaa ja yksi taka - ruuma, komentosilta keskilaivassa. Hylky on melko ehjä, savupiippu ja mastot ovat kaatuneet. Takakannella paljon rojua. Hylyssä on sisätiloja.

21. 21 Turvallisia Sukelluksia Jari Kuisma Sukellus kausi on jo täällä! Himosu - keltajat tietysti ovat sukeltaneet läpi vuoden, mutta meille normisukelta - jille kevään ensilehdet ja jäiden lähtö on aika, joka tuo poltteen veteen me - nemisestä. Tästä ajatuksesta kuiten - kin vierähtää tovi, kunnes koittaa se hetki, jolloin huomenna pitäisi sitten lähteä sukeltamaan. Ennen sukelluskauden aloittamis - ta, olisi nyt keväällä hyvä hetki tar - kistaa sukellusvarusteet. Puretaan varusteet kassista ja katsotaan missä kunnossa ne on. Laitepaketin kokoa - misharjoitus kotisohvalla ei ole huo - no ajatus. On mukavampaa huoma - ta hapettunut liitin tai puhaltava regu kotisohvalla verrattuna siihen, että on jo roudanut kamat veneeseen ja koh - teen päällä huomaa varusteiden ole - van huollon tarpeessa. Ensimmäinen kauden sukellus kannattaa aloittaa matalasta. Ran - tadyykki Porkkalassa on oivalli - nen päiväreissun kohde viikonlop - puna. Yllättävän moni asia kauden jälkeen ei menekään niin sujuvasti, kuin mitä syksyllä kautta lopetellessa meni rutiinilla. Siis kauden ensim - mäiselle sukellukselle ei kannata sen suurempaa hypetystä asettaa muuta kuin, että lähtee talven jäljiltä testaa - maan kamoja ja palauttamaan asiat mieliin. Jos Covid-19 virus mietityttää sukelluskauden alussa, niin Sukelta - ja-lehdessä 1/2022 hyvä tiivistelmä Koronan sairastaneille. Kannattaa lu - kaista. Tehdään turvallisia sukelluksia koulutustason mukaan. v Kuva: Esa Panula-Ontto Topi Lehto tarkastelee Shillerin laitaa

15. 15 Kerrotaan hieman lisää Räpylään tulevasta uudesta moottorista. Van - han Iveco Aifo SRM 8631 mootto - rin tilalle tulee viimeisintä tekniikkaa edustava Iveco NEF 450. Hevosvoi - mia uudessa moottorissa on yhteen - sä 450, kun vanhassa tehot olivat 320 hevosvoimaa. Asennushetkellä tehot eivät ole säädettynä ihan tappiin asti, mutta mikäli moiselle tulee tarvet - ta, voidaan säädöt tehdä moottoriin ohjelmoimalla. Kierroslukutiedot, moottorin lämpötila, ajotunnit sekä useat muut tiedot ovat tarkasteltavis - sa ohjaamoon asennetusta näytöstä. Loviisan Veneveistämön työlistal - la on moottorin vaihdon lisäksi ollut muun muassa CO² sammutusjärjes - telmän poistaminen kokonaan, kan - nen kunnostustyöt ja maalaus, oh - jauksen uusiminen ja potkuriakselin laakerin vaihto. Tarkemmin Räpylän uusiin omi - naisuuksiin perehdymme syksyn seu - ratiedotteessa. Kuluneen kevään aikana on Lovii - san Veneveistämön väki tehnyt suu - ren työn seuramme veneen eteen ja kohtapuoliin työ alkaa olla valmista. Ilman loviisalaisten apua ja tekemi - sen taitoa olisi tämä urakka jäänyt tekemättä. Ennen venesukelluskau - den alkua tullaan tekemään vielä li - sää pientä ehostusta ja fiksausta, jot - ta vene palvelee seuralaisten tarpeita paremmin. Haluan kiittää tämän jutun lop - puun vielä seuraavia Räpylän parissa aktiivisesti työskennelleitä, eli Hannu Marttilaa, Jussi Vuorista, Esko Eros - ta , Jaakko Virkkalaa sekä muita ve - neen parissa avustaneita. v

