Tiedote 2021/1

(c) Urheilusukeltajat ry

Jäsentiedotteet / 2021

680 views
0 Likes
0 0
Julkaisija: Teemu Kerola

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 1 Jäsentiedote 1 / 2021 toukokuu

4. 4 Ananas Tylsyyttä Melkein kaikki on ollut kauan kiellettyä. Rakkaasta kuntolajistamme, uinnista emme ole voineet pitkään aikaan nautiskella. Vatasen kans - sa olemme sentään välillä harmitelleet tilannetta puistonpenkillä istuen. Pakko kai odottaa, että meri lämpenee. Arvoisa kajakkimme oli muuttunut. Osa hänen pituudestaan oli siirtynyt leveyteen. Uhmakkuutensa vuoksi hankkimistaan sairauksista hän sentään oli enimmältään päässyt eroon jätettyään sikarit ja napanderit pois. Yhteen ääneen totesimme, että tylsää on, saisi jo loppua. Piikin olimme jo saaneet, mutta kun kaikki eivät, niin samat jarrut pitelivät enimmäkseen ar - keamme edelleen. - Nuoret sentään ovat käyneet jään alla ja kaivoksissa. Kateeksi käy, kun ei sellaiset itselle enää sovi, jupisin katkerana, - Hyvät niille, Vatanen mörähti. Kun sukellusrintamalta ei muuta tiedetty, siirryimme keskustelemaan muista - mistamme urheilutapahtumista. - Oletko kuullut, miten Tommi Evilä aikoinaan valitsi lajinsa? hänen kajakillisuutensa töksäytti naama ilkikurisessa virneessä. - Taidat kertoa sen kuitenkin. - Mies oli aikoinaan nuorena poikana yritellyt yhtä tyttölasta, joka ei kui - tenkaan ollut yhtään kiinnostunut. Tommin aikansa vongattua, likka oli hermostunut ja mennessään huuta - nut, että ”hyppää pituutta”, Vatanen mörähti naama peruslukemilla, kuin olisi suurenkin valtiosalaisuuden paljastanut. Pakko pistää takaisin jotain nasevampaa. - Mika Myllylän seuralainen kai sitten käski juosta suolle... Siinä istuimme käkättämässä kuin kaksi muppetukkoa aikoinaan, aitio vain puuttui. Väheneehän se tylsyys jostain syystä jopa keksimällä tylsiä vitsejä. Pientä viihtyä sentään on saanut, kun on katsellut naamakirjasta talven tuoretta sukel - lusvideosatoa. Varsinkin ihastutti uusi pituussukellusennätys jään ali toiseen avantoon. - Osaa ne naisetkin nykyään, myönteli Vatanen. - Koitin tuota kerran minäkin nuorena rämäpäänä, röyhistelin - No löysitkö sen toisen avannon? Vatanen möläytti yrittäen pitää uurtei - sen naamansa peruslukemilla pitkästä mulkaisustani huolimatta.

7. 7 ki ja majoituspaikkana oli ikkunaton yhteishytti noin kymmenen miehen ja yhden naisen kanssa. Äiti-poika-laatuaikaakaan ei jär - jestynyt, sillä kyseinen reissu ei jär - jestävän tahon mukaan soveltunut alaikäisille. (Eikä se totta puhuen so - pinutkaan, mutta ei siitä sen enem - pää.) Ensimmäiseen sukellusvuoteen mahtui runsaasti muitakin odotta - mattomia juonen käänteitä. Lupaa - vasti alkaneen P1-kurssin nimittäin keskeytti heti kättelyssä – ennen lä - hellekään avoveteen pääsyä – kutsu - maton vieras nimeltä Covid-19. Halliharjoittelua jouduttiin jatka - maan kahden ja puolen kuukauden totaalitauon jälkeen vielä kesäkuun puolella. Ensimmäinen avovesisukel - lus järjestyi vasta juhannuksen jälkei - sellä viikolla täpötäydellä Räpylällä, jossa pintapelastajat pääsivät heti töi - hin ja lisähappeakin jouduttiin anta - maan. Hieman heikkohermoisemmalle kurssitoverilleni kokemus oli kaiketi liikaa, koska häntä en ole sen koom - min sukelluksen merkeissä tavannut. Sitkeänä sissinä päätin kuitenkin itse uskaltautua Urheilusukeltajien kesä - leirille Pellinkiin suorittamaan kurs - sin loput avovesisukellukset. Jotta tämäkään reissu ei menisi liian helppoksi ja mukavaksi oleiluk - si, muuttui telttailusää helteisen alun jälkeen hyvin haastavaksi – etenkin kun mukana oli kaksi koiraa ja sukel - lusten lomassa lähinnä kännykän kui - vana ja ladattuna pitämiseen keskitty - nyt teini-ikäinen. Oman leiriaikamme viimeisel - lä sukelluksella Kalskärin Fortunalla äiti-poika-pari uskallettiin päästää jo kaksistaan veteen. Itse olin tyytyväinen, että onnis - tuin kovassa aallokossa uimaan lai - napainovyöllä (oma oli jäänyt lai - na-auton takakonttiin) poijulle asti sukellusliivi rehvakkaasti auki, sulke - maan liivin ja käymään jopa pohjassa asti. Täpärästi väistin myös merisai - raiden lapsimatkustajien oksentelua Räpylän laidan yli. Yllättäen teini kuitenkin ilmoit - ti sukelluksen jälkeen, ettei aio enää koskaan sukeltaa äitinsä kanssa. Tilanne eskaloituu Kesäleirin jälkeen tarkoituksena oli osallistua muutamalle koeluonteisel - le Räpylän viikkolähdölle enkä siksi viitsinyt sijoittaa vähiä rahojani Rä - pylä-VIDiin. Pian huomasin kuiten - kin osallistuvani suunnilleen jokaisel - le P1-tason lähdölle. Tästä eteenpäin tilanne eskaloitui nopeasti niin pa - haksi, että jopa vanha äitini alkoi ih - metellä pakkomiellettä lähenevää su - kellusmaniaa. Osaamistaso oli edelleen tasoa pariköyden päässä tempoileva ajo - puukappale ja varustetasokin erit - täin puutteellinen. Kiitollisena otin silti vastaan kaiken palautteen muun muassa heikosta kommunikaatiosta, turhasta kiirehtimisestä, pohjan pöl - lyttämisestä ja kaasutason liian alhai - seksi päästämisestä. Puutteelliset varusteet selittyivät tietämättömyyden lisäksi sillä, että kesän alussa yritin vielä pitää kuk - karon nyörejä tiukalla. Investoin siis pelkkään märkäpukuun, muovirä - pylöihin, halvimpaan mahdolliseen sukellustietokoneeseen ja omasta

16. 16 Kuva: Janne Kannisto rua syvemmälle ja paikalliset kertoi - vat vettä löytyvän enimmillään jopa 40 metriä. Itse seurailimme melko loivasti syvenevää, kumpuilevaa poh - jaa 30 metriin saakka. Hylyn ohella sukelluksella havaittiin myös rapuja ja mateita. Näkyvyys on Päijänteelle tyypilliseen tapaan hyvä, mutta koska kaikki luonnonvalo loppuu jo alle 10 metrissä, tehokas valaisin on välttä - mätön. Kohteella on useita opasnaruja. Pohjassa on runsaasti uppotukkeja.

6. 6 Tyyntä syysmyrskyn edellä. Kirjurina toimiva Johanna Jauho tähyilee P3-sukeltajien pintautumista Isosaaren leirialuksella m/s Orbiitilla syyskuussa 2020. Erään pakkomielteen kehityskaari poikkeusolojen vallitessa Johanna Jauho Tie helvettiin on todellakin pääl - lystetty hyvillä aikomuksilla, sillä keskeinen tavoite ilmoittautuessani P1-kurssille vuoden 2020 alussa oli päästä viettämään leppoisaa äiti-poi - ka-laatuaikaa sukelluksen merkeissä viikon tai parin verran vuodessa. Sukelluksesta nelisen vuotta sit - ten kiinnostunut teini oli jo edellise - nä kesänä suorittanut SSI open water diver –kurssin Kroatiassa, jossa mi - näkin olin tehnyt ensimmäisen laite - sukelluskokeilun kirkkaassa Adrian - meressä. Mielikuvissani näin meidät sukel - telemassa seuraavaksi vaikkapa Pu - naisellamerellä värikkäiden koralli - riuttojen, merivuokkojen, rauskujen ja mureenojen keskellä pahimpia vir - tauksia ja syvimpiä hautavajoamia sulavasti väistellen. Illalla nauttisin lasin tai pari kyl - mää roséviiniä katsellen auringon laskua jonnekin Kuninkaiden laakson tuolle puolen ja kömpisin mukavaan hyttiini vatsa täynnä liveaboardin notkuvien noutopöytien eksoottisia egyptiläisiä herkkuja. Puolen vuoden kuluttua löysin it - seni kuitenkin myrskyiseltä Suomen - lahdelta kapuamassa m/s Orbiitiin ensimmäisten dramaattisten kuivapu - kusukellusten jälkeen. Keittössä hää - räsi supisuomalainen amatöörikok - Kuva: Jay Magnusson

25. 25 Leirialueen lähellä oleva leirilai - turi on varattu Räpylälle, Norpalle ja päivittäiseen sukellustoimintaan osal - listuville omille veneille. Kompressorit pystytetään leirilai - turin viereen kompressoreista vastaa - van Esko Erosen hyväksi katsomalla tavalla. Leirille otetaan mukaan hap - pea ja nitroksia tehdään niin kauan kuin happea riittää. Sukelluslähtöjä pyritään tekemään vähintään kaksi päivässä. Ensimmäi - nen lähtö on klo 9-10 ja toinen riip - puen siitä milloin täytöt on tehty ilta - päivällä. Ilta/yölähtöjä voidaan tehdä, jos on riittävästi lähtijöitä ja kippari. Jos ja toivottavasti kun Norppa saa - daan leirille, voidaan silläkin ajaa läh - töjä. Niin tai näin, jokaiselle halukkaal - le pyritään tarjoamaan kaksi sukel - lusta/päivä. Kohdevalikoima on perinteinen. Pääkohde on P3-tasoinen miinalaiva Ladoga ja P1-tasoinen pääkohde on kuunarilaiva Schiller. Näiden lisäk - si alueella on runsas valikoima muita kohteita, joihin voi tutustua esim. hy - lyt.net-palvelussa. Todella pahan kelin sattuessa P3-tason sukeltajat (joilla oltava su - kellusrutiini kunnossa) voivat harkita autosukellusta mantereen puolella Il - logruvanin kaivoksessa. Iltaohjelma koostuu perinteiseen tapaan leirinuotiosta ja saunavuoros - ta.

5. 5 Edelleen siis odotamme innolla aikaa, jolloin saa taas vapaasti käydä uimassa, tavata dyykkarituttuja ja peräti pistäytyä ravitsemusliikkeessä. Mielessämme toivomme aktiiville nuorillemme otollisia hetkiä rakkaan har - rastuksemme parissa esteistä huolimatta. Ananas v Kuva: Per-Olov Jansson 1966 Kuka mahtoi tarvita ankkuria?

17. 17 Kuva: Jay Magnusson Kotimatkalla voi pysähtyä ihmettelemään Vesivehmaan Cadillac Ranchia Route 24 -kuppilan (hyvät burgerit) pihassa. Pulkkilanharjulla sukelletaan hy - lyn lisäksi ainakin Karisalmen sillalla ja Venevajan mukaan nimetyllä pai - kalla. Oma arvioni on, että hylky on näistä paras sukelluskohde. Parhaim - millaan kohde lienee myöhäisen syk - syn rospuuttoaikaan, kun sukellus - mahdollisuudet ovat vähissä. Matkaa Helsingistä on melko maltilliset 150 km eli onnistuu hyvin päiväretken puitteissa vaikka kävisi jossain toises - sakin alueen kohteista. v

19. 19 Tommi Sihvonen Nuoriso- ja kilpailujaoksen kuulumisia Talvikauden harjoitukset ovat olleet pääsääntöisesti keskeytettynä Ko - ronan takia. Toivottavasti pääsem - me aloittamaan toiminnan syyskuun alussa. Laitamme toiminnassa muka - na olleille ohjeet ryhmiin ilmoittau - tumisesta hallivuorojen vahvistuttua. Urheilusukeltajat ry tarjoaa nuo - risotoimintaa yli 100 nuorelle viides - sä eri ryhmässä, Kuutit(3-7v), Pik - kuNorpat(8-10v), Norpat(10-13v), Hylkeet(13-15v) ja Mursut(16- ). 13-17-vuotiaille on tarjolla myös up - popallo treenejä seuran nuorisojouk - kueessa. Kesän aikana on mahdollista käy - dä omatoimisesti harjoittelemassa Kumpulan ja Uimastadionin vuoroil - la, vuorot löytyvät seuran kalenterista www.urheilusukeltajat.fi. Ilmoitam - me erikseen mikäli saamme järjes - tettyä ohjattuja harjoituksia. Kesän aikana pyrimme järjestämään muuta - man nuorisolle suunnatun Snorklaus reissun Räpylälle, tiedotamme näistä seuran sivuilla ja Facebook-ryhmäs - sä. Villinki on myös seuralaisten käy - tössä kesäkaudella, tarkemmat tiedot hinnoista ja käytännöistä löytyvät seuran sivuilta. Nuoret jotka ovat suorittaneet lai - tesukelluskortin ovat tervetulleita seuran sukellusreissuille, tiedot reis - suista ja ilmoittautumiset keskustelu - palstan kautta. Laitesukeltajien kesä - leiri pidetään 2.-11.7.2021 Rosalassa tästä tiedotteesta löydät lisäinfoa. Kun vedet lämpenevät on tarkoi - tuksena järjestää myös muutaman kerran avovesiuintia joko veneestä tai rannalta lähtien. Mikäli omatoimises - ti päätätte lähteä lajia harjoittelemaan / kokeilemaan suosittelen sopivan märkäpuvun sekä kellukkeen hank - kimista turvallisuuden takaamiseksi. Ensimmäiset uinnit kannattaa uida rannan myötäisesti. Kesän päätapahtuma Nuorisovii - konloppu Villingissä pidetään 21- 22.8.2021. Lauantai päivä on tarkoi - tettu kaikille junnuille ja yöpymään ovat tervetulleita Norppa ikäiset. Ohjelmassa sukeltelua, vesileikke - jä, letun paistoa ja saunomista. Tar - kemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja hinnoittelusta lähetetään kesän aika - na. Jos haluat mukaan vauhdikkaa - seen ja vaihtelevaan toimintaan ota rohkeasti yhteyttä, uusille ohjaajille on jatkuvasti tarvetta!!! Pysykää turvassa, tiedotamme toi - minnan jatkumisesta heti kun se on mahdollista Terveisin, Tommi Sihvonen, nuorisovastaava v

28. 28 Sukellusturvallisuus Jari Kuisma Toinen koronakevät on menossa ja kotimaassa suoritettava matkailu on herännyt. Sukelluksia tehtiin vii - me vuonna enemmän kuin edellis - vuonna. Koulutusrintamalla odotel - laan uima-altaiden avautumista, jotta kursseja voidaan jatkaa. Uuden oppi - minen ja sukellustaitojen harjoittelu on mukavaa, ja haastaa kehittymään sukeltajana. Sukeltajille tapahtuu kuitenkin vuosittain paljon onnettomuuksia ja läheltä piti -vaaratilanteita. Opittujen taitojen ylläpito ja varusteiden huolto pitäisi olla jokaisen sukeltajan keväi - sellä tarkistuslistalla. Yleisimpiä onnettomuuteen johta - neita syitä on edelleen ilman loppu - minen ja tasapainoituksen menettä - minen sekä varusteisiin tulleet viat. Ennenkuin lähdet reissuun niin tarkasta sukellusvarusteesi. Tarvit - taessa huolla tai huollata ne asiantun - tijalla. Regusta on ensimmäiseksi hyvä kurkata alentajaan. Jos filtteri on si - ninen tai vihreä, on korkea aika pes - tä ja vaihtaa varaosat reguun. Anna työ asiantuntijan tehtäväksi. Tarkista samalla myös letkujen kunto. Jos let - kuissa on pullistumia tai halkeamia niin vaihda letkut. Kuivapuvusta ja nostoliivistä täyt - tö- ja tyhjennyspäiden tarkastaminen on hyvä tehdä joka kevät. Talven ai - kana hapettumat kovettavat ja jumit - tavat täyttöpäiden painonapit niin, että ne voivat jäädä pohjaan ja aiheut - taa tahattoman nousemisen. Samoin merivesi haperruttaa tyhjennysvent - tiilin kalvoa. Jos kalvo ei pidä, niin riittävää nostetta ei saada aikaisek - si. Yleisesti kannattaa samalla katsoa kuivapuvun mansettien ja vetoketjun sekä liivin kunto. Rikkoutuneet osat kannattaa vaihtaa uuteen. Jeesusteip - pi viritykset eivät pidemmän päälle kestä eivätkä ole turvallisia. Sukelluspulloista kannattaa tarkis - taa venttiilin ja pullon kunto. Venttii - linuppia pitäisi pystyä pyörittämään kevyesti. Jos nuppin kääntämiseen tarvitaan voimaa, niin on aika huol - taa venttiili ja vaihtaa varaosat. Su - kelluspullon sisälle kannattaa myös kurkistaa. Jos pullossa on valumajäl - kiä, vettä pohjalla tai ilma haisee, on pullon pesu ajankohtainen. Jos olet ostanut uusia varusteita, harjoittele niiden käyttö ja tarkista ta - sapainotuksesi aina ensin matalassa vedessä. Jokainen uusi varuste muut - taa hiemat tasapainotusta. Nyrkki - sääntönä voisi yksinkertaistaa, että kun pulloissa on 50 baria, tulisi sukel - tajan pysyä turvapysähdyksessä ilman suurempia temppuja. Jos korona-aikana on etätyö tul - lut tutuksi ja kotisohvassa on hyvä painaumat, on hyvä laittaa lenkkitos - sut jalkaan ja lähteä ulos kävelemään. Hyvä peruskunto on hyvän sukelluk - sen avain. Samoin riittävä lepo ja ra - vinto sekä nesteytys ovat avaintekijoi - ta. Sukeltajan lihaskunnon tulisi olla sellainen, että hän pystyy rannalla ja veneen kannella käyttämiensä sukel - lusvarusteiden kanssa toimimaan. Hyvä peruskunto pienentää onnet - tomuusriskiä. Samoin kauden en -