11. 11 Nr Kohteet (ei leiri) Lkm 1 Alca 5 2 Coolaroo Kone 4 3 Königin Luise 4 4 Pentarn 4 5 Aleksander II 3 6 Coolaroo Keula 3 7 Gustav Adolf 3 8 Rysäkari 3 9 Tiilihylky 3 10 Chrysant 2 11 Kultakaleeri 2 12 Pihlajasaari 2 13 Volkkarihylky 2 14 Eestinluoto 1 15 Esa I 1 16 Houghton Le Spring 1 17 Inkkariluoto 1 18 Itä-Toukki 1 19 Kuivasaaren tykit 1 20 Käärmeluodon hylky 1 21 Laxö 1 22 Martta 1 23 MFP 1 24 Muu 1 25 Märaskrin 1 26 Raimo Ragnar 1 27 Tiikkihylky 1 28 Torpedoasema 1 Yhteensä 55 Nr Kohteet (kesäleiri) Lkm 1 Ladoga 3 2 Metskär 2 3 Nordstjärnan 2 4 Shiller 2 5 Alfred 1 6 Byön 1 7 Helsingfors 1 8 Inga 1 9 Jukka 1 10 Muu 1 11 Park Victory 1 12 Randön Rinne 1 13 Vostok 1 Yhteensä 18 Top 5 sukellusvanhimmat Lkm Jay Magnusson 15 Erkki Karaharju 12 Janne Kannisto 10 Petri Enden 9 Joni Hakala 5 Top 10 sukeltajat Lkm Hannu Marttila 46 Janne Kannisto 43 Jay Magnusson 31 Johanna Jauho 27 Pasi Pouri 25 Paula Hämäläinen 24 Kim Ekholm 22 Petri Enden 22 Lauri Lehto 22 Vesa Kemi 18 Nr Kipparit Lkm 1 Hannu Marttila 30 2 Pasi Pouri 21 3 Jari Kuisma 3 4 Jussi Vuorinen 3 5 Erkki Karaharju 2 6 Esko Eronen 1 7 Jaakko Virkkala 1 Yhteensä 61

28. 28 Johtokunta 2022 Taloudenhoitaja Vesa Turunen 040 302 3140 talous (at) urheilusukeltajat.fi Tiedottaja Teemu Kerola 050 533 2019 tiedotus (at) urheilusukeltajat.fi Koulutusjaos Jari Kuisma 040 507 3077 koulutus (at) urheilusukeltajat.fi Nuoriso- ja kilpailujaos Tommi Sihvonen 040 588 6812 nuoriso (at) urheilusukeltajat.fi Sukellusmestari Petri Enden 050 596 6095 sukellus (at) urheilusukeltajat.fi Sihteeri Raija Kukkaslahti 050 348 3485 sihteeri (at) urheilusukeltajat.fi Puheenjohtaja Esa Panula-Ontto 050 557 7853 pj (at) urheilusukeltajat.fi Muut yhteystiedot Leirivastaava Jaakko Virkkala 040 849 6662 leirit (at) urheilusukeltajat.fi Venejaos Jussi Vuorinen 040 302 3500 vene (at) urheilusukeltajat.fi Konttivastaava Esko Eronen 050 368 2987 kontti (at) urheilusukeltajat.fi Kuutit (3-6 v): Tuuli Salonen, 040 522 7363, kuutit (at) urheilusukeltajat.fi Pikkunorpat (7-10 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, pikkunorpat (at) urheilusukeltajat.fi Norpat (10-13 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, norpat (at) urheilusukeltajat.fi Hylkeet (13-17 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, hylkeet (at) urheilusukeltajat.fi Koulutuslaitteet: Tommi Sihvonen, 040 588 6812, laitteet (at) urheilusukeltajat.fi Räpylä-vene: Janne Kannisto, 044 203 8880, vene (at) urheilusukeltajat.fi Norppa-vene: Kim Ekholm, 040 705 8383, norppavene (at) urheilusukeltajat.fi Täyttöasema (kontti), ilmatäytöt: Esko Eronen, 050 368 2987, kontti (at) urheilusukeltajat.fi Nitrox- ja helium-täytöt: Jorma Karvonen, 0400 588 002, helium (at) urheilusukeltajat.fi Kolo: Jaakko Virkkala 040 849 6662, Raija Kukkaslahti 050 348 3485, kolo (at) urheilusukeltajat.fi Villinki: Jani Tolvanen 044 971 0398, villinki (at) urheilusukeltajat.fi Jäsenrekisteri: Raija Kukkaslahti, 050 348 3485, jasenrekisteri (at) urheilusukeltajat.fi WWW-sivut: Petri Enden, 050 596 6095, webmaster (at) urheilusukeltajat.fi Verkkosivusto: www.urheilusukeltajat.fi (josta tämäkin tiedote löytyy arkistosta väreissä!) Yleisjaos Johanna Jauho 040 572 4450 yleis (at) urheilusukeltajat.fi

3. 3 Urheilusukeltajat ry Jäsentiedote 1/2022 Toukokuu 2022 Kustantaja: Urheilusukeltajat ry Klaavuntie 1 00910 Helsinki Toimitus: Teemu Kerola Kirjoittajat: Petri Enden Esko Eronen Johanna Jauho Janne Kannisto Teemu Kerola Jari Kuisma Hannu Marttila Esa Panula-Ontto Antti Saarnio Tommi Sihvonen Jaakko Virkkala Kansikuva: Panu Mäntylahti tervehtii vastaantulijoita Rosalan leirillä. Kuva: Esa Panula-Ontto Urheilusukeltajat ry Pankki: Nordea FI75 1014 3000 1524 76 Kotisivu: www.urheilusukeltajat.fi 2 Puhis 4 Ananas 6 Harry Alopaeus 8 Kevätkokous 9 Kunniapalkinnot 2021 10 Sukellustilastot 2021 12 Räpylään uusi kone 16 Yleisjaoksen uutiset 17 Rapujuhlat 18 Kontin kevätkuulumiset 19 Nuorison kuulumisia 20 US-merkki sukelluspukuun 21 Turvallista sukelluksia 22 Kesäleiri 2022 28 Yhteystiedot Sisältö