10. 10 Sukellustilastot 2020 Petri Enden Kauden 2020 Räpylän ensimmäinen lähtö saatiin toteutettua 31.5. ja vii - meinen ajettiin 11.10. Kautta jatket - tiin vielä Norpan voimin 1.11. asti. Yhteensä lähtöjä tehtiin 73 (vrt 56 v. 2019), joista 12 (17/2019) ajettiin kesäleirillä. Vuoden 2020 aikana 63 henkilöä (70/2019) teki Räpylästä ja Norpasta 776 sukellusta (565/2019). Tukialuksen keskimääräinen täyttö oli 9,7 henkilöä (8,9/2019). Kauden aikana tukialuksista käsin sukellet - tiin normaalien viikkolähtöjen lisäk - si kesäleirillä ja syysleirillä. Urheilu - sukeltajien jäsenistöä osallistui myös aktiivisesti Isosaaren sukellusviikon - loppuun, mutta Räpylä jätettiin koti - laituriin tällä kertaa. Leirien ulkopuolisia sukelluksia tehtiin 417. Suosituimmat kohteet olivat Alca (6) ja Königin Luise (5). Kesäleiri pidettiin Pellingissä 27.6. – 5.7.2020. Räpylältä sukelsi tuona aikana 40 henkilöä yhteensä 239 ker - taa (2019 / 202). Räpylän täyttöas - te leirillä oli 13,6 sukeltajaa (2019 / 11,9). Leirin suosituin kohde oli Rai - mo Ragnar, jossa sukellettiin kolme kertaa. Nuorisosukeltajia osallistui kau - den aikana Räpylän toimintaan 2 henkilöä (9/2019). Lähtöjä, joissa oli mukana nuorisosukeltajia, tehtiin 11 (14/2019). Juniorsukelluksia kertyi niissä yhteensä 12 (46/2019). Yhteen - sä 8 henkilöä (10/2019) toimi kauden aikana Räpylän kipparina. Sukellus - vanhimpana toimi kauden aikana 20 henkilöä (17/2019). Vuosi oli sukellusten osalta erit - täin aktiivista. Sukellusporukka tii - vistyi entisestään, koska sukeltajia oli hiukan vähemmän, mutta sukelluksia ja lähtöjä tehtiin sitäkin enemmän. Nuorisosukeltajia oli huomattavan vähän, mutta naispuolisten sukelta - jien aktiivisuus kasvoi. Sukellusmestari 2020 sukellusten yhteenveto Muu kausi Leirit Yhteensä Kohteita 21 19 40 Reissuja 49 24 73 Sukelluksia 417 359 776 Sukeltajia keskimäärin per lähtö 8,7 11,4 9,7 Junnureissut 4 7 11 Junnusukellukset 5 7 12

8. 8 mielestäni kalliiseen 70 euron sukel - lusvaloon, joka herätti Räpylällä lä - hinnä hilpeyttä eikä kuulemma kel - paisi edes varavaloksi. Se kaikkein tärkein sukellusvarus - te eli auto kuitenkin puuttui, joten sukellusreissujeni varsinainen urhei - luosuus koostui aina puolen tunnin yhdistetystä voima- ja pyöräilyhar - joittelusta noin kilometrin mittaisella ylämäkiosuudella höystettynä. Varustelutaso koheni loppukesästä toveri Virkkalan aitoon sosialistiseen henkeen jakamalla Helkama Kont - ti -peräkärryllä, jonka onnistuin niin ikään aitoon sosialistiseen henkeen tuhoamaan lähes täydellisesti ennen ensilumia. Myöskään vanha polku - pyörä ei kestänyt kovaa sukellusrääk - kiä. Syyskuun ensimmäisenä päivänä sukelluspäiväkirjaan tuli jo kahdes - kymmenes sukellus kohteessa Coo - laroo ja homma alkoi luistaa ilman suurempia varusteiden unohduk - sia ja vedenalaisia kömmähdyksiä. Ikea-kassit ja erilaiset vaatenyssäkät vaihtuivat Ortliebin valtavaan “ruu - missäkkiin”, jonka ansiosta varuste - pakka alkoi pysyä osapuilleen kasas - sa. Takaisin lähtöruutuun Niinpä olikin aika hankkia käytetty kuivapuku ja palata takaisin lähtö - ruutuun. Sukellusaddiktio oli tässä kohtaa jo sillä tasolla, että en kerto - nut edes omalle äidilleni kuivapuvun hankkimisesta. Hän oli edelleen siinä uskossa, että pian saapuva syksy pa - nisi vihdoin pisteen tälle hullutuk - selle. Ja jottei sukeltaminen vahingos - sakaan olisi mennyt liian helpok - si, vaihdoin vielä muutamaa viikkoa myöhemmin seuran sinkkupullon ja liivin omiin, niin ikään käytettyinä ostettuihin tuplaseiskoihin, Dive Rite -wingiin ja Poseidon Jetstream -regu - laattoreihin. Siinä olikin mukavasti haastetta loppusyksyksi. Seurasi sitkeää har - joittelua erilaisilla sukellusparikom - binaatioilla ja liki katastrofitilanteilla muun muassa Kaivokselan muta - montulla, Iso-Melkuttimen labora - torio-olosuhteissa ja Sipoon edustan Torrvedsholmenin kirkkaassa hiek - kapoukamassa. Lopulta uskaltauduin Räpylän vii - meisille syyssukelluksille. Jopa tei - ni suostui kesäisistä uhkauksistaan huolimatta taas sukellusparikseni. Oxelhuvudet ja Diana päättivät Rä - pylä-kauden, jonka jälkeen veneilin vielä pari kertaa kiikkerällä ja vedestä nousujen osalta haastavalla Norpalla Alexander II:lle ja Rysäkarille. Ensimmäisen sukellusvuoden päätti marraskuinen Taivassalon lou - hosviikonloppu, joka osoitti omalla kirpeällä tavallaan P2-kurssin ehdot - toman välttämättömyyden. Maalis - kuussa aloitimme sitten korona-ajan toisen sukelluskurssin yhdessä junio - rin kanssa. Perheessä on nyt kaksi kuivapuku - sukeltajaa ja varustemäärä sellainen, että säilytystilaa on ollut etsittävä vaa - tehuoneen lisäksi parvekkeelta ja sau - nasta. Jännityksellä odotan, millaisiin seikkailuihin joudumme tänä vuonna ja ennen kaikkea miten saamme kul - jetettua kaiken tämän varustemäärän Puotilan venesatamaan. Upouusi polkupyörä ja peräkärry

9. 9 Kuva: Jay Magnusson Johanna Jauho (oikealla) on jo onnistunut saamaan omatoimisesti yhden räpylän jalasta Taivassalon Uhlussa marraskuussa 2020, mutta toinen räpylä odottaa vielä auttajaansa. Sukellusparina Leena Jaskanen. on joka tapauksessa jo hankittu ja toi - nenkin peräkärry tilauksessa. Nähtä - väksi jää, selviävätkö nekään raskaas - sa kuljetuskäytössä sukelluskauden loppuun asti. v

14. 14 Kuva: Hannu Marttila Autot pysäköidään pyörätien laitaan, itse kohde on valtatien toisella puolella. Val - mistautumassa Jay Magnusson ja Janne Kannisto, edempänä turvallisen etäisyyden päässä paikallisten sukeltajien kulkuneuvo. Hannu Marttila Pulkkilansalmen hylky Vääksyn Pulkkilanharjulla on hylyt.netinkin noteeraama, autosu - keltajan saavutettavissa olevien hyl - kykohteiden harvalukuiseen jouk - koon kuuluva Pulkkilansalmen hylky. Sukelluspaikka sijaitsee lähellä Pulkkilanharjun eteläpäätä paikassa, jossa pengertie päättyy Vähäsaareen. Mikäli etelästä saapuessa ohittaa ke - säravintola Reimarin, on jo huraut - tanut liian pitkälle. Auton saa hyvin parkkiin pyörätien laitaan. Tapaa - miemme paikallisten sukeltajien mu - kaan pysäköinnille on hyväksyntä, kunhan kevyen liikenteen väylää ei tukita. Veteenmenopaikka on maantien toisella puolella Vähäsaaren eteläkär - jessä loivalta kivikkorannalta. Käy - tännössä varusteet on helpointa pu - kea autolle ja siirtyä sitten rantaan, reippaina käymättä rekkain alle. Tär - keä maamerkki on Räpyläkiven ni - mellä tunnettu rantavedessä seisova murikka. Sen editse kulkee parin-kol - men metrin syvyydessä ohjausnaru, joka johtaa hylylle. Ohjausnarua lähdetään seuraa - maan etelän suuntaan. Melko pian siitä erkanee toinen naru vasemmal - le, jonne ei kuitenkaan poiketa vaan jatketaan suoraan. Naru kulkee hyvän matkaa rannan myötäisesti ja syvyys kasvaa hitaasti, kunnes naru kääntyy vasemmalle mutkitellen alas rinnet - tä. Varsinkin rinteessä on runsaasti uppotukkeja ja sekalaista romua. Itse hylky on 22 metrin syvyydessä. Uinti -

15. 15 Kuva: Hannu Marttila Veteenmenopaikka ja Räpyläkiveksi kutsuttu järkäle, jonka edestä lähtee ohjausna - ru, joka vie mm. hylylle. Magnusson vasemmalla, Kannisto oikealla ja kivi siis keskellä. matkaa tulee lähtöpaikalta runsaat 10 minuuttia. Vajaan 10 metrin pituisesta hylys - tä on jäljellä kölipuu ja kaaria ilman laudoitusta. Hylky on äkkiä katsas - tettu. Hylyltä lähtee kaksi ohjausna - Hylyn kölipuu ja kaaria. Kuva: Janne Kannisto

29. 29 Kevätkokous 2021 Raija Kukkaslahti Vuosi 2021 käynnistyi kokousten osalta samoin kuin edellinen vuosi. Kevätkokous pidettiin 17.3.2021 etä - kokouksena Zoom-sovelluksen avul - la. Kokoukseen osallistui 20 äänioike - utettua jäsentä. Toimintakertomus esiteltiin perin - teisesti jokaisen jaoksen toimesta ja se hyväksyttiin pienin tarkennuksin. Vuonna 2020 seuraamme kuului yli 100 alle 19-vuotiasta jäsentä, joista kuutti- tai norppaikäisiä reilu 80 hen - kilöä. Nuorisotoiminta on aktiivis - ta ja kaikilla ryhmillä on säännölliset viikoittaiset harjoitukset uimahallis - sa. Ohjattu harjoittelu kuitenkin kes - keytyi kevätkaudella sekä uudelleen syyskaudella, kun uimahallit suljet - tiin koronavirusepidemiasta seuran - neiden rajoitusten takia. Kesäkau - si onnistuttiin toimimaan pääosin suunnitelmien mukaisesti. Harjoituk - sissa ja muussa toiminnassa huomioi - tiin kaupungin ohjeistus turvallisesta toiminnasta eikä harjoitusryhmissä todettu yhtään jatkotartuntaa. Koronarajoitukset keikauttivat myös kurssisuunnitelmia ja koulu - tustoiminta vaati soveltamista. Haas - teista huolimatta kevään koulutuk - set saatiin pidettyä niin, että viimeisiä suorituksia otettiin vastaan syksyllä. Syksyn kursseja ei toteutettu viruse - pidemian takia. Keväällä 2020 Räpylään tehtiin remontti, jonka tarkoitus oli elvyttää Räpylää moottorin uusimiseen asti. Räpylää saatiinkin hyvin korjattua koronakevään aikana. Kausi oli ak - tiivinen ja kesti kauan. Myös seuran pienempi vene Norppa oli koko kau - den aktiivisessa käytössä. Sukellustoiminnassa määrällises - ti neljän laskusuhdanteisen vuoden jälkeen vuonna 2019 nähtiin vih - doin kasvua. Vuonna 2020 lukemat nousivat tästäkin huimasti ja vuosi osoittautui sukellusten osalta erit - täin aktiiviseksi. Räpylästä ja Norpas - ta sukellettiin huimat 776 sukellus - simmäiset sukellukset on hyvä tehdä matalassa vedessä ja vasta sukellus - kunnon palatessa siirtyä syvemmille kohteille. Jos haaveilet haastavimmis - ta sukelluksista, kannattaa hakeu - tua seuraavan sukellustason kurssille. Koulutuksen kautta saavutetaan tur - vallinen tapa toimia ja sukeltaa haas - tavammissa ympäristöissä ja olosuh - teissa. Lopuksi, tutustukaa päivitettyyn sukeltajan terveysselvitykseen. Lo - make on päivitetty ja lisäkysymyk - siä on tarkennettu. Jos jokin kohdis - sa jää mietityttämään, kannattaa olla yhteydessä omaan sukelluslääkäriin. Vasta reissussa täyttämään aloitet - tu lomakeen täyttö voi tyssätä siihen, että tulee suositus konsultoida lääkä - riä ennen sukeltamista. Terveysselvi - tyslomake löytyy mm. seuran doku - menttiarkistosta (v. 2020). Turvallisia sukelluksia kaikille. v

2. 2 Puheenjohtajan palsta Esa Panula-Ontto Sukeltaja Alcalla Kuva: Esa Panula-Ontto Vihdoin veteen Ihmeellinen Covid talvi on nyt onneksi takana. Uimahallit olivat kiinni ai - kuisilta koko talven ja lastenkin harjoittelu oli rajoitettua. Juhlia ei voitu järjes - tää eikä ulkomaillekaan olisi päässyt sukeltamaan. Kavereiden tapaamisetkin olivat lähinnä virtuaalisia. Outoja aikoja on eletty. Poikkeustilajärjestelyjen purkaminen on alkanut ja vaikuttaa siltä, että kesän ja syksyn hallivuorot saadaan pyörimään. Pidetään ainakin peukkuja pystyssä sen puolesta. Sukelluslähdöt alkavat täydellä intensiteetillä heti kun Räpylä saadaan veteen. Kesäleirikin saadaan järjestettyä perinteiseen tapaan. Tällä kertaa monelle tutussa Rosalassa. Lisää siitä muualla tässä lehdessä. Näistä positiivisista näkymistä huolimatta vielä kevään aikana Villingin käytös - sä ja mahdollisesti myös Räpylän osallistujamäärässä voi olla rajoituksia. Ke - sään mennessä tilanne saattaa jo normalisoitua. Vaikka epidemian ote alkaa hellittää niin älä tule Räpylään, Villinkiin tai kerhon tapahtumiin, mikäli olet vähänkin epävarma terveydentilastasi. Puhis v

13. 13 semännen päivän lopussa totesin, että se oli sitten siinä. Oirelistasta aika monta osui kohdalle, mutta kevye - nä. Päivääkään ei tullut saikkua – sen verran lieviä oireet olivat. Lumitöihin en kuitenkaan mennyt, naapureiden harmiksi. Taloyhtiö kiitti... Jossain vaiheessa konsultoin ai - heesta myös Annea ( Räisänen-Soko - lowski ). Vastaus oli aika selvä: ei suo - sitella sukellusta kahteen kuukauteen taudista paranemisen jälkeen. ”No hö, ei sitten. Sinne meni avantosukel - lukset”, oli ensimmäinen ajatus. Ei tullut tietysti mieleenkään, että sai - rastettu korona voisi jatkossa estää sukelluksen harrastamisen kokonaan. Viikko eristyksistä pääsyn jälkeen pääsin tutkimuksiin juurikin sukel - lusharrastuksen varjolla. Tavoitteena oli selvittää, mikä tilanne oli ja millai - set jäljet tämä taistelu jätti. Yllätys oli tällä kertaa positiivinen: EKG nor - maali, keuhkoröntgen puhdas sekä puna- ja valkosolut verenkuvassa normaalit. Eli ei jälkiä. Ulkoilun ja kuntoilun aloitte - lin varmuuden vuoksi pikkuhiljaa. Kahden viikon jälkeen ensimmäiset hölkkäaskeleet tuntuivat toki pahalta, mutta eivät mahdottomilta. Kuuden viikon jälkeen, kun oli jo todettu, että ainakin murtsikkahiih - to sujuu normaalisti, oli aika koepon - nistaa sukelluskunto. Avantoon pää - seminen ja varsinkin pois pääsy sujui yhtä huonosti/hyvin kuin ennenkin. Näyttää siltä, että sukelluskamat eivät vielä jääkään kaappiin ja että harras - tus voi jatkua. Tämän vahvisti myös Anne tehtyään ”normaalia isomman” sukeltajan terveystarkastuksen. Tuol - laisen tarkastuksen tekeminen oli ai - nakin itselleni selviö sairastetun tau - din jälkeen. Mitä jäi käteen tästä kokemukses - ta? Todella vaikea sanoa. Se on var - maa, että tämän vuoden lottovoitto tuli – sen verran helpolla tämä tauti tuli ja meni. Miksi sitten lähes sama sisarus joutui samasta viruksesta sai - raalaan viikon 40 asteen kuumeen jälkeen ja toipui 6 viikkoa? Ei mitään ymmärrystä tai syytä. Ainoa johto - päätös on, että tämä ei noudata sään - töjä. Mitkä muut asiat olisivat voineet vaikuttaa? Sitäkin voi arvailla, mut - ta ymmärrykseni mukaan teholla ei juurikaan laihoja ihmisiä ole näkynyt. Jonkinlainen peruskunto ja jatku - va liikunta melko varmasti vaikutta - vat jollain tavalla asiaan. Hyytymise - nesto lääkitys toimii varmasti, mutta vaikuttiko se omaan tautiini on pelk - kää spekulaatiota. Vaikutti tai ei, niin suosittelen sen hankkimisen/vaatimi - sen. Kymmenen piikkiä mahaan on helppo asia tehdä ja joka tapauksessa se ei varmasti ainakaan pahenna ti - lannetta. Kevättä ja tulevia sukelluksia odo - tellen – nyt on hyvä aika varmistaa, että kalusto on kunnossa. Eki v