10. 10 Sukellustilastot 2021 Petri Enden Kauden 2021 Räpylän ensimmäinen lähtö saatiin toteutettua 30.5. ja vii - meinen ajettiin 13.11. Yhteensä läh - töjä tehtiin 61 (2020/67), joista 18 (2020/13) ajettiin kesäleirillä. Vuoden 2021 aikana 59 henkilöä (2020/63) teki Räpylästä ja Norpasta 669 sukel - lusta (2020/776). Tukialuksen kes - kimääräinen täyttö oli 9,1 henkilöä (2020/9,7). Kauden aikana tukialuk - sista käsin sukellettiin normaalien viikkolähtöjen lisäksi kesäleirillä ja syysleirillä. Syysleiri pidettiin Villin - gissä ja pääkaupunkiseudun sukel - lusseurojen yhteisleiri pidettiin tällä kertaa Porkkalassa. Näiden lisäksi vuoden aikana oli louhosleiri Taivas - salon louhoksilla. Leirien ulkopuolisia sukelluk - sia tehtiin 397. Suosituimmat koh - teet olivat Alca (5), Königin Luise (4), Coolaroon kone (4) ja Bän - darn (4). Kesäleiri pidettiin Rosalas - sa 2–11.7.2021. Räpylältä ja Norpal - ta sukelsi tuona aikana 33 henkilöä yhteensä 259 kertaa (2020/239). Rä - pylän täyttöaste leirillä oli 12,3 su - keltajaa (2020/13,6). Leirin suosituin kohde oli Ladoga, jossa sukellettiin kolme kertaa. Nuorisosukeltajia osallistui kau - den aikana Räpylän toimintaan 2 henkilöä (2020/2). Lähtöjä, joissa oli mukana nuorisosukeltajia, tehtiin 11 (2020/9). Juniorsukelluksia kertyi niissä yhteensä 14 (2020/14). Yhteen - sä 7 henkilöä (2020/9) toimi kauden aikana Räpylän kipparina. Sukellus - vanhimpana toimi kauden aikana 20 henkilöä (2020/20). Vuosi oli sukellusten osalta aktii - vista, vaikkakin laskua tapahtui niin sukelluksissa, lähdöissä ja sukeltajien määrässä. Nuorisosukeltajia oli jäl - leen huomattavan vähän. Sukellusmestari v 2021 sukellusten yhteenveto Muu kausi Leirit Yhteensä Kohteita 28 13 41 Reissuja 43 18 61 Sukelluksia 397 272 669 Sukeltajia keskimäärin per lähtö 7,8 12,3 9,1 Junnureissut 5 6 11 Junnusukellukset 5 9 14

25. 25 Majoittuminen (ei rivarit) Teltat /Asuntoautot ja vaunut Leirilaiturin välittömässä läheisyydes - sä on tilaa teltoille ja asuntoautoille. Sähkön saa telttaan/asuntoautoon, jos vaan roikassa riittää pituutta.Myös ri - vitalojen pihaan saa laittaa teltan, jos kyseinen rivari on seuralaisten vuok - raama ja rivarissa asujille se sopii. Leirilaiturin vieressä on parikin peltihallia, joihin voi sijoittaa tavaraa kuivumaan. Esimerkiksi kuivapukua ei tarvitse vesisateella ottaa telttaan, ellei välttämättä halua. Ve n e e t Leirilaiturissa on 4 poijua, joihin voi kiinnittyä 2 venettä /per poiju. Lisäksi laiturissa on kylkikiinnitystilaa.Nok - kimisjärjestys kylkikiinnityksessä on Räpylä ensin, sitten sukellusreissu - ja ajavat kerholaisten veneet ja sitten vain majoituskäytössä olevat veneet. Ankkurin heitto on kielletty, kos - ka pohjassa on liian paljon kaapeleita ym, johon ankkurit jäävät kiinni. Laiturilta saa sähkön veneeseen, mutta vesijohtoa siellä ei ole. Koko leirilaituri on varattu US:lle. Leirilaiturin lisäksi veneen voi lait - taa lähellä (n. 100 m etelään) olevan maksullisen vierasvenesataman lai - turiin. Majoittuminen rivitaloasuntoihin: KOLMIO max 6 henkilöä kerrossängyissä 9 vrk 490 € pe-su 280 € 2 arkivuorokautta 160 € 4 arkivuorokautta 320 € Kolmioita on tätä kirjoitettaessa vuok rattavissa 2. Tilanne voi muuttua leiriin mennessä, sillä asunnot ovat myös myynnissä. KAKSIO max 4 henkilöä kerrossängyissä 9 vrk 390 € viikonloppu pe-su 250 € 2 arkivuorokautta 130 € 4 arkivuorokautta 260 € Kaksioita on tätä kirjoitettaessa vuok - rattavissa 3. Tilanne voi muuttua leiriin mennessä sillä asunnot ovat myös myynnissä. KAIKKI RIVITALOMAJOITUKSET ON VARATTAVA VIIMEISTÄÄN 2 VIIKKOA ENNEN LEIRIN ALKUA. Majoitusten varaaminen ja maksami - nen hoidetaan suoraan Kotkan Saaret Oy:n kanssa (info@kotkansaaret.fi) Yhteysalus Otava Saareen kulkee ilmainen Finnfer - riesin lautta (Kotka-Pyhtää). Reitillä liikennöi M/S Otava (ja M/S Tekla). Aikataulutiedot löytää esimerkik - si laittamalla Googleen hakuehdoksi