31. 31 Iloinen, Café Ursulan antimien piristämä seurue jatkaa matkaa Rysäkarilta Puotilaan lokakuussa 2020. Kuvassa vasemmalta oikealle Jay Magnusson, Hannu Marttila, Jo - hanna Jauho ja Lauri Lehto. Uusi johtokunnan jäsen Johanna Jauho Ajauduin laitesukelluksen pariin puhtaasti kuopukseni ansiosta. Hän puolestaan innostui lajista neljä vuot - ta sitten kesälomalla löydettyään You - Tuben sukellusvideot. Samana kesänä hän myös rakensi itselleen kotitekoi - set sukelluslaitteet K-raudan pumpat - tavasta painepesurista. Kun olin seurannut aikani ranta - vesissä tapahtuneita painepesurisu - kelluksia, löysin tietoa Urheilusukel - tajien Norppa-toiminnasta ja kysyin, haluaisiko hän mennä sinne. Parin vuoden ahkeran harjoittelun jälkeen palkitsin hänet Kroatian lomamat - kalla ja SSI:n OWD –kurssilla, jonka kuluessa tein itsekin laitesukellusko - keilun. Innostuin ja ilmoittauduin heti seuraavalle Urheilusukeltajien järjes - tämälle laitesukelluksen peruskurssil - le. Totaalisesta hurahduksestani voi lukea toisaalla tässä lehdessä, mutta ehkä vedessä viihtymiseen vaikuttaa se, että asuin kymmenenvuotiaaksi asti noin 50 metrin päässä Saimaasta. Koska lapsuuteni asuinalue oli rakennettu Immolan vanhan sahan alueelle, muodostui ranta hyvin eri - koisesta rimariutasta ja jyrkkäseinäi - sestä pudotuksesta rimariutan laidal - la. Tällä köyhän naisen koralliriutalla sitten sukeltelimme kaikki kesäpäivät, kunnes huulet alkoivat sinertää. Urheilusukeltajien johtokunnassa työsarkaani on yleisjaos, eli tehtävii - ni kuuluu sekalainen paletti Villingin asioita, avustushakemuksia, leiritoi - mintaa ja juhlien järjestelyä. Kesälei - rillä tulen ehkä kovistelemaan teiltä leirimaksuja, ja kenties pääsemme loppuvuodesta juhlimaan vielä seu - ran 65-vuotisjuhliakin. v Kuva: Jay Magnusson

22. 22 Villinki 2021 Johanna Jauho Villingin tukikohtamme nimi on Heimliden. Yleisesti kyseiseen paik - kaan kerhossamme viitataan nimellä ”Villinki”. Se sijaitsee Länsi-Villingin saaressa, Villinginlahden länsiran - nalla. Käytössämme oleva huvila on yli satavuotias ja Helsingin kaupun - gin omistuksessa. Se on ollut Urhei - lusukeltajilla vuokralla jo vuosikym - meniä. Villingissä järjestetään sukellus - kurs sien avovedet, DAN-ensiapu - koulutusta, nuorisoviikonloppu ja rapujuhlat. Tapahtumien aikana Vil - lingissä toimitaan tapahtumien eh - doilla. Muun ajan vuodesta tukikohta on jäsenistön omaehtoisessa käytössä sukellustoimintaan ja muuhun me - relliseen kanssakäymiseen. Villingin käytöstä peritään verkkosivullamme ilmoitetut käyttömaksut. Myös sa - tunnaisia vieraita saa tuoda mukaan, kunhan vain maksaa vieraiden mak - sut. Villinkiin pääsee helposti omalla veneellä tai vaikka kanootilla. Kiin - nittymistä varten on peräpoijuja ja kolme laituria. Talvikaudeksi laiturit ja poijut nostetaan rantaan. Veneettömät pääsevät Villinkiin Räpylä-kyydillä sukellusreissujen yh - teydessä, mikäli Räpylä on kulkemas - sa Villingin ohi. Tästä on tarpeen so - pia kipparin kanssa hyvissä ajoin. Veneilytaitoiset voivat lainata seu - ran pienempää Norppa-venettä. Nor - pan varaukset tehdään seuran vene - vastaavan kautta. Maksut Norpan käytöstä löytyvät verkkosivuiltamme. Säännöllistä yhteysalusliikennettä Villingin saareen ei ole, mutta Face - book-ryhmässä ”Urheilusukeltajat ry Villinki” jäsenet ovat ilmoitelleet toi - silleen mahdollisuudesta päästä ystä - väkyydillä Villinkiin. Villinkiin voi tehdä päiväretkiä tai yöpyä useampiakin öitä. Tukikohdas - sa on sähköt. Huvilassa on kaasugril - li, keittiö ja makuuhuoneita. Rannas - sa on sauna. Vesijohtoa, viemäriä ja jätehuoltoa ei ole, joten veneilijöiden on syytä muistaa viedä saareen vet - tä ja tuoda roskat pois. Pesuaineiden osalta Urheilusukeltajat ry on sitoutu - nut biohajoavien pesuaineiden käyt - töön. Pesuvedet johdetaan kauaksi rannasta. Vuonna 2021 Villingin käytössä huomioidaan koronavirusepidemian vaikutukset. Villingissä ei järjestetä seuran tapahtumia ennen kuin yleiset suositukset tai määräykset sallivat ko - koontumisia. Omaehtoisessa Villin - gin käytössä on myös huomioitava vi - rusepidemian hillitsemiseksi asetetut yleiset rajoitukset. Villinki-vastaava on Jani Tolva - nen . Toivotan kaikille seuran jäsenille aurinkoista kesää Villingissä. Johanna Jauho, yleisjaos v

30. 30 ta (2019/565). Sukeltavien jäsenien määrä on vähentynyt, mutta sukel - lusmäärät ovat tästä huolimatta kas - vaneet. Tarkemmin lukuihin voi pe - rehtyä tästä tiedotteesta löytyvistä sukellustilastoista. Puheenjohtaja esitteli 2020 seura - tapahtumia ja toimintaa. Valtakun - nallinen koronatilanne helpotti kesää kohtia tultaessa ja suunnitellut leirit saatiin pääsääntöisesti toteutettua. Kesäleiri järjestettiin tavallista lähem - pänä seuran kotisatamasta katsottuna Pellingissä. Muita kauden tapahtumia olivat Lähteelän syysleiri Porkkalassa, sukellusseurojen yhteisleiri Isosaa - ressa ja Kaatialan Rospuuttoleiri sekä yksittäiset pienemmät tapahtumat. Seura haki ja sai Liikuntavirastolta toiminta-avustusta sekä Museoviras - tolta avustusta Diana-hylyn kiinteään poijuttamiseen ja merkitsemiseen. Aikaisemmin kerrotun mukaisesti koronarajoitukset haittasivat suurim - man osan vuotta 2020 hallivuorojem - me toimintaa. Seuran 64-vuotisjuhla jäi pitämättä kokoontumisrajoitusten takia. Täyttöasemalla (Kontti) täyttäjien määrä hiukan pieneni, mutta täyttö - jen kokonaismäärä kasvoi merkittä - västi. Täyttökertoja kontilla vuonna 2020 oli 1185 kpl. Kaudella hankit - tiin kalustoon 20 litran matkahappi - pullo vuokrattavaksi. Kalustolle teh - tiin normaaleja ylläpitohuoltoja sekä tarvittavia korjauksia. Täyttöaseman kalustomateriaali on tällä hetkellä laadultaan sekä kokonaisuudeltaan erittäin hyvä. Jatkossa painopisteenä on kaluston hyvä ylläpito. Itse täyt - töasemarakennusta myös korjattiin. Minikonttiin asennettiin huopakat - to ja ison kontin kattoa korjauspai - kattiin. Urheilusukeltajien verkkosivu - jen – www.urheilusukeltajat.fi – siirto uudelle (Odoo) sivustolle saatiin val - miiksi vuoden 2020 aikana. Sivujen keskustelupalstoilla käytiin vilkas - ta keskustelua mm. sukellusreissujen osalta. Keskustelut löytyvät sivulta aihealueittain ja julkaisuista voi halu - tessaan tilata ilmoituksen sähköpos - tiin. Verkkosivuille toivotaan myös lahjoitettavan seuralaisten valokuvia kuva-arkistoon aikaisempaan tapaan. Jäsentiedotteita julkaistiin 2 nume - roa. Tiedotteet väriversiona ovat näh - tävillä seuran verkkosivujen arkistos - sa. Taloudenhoitaja esitteli tilinpää - töksen, joka on nähtävillä verkkosi - vujen dokumenttiarkistossa. Koronan vaikutukset näkyvät jonkin verran mm. kurssiperuutuksina, hallikortti - tulojen ja jäsenmaksutulojen piene - nemisenä. Toisaalta menojen osalta mm. kaupungin uimahallivuorojen maksuja on saatu peruttua. Sukeltajaliiton kokouksiin valittiin vanhaan hyväksi todettuun tapaan puheenjohtaja Esa Panula-Ontto tai hänen erikseen myöhemmin valtuut - tamansa henkilö. Varsinainen yleisjaos johtokun - nasta on puuttunut jo pitkään ja teh - tävää on sitkeästi hoitanut muun vas - tuunsa ohessa puheenjohtaja. Tällä kertaa johtokunnalla oli suuri ilo esit - tää kokouksessa uudeksi yleisjaok - seksi Johanna Jauhoa , mikä saikin kannatusta. Johanna päätettiin sitten valita johtokuntaan kaudelle 2021- 2022. Johannan esittelyn voit lukea viereiseltä sivulta. v