18. 18 Esko Eronen Kontin kevätkuulumiset 2022 Konttikausi käynnistyi jälleen 1.4 ja toiminta jatkuu normaaliin tapaan, uusia ja ennen kaikkea innokkaita vid-täyttäjiä liittyi kontin käyttäjä - kuntaan tälle kaudelle useita. Toivot - tavasti se näkyy myös sukellusreissu - jen osallistuja määrissä. Tälle kaudelle tarkastettiin kontin hinnastoa ja korotusta tuli maltilli - sesti kaikkiin paitsi vippikaasuihin ja vuokrakaluston hintoihin. Kontin lukemat viimevuodelta ovat seuraavat. Täyttäjiä (vid avai - men haltijoita) oli 65. Täyttökerto - ja oli 1106 (v. 2020/1185 kpl). Ilmaa tankattiin 536 kertaa (2020/422) ja nitroksia 509 kertaa (2020/548). Sa - tunnaistäyttöjä tehtiin 9 (2020/87). Vippauksia oli 88 (2020/128), joista 21 oli heliumin vippausta. Talven aikana kontilla ei tehty mitään isompia huoltotöitä, mut - ta pientä kaluston kunnostusta aina tarpeen mukaan. Korjauslistalla oli pari hajonnutta täyttöpään käsipyö - rää ja taittuneet vippiletkut. Hapen rotametrin säätöruuvia ei vedetä enää kiinni täytön päätteeksi. Sitä käyte - tään niin paljon, että se ei sitä kestä. Säätöruuvia käytetään siis vain sää - töön. Kaluston käsittelyyn kannat - taa keskittyä, jotta se pysyy ehjänä. Muuten toiminta on ollut asiallisella tasolla. Kun pullot täyttyy, voi odotel - lessa vaikka lakaista lattian – se on vähän sama homma kuin alokastu - vassa. Vaikkei kukaan huoneessa kä - visikään, niin aina tulee kihvelillinen hiekkaa! Kiitos Variksen Juhalle pikkupor - tin oikaisusta. Vinssi voitti roudan ja nyt saa lukonkin paikalleen ilman painimista. Nyt alkukesän aikana reissukom - puroiden huoltojen yhteydessä analy - soidaan kaikista kompuroista ilman - laatu, koska varsinkaan vanhemmasta kalustosta sitä ei ole tarkastettu vä - hään aikaan. Kontin vuokrakalustoa ovat mat - kakompurat, seoskaasuboxit, mat - kahappi ja peräkärry. Niihin löytyy kalenterit seuran sivuilta, josta näkyy onko tuote vapaana. Ilmoitus minul - le ennen vuokrausta, niin katsotaan käytännön asiat läpi. Eipä muuta, ahkeraa sukelluskesää kaikille. v 2018 2019 2020 2021 Täyttäjiä 50 60 48 65 Ilmatäyttöjä 289 281 422 533 Nitroxtäyttöjä 248 265 548 509 Satunnaistäyttöjä 43 13 87 9 Hapen vippauksia - 166 128 67 Helium vippauksia - - - 21 Täyttöjä yhteensä 580 725 1185 1106

27. 27 siveneilyä Räpylällä (tai Norpalla) ei erikseen tehdä. Food for thought Koska Otavan aikataulut ovat harvat ja sen autokapasiteetti on rajallinen, niin ketterää ja joustavaa leirille tuloa ja sieltä poislähtöä haluavan leiriläi - sen kannattaa jättää peltilehmä laitu - melle Kotkaan. Vaikka kotteron sai - si saareen, niin se ei vielä takaa, että aiottuna paluupäivänä olisi autolle tilaa. Ihmiset ja tavarat pääsevät kui - tenkin aina saareen ja sieltä pois. Ruokapuoli Satamassa on kahvila. Viimevuotisen leirin tapaan pyritään sopimaan aina - kin se, että aamiaista olisi saatavilla. Kauppaa ei saaressa ole. Ostokset tehdään Kotkassa, esimerkiksi Rä - pylän tankkausten yhteydessä. Sukelluksen ulkopuoliset aktiviteetit: Sauna on lämpimänä leiriläisille joka ilta. Saunaranta on hiekkaranta eli pienetkin lapset voivat hyvin puli - koida. Leirinuotion pitopaikkana on osittain katettu grillikatos. Vaikka vä - hän välillä ripsaisisi kesken illanviet - toa, niin ei tarvitse sateessa istua. Linnakesaaressa on paljon näh - tävää ja kierrettävää. Paikan päältä löytyy muutama vuokrattava polku - pyörä. Erittäin hyvä idea on tuoda saareen esim. maastopyörä. Täällä on tietä ja polkua, mitä polkea ja ryskätä menemään. Suurimmat linnoitteet ja bunkkerit, joihin pääsee sisään, ovat saaren eteläpäässä. Sinne on leiri - alueelta matkaa noin 3,5 km. Toinen tutustumisen arvoinen paikka on Kirkonmaan länsipuolella sijaitseva Rankin linnakesaari. Ran - kissa on ravintola ja suuri rantasauna, jos vaikka päätetään lähteä illanviet - toon isommalla porukalla. Kotkan saaret järjestää Rankissa opastettuja kierroksia, joissa pääsee mm. katso - maan rannikkokanuunaa sisäpuolel - ta käsin. Kotkan kaupunki on erittäin tu - tustumisen arvoinen paikka. Siellä on mm. akvaariotaivas Maretarium, me - rihistoriasta kiinnostuneille merikes - kus Vellamo ja merimieskulttuurista kiinnostuneille ravintola Kairo. Lu - kuisat muut Kotkan nähtävyydet tar - joavat jokaiselle jotakin. Tiedotus Seuran sivuille keskustelupalstalle kohtaan Leirit avataan säie Kesälei - ri 2022. Mahdolliset muutokset ja viimei - simmät käänteet leiriasioissa päivite - tään sinne, joten ennen lähtöä leirille kannattaa lukea läpi viimeisin päivi - tys. Leirin vastuuhenkilöt Jaska Virkkala (Leirinjohtaja) Hannu Marttila (Sukellustoiminta) Esko Eronen (Kompressorit) Pasi Pouri (Räpylän siirtoajot) v

19. 19 Tommi Sihvonen Nuorison kuulumisia Kevätkauden harjoitukset saimme ve - dettyä lähestulkoon normaalisti läpi vaikean viime vuoden jälkeen. Lai - tamme toiminnassa mukana olleil - le ohjeet ryhmiin ilmoittautumisesta hallivuorojen vahvistuttua, todennä - köisesti kesäkuun aikana. Urheilusukeltajat ry tarjoaa nuo - risotoimintaa yli 100 nuorelle viides - sä eri ryhmässä, Kuutit (3-7v), Pik - kuNorpat (8-10v), Norpat (10-13v), Hylkeet (13-15v) ja Mursut (16- ). 13-17 vuotiaille on tarjolla myös up - popallotreenejä seuran nuorisojouk - kueessa. Kesän aikana on mahdollista käy - dä omatoimisesti harjoittelemassa Kumpulan ja Uimastadionin vuoroil - la. Vuorot löytyvät seuran kalente - rista seuran sivustolla www.urhei - lusukeltajat.fi. Ilmoitamme erikseen mikäli saamme järjestettyä ohjattuja harjoituksia. Kesän aikana pyrimme järjestä - mään muutaman nuorisolle suun - natun snorklausreissun Räpylälle. Tiedotamme näistä seuran sivuilla ja Facebook-ryhmässä. Myös Villinki on seuralaisten käy - tössä kesäkaudella. Tarkemmat tie - dot hinnoista ja käytännöistä löytyvät seuran sivuilta. Laitesukelluskortin suorittaneet nuoret ovat tervetulleita seuran su - kellusreissuille, tiedot reissuista ja ilmoittautumiset keskustelupalstan kautta. Laitesukeltajien kesäleiri pide - tään 1.-10.7.2022 Kirkonmaalla Kot - kassa. Leiri-info löytyy tästä tiedot - teesta omalta paikaltaan. Vesien lämmettyä tarkoituksena on järjestää muutaman kerran avo - vesiuintia joko veneestä tai rannalta lähtien. Mikäli omatoimisesti päätät - te lähteä lajia harjoittelemaan/kokei - lemaan, suosittelen sopivan märkä - puvun sekä kellukkeen hankkimista turvallisuuden takaamiseksi. Ensim - mäiset uinnit kannattaa uida rannan myötäisesti. Kesän päätapahtuma Nuoriso - viikonloppu Villingissä pidetään 3-4.9.2022. Lauantaipäivä on tarkoi - tettu kaikille junnuille ja yöpymään ovat tervetulleita Pikku-Norppa ikäi - set ja vanhemmat. Ohjelmassa su - keltelua, vesileikkejä, letun paistoa ja saunomista. Tarkemmat ohjeet il - moittautumisesta ja hinnoittelusta lä - hetetään kesän aikana. Jos haluat mukaan vauhdikkaa - seen ja vaihtelevaan toimintaan ota rohkeasti yhteyttä. Uusille ohjaajille on jatkuvasti tarvetta!!! Terveisin, Tommi Sihvonen, nuorisovastaava v