21. 21 Täyttöaseman kevätkuulumiset 2021 Esko Eronen No niin, taas on uusi täyttökausi pyö - rähtänyt käyntiin. Kontilla on kaikki hyvin ja koneet rokkaa niin kuin pi - tää. Kontilla oli viimevuoden aikana melko vilkasta ja se näkyy oheises - sa taulukossa. Verrattuna edelliseen vuoteen 2019 täyttömäärät melkein tuplaantuivat. la saa paukuttaa nitroxia 24/7 koko vuoden 90€ hintaan omiin pulloihin. Nitrox-VID’illä ei ole paha hinta ol - lenkaan. Nyt kun alkuvuoden jääti - lanne oli noinkin hyvä, teroitettiin myös kontin jääsukekalusto iskuun ja niitä lainattiinkin ahkerasti. Muista - kaa ilmoittaa allekirjoittaneelle kun lainaatte jotain, niin tiedetään missä tavara liikkuu. Yleensä kalustoa tarvi - taan justiinsa samaan aikaan eri pai - koissa. Viime syysjässärissä mainitsin se - oskaasun kierrätyssäkistä. Siinä ol - laan kohta koekäyttövaiheessa ja sii - tä laitetaan ohjeistus, kun homma toimii. Muuten kontilla on puuhat - tu pientä kaluston kunnostamista ja kompuroiden huoltoja. Pääkompuran ilmanlaatu on myös analysoitu nyt keväällä ja hyvää on. Sukellussäiliöi - hin kannattaa kurkata kerran vuoteen kosteuden varalta varmuuden vuok - si. Tosin ainakaan omissa puteleissa ei ole kosteutta ollut lainkaan, vaikka on ahkerasti täytetty kaikilla seuran kompuroilla usean vuoden ajan. Iäk - käämmät pullot kannattaa pestä edes joskus, jotta kaasu pysyy raikkaana. Kalusto on valmiina kesän rientoi - hin. Eipä muuta – täytelkää ajatuksel - la, jotta pysyy homma turvallisena. T. Esko, konttivastaava v Viime vuosi taisi olla muuten - kin Suomi-scuballe suosiollinen, kun väki ei livistänyt kaukomaille kar - keloimaan. Vuodelta 2018 puuttuu alkuvuoden tiedot, koska sähköinen kirjanpito otettiin käyttöön vasta ke - väällä 2018. Aiemmat tilastoinnit on olleet vihkossa tai toisessa. Satunnais - täyttäjien määrä kasvoi myös reilusti ja joukossa näkyi uusiakin naamoja, mikä on hieno homma. Kontin hin - nasto on pidetty samalla tasolla kuin viime vuonna, esimerkkinä nitrox - täyttö tupliin maksaa lähimmässä su - kellusliikkeessä 20€/laaki ja kontil - 2018 2019 2020 Täyttäjiä 50 60 48 Ilmatäyttöjä 289 281 422 Nitroxtäyttöjä 248 265 548 Satunnaistäyttöjä 43 13 87 Hapen vippauksia - 166 128 Täyttöjä yhteensä 580 725 1185

23. 23 Vuodenalun talouskatsaus Vesa Turunen Urheilusukeltajien talousvuosi alkaa tavallisesti jäsenmaksuilla, kurssi - maksuilla, nuorison kausimaksuilla ja konttimaksuilla. Räpylän, leirien ja Villingin kassakoneet alkavat kilistä yleensä vasta lähempänä kesää. Viime vuonna ensimmäinen kvar - taali oli lähes kokonaan ”aikaa ennen koronaa” lukuun ottamatta maalis - kuun loppua. Tämän vuoden alkaessa koronaepidemiaa oltiin käyty läpi jo reilut 9 kuukautta. Näin ollen vuoden 2021 ja 2020 ensimmäisten kvartaali - en vertailu antaa hyvän kuvan koro - nan vaikutuksesta Urheilusukeltajien talouteen. Merkittävimmät muuttujat on lis - tattu taulukkoon alla. Taulukosta on jätetty pois alueet, joissa tulot/menot ovat yleensä tässä kohtaa vuotta pie - net eikä suurta muutosta ole tullut. Ensimmäisen kvartaalin tulos on 24 %, mutta kun siitä korjataan ker - taluonteinen Räpylän moottorinhan - kinta-avustus pois, on korjattu tulos -34 %. Varsinaisen toiminnan tulos Q1, mihin ei lasketa jäsenmaksu - ja tai avustuksia, on laskenut 198 %. Euroissa toiminnan tulos Q1:ssä on noin -7 kEUR vs. -2 kEUR. Absoluuttisesti suurin pudotus tulopuolella tulee koronarajoitusten pysäyttämästä nuorisotoiminnasta, jossa suhteellinen muutos on -100 %. Samaan aiheeseen liittyy myös yleis - jaoksen kulupuolen lasku, jossa al - lasvuokriakaan ei ole tullut makset - tavaksi. Tämä on kuitenkin suurin yksittäinen tekijä tuloksen kehityks - nen kannalta. Kontin kuluissa suhteellisesti mi - tattuna suuri +323 % muutos joh - tuu kaasupullojen kahdeksan vuoden vuokrasta, joka maksettiin nyt. Eu - romääräisesti kulu ei ole suuri, mutta nostaa silti muutosprosentit huip - puun. Kontin osalta huomionarvoista on, että tulot ovat kasvaneet 176 % ja ovat edelleen yli kulujen. Jäsenmak - suista saadut tulot ovat vähentyneet 11 %. v Q1 21 Q1 20 delta delta % Yleisjaos, kulut 6 133 9 245 -3 111 -34 % Koulutusjaos, tulot 2 044 1 395 +649 +47 % Koulutusjaos, menot 1 711 843 +868 +103 % Nuorisojaos, tulot 0 7 950 -7 950 -100 % Kontti, tulot 1 519 551 +968 +176 % Kontti, kulut 1 466 347 +1 119 +323 % Villinki, kulut 1 394 1 166 +228 +20 % Varsinaisen toiminnan tulos -6 878 -2 307 -4 570 -198 % Jäsenmaksut 21 076 23 620 -2 544 -11 % Q1 tulos 26 759 21 544 +5 216 +24 %

24. 24 Kesäleiri 2.-11.7.2021 Rosala (Nötholmen) Jaakko Virkkala Kerhon suurin vuotuinen leiritapah - tuma kesäleiri palaa kolmen vuoden tauon jälkeen Hiittisten Rosalaan, tuttuun Nötholmenin vierasvenesata - maan. Paikka on taantunut siitä, kun siellä viimeksi oli kesäleiri v. 2017. Kauppaa ja ravintolaa ei enää ole, mutta pientä peruselintarviketta saa polttoaineenmyyntipisteestä. Varsi - naiselle kauppareissulle on lähdettävä Holmströmin Lanthandeliin Hiittis - ten kirkonkylälle, jonne on matkaa vähän alle 10 km. Tarkemmat tiedot kaupan auki - oloajoista ym. osoitteesta: www.lanthandelhitis.fi Muuten paikka ja toiminta on Nötholmenissa ennallaan. Teltat pys - tytetään veneiden talvehtimisalueen rinteeseen ja telttoihin saa vetää säh - kön (asuntoautot ja vaunut rinnaste - taan telttoihin). Omat veneet laitetaan tuttuun ta - paan vierassataman viimeiseen lai - turiin ja leirimaksuun kuuluu sähkö veneeseen. Nötholmen vuokraa myös paria mökkiä, mutta ne ovat tätä kirjoitet - taessa viidakkorummun mukaan jo vuokrattu leiriläisille. Nötholmenin vierasvenesatama Facebook: Rosala Gästhamn www.vikingislands.com/tbmarin.htm +358 400 829 184 Noin 3,5 km päässä leirialueelta ma - joituspalveluja tarjoaa Peti&Puuro . Google: ”petipuuro” +358 40 50 50 912 hemming.eriksson@peti-puuro.inet.fi