16. 16 Johanna Jauho Yleisjaoksen uutiset Yleisjaoksen kesäiset ulkoiluvinkit: Ulkohallivuoroille uimaan ja Villin - kiin kokkailemaan Yleisjaoksen osalta vuosi on lähte - nyt liikkeelle positiivisissa merkeissä. Avustushakemukset ovat tuottaneet tulosta, sillä Helsingin kaupungin toi - minta-avustuksen määrä nousi 633 eurolla viime vuodesta ja on nyt 5792 euroa. Myös Urlus-säätiö myönsi Rä - pylän moottoriremonttiin jo toista - miseen reilun avustuksen. Tällä kertaa Urluksen avustus - summa oli 12 000€. Yhteensä säätiö on siis tukenut Räpylän moottorire - monttia peräti 24 500€. Siitä lämmin kiitos heille. Kaupungin toiminta-avustuksen ensisijainen käyttötarkoitus on seuran omien hallivuorojen vuokran maksa - minen, joten se on junioritoiminnan ja halliharjoittelun mahdollistamisen osalta keskeinen avustusmuoto. Seu - rallahan on ohjatun toiminnan halli - vuoroja talvisin useana iltana viikos - sa Itäkeskuksen, Pirkkolan ja Malmin uimahalleissa. Kesäkaudella käytössämme on kaksi viikoittaista ulkohallivuoroa: Kumpulan maauimalan hyppyaltaas - sa seuralla on oma vuoro maanan - taisin kello 20–21 ja Uimastadionin hyppyaltaassa keskiviikkoisin kello 18–19. Paikalla saattaa olla uppopalloili - joita, mutta altaaseen mahtuu hyvin myös muita uimareita ja sukeltajia. Viikkovuoroilla voi toki uida muual - lakin kuin hyppyaltaassa, kunhan jä - senmaksut on hoidettu ja hallikortti lunastettu jäsensivuston kautta. Hallikortti on voimassa aina koko ka - lenterivuoden ajan, ja se maksaa vai - vaiset 50€. Talvikaudella hallikortilla pääsee uimaan myös Itäkeskuksen ui - mahalliin tiistaisin ja torstaisiin kel - lo 20:00–21.30. Hinta on siis todella edullinen ottaen huomioon, kuinka paljon vastiketta aktiivisella hallikor - tin käyttäjällä on sille koko vuoden aikana mahdollista saada. Ensi syksyn hallivuoroaikoja ei ole ennen seuralehden painoon menoa vielä vahvistettu, joten ne kannattaa tarkistaa seuran verkkosivulta syksyn alussa. Villlinkiin uusi kesäkeittiö ja kiuas Villingin huvilan takapihalle nou - see tänä kesänä uusi uljas keittoka - tos, jossa todellakin kelpaa kokkailla. Puuhamiehinä ovat olleet Villingin talonmies Jani Tolvanen ja veljensä Janne Tolvanen . Myös saunan kiuas on vaihdettu tälle kesäkaudelle niin ikään talonmies Tolvasen toimesta. Lisääntyneiden kulujen takia Vil - lingin hintoihin on tullut pieni ko - rotus tämän kauden osalta. Villin - ki-VIDin hinta on hieman noussut (henkilö-VID 90€, perhe-VID 130€), samoin päiväkohtaiset maksut (ve - nekunta 20€, henkilö 10€), mutta sa - tunnaisista päiväkäynneistä ei enää

8. 8 Kevätkokous 2022 Teemu Kerola Kevätkokous pidettiin nyt kolman - nen kerran etänä, Teams’in kautta. Tähän alkaa jotenkin tottua. Ja on - han se kätevää, kun voi virallisestikin näin osallistua kotoa käsin. Paikalla oli 16 äänioikeutettua henkilöä, mikä on oikeastaan enemmän kuin usein aikaisemmin. Toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin ilman keskustelua. Ti - linpäätöksestä tuli vähän keskustelua kassatilanteen kasvusta, joka aiheutui Räpylän koneen vaihtoon saadusta avustuksesta. Toiminnantarkastajista toinen oli ollut estynyt suorittamaan tehtäväänsä, mutta yksi riittää. Han - nu Marttila puolsi vastuuvapauden myöntämistä ja näin päätettiin. Sukeltajaliiton kokouksiin valittiin edustajaksi seuran puheenjohtaja tai hänen erikseen valtuuttama henkilö. Yhdistyksen sääntömuutosehdo - tus käsiteltiin nyt toisen kerran yh - distyksen kokouksessa ja ehdotus hyväksyttiin. Yhdistyksen sääntö - jen mukaanhan muutokset sääntöi - hin pitää hyväksyttää sekä syys- että kevätkokouksessa. Nyt myös pande - mian jälkeen yhdistyksen kokouk - siin voi niin erikseen päätettäessä osallistua myös postitse tai verkon kautta. Johtokunnan kokoa suuren - nettiin hieman vastaamaan nykyai - kaa. Johtokuntaan voi jatkossa kuulua puheenjohtajan lisäksi 6-10 varsinais - ta jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Lisäksi jaosten määrää kasvatettiin yhdellä ja täyttöpaikan ylläpito tuotiin viralli - sesti näkyville yhdistyksen hallinnos - sa. Uudet säännöt ovat verkossa. Virallisen kokouksen päättymisen jälkeen keskusteltiin vielä kolmes - ta asiasta. Ensin kävimme läpi viime vuoden palkitut, koska mitään vuo - sijuhlaa ei tänäkään vuonna ollut ko - ronan vuoksi. Palkitut on esitelty seu - raavassa artikkelissa. Jukka Manner esitteli seuratuot - teiden uuden toimittajan (Mainosta - lo dprint Oy) ja siellä mahdollisesti myyntiin tulevia seuratuotteita. Seu - ratuotteissa graafisena elementtinä on Topi Lehdon viimeistelemä seu - ran logo. Sovimme yhdessä, että joh - tokunta päättää, mitä kaikkea tuottei - ta tulee aluksi saataville. Kasvatamme sitten valikoimaa pikkuhiljaa kysyn - nän mukaisesti. Myytävistä seura - tuotteista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Hannu Marttila on tehnyt Loito - karin veljesten kanssa yhteistyötä. Nyt sekä vanhoihin että uusiin Loi - tokarin sukelluspukuihin on saatavil - la hieno US:n rinta- tai hihamerkki. Hannu esittelee asian vähän myö - hemmin tässä tiedotteessa. v Seuratuotteiden seuran logo

7. 7 ja 1962 tehtiin fregatti St. Nikolain alustavat tutkimukset. Hylky köysi - ruudutettiin ja kuvattiin valokuvaa - malla ja varsinkin piirtämällä mah - dollisimman tarkkaan. Tuolloin hylky oli vielä varsin hyvässä kunnossa. Esi - merkiksi molemmat laidat olivat pys - tyssä ja kannet paikoillaan, peräosan rakennelmia lukuunottamatta. Myös saksalaisten nostoyritysten särkemä keula oli hieman levällään. Harri ha - lusi tutkia hylkyä mahdollisimman huolellisesti ja kävi siellä useita ker - toja. Itse olin hänen kanssaan siellä eräänä syksynä (ehkä 1963 tai 1964). Tuolloin sukelsimme kolmeen mie - heen, kolmantena oli Antti Santahol - ma . Tutkimme aluksen kannenalaisia varastoja siten, että kannelle oleva su - keltaja työnsi nilkoista kiinni pitäen ainoalla lampulla varustetun tutki - jan pää edellä lastiluukusta ja sovittu - jen potkumerkkien avulla ohjasi tätä. Näin vältettiin pöllyttäminen. Sain itsekin kurkistaa yhteen ruumaan. Sen pohja oli täynnä köysiä. Minusta ei ollut tutkimushyötyä, mutta Harri piirsi joukon tarkkoja kuvia. Myöhemmin Harri siirtyi mu - seoviraston hommiin. Mitä kaikkea hän siellä tekikin, kertokoon joku toinen. Suomessa kuitenkin Harrin uran esteeksi nousi puuttuva mais - terintutkinto. Siksi hän siirtyi alan - sa hommiin Ruotsiin. Ollessani Me - riarkeologisen Seuran kevätpäivillä yleisölle esiteltiin ruotsalainen lai - vaprojekti. Oli tarkoitus rakentaa aito seilaava Hansakoggi. Sen asiantunti - jana oli Harri. Valmistuiko laiva jos - kus, en tiedä. Ainakaan en ole kuullut sellaisen seilailevan Itämerellä. Sen tiedän, että Harri otti mallia koggisuunnitelmiinsa mittailemalla Metskärissä olevaa koggihylkyämme. Sain olla hänen kanssaan tätäkin mit - tausta suorittamassa. Harri oli erittäin monitaitoinen henkilö, hän mm. piti hengissä Har - rastelijan Aitan ikivanhaa Transpor - teria uskomattoman kauan, raken - taen hitsaamalla suuren osan sen pohjaa uudestaan useaan kertaan. ”Kyllä sillä taas vuosi ajetaan”, Har - ri totesi, kun jälleen oli katsastajan leima ilmestynyt rekisteriotteeseen. Kyseinen Volkkari oli iästään huoli - matta kadehdittu aina kylmän vuo - denajan sukellusreissuilla, sillä siinä oli tavaratilassa tehokas bensalämmi - tin. Myös kerhon Räpylä III:n puhki - ruostuneen Wikström-koneen Har - ri korjasi mm. Plastic-Paddingilla ja sai sen toimimaan koko alkukauden 1970. Monia muitakin taitoja hyvämuis - tisella ja suureen tarkkuuteen pysty - vällä miehellä oli. Siihen paljouteen ei perhe olisi mahtunut. Harri eli elä - mänsä poikamiehenä. Ruotsin ajalla olin silloin tällöin Harrin kanssa sähköposti- tai pu - helinyhteydessä. Viimeisen kerran kuulin Harrista, kun hän lähetti kai - kille Sukeltaja-Killan jäsenille joulu - kortin. Korteissa oli joka kerran hä - nen piirtämänsä hylkypiirros ja lyhyt selostus. Pariin viimeiseen vuoteen kortteja ei enää tullut eikä miehen puhelimeen vastattu. Nyt saimme suruviestin. Lepää rauhassa ystävämme. Antti Saarnio v