20. 20 Kuva: Tommi Sihvonen Leevi Sihvonen hyppäämässä veteen Räpylän katolta Nuorisoviikonloppuna Jussi Vuorinen Venejaoksen kuulumisia Urheilusukeltajilla on kaksi venettä palvelemassa jäseniään avovesikau - della: isompi Räpylä (mallia Kulkuri 34) jolla järjestetään ilta- ja viikon - loppulähtöjä seuran kippareiden toi - mesta sekä pienempi Norppa (Master 540) joka on kaikkien veneilytaitois - ten seuralaisten käytossä omatoi - misiin sukellusreissuihin tai vaikka Villingissä käyntiin. Molempien koti - satamana toimii Puotilan venekerho. Veneet pidetään kunnossa pääosin talkoovoimin, ja tänäkin keväänä töi - tä on riittänyt. Norppaan on uusit - tu mm. trimmimoottori ja asennettu jännitemittari joka toivottavasti aut - taa jatkossa välttämään Norppaa vai - vanneet sähköongelmat. Norpan käy - töstä löytyy tarkempia ohjeita kerhon nettisivuilta tai Norppavastaava Kim Ekholmilta . Räpylään tehdään myös monen - laista huolto- ja kunnostustyötä al - kavalle kaudelle. Lisäksi on päätetty käynnistää jo yli 30 vuotta palvelleen koneen uusimisprojekti. Viime kausi osoitti, että vaikka konetta on korjail - tu viimeksi vuosi sitten, se alkaa olla auttamatta tiensä päässä. Tavoitteena on uusia kone seuraavan talvikauden aikana. Kiitokset aktiivisille jäsenille, joi - den osaamisen ansiosta veneet on saatu pidettyä kunnossa ja varustelua kehitettyä vuosi vuodelta toimivam - maksi. Kaikki veneistä tai veneilystä kiinnostuneet jäsenet, tervetuloa mu - kaan talkoisiin jatkossakin - ja vaikka kippariksi perehtymään. Veneasiois - sa kannattaa seurata Räpylä ja Norp - pa -keskustelupalstaa tai olla suoraan yhteydessä venevastaavaan. Turvallista veneilykautta kaikille! Jussi Vuorinen, venevastaava v

12. 12 Erkki Karaharju Korona ja sukeltaja - toipuneen näkemys Korona oli tammikuun 2021 loppuun mennessä virallisesti jyllännyt jo mel - kein vuoden ja todennäköisesti pi - dempäänkin. Maskin käyttö oli muo - dostunut jo vakioksi, samoin kun joka paikassa leijuva käsidesin haju. Rutiinit olivat siis jo kunnossa ja niitä noudatettiin. Tammikuun lopulla tässä vakiin - tuneessa tilanteessa maanantaita piti vähän keventää ulkoilulla, joten oh - jelmassa oli 10 km luistelu lounasai - kaan. Keli oli lämmin ja vaatetus sen mukainen eli kevyempi. Tiistai iltana olo oli vähän hönö ja selvästi vilut - ti. Oletin luonnollisesti, että olin vi - lustunut luistelun takia. Keskiviikko - na veto oli aivan pois, mutta muuten normi flunssainen olo: kevyt nuha ja yskää. Seuraavana yönä oli vieläkin lämpöä, mutta selvästi vähemmän. Luonnollisesti oletus oli, että no niin, flunssahan se oli. Kun nyt oli jo kuukausia paukutettu, että testiin pitää mennä pienemmistäkin oireis - ta, niin varasin kuitenkin ajan koro - natestiin, taas. Illalla piti alunperin lähteä Ruskeasannalle sukeltamaan, mutta Jaskan ( Virkkala ) kanssa pää - tettiin, että tässä tilanteessa lienee pa - rasta jäädä kotiin. Perjantai aamuna, onneksi juuri ennenkuin tyttäret hyppäsivät bus - siin, tuli positiivinen tulos. Naps napsahti nakki. Tytöille soitto, että suoraan kotiin. Ilmoitus kouluun ja uusia testejä tilaamaan. Onneksi ei tullut lähdettyä sukeltamaan... Sukelluskoulutuksessa on sen verran tullut törmättyä alveoleihin, sukeltajantaudin verenkiertoon ja tukoksen aiheuttajiin ja vähän muu - hunkin lääketieteeseen, kiitos kou - lutuksemme. Ensimmäinen temppu, joka mahdollisesti kevensi omaa tau - tiani, oli veren hyytymisen estolääk - keen reseptin hankkiminen lääkäril - tä. Pseudoteoria oli, että jos koitetaan estää veren hyytyminen, niin ehkä hyytymiä ei muodostuisi myöskään keuhkoihin ja näin harrastus voisi jatkua myös koronan jälkeen. Perjantaina sitten kumpikin tyttö sai positiivisen tuloksen, joten mei - dän perhe sulkeutui eristyksiin kym - meneksi päiväksi. Pelon sekaisin tun - tein mentiin kohti viikonloppua. Kokemukset lähisukulaisen tau - dinkuvasta lupasivat huonoa tule - vaisuutta: alun piikin jälkeen tilanne pahenee uudestaan 4-7 päivän jäl - keen. Päivät tulivat ja menivät: neljäs, viides ja kuudes. Siinä vaiheessa jo alkoi pieni toivon kipinä elää: voiko olla, että tässä se oli? Vatsa sekaisin viikon, pikkasen normaalia syvempi yskä (astma potilaalle normaali kevät siitepöly + astma kombo -tilanne). Sa - tunnaista pääkipua, väsymystä ja yh - tenä päivänä painetta silmässä. Seit -

32. 32 Johtokunta 2021 Taloudenhoitaja Vesa Turunen 040 302 3140 talous (at) urheilusukeltajat.fi Tiedottaja Teemu Kerola 050 533 2019 tiedotus (at) urheilusukeltajat.fi Koulutusjaos Jari Kuisma 040 507 3077 koulutus (at) urheilusukeltajat.fi Nuoriso- ja kilpailujaos Tommi Sihvonen 040 588 6812 nuoriso (at) urheilusukeltajat.fi Sukellusmestari Petri Enden 050 596 6095 sukellus (at) urheilusukeltajat.fi Sihteeri Raija Kukkaslahti 050 348 3485 sihteeri (at) urheilusukeltajat.fi Puheenjohtaja Esa Panula-Ontto 050 557 7853 pj (at) urheilusukeltajat.fi Muut yhteystiedot Leirivastaava Jaakko Virkkala 040 849 6662 leirit (at) urheilusukeltajat.fi Venejaos Jussi Vuorinen 040 302 3500 vene (at) urheilusukeltajat.fi Konttivastaava Esko Eronen 050 368 2987 kontti (at) urheilusukeltajat.fi Kuutit (3-6 v): Tuuli Salonen, 040 522 7363, kuutit (at) urheilusukeltajat.fi Pikkunorpat (7-10 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, pikkunorpat (at) urheilusukeltajat.fi Norpat (10-13 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, norpat (at) urheilusukeltajat.fi Hylkeet (13-17 v.): Tommi Sihvonen, 040 588 6812, hylkeet (at) urheilusukeltajat.fi Koulutuslaitteet: Tommi Sihvonen, 040 588 6812, laitteet (at) urheilusukeltajat.fi Norppa-vene: Kim Ekholm, 040 705 8383, norppavene (at) urheilusukeltajat.fi Täyttöasema (kontti), ilmatäytöt: Esko Eronen, 050 368 2987, kontti (at) urheilusukeltajat.fi Nitrox- ja helium-täytöt: Jorma Karvonen, 0400 588 002, helium (at) urheilusukeltajat.fi Kolo: Jaakko Virkkala 040 849 6662, Raija Kukkaslahti 050 348 3485, kolo (at) urheilusukeltajat.fi Villinki: Jani Tolvanen 044 971 0398, villinki (at) urheilusukeltajat.fi Jäsenrekisteri: Raija Kukkaslahti, 050 348 3485, jasenrekisteri (at) urheilusukeltajat.fi WWW-sivut: Petri Enden, 050 596 6095, webmaster (at) urheilusukeltajat.fi Verkkosivusto: www.urheilusukeltajat.fi (josta tämäkin tiedote löytyy arkistosta väreissä!) Yleisjaos Johanna Jauho 040 572 4450 yleis (at) urheilusukeltajat.fi

3. 3 Urheilusukeltajat ry Jäsentiedote 1/2021 Toukokuu 2021 Kustantaja: Urheilusukeltajat ry Klaavuntie 1 00910 Helsinki Toimitus: Teemu Kerola Kirjoittajat: Petri Enden Esko Eronen Johanna Jauho Teemu Kerola Jari Kuisma Raija Kukkaslahti Hannu Marttila Esa Panula-Ontto Antti Saarnio Tommi Sihvonen Vesa Turunen Jaakko Virkkala Jussi Vuorinen Kansikuva: Sukeltaja Coolaroolla Kuva: Esa Panula-Ontto Urheilusukeltajat ry Pankki: Nordea FI75 1014 3000 1524 76 Kotisivu: www.urheilusukeltajat.fi 2 Puhis 4 Ananas 6 Sukellukseen hurahdus 10 Sukellustilastot 12 Korona kokemuksena 14 Pulkkkilansalmen hylky 18 Kunniapalkinnot 19 Nuoriso 20 Räpylä ja Norppa 21 Kontti 22 Villinki 23 Talouskatsaus 24 Kesäleiri 27 Rapujuhlat 28 Sukellusturvallisuus 29 Kevätkokous 2021 31 Uusi johtokuntalainen 32 Yhteystiedot Sisältö