9. 9 Teemu Kerola Jo kolmannen kerran peräkkäin seu - ran vuosijuhla (tällä kertaa vuosijuh - laristeily Tukholmaan) peruuntui ko - ronan takia. Yleensä kunniapalkinnot jaetaan junnuille joulun alla sopivas - sa tilaisuudessa ja aikuisille vuosi - juhlassa. Seuraavissa oikeissa juhlis - sa pitää juhlia kunnolla ja jakaa myös kaikki kolmelta vuodelta rästiin jää - neet kunnianosoitukset. Vuoden 2021 pikkunorppia ovat Eliel Lehto ja Ella Sihvonen . Vuoden norppa on Daniel Sulin . Vuoden 2021 juniorisukeltaja on eniten Räpylästä sukeltanut alle 18v sukeltaja. Hän on nyt toista vuot - ta peräkkäin Vikko Minkkinen , nyt 10:llä sukelluksella. Viime vuotinen määrä parani yhdellä. Vuoden 2021 nuoriso-ohjaaja on Topi Lehto ja Vuoden 2021 koulut - taja on Erkki Karaharju . Molemmat ovat olleet oivasti aktiivisia omilla tonteillaan. Vuoden 2021 kerholainen on vii - me vuotiseen tapaan Janne Kannisto . Janne on ottanut Räpylän ylläpidon vastuulleen ja vastaa myös Räpylän koneenvaihdon toteutuksesta. Vuoden 2021 sukeltajatar myöskin vuoden 2020 malliin Johanna Jau - ho 27 sukelluksella Räpylästä. Viime vuotinen lukumäärä kasvoi kuudella! Hannu Marttila ehti kipparoin - tinsa ohella myös sukeltaa 46 kertaa Räpylästä kauden aikana, ja hän on siten Vuoden 2021 sukeltaja. Han - nu on samoin vuoden 2021 kippa - ri ennätyksellisellä 30 Räpylän kip - Kunniapalkinnot 2021 parointiretkellä. Hannu sai myös seuran jäynäpalkinnon Räpylä on the Rocks, kun Villingissä kommuni - kointikatkoksen vuoksi Räpylän pot - kuri saatiin solmuun poijukettinkiin. Tekevälle sattuu ja vain Räpylän ak - tiivikipparit voivat tämänkin ”palkin - non” saada. Tänäkään vuonna ei jaettu Prol - len kuva -palkintoa vuoden parhaasta valokuvasta. Onhan ne kuvat hieno - ja Facebook’issakin, mutta siellä jul - kaistuja kuvia ei voi käyttää muualla seuran toiminnassa. Lahjoittakaa siis hyvät kuvat kuva-arkistoon! Hopeisen räpylän saa kun on ol - lut seurassa 15 vuotta aikuisjäsenenä. Hopeisen saivat 2021 Susan Heikki - nen , Paula Hämäläinen , Sami Sah - ramies , Jukka Seppänen ja Janne Tolvanen . Hopeisen räpylän saanei - den jäsenmaksu on vähän pienempi kuin normijäsenen. Aika monessa palkinnossa on déjà vu -tunnelmaa, kun samat aktiivit keräävät potin aina uudelleen. Min - kä siinä voi, kun viime vuosien hyvät ovat hyviä tänäkin vuonna. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus aktivoi - tua aikaisempaa enemmän ja saada nimensä tämän vuoden 2022 kunnia - palkittujen listoille. Nämä ja kaikki aikaisemmat kun - niapalkinnot sekä niiden yhteydessä aikaisemmin käytetyt kiertopalkinnot ovat esillä seuran digiarkistossa koh - dassa Arkisto/Kunnianosoitukset. Onneksi olkoon kaikille palkituil - le! v

Näkymät

 • 307 Total Views
 • 213 Website Views
 • 94 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+