11. 11 Nr Kohteet (ei leiri) Lkm 1 Alca 6 2 Königin Luise 5 3 Emilie 4 4 Folkkari 4 5 Gustav Adolf 4 6 Coolaroo Keula 3 7 Oxelhuvudet 3 8 Pentarn 3 9 Rysäkari 3 10 Aleksander II 2 11 Tiilihylky 2 12 Chrysant 1 13 Coolaroo Kone 1 14 Diana 1 15 Eestinluoto 1 16 Kalliosaaren hylky 1 17 Kultakaleeri 1 18 Lauri 1 19 Martta 1 20 Orion 1 21 Soukanniemen hylky 1 yht. 49 Nr Kohteet (kesäleiri) Lkm 1 Raimo Ragnar 3 2 Crysant 1 3 Edesudden 1 4 Finlandia 1 5 Fortuna 1 6 Houghton Le Spring 1 7 Korsholmenin hylky 1 8 MFP 1 9 Rea 1 10 Veera 1 yht. 12 Top 5 sukellusvanhimmat Lkm Jay Magnusson 12 Kari Meriläinen 8 Jaakko Virkkala 7 Erkki Karaharju 7 Petri Enden 7 Top 10 sukeltajat Lkm Teemu Kerola 52 Janne Kannisto 42 Jay Magnusson 39 Hannu Marttila 39 Kim Ekholm 31 Panu Mäntylahti 30 Leo Heikanen 29 Petri Enden 27 Esko Eronen 27 Joni Hakala 27 Nr Kipparit Lkm 1 Hannu Marttila 29 2 Pasi Pouri 12 3 Teemu Kerola 11 4 Erkki Karaharju 5 5 Jari Kuisma 3 6 Jaakko Virkkala 2 7 Jiri Kuisma 1 8 Jussi Vuorinen 1 yht. 64

27. 27 Sukeltajat . Saapuessanne leirille il - moittautukaa jommalle kummalle leirijohtajalle mahdollisimman pian. Pitäkää valkoinen leiritaulu osaltan - ne ajan tasalla, jotta kaikki tietävät, ketä leirillä oikein on. Päivittäkää lei - ri-exceli PC:llä ennen leiriltä poistu - mistanne, jotta tietetään, ketä leiril - lä oikein oli ja mitä he tekivät. Olkaa reippaita ja proaktiivisia varsinkin täyttöjen suhteen. Kuudennentoista kerran: Tervetuloa US kesäleirille Rosalaan! Muut leirit vuonna 2021 Syksyn tullen järjestetään Isosaaren yhteisleiri, kerhon oma syysleiri ja viimeisenä vuoden leiritapahtuma - na Taivassalon louhosleiri. Niistä tie - dotetaan tarkemmin kerhon sivujen keskustelupalstan sukellusleirit osios - sa, jahka ajankohdat tarkentuvat. v RAPUJUHLAT lauantaina 28.8. kello 16 Tommi Sihvonen Ilmoittaudu seuran sivuilla ja maksa viimeistään 22.8.2021, koska sen jälkeen ostetaan ravut ilmoittautuneille. Menu: ravut, paahtoleivät, valkosipulivoi. Rapujen hinta 50 euroa/menu. Omat juomat, salaatit ja pyyhe mukaan. Saunassa voi sulatella rapuja :). Kuljetus Puotilasta kello 16:00 ja Villingistä viimeistään klo 24. Lämpimästi tervetuloa! v

26. 26 Saaren muita aktiviteetteja tarjoaa mm. Rosalan Viikinkikeskus, joka sijaitsee hieman yli 2 km päässä lei - rialueelta. Ympäristöön on mukava tutustua polkupyörällä ja niitä on ai - nakin aiemmin saanut vuokrata leiri - paikasta. Leirille tuleminen Lossi Hiittisiin liikennöi Kasnäsin sa - tamasta useita kertoja päivässä ja on maksuton. Lossin aikataulut ovat täällä: https://www.finferries.fi/lauttaliiken - ne/lauttapaikat-ja-aikataulut/kas - nas-hiittinen-aurora Kasnäsiin on myös bussiyhteys Helsingistä. Paikan päälle pääsee jul - kisillakin, jos vaan saa jotenkin tava - ransa kulkemaan Långnäsistä leirille. Hiittisen saarella toimii taksiyrittäjä, p. 0400 697 916. Leirihinnat ja maksaminen Sukeltajat (täytöt/sukellus/asuminen/sauna): Leiri-VID 180.00 € (160.00 € 27.6.2021 asti) Leiripäivä, sukeltaja 40.00 € Leiri-VID, nuoriso 90.00 € (80.00 € 27.6.2021 asti) Leiripäivä, nuoriso 20.00 € Oloneuvokset (asuminen/sauna): Leiri-VID, oloneuvos 70.00 € Leiripäivä, oloneuvos 10.00 € Leiripäivä, oloneuvos lapsi alle 12v 2.00 € Leirimaksut on avattu seuran sivuille kohtaan Tapahtumat / Ilmoittautumiset ja maksut. Leirimaksut voi myös hoitaa myös leirillä, mutta NE ON HOIDETTAVA ennen kuin poistuu leiriltä. Leirin avainhenkilöt Leirin johto . Esa Panula-Ontto ja Johanna Jauho toimivat koko leirin vetäjinä. Sukellustoiminta . Pasi Pouri ajaa Räpylän leirille ja takaisin Puotilaan. Pasi ajaa kaikki lähdöt eli on de facto sukellustoiminnanjohtaja. Pasi asuu Räpylässä. Kipparit . Jokainen tietää, mikä sa - votta Pasilla on. Auttakaa siis Pasia, jos hän apua pyytää. Suotavaa on, että Pasi ei esim. leirin aikana joudu kom - puralla olemaan kertaakaan (jos ei itse halua.) Allekirjoittanut vastaa leirin tava - roiden lastaamisesta yhdessä Eskon kanssa.

18. 18 Veistos: Jorma Lehtolainen Vuoden kerholainen kiertopalkinto Teemu Kerola Nyt on jo toinen vuosi peräkkäin, kun koronan takia kunnipalkintoja ei päästy jakamaan vuosijuhlassa. Juhlia voi tietenkin myöhemminkin, mutta kunniapalkinnot kerrotaan nyt tässä. Vuoden kuutti 2020 Teemu Meri - vaara . Palkinto jaetaan joskus innok - kaalle pikkunorpalle, mutta tällä ker - taa se meni kuutille. Vastaavasti vuosittain palkitaan yksi vähän vanhempi nuori norppa/ hylje/mursu kategoriassa ja tällä ker - taa Vuoden mursu 2020 on Oliver Lindqvist . Vuoden Junior Scuba 2020 on uusi P1-sukeltaja Vikko Minkkinen , jolla oli 9 sukellusta Räpylästä. Hieno alku sukellusuralle! Vuoden nuoriso-ohjaaja 2020 on Petri ”Pete” Leivo . Vanhempien puolella Vuoden kouluttaja 2020 on konkari Jaakko ”Jaska” Virkkala . On hienoa saada vihdoinkin uut - ta verta naispuolisten aktiivien jouk - koon. Vuoden sukeltajatar 2020 on 21 Räpylä-reissulla uusi P1-sukeltaja Johanna Jauho . Johanna on lähtenyt liikkeelle huimaa vauhtia ja tullut pi - kavauhtia yhdeksi seuran aktiivisim - maksi toimijaksi. Vuoden kerholainen 2020 on Jan - ne Kannisto . Hän ehosti Räpylän puupinnat, järjesti louhosleirin ja oli aktiivina Ruskeasannan järjestelyissä. Hän hoiti metallityöt Räpylän katok - seen ja Ruskeasannan puomiin. Vuoden sukeltaja 2020 on Te e m u Kerola 52 Räpylä-sukelluksella. Kunniapalkinnot 2020 Vuoden kippari 2020 on jälleen Hannu Marttila 29 Räpylän kip - parointikerralla. Hannu on kipparoi - nut noin 40% kaikista reissuista! Pää - osin Hannun huolellisuuden vuoksi Räpylä on the Rocks -palkintoa ei jaettu tänäkään vuonna. Seuran viiri annettiin erityisis - tä ansioista seuran hyväksi tehdystä työstä Jorma Karvoselle , Kim Ek - holmille ja Leo Heikaselle . Hopeisen Räpylän saa, kun on 15 vuotta ollut aikuisena seuran jäse - nenä. Se vaatii pitkäjänteistä kestä - vää harrastamista. Vuonna 2020 se myönnettiin vain yhdelle seuralaisel - le, Sirpa Rinteelle . Kultainen Räpylä myönnetään ei ainoastaan sukelluksen harrastami - sesta vaan myös pitkäaikaisesta toi - minnasta seuran hyväksi. Vuonna 2020 se myönnettiin Raija Kukkas - lahdelle . Onneksi olkoon kaikille palkituille! Nämä ja kaikki aikaisemmat kun - niapalkinnot sekä niiden yhteydessä aikaisemmin käytetyt kiertopalkinnot ovat esillä seuran digiarkistossa koh - dassa Arkisto/Kunnianosoitukset. v

Näkymät

 • 680 Total Views
 • 457 Website Views
 • 223 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+